Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές


protoeteis header

 

Φοιτήτριες/Φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής παρακάτω σας παραθέτουμε τις πρώτες οδηγίες- βήματα που θα σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε ως μέλη του Τμήματος.

 

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ E-MAIL

Μετά την εγγραφή σας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέσω της ειδικής Φόρμας Πιστοποίησης Στοιχείων, γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου σας, fin……. και έχετε το φοιτητικό σας e-mail fin……@uom.edu.gr .
Ο αριθμός μητρώου είναι απαραίτητος σε όλες τις ενέργειές σας με το Τμήμα, την Κοσμητεία και το Πανεπιστήμιο.
Συμβουλή : Για θέματα που αφορούν το μάθημα, θέστε ερώτημα στον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ή επικοινωνήστε μαζί του, ηλεκτρονικά στο e-mail του.

Η Γραμματεία του Τμήματος επικοινωνεί μαζί σας, μέσω των ανακοινώσεων που αναρτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.uom.gr/fin, της πλατφόρμας students web, ή μέσω του φοιτητικού σας e-mail fin………@uom.edu.gr. Γι αυτό και σας προτείνουμε να τα ελέγχετε καθημερινά.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΟ

Για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας-πάσο επισκέπτεστε την εφαρμογή: https://submit-academicid.minedu.gov.gr και ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται.
Προσοχή: Η φωτογραφία που θα ανέβει να είναι τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας. Διαφορετικά δεν θα εγκρίνουμε τη φοιτητική σας ταυτότητα. Η Γραμματεία αφού ελέγξει την αίτησή σας, την εγκρίνει. Ο πάροχος που έχετε επιλέξει θα εκδώσει την ταυτότητάς σας και θα σας ενημερώσει για την παραλαβή της. Σε περίπτωση απώλειας μας ενημερώνετε με, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση.
Σημαντικό: Στη διεύθυνση κατοικίας γράφετε τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας σας για να δικαιούστε έκπτωση στα ΚΤΕΛ, μετακινήσεις με τραίνο.

 

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Α' Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με την χρήση του προγράμματος ΖΟΟΜ. Για να συνδεθείτε στο ψηφιακό αμφιθέατρο πατήστε στο σύνδεσμο: https :// zoom. us / j/94774987681 (Meeting ID: 947 7498 7681) (εκτός από τα μαθήματα που υπάρχει διαφορετικό link στο ωρολόγιο πρόγραμμα). Για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα όπως, διδακτικό υλικό, επικοινωνία με το διδάσκοντα, θα πρέπει να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στους διδάσκοντες του μαθήματος. Για να βρείτε τους διδάσκοντες του τμήματος εισέρχεστε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.uom.gr/fin ,στο Τμήμα, Ακαδημαϊκό Προσωπικό, βρίσκετε τον καθηγητή/διδάσκοντα του μαθήματος, το e-mail του.
Συμβουλή : Για θέματα που αφορούν το μάθημα, θέστε ερώτημα στον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ή επικοινωνήστε μαζί του ηλεκτρονικά στο e-mail του.

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα (πρόγραμμα διδασκαλίας ) μπείτε στη σελίδα του Τμήματος https://www.uom.gr/fin, φοιτητικά, ωρολόγιο πρόγραμμα.
Συμβουλή: Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος συχνά, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Για τεχνικά θέματα που προκύπτουν κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων παρακαλούμε να μην απευθύνεστε στην Γραμματεία, αλλά στους κ.κ. Απόστολο Πατάκα, τηλ.:2310891667, e-mail: apatak@uom.edu.gr και Καρατζίδη Στράτο, τηλ.: 2310891687, E-mail:kstratos@uom.edu.gr, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος.

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τα εξάμηνα Α` και Β`, δηλαδή το πρώτο έτος των σπουδών σας (ακαδ. έτος 2020-2021) θα γίνουν από την Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται μέσα από την εφαρμογή: https://eudoxus.gr σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θέτει ο "ΕΥΔΟΞΟΣ". Θα υπάρξει ανακοίνωση από τη Γραμματεία.
Προσοχή: Δηλώνετε μόνο τα συγγράμματα του εξαμήνου σας, προσέχοντας πάντα τις προθεσμίες, οι οποίες τίθενται από τον ‘ΕΥΔΟΞΟ’- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ. Μετά τη δήλωση συγγραμμάτων, λαμβάνετε από τον ‘ΕΥΔΟΞΟ’ με γραπτό μήνυμα στο e-mail ή στο κινητό σας, τον κωδικό (PIN) , με την προσκόμιση του οποίου θα παραλαμβάνετε από τα σημεία διανομής τα συγγράμματα που δηλώσατε.
Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν παραλάβατε τα συγγράμματά σας στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, χάνετε το δικαίωμα παραλαβής αυτών.

 

ΕΚΤΟ ΒΗΜΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Μέσω της Υπηρεσίας STUDENTS’WEB ή μέσω του φοιτητικού σας E-mail μπορείτε να υποβάλετε αίτημα προς την Γραμματεία του Τμήματος, E-mail: finsecr@uom.edu.gr, για χορήγηση βεβαίωσης, πιστοποιητικού κ.α. αναφέροντας τη χρήση αυτού, π.χ. για στρατολογική χρήση, για αρχές αλλοδαπής κ.α. Η βεβαίωση, το πιστοποιητικό που αιτείστε θα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο φοιτητικό σας E-mail.

 

ΕΒΔΟΜΟ ΒΗΜΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι κοντά σας τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, αλλά και αφού αποφοιτήσετε.
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος: ηλεκτρονικά θέτοντας τα ερωτήματα, αιτήματά σας, τηλεφωνικά από Δευτέρα –Παρασκευή, κατά τις ώρες :07:30-16:00, και με φυσική παρουσία, κατόπιν ραντεβού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, του ΕΟΔΥ( χρήση μάσκας, αποστάσεων).

 

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος

Νίκη Κούγκουλα,
Ελένη Τερζοπούλου,
Βασιλική Μπογιατζή, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος και Γραμματείας Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
E- mail: finsecr@uom.edu.gr
Τηλέφωνα: 2310 891 607-441,461

 


Χωροταξικές Οδηγίες:

 

protoeteis footer