Προπτυχιακές Σπουδές


  Πρόγραμμα Σπουδών

  Κατευθύνσεις και λίστα μαθημάτων για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.
  ακαδημαϊκο έτος 2019-2020 - χειμερινά εξάμηνα

  • μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών που έχουν αντικατασταθεί ή έχουν αλλάξει εξάμηνο ή έχουν καταργηθεί

  Κανονισμός Σπουδών
  Οδηγός Σπουδών
  Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
  Στοχοθεσία και προγραμματισμός στόχων
  Πρωτοετείς φοιτητές

  Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές