Μπορόβας Γεώργιος
 • 2310 891.784
 • gborovas uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 500.2

  Μπορόβας Γεώργιος

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2008 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης,:  Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση της ΝΑ. Ευρώπης, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • 2005 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • 1988 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας “Ivo Andric” της Σερβίας
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ορθογραφία και προφορά: τα βασικά της προφοράς όλων των φωνημάτων της σερβικής, κυριλλική και λατινική γραφή. Γραμματική: ενεστώτας, αόριστος, ονομαστική, γενική, αιτιατική και τοπική πτώση, ενικός και πληθυντικός αριθμός, βασικές έννοιες και χρήσεις, προσωπικές, κτητικές και δεικτικές αντωνυμίες, βαθμοί σύγκρισης επιθέτων. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, χρήματα και ψώνια, ρούχα, οικογένεια. Επικοινωνία: γνωριμία, τηλεφωνική συζήτηση, στο σούπερ μάρκετ, στο ανταλλακτήριο και στο εστιατόριο. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της σύγχρονης λόγιας σερβικής γλώσσας. Οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο, κλίση βοηθητικών ρημάτων jesam, hteti, imati στον ενεστώτα, καταφατικές και αρνητικές προτάσεις, είδη ρημάτων (συντελικό και μη συντελικό, προσωπικά και απρόσωπα, μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργητική και παθητική διάθεση), σχηματισμός παρελθοντικών χρόνων, κλίση των ουσιαστικών, βασικό λεξιλόγιο.

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο Β΄ εξάμηνο οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: σχηματισμός και χρήση των μελλοντικών χρόνων, ομαλών και ανώμαλων ρημάτων, κλίση και χρήση της προστακτικής και ευκτικής, το γένος, ο αριθμός και οι πτώσεις των επιθέτων, βασική χρήση των πτώσεων της ονομαστικής, γενικής, δοτικής, αιτιατικής, οργανικής και τοπικής, παραθετικά επιθέτων, προσωπικές αναφορικές, κτητικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι), αριθμητικά απόλυτα και τακτικά, διεύρυνση λεξιλογίου. Γραμματική: γενική πτώση (έκφραση χρόνου και τόπου), δοτική πτώση (ως αντικείμενο, έκφραση κατεύθυνσης), αιτιατική πτώση (έκφραση χρόνου και τόπου), οργανική πτώση (έκφραση τόπου, χρόνου, μέσου, λειτουργία ενός αντικειμένου, δήλωση παρέας και συνοδείας), τοπική πτώση (εκφράζοντας τον τόπο), θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο, δυνητικός, μέλλοντας, προστακτική, τακτικοί αριθμοί, υποθετικός λόγος. Λεξιλόγιο: διαβίωση, τουρισμός (ταξίδια, ζητώντας πληροφορίες, τελωνεία), υγεία, ελεύθερος χρόνος και χόμπι. Επικοινωνία: στη στάση τρένου/λεωφορείου, στο αεροδρόμιο, στο ταξιδιωτικό γραφείο, στον γιατρό, στο σουπερμάρκετ, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, σύνταξη ανεπίσημων επιστολών

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0403)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1. Γραμματική: πτώσεις που εκφράζουν: κτητικότητα, ποιότητα, χώρο, χρόνο, συμφωνία, σχετικές προτάσεις, επιρρήματα. Λεξιλόγιο: οικογενειακές σχέσεις, επαγγέλματα, μέρη του σώματος, περιγραφή ανθρώπων, ρούχα, ελεύθερος χρόνος, επίσημες και ανεπίσημες εκφράσεις σε μια τηλεφωνική συζήτηση. Επικοινωνία: συνέντευξη για δουλειά, συμπλήρωση εντύπων, εγγραφή σε σχολή, στο κομμωτήριο και στο ταξιδιωτικό γραφείο

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα αντιστοιχούν στο επίπεδο B2. Γραμματική: γερούνδιο και ξένα ουσιαστικά, αιτιώδης γενική, λογικό υποκείμενο σε δοτική πτώση, αυτοπαθής παθητική φωνή, ρηματική όψη, επιρρηματικός ρηματικός τύπος ενεστώτα και παρακειμένου, τροπικότητα ρήματος, υποθετικές προτάσεις και αναφορικές προτάσεις. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, υγεία, αθλήματα, επαγγέλματα, ταξίδια, παραδόσεις και πεποιθήσεις. Επικοινωνία: σε ένα εστιατόριο, στο γιατρό, στο σουπερμάρκετ, στο ταξίδι.

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0405)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο Ε΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων: σύνθετα ρήματα, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, τετελεσμένος μέλλοντας στην ενεργητική και παθητική φωνή, ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα, ειδικές περιπτώσεις σύνταξης των πτώσεων, σύνδεσμοι, προθέσεις.

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0406)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο ΣΤ΄ εξάμηνο ολοκληρώνεται ο κύκλος γραμματικής και συντακτικού. Παράλληλα, εμπλουτίζονται οι γνώσεις των φοιτητριών/ών στη σερβική γλώσσα με κείμενα ορολογίας που άπτονται ζητημάτων πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και ιστορίας και λογοτεχνίας

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0407)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο των μαθημάτων βασίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δεξιοτήτων με την εκμάθηση σερβικής ορολογίας, η οποία αφορά: α) την επιστήμη των οικονομικών, β) τις οικονομικές συναλλαγές (εμπορικές συμφωνίες, τραπεζική ορολογία, διεθνείς οικονομικές συναλλαγές), γ) τις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, δ) εκφράσεις και ιδιωματισμούς και ε) τη διπλωματική πρακτική μέσα από κείμενα, τα οποία επιλέγονται από βιβλία, εφημερίδες, εμπορικές και διπλωματικές συμφωνίες ή διάφορους ιστοτόπους.

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Κατά το εξάμηνο αυτό συνεχίζεται η περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δυνατοτήτων στους τομείς των οικονομικώνκαι κοινωνικοπολιτικών επιστημών. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται ποικίλα κείμενα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα, καθώς και στην καθημερινή ζωή των χωρών που προέκυψαν από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των κειμένων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE: BETWEEN A NEW COMPROMISE OR INTEGRATION Maria -Eleni Voutsa, George Borovas in A. Karasavvoglou at al (eds.) Economy, Finance and Business in Southeastern and Central, Springer International Publishing, pp.179-193, 2018.

   2014

   • THE DREAM STATES AND THE NIGHTMARE TO FOLLOW: ΤHE CASE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND FYR MACEDONIA. George Borovas LAP LAMBERT Academic Publishing.(23 Sept. 2014) ISBN-10: 3659599131 ISBN-13: 978-3659599132

   2012

   • ECONOMIC RELATIONS OF BOSNIA - HERZEGOVINA AND FYROM WITH THE OTHER STATES THAT EMERGED FROM THE BREAKUP OF YUGOSLAVIA IN LIGHT OF THE OHRID AND DAYTON AGREEMENTS: THE PHENOMENON OF YUGONOSTALGIA IN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THOSE COUNTRIES? , George Borovas , Contributions to Economics: Balkan and Eastern European Countries in the midst of the global economic crisis, Spriger , 1 , , 2012
   • Επιστημονικά Περιοδικά (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2015

    • THE OPERATION OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS IN THE MODERN GLOBALIZED ENVIRONMENT: PROBLEMS AND CHALLENGES Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, Procedia Economics and Finance, Elsevier, Volume 33, 2015, pages 168-180.

    2014

    • THE ROLE OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS IN FORMING AND SPREADING EDUCATION POLICIES Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, Nikos Fotopoulos, Procedia Economics and Finance, Elsevier, Volume 9, 2014, pages 83–97.

    2013

    • THE EUROPEAN DEBT CRISIS: UNIFICATION OR THE BALKANIZATION OF THE EU , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , e-book, pages 233-242, 2013.

    2012

    • THE DEBT CRISIS IN THE EURO ZONE AS A FACTOR DEPLOYMENT OF THE ECONOMIC AND POLITICAL SYSTEM GOVERNANCE THROUGH THE THEORY OF 'WORLD -SYSTEM': THE CASE OF GREECE George Borovas, Maria -Eleni Voutsa, Proceedings of the 4th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World(EBEEC), e-book, pages 59-74, 2012.
    • FROM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS TO BEHAVIORAL FINANCE: CAN BEHAVIORAL FINANCE BE THE NEW DOMINANT MODEL FOR INVESTING? , Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, George Borovas, Maria Eleni Voutsa scientific Bulletin - Economic Scieces- vol.11/ is 2 , Pitesti , , 2012

    2011

    • THE DEBT CRISIS IN THE EUROZONE AS A FACTOR DEPLOYMENT OF THE ECONOMIC AND POLITICAL SYSTEM GOVERNANCE THROUGH THE THEORY OF 'WORLD-SYSTEM': THE CASE OF GREECE , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , International Review of Applied Economic Research (IRAER), , under publication
    • THE ESTABLISHMENT STABLISHMENT DIACHRONIC ORGANIZATION AND OPERATION OF THE BRETTONWOODS INSTITUTIONS THROUGH THE ECONOMIC THEORY: THE POWER OF THE SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES INTO THE DECISION MAKING SYSTEM Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, International Review of Applied Economic Research (IRAER) under publication.
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • GLOBAL ECONOMIC GOVERNANCE: BETWEEN A NEW COMPROMISE OR INTEGRATION Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, EBEEC 2016, Split, Croatia, 2016.

     2015

     • THE OPERATION OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS IN THE MODERN GLOBALIZED ENVIRONMENT: PROBLEMS AND CHALLENGES Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, EBEEC 2015, Kavala, Greece, 2015.

     2014

     • THE STATES OF DREAM AND THE DREAM WHICH BECAME A NIGHTMARE:THE CASE OF BOSN IA AND HERZEGOVINA George Borovas, Maria -Eleni Voutsa, EBEEC 2014, Nis, Serbia, 2014.
     • THE ROLE OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTION ING LOBAL ECONOMIC GOVERNANCE. Maria -Eleni Voutsa, George Borovas, EBEEC 2014, Nis, Serbia, 2014.

     2013

     • THE EUROPEAN DEBT CRISIS: UNIFICATION OR THE BALKANIZATION OF THE EU , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , ΕΒEEC 2013 , Istanbul, , 2013
     • THE CHARACTERISTICS OF EDUCATION POLICY OF THE BRETT ON WOODS INSTITUTIONS George Borovas, Maria -Eleni Voutsa , Savremene Tendencije unastavnim i vannastavnim aktivnostima na Ucitelskim (Pedagoskim) Fakultetima, Vranje, Serbia, 2013.
     • THE ROLE OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS IN FORMING AND SPREADING EDUCATION POLICIES , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , ΕΒEEC 2013 , Istanbul, , 2013
     • THE CHARACTERISTICS OF EDUCATION POLICY OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , Savremene Tendencije unastavnim i vannastavnim aktivnostima na Ucitelskim (Pedagoskim) Fakultetima, Vranje , , 2013
     • THE CHARACTERISTICS OF EDUCATION POLICY OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , Savremene Tendencije unastavnim i vannastavnim aktivnostima na Ucitelskim (Pedagoskim) Fakultetima, Vranje , , 2013

     2012

     • THE DEBT CRISIS IN THE EUROZONE AS A FACTOR DEPLOYMENT OF THE ECONOMIC AND POLITICAL SYSTEM GOVERNANCE THROUGH THE THEORY OF 'WORLD-SYSTEM': THE CASE OF GREECE , George Borovas, Maria Eleni Voutsa , EBEEC 2012 , Sofia , , 2012
     • THE ESTABLISHMENT, DIACHRONIC ORGANIZATION AND OPERATION OF THE BRETTON WOODS INSTITUTIONS THROUGH THE ECONOMIC THEORY: THE POWER OF THE SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES INTO THE DECISION MAKING SYSTEM , Maria Eleni Voutsa, Γεώργιος Μπορόβας, Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, , EBEEC 2012 , Sofia , , 2012
     • FROM EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS TO BEHAVIORAL FINANCE: CAN BEHAVIORAL FINANCE BE THE NEW DOMINANT MODEL FOR INVESTING? , Anastasios Konstantinidis, Androniki Katarachia, George Borovas, Maria Eleni Voutsa , ΕΒEEC 2012 , Sofia , , 2012

     2011

     • Economic Relations of Bosnia - Herzegovina and FYROM with the other states that emerged from the breakup of Yugoslavia in light of the Ohrid  and Dayton agreements: The phenomenon of Yugonostalgia in trade and economic relations of those countries? , George Borovas , EBEEC 2011 , Pitesti - Romania , 12 , 2011

     2010

     • Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στην Ελληνική Βιβλιογραφία , Γεώργιος Μπορόβας , Το έργο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου ως παράγοντας ενότητας των λαών των Βαλκανίων , Αμυνταιο , , 2010 Saints Cyril and Methodius in Greek Literature, George Borovo, The work of Saints Cyril and Methodius as a factor for unity of the peoples of the Balkans, AMINTEO, 2010
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2011

      • “Η Διδασκαλία της Σερβικής γλώσσας” , Γεώργιος Μπορόβας , Έθνος, Γλώσσα και Αυτοκρατορία, Τιμητική Ημερίδα για τον Καθηγητή Αναστάσιο Ιορδάνογλου, Φλώρινα, 2011, , Φλώρινα , , 2011