Ωρολόγιο Πρόγραμμα


 • Εαρινό εξάμηνο - ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
  τελευταία ενημέρωση: 22/05/2024 11:20
  22/5/2024
  Το μάθημα «Διοικητική Λογιστική ΙΙ» Η’ εξαμήνου στο εξής θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 19.00-22.00 στην αίθουσα 4.

  22/4/2024
  Το μάθημα «Στατιστική Ι» (Α-Μα) Β’ εξαμήνου και μόνο για την Πέμπτη 23 Μαΐου θα γίνει στο αμφιθέατρο 7 και όχι στο Αμφιθέατρο 14 την ίδια ώρα (18-21.00).

  5/4/2024
  Το μάθημα «Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική» Η’ εξαμήνου θα διδάσκεται στο εξής στο εργαστήριο 235.

  19/3/2024
  Α) Το μάθημα «Προηγμένες Μέθοδοι Οικονομετρικής Ανάλυσης» Στ’ εξάμηνου δε θα προσφερθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
  Β) Η διδασκαλία του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» του Δ’ εξαμήνου στο εξής θα προσφέρεται μόνο σε (1) ένα τμήμα κάθε Πέμπτη 11.00-14.00 στο Αμφιθέατρο Τελετών.

  14/3/2024
  Α) Το μάθημα «Επιχειρηματικότητα- Επιχειρησιακό Σχέδιο» Στ’ εξάμηνου δε θα προσφερθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
  Β) Η διδασκαλία του μαθήματος «Διαχείριση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου» θα γίνεται στο εργαστήριο 235 του Τμήματος (2ος όροφος).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font