Γραφείο Διασύνδεσης


Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) λειτουργεί από το 1994, προσανατολισμένο στην άμεση, έγκυρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών και νέων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προάγοντας την εκπαίδευση των επωφελούμενών του στη διαχείριση των γνώσεων, των εμπειριών και δεξιοτήτων τους, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Στις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης περιλαμβάνονται:

  • Η ατομική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας.
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης με την αγορά εργασίας.
  • Η υλοποίηση ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων και εργαστηρίων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επαγγελματικής ετοιμότητας των φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος.
  • Η κοινοποίηση ανακοινώσεων που σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των επωφελουμένων μας (μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες, διαγωνισμοί, θέσεις εργασίας, ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κ.ά)
  • Η συνεχής επικοινωνία και διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας με τους αποφοίτους του πανεπιστημίου Μακεδονίας, με επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς και με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του γραφείου Διασύνδεσης στους αποφοίτους, μπορείτε να βρείτε εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font