Μαθαίνω πρίν σπουδάσω


Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκδήλωση "Μαθαίνω πριν σπουδάσω" - 17 Φεβρουαρίου 2021
Διοργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Εκδήλωση "Μαθαίνω πριν σπουδάσω" - 3 & 4 Φεβρουαρίου 2014
Διοργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Νομού Θεσσαλονίκης.

    Παρουσίαση Τμήματος στην εκδήλωση "Μαθαίνω πριν σπουδάσω" - 17 Φεβρουαρίου 2021