Γενικές Πληροφορίες


Το Τμήμα με μια ματιά για υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες

Οι φοιτητές του τμήματος μαθαίνουν:
check-icon τις αρχές, έννοιες και κανόνες της Λογιστικής Επιστήμης και πρακτικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
check-icon τις διαδικασίες αξιολόγησης επενδύσεων, πηγών και μεθόδων χρηματοδότησης οντοτήτων, διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων για την λήψη βέλτιστων οικονομικών αποφάσεων
check-icon τις τεχνικές, μεθόδους και ακολουθούμενες διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των οντοτήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
check-icon τις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων καθώς και τη διάρθρωση των προϊόντων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
check-icon τις φορολογικές διαδικασίες τόσο σε πρακτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο
check-icon την μεθοδολογία έρευνας και ανάλυσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης

Ένας απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί:
check-icon Ως νόμιμος ελεγκτής-λογιστής ή εσωτερικός ελεγκτής
check-icon Ως επαγγελματίας λογιστής, φοροτεχνικός, επενδυτικός σύμβουλος − διαχειριστής χαρτοφυλακίου, σύμβουλος επιχειρήσεων ή στέλεχος δημόσιας διοίκησης καθώς και του ιδιωτικού και τραπεζικού τομέα,
check-icon Σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα προωθώντας την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font