Σιώκης Φώτιος
 • 2310-891459
 • fsiokis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 200

  Σιώκης Φώτιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μακροοικονομική πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Ph.D. in Economics, Graduate Center, City University of New York (1995)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • FINANCIAL MARKETS IN EASTERN AND SE EUROPE
   (MAPE0210)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
   (ΒΣ0631-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών λειτουργίας μιας μακροοικονομικής ανοικτής οικονομίας και του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται είναι η αγορά συναλλάγματος, παρεμβατική πολιτική, η σχέση μεταξύ επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι συναλλαγματικές πρακτικές, ο διεθνής ανταγωνισμός και συνεργασία, η ανάλυση διεθνούς χαρτοφυλακίου και η αξιολόγηση επενδύσεων.

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (MIB0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIB

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2018

   • "Credit market Jitters in the course of the financial crisis: A permutation entropy approach in measuring informational efficiency in financial assets", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 499, 1
   • "The complexity of the HANG SENG Index and its constituencies during the 2007–2008 Great Recession", (with G. Argyroudis). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 495, 1

   2017

   • "Financial Markets during highly anxious time: Multifractal fluctuations in asset returns". Fractals, Vol. 25, No. 03, 1750032 (2017)

   2014

   • "European economies in crisis: A multifractal analysis of disruptive economic events and the effects of financial assistance" Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 395, 1 February 2014, Pages 283-292

   2013

   • “Multifractal Analysis of Stock Exchange Crashes”, Physica A , Vol. 392, 5, 1164-1171, March 2013

   2012

   • "The dynamics of a complex system: The exchange rate crisis in Southeast Asia", Economics Letters, Vol. 114, 1, pp. 98-101, Jan. 2012
   • "Stock Market Dynamics: Before and After Stock Market Crashes", Physica A, Vol. 391, 4, pp.1315-1322, Feb. 2012

   2007

   • "Parties, Elections and Stock Market Volatility: Evidence from a Small Open Economy", Economics & Politics, (με τον Π. Καπόπουλο), Vol. 19, Νο 1, pp. 123-134, Feb.2007

   2006

   • "Long Range Dependence in Stock Market Returns" Applied Financial Economics, (με τον Χ. Χριστοδούλου), Vol. 16, No 18, pp. 1331-1338, Dec. 2006.

   2005

   • "Policy Transmission and the Consumption- Wealth Channel" Applied Financial Economics Letters. Vol. 1, No 6, pp.349-353, 2005.
   • "Market Structure, Efficiency and Rising Consolidation of the Banking Industry in the EuroArea", (with P. Kapopoulos ), Bulletin of Economic Research, Vol. 57 (1) pp.67-91, 2005.
   • "Stock and real estate prices in Greece: wealth versus credit-rise effect" (with P. Kapopoulos) Applied Economics Letters, Vol. 12, No 2, pp.125-128, 2005.
   • "Stock Market Crashes and Dynamics of Aftershocks", (with P. Kapopoulos) Economics Letters, Vol. 49, Νο 1, pp. 48-54, Oct. 2005.

   2004

   • "Long memory and persistence in dollar-based real exchange rate", (with C. Christodoulou) International Journal of Theoretical and Applied Finance, , Vol. 7, No 1, pp.31-45, 2004.

   2003

   • "Electoral Management, Political Risk and Exchange Rate Dynamics: The Greek Experience", (with P. Kapopoulos ), Applied Financial Economics, Vol. 13, No 4, pp.279-285, 2003.
   • "Identification problems on minimum wage/job creation relationship" (with P. Kapopoulos ), Briefing Notes in Economics, Νο. 57 June/July 2003.
   • "Market share determination in marketing service industries-a demand side approach", (with H. Liu), Economics of Innovation and New Technology, Vol. 12, No 5, pp. 413-423, 2003.

   2002

   • "Δομή Αγοράς, Συγκέντρωση και Αποδοτικότητα στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα: Μία Οικονομετρική Διερεύνηση" (με τον Π. Καπόπουλο), Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Αρ. 28, Α' Τριμηνία 2002, 68-78.
   • "Distribution of price changes and alternative measures of underlying inflation", SPOUDAI, Quarterly Review, Vol. 52. No 4, pp. 3-17, 2002.
   • "Does the exchange rate depend upon relative monetary policies?" International Economics, Vol. LV, No 1, pp.55-68, 2002

   2000

   • "An Empirical Investigation on the effects of the monetary shock on the exchange rate", (with S. Neftci), SPOUDAI, Quarterly Review, Vol 50. No 3-4, pp. 73-105, 2000.
   • "The Conduct of Monetary Policy and Inflation Targeting: The Case of Greece", Southwestern Economic Review and Proceedings- Selected Papers, San Antonio Texas, Vol 28, 1, pp. 93-106, 2000.
   • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series analysis", (with P. Kapopoulos, P Papadimitriou), Applied Economics Quarterly, 46, 4, pp. 357-373, 2000.
   • Συνέδρια (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Άλλα (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    2016

    • "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe: Do Greek Banks Still Follow Their Customers Abroad or Not ?", Advances in Economics and Business , 4 (11): 591-598, 2016, (with S. Fotopoulos and H. Papapanagos)

    2013

    • "IMF programs and policies assessment in the transition economies during the transition and the post-transition period" European Economics and Finance Society, EEFS (with S. Bellos), Berlin, 20-23-June 2013
    • "Is there long-term memory in European stock markets"? International Journal of Economic Research, Vol. 10, No. 2, pp. 335-348, July-December, 2013 (with C. Christodoulou-Volos and S. Zikos)

    2012

    • "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach” European Economics and Finance Society,( with S. Fotopoulos, H. Papapanagos), Istanbul, June 2012.

    2011

    • "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects". World Academy of Science, Engineering and Technology, (with Fotopoulos and Papapanagos) proceedings, Issue 60, pp. 2271-2279, Venice Nov. 2011

    2010

    • "Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customer Abroad or not?" Papers and Proceedings, ICEBM (with Fotopoulos and Papapanagos) Conference in Manila Philippines Dec 2010.
    • "The Expansion of Greek banks in South Eastern Europe: An eclectic approach" 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. (with Fotopoulos and Papapanagos) Vienna, Austria, Dec. 4-5 2010.

    2009

    • "The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic Growth: The Role of Greek FDI in South East Europe", The Seventh Annual European Economics and Finance Society Conference, Prague, Czech Republic, 22nd -25th May 2009

    2000

    • "Κερδοφορία Προϊόντων Τραπεζικής Ηλεκτρονικής." Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Τραπεζικού Μάρκετινγκ, Σύγχρονες Τραπεζικές Μάρκετινγκ στην Εποχή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, 31 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2000, Hilton Αθήνα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) και Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

    1999

    • "Minimum Wages and Employment Dynamics in Greek Manufacturing: A times series Analysis" (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος, 1999, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

    1998

    • "The Adjustment Prospects of a fiscal weak economy: From Maastricht criteria to Stability Pact Requirements-A Note" Συλλογικός Τόμος Συνεδρίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Ιούνιος 1998 (με τους Π. Καπόπουλο και Π. Παπαδημητρίου). Επίσης παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, Μάιος 1998, Πανεπιστήμιο Κρήτης).