Προπτυχιακές Σπουδές


Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 
  Πρόγραμμα Σπουδών

  Κατευθύνσεις και λίστα μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

  • μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών που έχουν αντικατασταθεί ή έχουν αλλάξει εξάμηνο ή έχουν καταργηθεί

  Κανονισμός Σπουδών
  Οδηγός Σπουδών
  Πρωτοετείς φοιτητές

  Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

    Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης
    Πληροφορική Παιδεία στην Επιστήμη της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Υποτροφίες - Βραβεία