Γενικές Πληροφορίες


Το Τμήμα με μια ματιά για υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες

Οι φοιτητές του τμήματος μαθαίνουν:
check-icon τις αρχές, έννοιες και κανόνες της Λογιστικής Επιστήμης και πρακτικής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
check-icon τις διαδικασίες αξιολόγησης επενδύσεων, πηγών και μεθόδων χρηματοδότησης οντοτήτων, διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων για την λήψη βέλτιστων οικονομικών αποφάσεων
check-icon τις τεχνικές, μεθόδους και ακολουθούμενες διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των οντοτήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
check-icon τις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων καθώς και τη διάρθρωση των προϊόντων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
check-icon τις φορολογικές διαδικασίες τόσο σε πρακτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο
check-icon την μεθοδολογία έρευνας και ανάλυσης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης

Ένας απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί:
check-icon Ως νόμιμος ελεγκτής-λογιστής ή εσωτερικός ελεγκτής
check-icon Ως επαγγελματίας λογιστής, φοροτεχνικός, επενδυτικός σύμβουλος − διαχειριστής χαρτοφυλακίου, σύμβουλος επιχειρήσεων ή στέλεχος δημόσιας διοίκησης καθώς και του ιδιωτικού και τραπεζικού τομέα,
check-icon Σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα προωθώντας την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης.

  • Video παρουσίασης του Τμήματος
    Εκδήλωση "Μαθαίνω πριν σπουδάσω" - 3 & 4 Φεβρουαρίου 2014: Διοργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού Θεσσαλονίκης.
  • Α.ΔΙ.Π: Εκθέσεις Αξιολόγησης
    Εξωτερικές και Εσωτερικές Αξιολογήσεις του Τμήματος από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ)