Μεταπτυχιακές Σπουδές και Προγράμματα


 

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί απο το 2004, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικειμενικό στόχο την εξειδίκευση των πτυχιούχων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής, της Ελεγκτικής και της Χρηματοοικονομικής.

Τα προγράμματα αυτά δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση και την σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επιδιώκεται η δημιουργία των κατάλληλων προυποθέσεων για την δημιουργία στελεχών ικανών να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων, της ελεγκτικής ή της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα τίθεται στο επίκεντρο των επιδιώξεων, η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font