Οφλούδη Αναστασία
 • 2310 891.452
 • flou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, ημ.
 • 2310 891.285

  Οφλούδη Αναστασία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Προϊσταμένη