Πιστοποίηση ACCA


header-uom-acca

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έλαβε πενταετή πιστοποίηση από το Association of Chartered Certified Accountants-ACCA. Η διεθνής αυτή αναγνώριση θα έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιπτώσεις στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του Τμήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση «Λογιστικής - Ελεγκτικής» του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πιστοποιήθηκε από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την χρονική περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2022.

Το υψηλό επίπεδο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εξετάσεων, οι οποίες οδηγούν στο διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο του «Πιστοποιημένου Ορκωτού Ελεγκτή» (Certified Chartered Accountant) με αποτέλεσμα την πιστοποίηση που αφορά την απαλλαγή των αποφοίτων του Τμήματος από τις εξετάσεις για τις θεματικές ενότητες από F1 έως F7 του ACCA.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συνδεθείτε:
https://www.accaglobal.com/uk/en/help/exemptions-calculator.html

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font