Πιστοποίηση ΙΕΣΟΕΛ


header-accfin-iesoel

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχει συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).

Το υψηλό επίπεδο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καλύπτει τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή παρέχοντας στους απόφοιτους του Τμήματος απαλλαγή πέντε θεματικών σύμφωνα με το Ν. 4449/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://iesoel.com/portal/#/main

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font