Τσιμπιρίδου Φωτεινή
 • 2310-891426
 • ft uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 233
 • Fax: 2310-891427

  Τσιμπιρίδου Φωτεινή

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Πρόεδρος Τμήματος


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία στην ΝΑ Ευρώπη

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • ΔΡ. Εθνολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales [Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών] Παρίσι, Γαλλία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Μελέτη των σχέσεων εξουσίας και της πολιτικής οικονομίας, πολιτικές της θρησκείας (Ισλάμ) εθνοτικές, έμφυλες ταυτότητες και κοινωνικά κινήματα. Aσχολείται με ζητήματα κουλτούρας του κράτους και εμπειριών του πολίτη έχοντας κάνει έρευνα στην Ελλάδα και στη Μέση Αναπολή (Σουλτανάτο του Ομάν), και συνεχίζοντας στην Τουρκία(Πόλη). ¨εχει κάνει ή συμμετέχει στην παραγω γή εθνογραφικών ντοκυμαντέρ.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
   (ΒΣ0308-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αναλύεται η μεθοδολογία της εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας στην Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Διερευνώνται τα όρια των διεπιστημονικών συνεργασιών της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με συναφείς κοινωνικές επιστήμες στο πλαίσιο των ανατολικών σπουδών, καθώς και η συνάντηση της εθνογραφίας με την κινηματογραφική αναπαράσταση. Εξετάζονται συστηματικά τα ζητήματα του οριενταλισμού, της αποικιοκρατίας, της «παράδοσης» του Ισλάμ, των φυλών, αλλά και το ιδίωμα της πατριαρχίας, καθώς και οι πρακτικές προσαρμογής και αντίστασης σε αυτά. Για την κατανόηση του χώρου και της καθημερινότητας των ανθρώπων το μάθημα χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εθνογραφίες και οπτικό υλικό που αναφέρονται σε περιπτώσεις όπως το Σουλτανάτο του Ομάν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, το Ιράν, η Τουρκία και η Ιορδανία

  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΔΥΣΗ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΟΤΟΣ
   (ΒΣ0637-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές στην προβληματική της Ανθρωπολογίας του φύλου, η οποία βρίσκεται σε διάλογο με την πορεία των φεμινιστικών κινημάτων, των γυναικείων σπουδών, των σπουδών του φύλου και τη μετααποικιακή κριτική. Εξετάζονται συστηματικά οι πολιτικές του φύλου αφενός σε ζώνες πατριαρχίας (Μεσόγειος, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Κεντρική και ΝΑ Ασία) αφετέρου σε περιοχές επιθετικού ή ήπιου ανδρισμού (Λατινική Αμερική, Αφρική, Μεσόγειος κ.ά.), τόσο στη μακρά διάρκεια της ιστορίας των τοπικών κοινωνιών όσο και στα συμφραζόμενα της επαφής τους με τη δυτική αποικιοκρατία και την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Για την ανάλυση του «ανδρισμού» και της «θηλυκότητας» ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σχέσεις εξουσίας, στη διαχείριση της σεξουαλικότητας, στην πολιτική χρήση της θρησκείας και των τελετουργιών. Το παράδειγμα των μουσουλμάνων γυναικών χρησιμοποιείται εργαλειακά μαζί με άλλες περιπτώσεις από τον παγκόσμιο Νότο, επειδή αναδεικνύει διαφορές και αντιφάσεις με/σε οικειότητες, παραγωγικές ως προς την κατανόηση των μετασχηματισμών της έμφυλης εμπειρίας. Η τελευταία, ως ενσώματη επιτελεστική εμπειρία γίνεται ορατή μέσα από εθνογραφικά παραδείγματα και οπτικό υλικό που αναδεικνύουν τη σημασία των λόγων, των σχέσεων και των πρακτικών εξουσίας στη διατομή οικονομικών ανισοτήτων, πολλαπλών διακρίσεων, παλαιών και νέων ηγεμονικών αναπαραστάσεων. Βασικός στόχος του μαθήματος η ευαισθητοποίηση των φοιτητριών/ών για τις σημασίες της έμφυλης διαφοράς στους Άλλους, αλλά και στη δική τους καθημερινότητα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (15 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) (2013) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (eBook ISBN 978-960-8096-05-9) www.balkanmyth.com. 331 σελ. F. Tsibiridou & N. Palantzas, Introduction: The Balkans Narrate: The Myths, Histories and Texts", στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) (2013) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (e

   2009

   • Φ. Τσιμπιρίδου (επιμ.) (2009) Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες. Βιώνοντας την «κουλτούρα το&upsil

   2008

   • «Οριενταλισμός και πολιτικές της ανθρωπολογίας στη Μέση Ανατολή» στο Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπ&omic
   • Φ. Τσιμπιρίδου, Δ. Σταματόπουλος (επιμ.) (2008) Οριενταλισμός στα όρια. Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρο&n

   2006

   • Φ. Τσιμπιρίδου (επιμ.) (2006), «Μουσουλμάνες της Ανατολής»: Αναπαραστάσεις, πολιτισμικές σημασίες και

   2004

   • «Μετανάστες και Πολιτισμός: Σκέψεις για την εννοιολόγηση και χρήση των αναλυτικών εργαλείων στ&omicr

   2003

   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή)F. Laburte-Tolra, J-P Warnier, Εθνολογία/Ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική, 2003.

   2002

   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή-επιμέλεια) D. Shankland, Ισλάμ και Κοινωνία στη σύγχρονη Τουρκία, Αθήνα, Κριτική, 2002.
   • Τσιμπιρίδου Φ., (εισαγωγή-επιμέλεια) P. A. Erickson, L. D. Murphy, Ιστορία Ανθρωπολογικής θεωρίας, Αθήνα, Κριτική, 2002.

   2000

   • Τσιμπιρίδου Φ., «Πομάκος σημαίνει άνθρωπος του βουνού! Εννοιολογήσεις και βιώματα του “τόπου” στις κατασκευές και τις πολιτικές μειονοτικών περιθωριακών ταυτοτήτων», στο Β. Νιτσιάκος – Χ. Κασίμης (επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί, Αθήνα, Πλέθρον, σελ.35-52, 2000.
   • Tsimbiridou F., Les Pomak dans la Thrace grecque. Discours ethnique et pratiques socioculturelles, Paris L'Harmattan, 395 σελ., 2000.

   1996

   • Tsimbiridou F., "Nationalist Ideology in Collective Representations : Gender Roles and Sexuality Through the Language of Cultural Organisations in Rural Border Town", in Y. Kalogeras and D. Pastourmatzi (eds), Νationalism and Sexuality : Crises of Identity, Hellenic Association of American Studies, Aristotle University, pp.299-321, 1996.
   • Tsimbiridou F., (επιμ.) Les mécanismes de la transition dans l´Europe des transformations, Πρακτικά Διημέρου Εργασίας, Κομοτηνή 6-7 Απριλίου 1995, Sakkoulas, 188 σελ., 1996.

   1990

   • Tsimbiridou F., Tradition et transition: Etude de la formation économique et sociale d'une communauté mixte de refugiés (Thrace - Grèce), EHESS, Paris, 394 σελ., 1990. (Διατριβή)

   • F. Tsibiridou & G. Mavrommatis, Challenging the Bektashi tradition in the Greek Thrace: Anthropological and historical encounters", στο F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds) Myths of the Other in the Balkans. Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: (eBook ISBN: 978-960-8096-05-9) www.balkanmyth.com: 144-160."
   • Επιστημονικά Περιοδικά (25 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • «Αδελφοί Μουσουλμάνοι και Χρυσή Αυγή: Συγκριτικά σχόλια για την τρομοκρατία των άκρων και τον αμ&
    • «Γίγνεσθαι μειονότητα»: βιοπολιτικές, εμπειρίες επισφάλειας και μεταιχμιακή τροπικότητα», στ&omicr
    • «Ανάμεσα στο «έθνος και το κράτος»: Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στ&e

    2012

    • «Οι περιπέτειες της «αξιοπρέπειας» ως πολιτειακής αρετής», Ενθέματα, Αυγή 22/12/2012. http://enthemata.wordpress.com/2012/12/22/mih-fot/

    2011

    • Multiplying minoritizarion processes for new migrants. From legal positivism to creative hermeneutics", Annuaire International des Droits de l'Homme, vol. (2011): 293-313."
    • Moslem Womanhood: Living under male, state, religious and secular hegemonies" in E. Eynikel, A. Ziaka (eds) Religion and Conflict. Essays on the origins of Religious Conflicts and Resolution Approaches. London: Harptree Pub. (2011): 340-352."

    2009

    • Βιβλιοκρισία, M. Xanthakou, Identités en souffrance. Une ethnologie de la Grèce. Paris: Odile Jacob Journal of Modern Greek Studies 27(1) 2009: 187-189. http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/v027/27.1.tsibiridou.html

    2008

    • Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern "oriental" citizens" in V. Nitsiakos, I. Manos, G. Aggelopoulos, A. Angelidou, V. Dalkavoukis (eds) Balkan Border Crossing. First Annual of the Konitsa Summer School. Lit Verlag, Berlin (2008): 105-125. The same in "Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern "oriental" citizens" in 30 Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria. St. Kliment Ohridski University Press, (2008): 427-438.

    2007

    • «Ανθρωπολογία ως «ιστορία του παρόντος». Θρησκευτική και μειονοτική «παράδοση» του Ισλάμ στα Βαλκάνια», Αφιέρωμα Ιστορία και πολιτική, Χ. Κουλούρη (επιμ.) στο ΒΗΜΑ Ιδεών, Δεκέμβριος, τεύχος 8 (2007).
     www.vimaideon.gr/Article.aspx?d=20071207&nid=6794443&sn=ΚΥΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ&spid=1478
    • 'Silence' as an idiom of marginality among Greek Pomaks", in K. Steinke, C. Voss (eds), The Pomaks in Greece and Bulgaria. A model case for borderland minorities in the Balkans, Verlag Otto Sangher-München (2007): 49-73."

    2006

    • Writing about Turks and Powerful Others: Journalistic heteroglossia in Greek Thrace", in South European Society & Politics' 11(1), (2006): 129-143. 2.Το ίδιο δημοσιεύεται επίσης στο συλλογικό τόμο: D. Theodossopoulos (ed), When Greeks Think About Turks. The view from Anthropol
    • Α. Karakasidou, F. Tsibiridou (guest editors) (2006), Ehnograph-ing Greece in Late Modernity, Journal of Modern Greek Studies, Special Issue, 24 (2) Οκτώβριος. 217-445 σελ. Mirrors, Myths and Metaphors: Ehnograph-ing Greece in Late Modernity" Introductory reflections (βλ. κύριες συγγραφικές δρασ&t

    2005

    • 'Comment peut-on être Pomak' en Grece aujourd'hui?", Ethnologie Française 35 (2) (2005): 291-304. Φ. Τσιμπιρίδου, "Πώς μπορεί κανείς να είναι Πομάκος" στην Ελλάδα σήμερα. Αναστοχ&alpha
    • «Πολιτικές της ετερότητας στο τέλος του 20ου αι. Η πορεία προς την 'πολυπολιτισμικότητα' της ε&lamb

    2004

    • Muslim experience of 'fear and shame': The case of the Pomaks in Greece", in D. Shankland (ed), Archeology, Anthropology, and Heritage in the Balkans and Anatolia, or The life and Times of F.W. Hasluck (1878-1920), Istanbul, The Isis press, (2004): 345-361."

    2003

    • Τσιμπιρίδου Φ., «Αναγνώσεις του ‘κοινωνικού’ από την ανθρωπολογία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης», Μνήμων 25, σελ.185-202, 2003.

    2000

    • M. Herzfeld, Ανθρωπολογία μέσα στον Καθρέπτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Αθήνα Αλεξάνδ&rho

    1999

    • Τσιμπιρίδου Φ., «Μας λένε Πομάκους!». Κληρονομιές και πολιτικές, κατασκευές και βιώματα σε μειονοτικές, περιθωριακές ταυτότητες», Μνήμων 21, σελ.163-182, 1999.
    • Τσιμπιρίδου Φ., "Χώρος και συμβολικά συστήματα ταφής: Η περίπτωση του Νυμφαίου Φλώρινας", Μνημείο και Περιβάλλον, Νο 4-5, σελ. 11-21, 1999.

    1998

    • Tsimbiridou F., "Esquisse d´une problématique sur la construction des identités dans la région montagneuse du Rhodope en Grèce", Ethnologia Balkanica, vol. 2, pp.185-195, 1998.
    • Tsimbiridou F., «L’évolution des prestations matrimoniales en Thrace (Grèce) XIXe-XXe siècles», Droit et Cultures, vol. 15, pp.53-69, 1998.

    1997

    • Tsimbiridou F., "Woman΄s Alterity in Cultural Constructions of Identities : A case study from Greek Thrace", Mediterranean Journal of Human Rights, vol. 1, No 2, pp.217-237, 1997.

    1996

    • Τσιμπιρίδου Φ., «Η εθνικιστική ιδεολογία στις συλλογικές αναπαραστάσεις. Έμφυλοι ρόλοι και σεξουαλικότητα μέσα από το λόγο των πολιτιστικών φορέων μιας ακριτικής πόλης», Δίνη 8, σελ.153-179, 1995/6.
    • Tsimbiridou F., «De l'identité ethnique à l'identité politique : Rapports de collectivité et d’individualité dans un village de refugiés en Thrace occidentale, 1920-1990», Revue des Etudes Sud-Est Européennes, vol.1-2, pp.79-95, 1996.

    1994

    • Τσιμπιρίδου Φ., "Χώρος: Δομές και αναπαραστάσεις. Ανθρωπολογική πρόταση ανάγνωσης του χώρου στα πομακοχώρια του νομού Ροδόπης", Εθνολογία ΙΙΙ, σελ.5-31, 1994.
    • Συνέδρια (19 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Fotini Tsibiridou & Nikitas Palantzas, 'Becoming Istanbul' a dictionary of the problematics of a changing city: inside critique of significant cultural meanings, 10th International Conference on Semiotics, 'Changing Worlds & Signs of the Times', 4-6 Οκτωβρίου 2013, Βόλος.
     • F. Tsibiridou & M. Bartsidis, 'Dignity' as a glocal civic virtue: redefining democracy at the era of neoliberal governmentality", International Conference, Crisis, Resistance and Prospects. Arab Revolutions and Beyond. 1-3 Μαρτίου 2013, Toronto, Καναδάς."

     2012

     • Liminal Embodied Spaces, Precarious Lives and Creative Critique in the Megacity of Istanbul", International conference, Anthropology and Urban Conflict. Desertions, counter-movements and forced mobilities in the contemporary city, 7 - 10 Νοεμβρίου 2012, Barcelona, Ισπανία. "

     2011

     • Κύρια ομιλήτρια, Reconsidering gendered practices in the broader Middle-East. Anthropology. Critical understanding within postcolonial and neoliberal conditions", International Conference, The Challenge of Gender in the Ottoman, Turkish and Μiddle-Eastern Studies: Attempting an Interdisciplinary Approach, National and Kapodistrian University of Athens, 1-2 Δεκεμβρίου 201
     • Fotini Tsimpiridou & Michalis Bartsidis, Αl Karama/dignitas: Negotiating traditions, subjectivities and civic virtue", Διεθνές Workshop "Karama/dignity and Tradition in the Middle East and North Africa: Negotiating subjectivity and civic virtue through social revolts", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 9 Δεκεμ
     • Negotiating minority condition within the liminal neighbourhood of Beyoglu. Anthropological comments on the autobiographical documentary, Me and Nuri Bala", Space and Culture, International Conference, Kadir Has University, 8-10 Σεπτεμβρίου 2011, Istanbul, Τουρκία."

     2009

     • Islam and the Culture State in Oman", International Conference, Ibadhism, Ibadhi Studies and the Sultanate of Oman, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 9 Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη."
     • F. Tsibiridou & G. Mavrommatis, Bektashi Identity politics and fieldwork experiences: challenging 'heterodoxy', 'difference' and 'tradition". International Conference, Bektashism. Between Religious Movement and Established Tradition, European University of Tirana, 23-24 Οκτωβρίου 2009, Tirana, Αλβανία."

     2008

     • Tehran Meetings: Discussing Womanhood through Globally Situated Contexts", LOVA International Conference, Ethnographies of Gender and Globalization, 3-4 Ιουλίου 2008, Amsterdam, Ολλανδία. "

     2007

     • «Ανάμεσα στο 'έθνος και το κράτος'. Η επαναδιαπραγμάτευση της ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στ&omi

     2006

     • Moslem Women of the Orient: Submission, Subversion or Alternative understanding?" 9th Biennial EASA Conference, Europe and the World, 18-21 Σεπτεμβρίου 2006, Bristol, Αγγλία."

     2005

     • 'Silence' and 'liminality' as idioms of marginal Moslem Pomak conduct in Greece?". Workshop, "Minority-building in the Greek-Bulgarian Rhodopes", 15-16 Ιουλίου 2005, Nurnberg, Γερμανία. "
     • Middle Eastern womanhood: Subaltern subjects or postmodern 'oriental' citizens?", International Conference, The Arab World and Islam- Identities and Intercultural Interactions, University of Sofia, 10-14 May 2005, Sofia, Βουλγαρία."

     2004

     • «Μουσουλμάνοι των Βαλκανίων. Συγ-κριτικό εγχείρημα για παλαιούς και νέους μύθους», Διεθνές Σ&upsil

     2002

     • Τσιμπιρίδου Φ., «Οι αποχρώσεις μιας «μειονοτικής κατάστασης». Η περίπτωση της ελληνικής Θράκης σήμερα», στο Μειονότητες στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1-9 Νοεμβρίου, σελ. 101-118, 2002.

     2001

     • Τσιμπιρίδου Φ., «Η λαογραφία ως ‘κληρονομιά’ στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία του ελλαδικού χώρου», στο συνέδριο για τη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος, Χ. Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός, Λαογραφία και Ιστορία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, σελ. 38-46, 2001.

     1998

     • Τσιμπιρίδου Φ., “Το κρασί σε ταφικά έθιμα του παραδοσιακού πολιτισμού της Μακεδονίας και της Θράκης”, Αμπελοοινική Ιστορία στο Χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, Ε/ τριήμερο εργασίας, Νάουσα 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ε.Τ.Β.Α., σελ. 280-293, 1998.

     1996

     • Tsimbiridou F., "Processus de modernisation et de marginalisation. Le cas d'une minorité", Πρακτικά Διημέρου Εργασίας, Les mécanismes de la transition dans l´Europe des transformations, Κομοτηνή 6-7 Απριλίου 1995, Sakkoulas, pp. 53-70, 1996.
     • Tsimbiridou F., "Les prestations matrimoniales en Grèce. Entre logique d'existence et usage stratégique", in Dot, Femme et Marriage, Les Annales de Clermont-Ferrand, vol.32, pp.203-224, 1996.
     • Άλλα (54 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Κύρια ομιλήτρια, Κινήματα μέσα, γύρω και πάνω από την 'πόλη'. Από την συμμετοχική παρατήρηση στην ακτιβιστική &delt
      • Fotini Tsimpiridou & Michalis Bartsidis, Neoliberal Crisis as a Total Conflict Phenomenon, Dignity as a Global Civic Virtue?", Reconstructions Pre- And Post-Conflict: Emerging Powers And The Future Of The World Order, University of Nicosia, University of Toronto, University of Hull UK, 1-3 Σεπτεμβρίου 2013, Λευκωσία, Κύπρος."
      • Μπεκτασίδικη παράδοση, πολιτικές εξορθολογισμού της θρησκείας και πρακτικές μη συμμόρφωσης μ&omicron
      • Activism through social poetics and cultural critique. The autobiographical discourse of Esmeray". Art, aesthetics and power, One day Workshop. ACT, 22 Μαϊου 2013, Θεσσαλονίκη."
      • From Cosmopolitanism to cosmopolitics: Gender and religious trouble in female activism", International Workshop, Grounding cosmopolitanism: theory and practice through the prism of women's rights, Bahcesehir University, 8-19 Μαρτίου 2013, Τουρκία."

      2012

      • Σώματα, υποκείμενα, αγορές και φεμινισμοί σε μουσουλμανικές κοινωνίες", Έκθεση για τον EΒΛΙΓΙ&Al
      • Efi Voutira & Fotini Tsibiridou, From national minorities to contemporary migrants and refugees", Becoming a minority in the Greek-Bulgarian Context: Historical minorities and contemporary migrants, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 14 Δεκεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη."
      • Φ. Τσιμπιρίδου-Μ. Μπαρτσίδης «Η ανάκτηση του Al Karama/dignitas: Παραδόσεις, υποκείμενα και αρετές πολιτειότητας σ
      • Φωτεινή Τσιμπιρίδου & Μιχάλης Μπαρτσίδης, Περί αξιοπρέπειας: Λόγοι, πρακτικές και γνώση εν μέσω νεοφιλ&e
      • Myths of the Balkan Islam. Between Religious Tradition and Minority Condition", The Balkans: From academic field to international politics. A joint workshop, Ecole française d'Athènes and British School at Athens, 17-19 April 2012, Αθήνα.http://www.fahs.surrey.ac.uk/islamingreece/index.htm "

      2011

      • Το Ισλάμ, η Σαρία και τα Τζαμιά στην Ελλάδα: Ζητήματα έρευνας και πολιτικής", Ημερίδα AHRC funded project, Το Ισλάμ στην &Ep
      • Νομικός θετικισμός και πολιτισμική διαφορά: Η περίπτωση των Ρομά μουσουλμάνων", Διημερίδα: «Πολιτι
      • Υπό το βλέμμα των άλλων", Εθνογραφικές ταινίες στην Ελλάδα: φιλμικές αποτυπώσεις της ετερότητας, Π&alph
      • Embracing neoliberal ethics under a "charismatic" governance: Reflexions on govermentality, power and citizenship experiences in the Sultanate of Oman", Market vs Society?Human principles and economic rationale in changing times CUA Annual Conference, 27-29 Μαϊου 2011, Κόρινθος."

      2010

      • «Υπαγωγή σε γάμο ή σύγκρουση με διαζύγιο; Εμπειρίες περιθωριακότητας σε Ρομά μουσουλμάνους». ARSIS Οι γάμοι σε νεαρή ηλικία στις κοινότητες Ρομά και μουσουλμάνων και οι επιπτώσεις στη ζωή των νέων και της κοινότητας, 6 Δεκεμβρίου 2010.
      • Life style and consumption: biopolitics and experiences of new conservatism in the Muslim world", Το Καθημερινό, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία και το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών κα&iot
      • 'In the Name of Islam' Critical Approach to the Politics of Islamic Feminism", Postcolonialism & Islam, University of Sunderland, 16-17 Απριλίου 2010."

      2008

      • "Moslem Womanhood: Living under male, state, religious and secular hegemonies", Open Lecture, Bilgi University, 17 Δεκεμβρίου 2008, Istanbul Τουρκία.
      • «Βλέποντας κάτω από το πέπλο: Γυναίκες του Ισλάμ ανάμεσα σε κοσμικές και θρησκευτικές ηγεμονίε&sigma

      2007

      • Ταυτότητες και ετερότητες στη μετανεωτερική εποχή. Θεωρητικοί προβληματισμοί και προτεινόμεν&alpha
      • Ισλάμ, οριενταλισμός και Ανθρωπολογία", Σεμινάρια της Ακαδημίας Βόλου για τη σχέση «Ισλάμ και Δύσ&et
      • Μουσουλμανικές περιθωριακές ταυτότητες", Ομιλία Φίλοι Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, Φεβρο&upsilo
      • Constructing womanhood by Moslem experience", Διάλεξη στο Κέντρο Γυναικείων Σπουδών, Πανεπιστήμιο Τεχεράνης, Δεκέμβριος 2007, Ιράν. "
      • Η γυναίκα στο Ισλάμ: Δυτικές παραδοχές και πολιτικές", συμμετοχή στην Ημερίδα, Ισλάμ και Γυναίκα. Η άρ
      • «Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας για τις μειονότητες και το μεταναστευτικό φαινόμενο», Tα&upsi

      2006

      • «Η 'μειονότητα' ως αναλυτικό εργαλείο και ως πολιτικό διακύβευμα», στο Διεπιστημονικές προσ
      • «Σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι της Θράκης. Εξουσία και ηγεμονία σε περιθωριακές μειονότητες», Μετ&
      • «Ελίτ και πολυπολιτισμικότητα: Μία κριτική από τη σκοπιά των μετα-αποικιακών σπουδών», Πολυπολιτι&
      • Orientalism and Oriental Studies in Greece", Διάλεξη, School of Arts and Humanities, Sultan Qaboos University Muskat, Iανουάριος 2006, Σουλτανάτο του Oman. "

      2005

      • Eπαναπροσδιορισμός της 'κοινωνίας πολιτών' στη Θράκη μέσα από τα δημόσια συμβάντα: «Ο φράχτης», «Ρήγματ&alpha
      • «Μειονοτικές πολιτικές και αναστοχασμοί πάνω στο εθνογραφικό ντοκυμαντέρ», Interdisciplinary workshop, EGNATIA, A Journey of displaced memories, 11-19 Φεβ&rh
      • «Μια ανθρωπολογική ματιά της σχέσης 'ιστορία-κινηματογράφος-επίκαιρα' πάνω στη μελέτη του Φ. Λαμπρι

      2003

      • Πομάκοι, οι περιθωριακοί μιας μειονότητας", Διάλεξη, University La Trobe, 16 Οκτωβρίου 2003, Μελβούρνη, Αυστραλία "
      • «Σκέψεις για την εννοιολόγηση και χρήση των αναλυτικών εργαλείων στο ζήτημα της 'μετανάστευσης�

      2002

      • Αξίες, νοοτροπίες και πολιτισμός της καθημερινότητας πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης", Ημερίδα &gamma
      • Tsimbiridou F., «Others inside, Turks outside: ‘Andifonitis’ and the subversive heteroglossia of the Thracean culture», in Friends and foes: Greeks views of Turkey in everyday life, memory and imagination, St Peter’s College, University of Oxford, England, May 11, Oxford 2002.
      • Tsimbiridou F., «Being Moslem and Marginal. A Pomak case from Greek Thrace», ομιλία στον κύκλο Boas lectures, του Department of Anthropology, σε συνδιοργάνωση με το Department of Classics and the Dep. of Middle East and Asian Languages and Cultures, Columbia University, New York, USA, December 3, 2002.

      2001

      • Τσιμπιρίδου Φ., «Πειραματικές προσεγγίσεις του ‘πολιτισμού’ στη Θράκη», Σεμινάρια του εργαστηρίου εθνογραφίας, Μυτηλίνη, 10 Οκτωβρίου 2001.
      • Τσιμπιρίδου Φ., «Αναπαραστάσεις της ‘διαφορετικότητας’ στο θρακικό πολιτισμικό τοπίο», Ο τόπος μας πεδία λαϊκού πολιτισμού, Κοζάνη 22 Σεπτεμβρίου 2001.
      • Tsimbiridou F., «Islam in European Lands. Deconstructing ‘otherness’», in A. Karakasidou and F. Tsimpiridou, Mirrors, Myths and Metaphors: Ethnographing Greece, American, Anthropological Association, Washington DC, USA, 28 November-2 December 2001.
      • Tsimbiridou F., «Experience fear and shame in a Moslem way. The Pomak case in Greece”, Anthropology, Archaeology and Heritage in the Balkans and Anatolia or The life and Times of F.W. Hasluck (1878-1920), University of Wales, Gregynog, England, 3-6 November 2001.

      2000

      • Tsimbiridou F., “The hodza and the old women. Politics of religion, magic and power in the Greek Pomaks”, 6th Biennial EASA Conference, Crossing Categorical Boundaries. Religion as Politics, Politics as Religion, Πολωνία, Κρακοβία 26-29 Ιουλίου 2000.
      • Tsimbiridou F., «Woman’s alterity and the transformation of her ‘power’ in our days. The Pomak case in Greece», She on the Balkans, 9th International Round Table, South-Western University “Neophit Rilski” Blagoevgrad, Βansko, Βουλγαρία, 27-29 Φεβρουαρίου 2000.

      1999

      • Tsimbiridou F., «Reconsider an ethnography through the Cultural Critique framework”, Σεμινάρια της Ερμούπολης, Η Ανθρωπολογία σήμερα στα σταυροδρόμια των επιστημών, Σύρος, 13-15 Ιουλίου 1999.

      1997

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Ο κοινωνικός λόγος ως πεδίο μελέτης και κατασκευής της ταυτότητας στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες", Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας: Πολιτισμικές ταυτότητες, πολιτισμική συνύπαρξη : Η Θεσσαλονίκη ως πολυπολιτισμικό σταυροδρόμι, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 1997.
      • Tsimbiridou F., "Nationalist Ideology and Policies of Convergence in a Multi-cultural Society", 2ο συνέδριο της Association for Balkan Anthropology, Identity, Migration and Boundaries in the Balkans, Βουκουρέστι, Ρουμανία, 4-7 Σεπτεμβρίου 1997.

      1996

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Η ετερότητα ως μηχανισμός ταυτότητας στις συλλογικές αναπαραστάσεις", Εταιρεία Εθνολογίας, Ανθρωπολογική προσέγγιση της ετερότητας, Αθήνα, Μάρτιος 1996.
      • Tsimbiridou F., "Politiques de l'identité minoritaire : Le cas des Pomak en Grèce", 1ο συνέδριο της Association for Balkan Anthropology, Ideology in Balkan Anthropological Research, Bankya, Bουλγαρία, 24-27 Αυγούστου 1996.
      • Tsimbiridou F., "Between Nation and State, the inner frontiers : Mecanisms of Identity and Alterity in the Collectivities of a multi-cultural Society", 4th Biennial EASA Conference, Culture and Economy: Conflicting Interests and Divided Loyalties, Βαρκελώνη, Ισπανία, 12-15 Ιουλίου 1996.

      1995

      • Tsimbiridou F., "Femmes et mariage dans la Grèce contemporaine”, Women of the Mediterranean: Towards Equality and Effective Citizenship–After Beining, Πανεπιστήμιο Μάλτας, Βαλέτα, Μάλτα, 30-31 Οκτωβρίου 1995.

      1994

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Η οργάνωση του χώρου σε σχέση με τους συγγενικούς, θρησκευτικούς και κοινοτικούς θεσμούς στα πομακοχώρια της Ροδόπης", Εταιρεία Εθνολογίας, Ανθρωπολογία και χώρος, Αθήνα, Μάρτιος 1994.
      • Tsimbiridou F., "De l’identité ethnique à celle politique: l'exemple d'un village mixte de refugiés en Thrace (Grèce), 1920-1990", 5ο παγκόσμιο συνέδριο της Εthnologia Europea, Βιέννη, Αυστρία, 12-16 Σεπτεμβρίου 1994.

      1993

      • Τσιμπιρίδου Φ., "Ανθρωπολογική προσέγγιση συμβολικών συστημάτων ταφής : Η περίπτωση του Νυμφαίου Φλώρινας", Α’ Συμπόσιο Ανθρωπολογίας, Κομοτηνή, 4-7 Νοεμβρίου 1993.

      1991

      • Tsimbiridou F., «Exploitation du milieu et formes d'organisation sociale chez les Pomaques du Rhodope (Thrace, Grèce)», Il pastoralismo mediterraneo, 20-23 Νοεμβρίου, Nuoro, Σαρδηνία, 1991.