Χαιρετισμός Προέδρου


 

Αγαπητοί /ές πρωτοετείς,

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εισαγωγή σας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εισέρχεστε σε έναν καινούργιο κύκλο και η αλλαγή που θα βιώσετε θα είναι ουσιαστική και σημαντική. Ωστόσο, στη νέα αυτή πραγματικότητα θα έχετε συμπαραστάτες τόσο το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, όσο και το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό του Τμήματος,οι οποίοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή σας ένταξη στο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Εσείς, θα πρέπει να επικεντρωθείτε στις προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες που σας προσφέρει το νέο εκπαιδευτικό σας περιβάλλον. Η ενεργή σας συμμετοχή στα μαθήματα, στα φροντιστήρια και στα εργαστήρια καθώς και στις εκδηλώσεις του Τμήματος, της Σχολής και του Πανεπιστημίου, γενικότερα, θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της φοιτητικής σας ζωής. Τα χρόνια που θα διαρκέσει η φοίτησή σας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πρέπει να είναι δημιουργικά και παραγωγικά, ώστε να σας ανοίξουν νέους εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Η γνώση που προσφέρεται, εξ ορισμού, δεν εστιάζεται μόνο στα γνωστικά αντικείμενα, που θεραπεύονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςαλλά χαρακτηρίζεται από ευρύτητα. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέσα από τη διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που στοχεύουν στην εξοικείωσή σας σε θέματα που αφορούν τα σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τις επιστήμες της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να σας προσφέρει σύγχρονη και ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή παιδεία.

Ο οδηγός σπουδών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, περιλαμβάνει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για εσάς. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται και καλύπτει τις ανάγκες δημιουργίας ενός ικανού υπόβαθρου γνώσεων στη Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη σε συνεργασία πάντα με την Οικονομική, το Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ, την Πληροφορική, τις Ποσοτικές Μεθόδους και την Νομική Επιστήμη. Περιλαμβάνει, επίσης, μαθήματα επιλογής ώστε ταυτόχρονα, να είναι αρκετά ευέλικτο. Στον οδηγό σπουδών παρουσιάζονται ακόμη, η αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και το έμψυχο δυναμικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Επιχειρώντας μία σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα, σημειώνεται, η ύπαρξη δύο διετών κύκλων σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του πρώτου κύκλου (Α' έως Δ' εξάμηνα σπουδών) τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές/τριες όπου καλύπτονται, οι βασικές γνώσεις στα πεδία της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Πληροφορικής, Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ, Οικονομικής, Μαθηματικών-Στατιστικής και Νομικής Επιστήμης. Κατά το δεύτερο κύκλο (Ε' έως Η' εξάμηνο σπουδών), οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μία από τις κατευθύνσεις: (α) Λογιστική-Ελεγκτική ή (β) Χρηματοοικονομική.

Θα θέλαμε, επίσης,να αναφέρουμε την δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και ελεγκτικές εταιρίες προσφέροντας την δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο.

Σημειώνουμε ότι, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει αναγνωρισθεί και πιστοποιηθεί από τον διεθνή λογιστικό-ελεγκτικό φορέα, The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) που προβλέπει για τους απόφοιτους την χορήγηση απαλλαγής εξέτασης, αριθμού ενοτήτων (μαθημάτων) από τις επαγγελματικές εξετάσεις για τη απόκτηση του διεθνούς τίτλου του ACCA.
Με ιδιαίτερη χαρά, επίσης, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος και ειδικότερα των: (α) ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (http://www.accfin.uom.gr/el/msc-applied-accounting-auditing), (β) ΠΜΣ στην Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (http://www.accfin.uom.gr/el/msc-strategic-managerial-accounting-financial-management) και (γ) ΠΜΣ στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (http://www.accfin.uom.gr/el/msc-accounting-finance). Παράλληλα, το Τμήμα σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και με άλλα Ανώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα της χώρας, συμμετέχει στα ακόλουθα Διατμηματικά ή/και Διιδρυματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: (α) Διοίκησης Επιχειρήσεων -ΜΒΑ, (β) Οικονομικής Επιστήμης, (γ) Πληροφοριακών Συστημάτων, (δ) Προηγμένων Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο (ΑΠΘ) και (ε) Λογιστικήςκαι Ελεγκτικήςσε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τέλος, το Τμήμα έχει συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού προσφέροντας την δυνατότητα εκπαιδευτικών ανταλλαγών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές σας και υποσχόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώνουμε διαρκώς τις συνθήκες και το περιβάλλον φοίτησής σας.

Καλή Επιτυχία στις Σπουδές σας.


Ο Πρόεδρος
τα Mέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και
Διοικητικoύ και Τεχνικού Προσωπικού του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font