Τσιμπιρίδου Φωτεινή
 • 2310-891426
 • ft uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 233
 • Fax: 2310-891427

  Τσιμπιρίδου Φωτεινή

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία στην ΝΑ Ευρώπη

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • ΔΡ. Εθνολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales [Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών] Παρίσι, Γαλλία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Μελέτη των σχέσεων εξουσίας και της πολιτικής οικονομίας, πολιτικές της θρησκείας (Ισλάμ) εθνοτικές, έμφυλες ταυτότητες και κοινωνικά κινήματα. Aσχολείται με ζητήματα κουλτούρας του κράτους και εμπειριών του πολίτη έχοντας κάνει έρευνα στην Ελλάδα και στη Μέση Αναπολή (Σουλτανάτο του Ομάν), και συνεχίζοντας στην Τουρκία(Πόλη). ¨εχει κάνει ή συμμετέχει στην παραγω γή εθνογραφικών ντοκυμαντέρ.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
   (ΒΣ0308-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΥΣΗ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ
   (ΒΣ0637-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην προβληματική της Ανθρωπολογίας του φύλου. Εξετάζονται οι πολιτικές του φύλου τόσο σε παραδοσιακές ζώνες πατριαρχίας (Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Απω Ανατολή και Λατινική Αμερική) όσο και σε μορφώματα της νεωτερικότητας (Ευρωπαϊκός και Δυτικός κόσμος). Το παράδειγμα των μουσουλμάνων γυναικών χρησιμοποιείται μεθοδολογικά για την ανάλυση έμφυλων κατασκευών του Άλλου (διαχείριση της σεξουαλικότητας, πολιτική χρήση της θρησκείας και έννοια του πολίτη στα νεωτερικά κράτη), επειδή αναδεικνύει ακραίες συγκρούσεις και αντιφάσεις, παραγωγικές ως προς την κατανόηση των μετασχηματισμών που επιτελούνται στο ευρωπαϊκό και στο ευρύτερο μεσοανατολικό κοινωνικό τοπίο. Επιπρόσθετα ανοίγουμε τη συζήτηση για το φύλο συγκριτικά και στις περιοχές του σύγχρονου Παγκόσμιου Νότου (Λατινική Αμερική, Αφρική, Ινδία)

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (15 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) (2013) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (eBook ISBN 978-960-8096-05-9) www.balkanmyth.com. 331 σελ. F. Tsibiridou & N. Palantzas, Introduction: The Balkans Narrate: The Myths, Histories and Texts", στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) (2013) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (e

   2009

   • Φ. Τσιμπιρίδου (επιμ.) (2009) Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες. Βιώνοντας την «κουλτούρα το&upsil

   2008

   • Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.) (2008) Οριενταλισμός στα όρια. Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρο&n
   • «Οριενταλισμός και πολιτικές της ανθρωπολογίας στη Μέση Ανατολή» στο Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπ&omic

   2006

   • Φ. Τσιμπιρίδου (επιμ.) (2006), «Μουσουλμάνες της Ανατολής»: Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και

   2004

   • «Μετανάστες και Πολιτισμός: Σκέψεις για την εννοιολόγηση και χρήση των αναλυτικών εργαλείων στ&omicr

   2003

   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή)F. Laburte-Tolra, J-P Warnier, Εθνολογία/Ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική, 2003.

   2002

   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή-επιμέλεια) P. A. Erickson, L. D. Murphy, Ιστορία Ανθρωπολογικής θεωρίας, Αθήνα, Κριτική, 2002.
   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή-επιμέλεια) D. Shankland, Ισλάμ και Κοινωνία στη σύγχρονη Τουρκία, Αθήνα, Κριτική, 2002.

   2000

   • Tsimbiridou F., Les Pomak dans la Thrace grecque. Discours ethnique et pratiques socioculturelles, Paris L'Harmattan, 395 σελ., 2000.
   • Τσιμπιρίδου Φ., «Πομάκος σημαίνει άνθρωπος του βουνού! Εννοιολογήσεις και βιώματα του “τόπου” στις κατασκευές και τις πολιτικές μειονοτικών περιθωριακών ταυτοτήτων», στο Β. Νιτσιάκος – Χ. Κασίμης (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Αθήνα, Πλέθρον, σελ.35-52, 2000.

   1996

   • Tsimbiridou F., (επιμ.) Les mécanismes de la transition dans l´Europe des transformations, Πρακτικά Διημέρου Εργασίας, Κομοτηνή 6-7 Απριλίου 1995, Sakkoulas, 188 σελ., 1996.
   • Tsimbiridou F., "Nationalist Ideology in Collective Representations : Gender Roles and Sexuality Through the Language of Cultural Organisations in Rural Border Town", in Y. Kalogeras and D. Pastourmatzi (eds), Νationalism and Sexuality : Crises of Identity, Hellenic Association of American Studies, Aristotle University, pp.299-321, 1996.

   1990

   • Tsimbiridou F., Tradition et transition: Etude de la formation économique et sociale d'une communauté mixte de refugiés (Thrace - Grèce), EHESS, Paris, 394 σελ., 1990. (Διατριβή)

   • F. Tsibiridou & G. Mavrommatis, Challenging the Bektashi tradition in the Greek Thrace: Anthropological and historical encounters", στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (eBook ISBN: 978-960-8096-05-9) www.balkanmyth.com: 144-160."
   • Επιστημονικά Περιοδικά (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • «Ανάμεσα στο «έθνος και το κράτος»: Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στ&e
    • «Γίγνεσθαι μειονότητα»: βιοπολιτικές, εμπειρίες επισφάλειας και μεταιχμιακή τροπικότητα», στ&omicr
    • «Αδελφοί Μουσουλμάνοι και Χρυσή Αυγή: Συγκριτικά σχόλια για την τρομοκρατία των άκρων και τον αμ&

    2012

    • «Οι περιπέτειες της «αξιοπρέπειας» ως πολιτειακής αρετής», Ενθέματα, Αυγή 22/12/2012. http://enthemata.wordpress.com/2012/12/22/mih-fot/

    2011

    • Moslem Womanhood: Living under male, state, religious and secular hegemonies" in E. Eynikel, A. Ziaka (eds) Religion and Conflict. Essays on the origins of Religious Conflicts and Resolution Approaches. London: Harptree Pub. (2011): 340-352."
    • Multiplying minoritizarion processes for new migrants. From legal positivism to creative hermeneutics", Annuaire International des Droits de l'Homme, vol. (2011): 293-313."

    2009

    • Βιβλιοκρισία, M. Xanthakou, Identités en souffrance. Une ethnologie de la Grèce. Paris: Odile Jacob Journal of Modern Greek Studies 27(1) 2009: 187-189. http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/v027/27.1.tsibiridou.html

    2008

    • Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern "oriental" citizens" in V. Nitsiakos, I. Manos, G. Aggelopoulos, A. Angelidou, V. Dalkavoukis (eds) Balkan Border Crossing. First Annual of the Konitsa Summer School. Lit Verlag, Berlin (2008): 105-125. The same in "Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern "oriental" citizens" in 30 Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria. St. Kliment Ohridski University Press, (2008): 427-438.

    2007

    • 'Silence' as an idiom of marginality among Greek Pomaks", in K. Steinke, C. Voss (eds), The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans, Verlag Otto Sangher-München (2007): 49-73."
    • «Ανθρωπολογία ως «ιστορία του παρόντος». Θρησκευτική και μειονοτική «παράδοση» του Ισλάμ στα Βαλκάνια», Αφιέρωμα Ιστορία και πολιτική, Χ. Κουλούρη (επιμ.) στο ΒΗΜΑ Ιδεών, Δεκέμβριος, τεύχος 8 (2007).
     www.vimaideon.gr/Article.aspx?d=20071207&nid=6794443&sn=ΚΥΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ&spid=1478

    2006

    • Α. Karakasidou, F. Tsibiridou (guest editors) (2006), Ehnograph-ing Greece in Late Modernity, Journal of Modern Greek Studies, Special Issue, 24 (2) Οκτώβριος. 217-445 σελ. Mirrors, Myths and Metaphors: Ehnograph-ing Greece in Late Modernity" Introductory reflections (βλ. κύριες συγγραφικές δρασ&t
    • Writing about Turks and Powerful Others: Journalistic heteroglossia in Greek Thrace", in South European Society & Politics' 11(1), (2006): 129-143. 2.Το ίδιο δημοσιεύεται επίσης στο συλλογικό τόμο: D. Theodossopoulos (ed), When Greeks Think About Turks. The view from Anthropol

    2005

    • «Πολιτικές της ετερότητας στο τέλος του 20ου αι. Η πορεία προς την 'πολυπολιτισμικότητα' της ε&lamb
    • 'Comment peut-on être Pomak' en Grece aujourd'hui?", Ethnologie Française 35 (2) (2005): 291-304. Φ. Τσιμπιρίδου, "Πώς μπορεί κανείς να είναι Πομάκος" στην Ελλάδα σήμερα. Αναστοχ&alpha

    2004

    • Muslim experience of 'fear and shame': The case of the Pomaks in Greece", in D. Shankland (ed), Archeology, Anthropology, and Heritage in the Balkans and Anatolia, or The life and Times of F.W. Hasluck (1878-1920), Istanbul, The Isis press, (2004): 345-361."

    2003

    • Τσιμπιρίδου Φ., «Αναγνώσεις του ‘κοινωνικού’ από την ανθρωπολογία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης», Μνήμων 25, σελ.185-202, 2003.

    2000

    • M. Herzfeld, Ανθρωπολογία μέσα στον Καθρέπτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Αθήνα Αλεξάνδ&rho

    1999

    • Τσιμπιρίδου Φ., "Χώρος και συμβολικά συστήματα ταφής: Η περίπτωση του Νυμφαίου Φλώρινας", Μνημείο και Περιβάλλον, Νο 4-5, σελ. 11-21, 1999.
    • Τσιμπιρίδου Φ., «Μας λένε Πομάκους!». Κληρονομιές και πολιτικές, κατασκευές και βιώματα σε μειονοτικές, περιθωριακές ταυτότητες», Μνήμων 21, σελ.163-182, 1999.

    1998

    • Tsimbiridou F., «L’évolution des prestations matrimoniales en Thrace (Grèce) XIXe-XXe siècles», Droit et Cultures, vol. 15, pp.53-69, 1998.
    • Tsimbiridou F., "Esquisse d´une problématique sur la construction des identités dans la région montagneuse du Rhodope en Grèce", Ethnologia Balkanica, vol. 2, pp.185-195, 1998.

    1997

    • Tsimbiridou F., "Woman΄s Alterity in Cultural Constructions of Identities : A case study from Greek Thrace", Mediterranean Journal of Human Rights, vol. 1, No 2, pp.217-237, 1997.

    1996

    • Tsimbiridou F., «De l'identité ethnique à l'identité politique : Rapports de collectivité et d’individualité dans un village de refugiés en Thrace occidentale, 1920-1990», Revue des Etudes Sud-Est Européennes, vol.1-2, pp.79-95, 1996.
    • Τσιμπιρίδου Φ., «Η εθνικιστική ιδεολογία στις συλλογικές αναπαραστάσεις. Έμφυλοι ρόλοι και σεξουαλικότητα μέσα από το λόγο των πολιτιστικών φορέων μιας ακριτικής πόλης», Δίνη 8, σελ.153-179, 1995/6.

    1994

    • Τσιμπιρίδου Φ., "Χώρος: Δομές και αναπαραστάσεις. Ανθρωπολογική πρόταση ανάγνωσης του χώρου στα πομακοχώρια του νομού Ροδόπης", Εθνολογία ΙΙΙ, σελ.5-31, 1994.
    • Συνέδρια (19 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • F. Tsibiridou & M. Bartsidis, 'Dignity' as a glocal civic virtue: redefining democracy at the era of neoliberal governmentality", International Conference, Crisis, Resistance and Prospects. Arab Revolutions and Beyond. 1-3 Μαρτίου 2013, Toronto, Καναδάς."
     • Fotini Tsibiridou & Nikitas Palantzas, 'Becoming Istanbul' a dictionary of the problematics of a changing city: inside critique of significant cultural meanings, 10th International Conference on Semiotics, 'Changing Worlds & Signs of the Times', 4-6 Οκτωβρίου 2013, Βόλος.

     2012

     • Liminal Embodied Spaces, Precarious Lives and Creative Critique in the Megacity of Istanbul", International conference, Anthropology and Urban Conflict. Desertions, counter-movements and forced mobilities in the contemporary city, 7 - 10 Νοεμβρίου 2012, Barcelona, Ισπανία. "

     2011

     • Negotiating minority condition within the liminal neighbourhood of Beyoglu. Anthropological comments on the autobiographical documentary, Me and Nuri Bala", Space and Culture, International Conference, Kadir Has University, 8-10 Σεπτεμβρίου 2011, Istanbul, Τουρκία."
     • Fotini Tsimpiridou & Michalis Bartsidis, Αl Karama/dignitas: Negotiating traditions, subjectivities and civic virtue", Διεθνές Workshop "Karama/dignity and Tradition in the Middle East and North Africa: Negotiating subjectivity and civic virtue through social revolts", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 9 Δεκεμ
     • Κύρια ομιλήτρια, Reconsidering gendered practices in the broader Middle-East. Anthropology. Critical understanding within postcolonial and neoliberal conditions", International Conference, The Challenge of Gender in the Ottoman, Turkish and Μiddle-Eastern Studies: Attempting an Interdisciplinary Approach, National and Kapodistrian University of Athens, 1-2 Δεκεμβρίου 201

     2009

     • F. Tsibiridou & G. Mavrommatis, Bektashi Identity politics and fieldwork experiences: challenging 'heterodoxy', 'difference' and 'tradition". International Conference, Bektashism. Between Religious Movement and Established Tradition, European University of Tirana, 23-24 Οκτωβρίου 2009, Tirana, Αλβανία."
     • Islam and the Culture State in Oman", International Conference, Ibadhism, Ibadhi Studies and the Sultanate of Oman, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 9 Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη."

     2008

     • Tehran Meetings: Discussing Womanhood through Globally Situated Contexts", LOVA International Conference, Ethnographies of Gender and Globalization, 3-4 Ιουλίου 2008, Amsterdam, Ολλανδία. "

     2007

     • «Ανάμεσα στο 'έθνος και το κράτος'. Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στ&omi

     2006

     • Moslem Women of the Orient: Submission, Subversion or Alternative understanding?" 9th Biennial EASA Conference, Europe and the World, 18-21 Σεπτεμβρίου 2006, Bristol, Αγγλία."

     2005

     • Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern 'oriental' citizens?", International Conference, The Arab World and Islam- Identities and Intercultural Interactions, University of Sofia, 10-14 May 2005, Sofia, Βουλγαρία."
     • 'Silence' and 'liminality' as idioms of marginal Moslem Pomak conduct in Greece?". Workshop, "Minority-building in the Greek-Bulgarian Rhodopes", 15-16 Ιουλίου 2005, Nurnberg, Γερμανία. "

     2004

     • «Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων. Συγ-κριτικό εγχείρημα για παλαιούς και νέους μύθους», Διεθνές Σ&upsil

     2002

     • Τσιμπιρίδου Φ., «Οι αποχρώσεις μιας «μειονοτικής κατάστασης». Η περίπτωση της ελληνικής Θράκης σήμερα», στο Μειονότητες στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1-9 Νοεμβρίου, σελ. 101-118, 2002.

     2001

     • Τσιμπιρίδου Φ., «Η λαογραφία ως ‘κληρονομιά’ στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία του ελλαδικού χώρου», στο συνέδριο για τη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός, Λαογραφία και Ιστορία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, σελ. 38-46, 2001.

     1998

     • Τσιμπιρίδου Φ., “Το κρασί σε ταφικά έθιμα του παραδοσιακού πολιτισμού της Μακεδονίας και της Θράκης”, Αμπελοοινική Ιστορία στο Χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, Ε/ τριήμερο εργασίας, Νάουσα 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ε.Τ.Β.Α., σελ. 280-293, 1998.

     1996

     • Tsimbiridou F., "Les prestations matrimoniales en Grèce. Entre logique d'existence et usage stratégique", in Dot, Femme et Marriage, Les Annales de Clermont-Ferrand, vol.32, pp.203-224, 1996.
     • Tsimbiridou F., "Processus de modernisation et de marginalisation. Le cas d'une minorité", Πρακτικά Διημέρου Εργασίας, Les mécanismes de la transition dans l´Europe des transformations, Κομοτηνή 6-7 Απριλίου 1995, Sakkoulas, pp. 53-70, 1996.
     • Άλλα (54 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • From Cosmopolitanism to cosmopolitics: Gender and religious trouble in female activism", International Workshop, Grounding cosmopolitanism: theory and practice through the prism of women's rights, Bahcesehir University, 8-19 Μαρτίου 2013, Τουρκία."
      • Activism through social poetics and cultural critique. The autobiographical discourse of Esmeray". Art, aesthetics and power, One day Workshop. ACT, 22 Μαϊου 2013, Θεσσαλονίκη."
      • Μπεκτασίδικη παράδοση, πολιτικές εξορθολογισμού της θρησκείας και πρακτικές μη συμμόρφωσης μ&omicron
      • Fotini Tsimpiridou & Michalis Bartsidis, Neoliberal Crisis as a Total Conflict Phenomenon, Dignity as a Global Civic Virtue?", Reconstructions Pre- And Post-Conflict: Emerging Powers And The Future Of The World Order, University of Nicosia, University of Toronto, University of Hull UK, 1-3 Σεπτεμβρίου 2013, Λευκωσία, Κύπρος."
      • Κύρια ομιλήτρια, Κινήματα μέσα, γύρω και πάνω από την 'πόλη'. Από την συμμετοχική παρατήρηση στην ακτιβιστική &delt

      2012

      • Myths of the Balkan Islam. Between Religious Tradition and Minority Condition", The Balkans: From academic field to international politics. A joint workshop, Ecole française d'Athènes and British School at Athens, 17-19 April 2012, Αθήνα.http://www.fahs.surrey.ac.uk/islamingreece/index.htm "
      • Φωτεινή Τσιμπιρίδου & Μιχάλης Μπαρτσίδης, Περί αξιοπρέπειας: Λόγοι, πρακτικές και γνώση εν μέσω νεοφιλ&e
      • Φ. Τσιμπιρίδου-Μ. Μπαρτσίδης «Η ανάκτηση του Al Karama/dignitas: Παραδόσεις, υποκείμενα και αρετές πολιτειότητας σ
      • Efi Voutira & Fotini Tsibiridou, From national minorities to contemporary migrants and refugees", Becoming a minority in the Greek-Bulgarian Context: Historical minorities and contemporary migrants, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14 Δεκεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη."
      • Σώματα, υποκείμενα, αγορές και φεμινισμοί σε μουσουλμανικές κοινωνίες", Έκθεση για τον EΒΛΙΓΙ&Al

      2011

      • Embracing neoliberal ethics under a "charismatic" governance: Reflexions on govermentality, power and citizenship experiences in the Sultanate of Oman", Market vs Society?Human principles and economic rationale in changing times CUA Annual Conference, 27-29 Μαϊου 2011, Κόρινθος."
      • Υπό το βλέμμα των άλλων", Εθνογραφικές ταινίες στην Ελλάδα: φιλμικές αποτυπώσεις της ετερότητας, Π&alph
      • Νομικός θετικισμός και πολιτισμική διαφορά: Η περίπτωση των Ρομά μουσουλμάνων", Διημερίδα: «Πολιτι
      • Το Ισλάμ, η Σαρία και τα Τζαμιά στην Ελλάδα: Ζητήματα έρευνας και πολιτικής", Ημερίδα AHRC funded project, Το Ισλάμ στην &Ep

      2010

      • 'In the Name of Islam' Critical Approach to the Politics of Islamic Feminism", Postcolonialism & Islam, University of Sunderland, 16-17 Απριλίου 2010."
      • Life style and consumption: biopolitics and experiences of new conservatism in the Muslim world", Το Καθημερινό, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία και το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών κα&iot
      • «Υπαγωγή σε γάμο ή σύγκρουση με διαζύγιο; Εμπειρίες περιθωριακότητας σε Ρομά μουσουλμάνους». ARSIS Οι γάμοι σε νεαρή ηλικία στις κοινότητες Ρομά και μουσουλμάνων και οι επιπτώσεις στη ζωή των νέων και της κοινότητας, 6 Δεκεμβρίου 2010.

      2008

      • «Βλέποντας κάτω από το πέπλο: Γυναίκες του Ισλάμ ανάμεσα σε κοσμικές και θρησκευτικές ηγεμονίε&sigma
      • "Moslem Womanhood: Living under male, state, religious and secular hegemonies", Open Lecture, Bilgi University, 17 Δεκεμβρίου 2008, Istanbul Τουρκία.

      2007

      • «Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας για τις μειονότητες και το μεταναστευτικό φαινόμενο», Tα&upsi
      • Η γυναίκα στο Ισλάμ: Δυτικές παραδοχές και πολιτικές", συμμετοχή στην Ημερίδα, Ισλάμ και Γυναίκα. Η άρ
      • Constructing womanhood by Moslem experience", Διάλεξη στο Κέντρο Γυναικείων Σπουδών, Πανεπιστήμιο Τεχεράνης, Δεκέμβριος 2007, Ιράν. "
      • Μουσουλμανικές περιθωριακές ταυτότητες", Ομιλία Φίλοι Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, Φεβρο&upsilo
      • Ισλάμ, οριενταλισμός και Ανθρωπολογία", Σεμινάρια της Ακαδημίας Βόλου για τη σχέση «Ισλάμ και Δύσ&et
      • Ταυτότητες και ετερότητες στη μετανεωτερική εποχή. Θεωρητικοί προβληματισμοί και προτεινόμεν&alpha

      2006

      • Orientalism and Oriental Studies in Greece", Διάλεξη, School of Arts and Humanities, Sultan Qaboos University Muskat, Iανουάριος 2006, Σουλτανάτο του Oman. "
      • «Ελίτ και πολυπολιτισμικότητα: Μία κριτική από τη σκοπιά των μετα-αποικιακών σπουδών», Πολυπολιτι&
      • «Σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι της Θράκης. Εξουσία και ηγεμονία σε περιθωριακές μειονότητες», Μετ&
      • «Η 'μειονότητα' ως αναλυτικό εργαλείο και ως πολιτικό διακύβευμα», στο Διεπιστημονικές προσ

      2005

      • «Μια ανθρωπολογική ματιά της σχέσης 'ιστορία-κινηματογράφος-επίκαιρα' πάνω στη μελέτη του Φ. Λαμπρι
      • «Μειονοτικές πολιτικές και αναστοχασμοί πάνω στο εθνογραφικό ντοκυμαντέρ», Interdisciplinary workshop, EGNATIA, A Journey of displaced memories, 11-19 Φεβ&rh
      • Eπαναπροσδιορισμός της 'κοινωνίας πολιτών' στη Θράκη μέσα από τα δημόσια συμβάντα: «Ο φράχτης», «Ρήγματ&alpha

      2003

      • «Σκέψεις για την εννοιολόγηση και χρήση των αναλυτικών εργαλείων στο ζήτημα της 'μετανάστευσης�
      • Πομάκοι, οι περιθωριακοί μιας μειονότητας", Διάλεξη, University La Trobe, 16 Οκτωβρίου 2003, Μελβούρνη, Αυστραλία "

      2002

      • Tsimbiridou F., «Being Moslem and Marginal. A Pomak case from Greek Thrace», ομιλία στον κύκλο Boas lectures, του Department of Anthropology, σε συνδιοργάνωση με το Department of Classics and the Dep. of Middle East and Asian Languages and Cultures, Columbia University, New York, USA, December 3, 2002.
      • Tsimbiridou F., «Others inside, Turks outside: ‘Andifonitis’ and the subversive heteroglossia of the Thracean culture», in Friends and foes: Greeks views of Turkey in everyday life, memory and imagination, St Peter’s College, University of Oxford, England, May 11, Oxford 2002.
      • Αξίες, νοοτροπίες και πολιτισμός της καθημερινότητας πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης", Ημερίδα &gamma

      2001

      • Tsimbiridou F., «Experience fear and shame in a Moslem way. The Pomak case in Greece”, Anthropology, Archaeology and Heritage in the Balkans and Anatolia or The life and Times of F.W. Hasluck (1878-1920), University of Wales, Gregynog, England, 3-6 November 2001.
      • Tsimbiridou F., «Islam in European Lands. Deconstructing ‘otherness’», in A. Karakasidou and F. Tsimpiridou, Mirrors, Myths and Metaphors: Ethnographing Greece, American, Anthropological Association, Washington DC, USA, 28 November-2 December 2001.
      • Τσιμπιρίδου Φ., «Αναπαραστάσεις της ‘διαφορετικότητας’ στο θρακικό πολιτισμικό τοπίο», Ο τόπος μας πεδία λαϊκού πολιτισμού, Κοζάνη 22 Σεπτεμβρίου 2001.
      • Τσιμπιρίδου Φ., «Πειραματικές προσεγγίσεις του ‘πολιτισμού’ στη Θράκη», Σεμινάρια του εργαστηρίου εθνογραφίας, Μυτηλίνη, 10 Οκτωβρίου 2001.

      2000

      • Tsimbiridou F., «Woman’s alterity and the transformation of her ‘power’ in our days. The Pomak case in Greece», She on the Balkans, 9th International Round Table, South-Western University “Neophit Rilski” Blagoevgrad, Βansko, Βουλγαρία, 27-29 Φεβρουαρίου 2000.
      • Tsimbiridou F., “The hodza and the old women. Politics of religion, magic and power in the Greek Pomaks”, 6th Biennial EASA Conference, Crossing Categorical Boundaries. Religion as Politics, Politics as Religion, Πολωνία, Κρακοβία 26-29 Ιουλίου 2000.

      1999

      • Tsimbiridou F., «Reconsider an ethnography through the Cultural Critique framework”, Σεμινάρια της Ερμούπολης, Η Ανθρωπολογία σήμερα στα σταυροδρόμια των επιστημών, Σύρος, 13-15 Ιουλίου 1999.

      1997

      • Tsimbiridou F., "Nationalist Ideology and Policies of Convergence in a Multi-cultural Society", 2ο συνέδριο της Association for Balkan Anthropology, Identity, Migration and Boundaries in the Balkans, Βουκουρέστι, Ρουμανία, 4-7 Σεπτεμβρίου 1997.
      • Τσιμπιρίδου Φ., "Ο κοινωνικός λόγος ως πεδίο μελέτης και κατασκευής της ταυτότητας στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες", Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας: Πολιτισμικές ταυτότητες, πολιτισμική συνύπαρξη : Η Θεσσαλονίκη ως πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 1997.

      1996

      • Tsimbiridou F., "Between Nation and State, the inner frontiers : Mecanisms of Identity and Alterity in the Collectivities of a multi-cultural Society", 4th Biennial EASA Conference, Culture and Economy: Conflicting Interests and Divided Loyalties, Βαρκελώνη, Ισπανία, 12-15 Ιουλίου 1996.
      • Tsimbiridou F., "Politiques de l'identité minoritaire : Le cas des Pomak en Grèce", 1ο συνέδριο της Association for Balkan Anthropology, Ideology in Balkan Anthropological Research, Bankya, Bουλγαρία, 24-27 Αυγούστου 1996.
      • Τσιμπιρίδου Φ., "Η ετερότητα ως μηχανισμός ταυτότητας στις συλλογικές αναπαραστάσεις", Εταιρεία Εθνολογίας, Ανθρωπολογική προσέγγιση της ετερότητας, Αθήνα, Μάρτιος 1996.

      1995

      • Tsimbiridou F., "Femmes et mariage dans la Grèce contemporaine”, Women of the Mediterranean: Towards Equality and Effective Citizenship–After Beining, Πανεπιστήμιο Μάλτας, Βαλέτα, Μάλτα, 30-31 Οκτωβρίου 1995.

      1994

      • Tsimbiridou F., "De l’identité ethnique à celle politique: l'exemple d'un village mixte de refugiés en Thrace (Grèce), 1920-1990", 5ο παγκόσμιο συνέδριο της Εthnologia Europea, Βιέννη, Αυστρία, 12-16 Σεπτεμβρίου 1994.
      • Τσιμπιρίδου Φ., "Η οργάνωση του χώρου σε σχέση με τους συγγενικούς, θρησκευτικούς και κοινοτικούς θεσμούς στα πομακοχώρια της Ροδόπης", Εταιρεία Εθνολογίας, Ανθρωπολογία και χώρος, Αθήνα, Μάρτιος 1994.

      1993

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Ανθρωπολογική προσέγγιση συμβολικών συστημάτων ταφής : Η περίπτωση του Νυμφαίου Φλώρινας", Α’ Συμπόσιο Ανθρωπολογίας, Κομοτηνή, 4-7 Νοεμβρίου 1993.

      1991

      • Tsimbiridou F., «Exploitation du milieu et formes d'organisation sociale chez les Pomaques du Rhodope (Thrace, Grèce)», Il pastoralismo mediterraneo, 20-23 Νοεμβρίου, Nuoro, Σαρδηνία, 1991.