Μπρατάνη Φωτεινή
 • 2310 891.229
 • fmpratan uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, Ημιώροφος

  Μπρατάνη Φωτεινή

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεκμηρίωσης
  Προϊσταμένη


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font