Γαβρά Δέσποινα
  • 2310 891.340
  • gavra uom.gr, protocollo uom.edu.gr

    Γαβρά Δέσποινα

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
    Προϊσταμένη