Μπορόβας Γεώργιος
 • 2310-891374
 • gborovas uom.gr
 • Γραφείο: ημιορ., 12

  Μπορόβας Γεώργιος

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ορθογραφία και προφορά: τα βασικά της προφοράς όλων των φωνημάτων της σερβικής, κυριλλική και λατινική γραφή. Γραμματική: ενεστώτας, αόριστος, ονομαστική, γενική, αιτιατική και τοπική πτώση, ενικός και πληθυντικός αριθμός, βασικές έννοιες και χρήσεις, προσωπικές, κτητικές και δεικτικές αντωνυμίες, βαθμοί σύγκρισης επιθέτων. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, χρήματα και ψώνια, ρούχα, οικογένεια. Επικοινωνία: γνωριμία, τηλεφωνική συζήτηση, στο σούπερ μάρκετ, στο ανταλλακτήριο και στο εστιατόριο. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της σύγχρονης λόγιας σερβικής γλώσσας. Οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: κυριλλικό και λατινικό αλφάβητο, κλίση βοηθητικών ρημάτων jesam, hteti, imati στον ενεστώτα, καταφατικές και αρνητικές προτάσεις, είδη ρημάτων (συντελικό και μη συντελικό, προσωπικά και απρόσωπα, μεταβατικά και αμετάβατα, ενεργητική και παθητική διάθεση), σχηματισμός παρελθοντικών χρόνων, κλίση των ουσιαστικών, βασικό λεξιλόγιο.

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0402)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο Β΄ εξάμηνο οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: σχηματισμός και χρήση των μελλοντικών χρόνων, ομαλών και ανώμαλων ρημάτων, κλίση και χρήση της προστακτικής και ευκτικής, το γένος, ο αριθμός και οι πτώσεις των επιθέτων, βασική χρήση των πτώσεων της ονομαστικής, γενικής, δοτικής, αιτιατικής, οργανικής και τοπικής, παραθετικά επιθέτων, προσωπικές αναφορικές, κτητικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι), αριθμητικά απόλυτα και τακτικά, διεύρυνση λεξιλογίου. Γραμματική: γενική πτώση (έκφραση χρόνου και τόπου), δοτική πτώση (ως αντικείμενο, έκφραση κατεύθυνσης), αιτιατική πτώση (έκφραση χρόνου και τόπου), οργανική πτώση (έκφραση τόπου, χρόνου, μέσου, λειτουργία ενός αντικειμένου, δήλωση παρέας και συνοδείας), τοπική πτώση (εκφράζοντας τον τόπο), θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε σύμφωνο, δυνητικός, μέλλοντας, προστακτική, τακτικοί αριθμοί, υποθετικός λόγος. Λεξιλόγιο: διαβίωση, τουρισμός (ταξίδια, ζητώντας πληροφορίες, τελωνεία), υγεία, ελεύθερος χρόνος και χόμπι. Επικοινωνία: στη στάση τρένου/λεωφορείου, στο αεροδρόμιο, στο ταξιδιωτικό γραφείο, στον γιατρό, στο σουπερμάρκετ, στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, σύνταξη ανεπίσημων επιστολών

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0403)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα αντιστοιχούν στο επίπεδο Β1. Γραμματική: πτώσεις που εκφράζουν: κτητικότητα, ποιότητα, χώρο, χρόνο, συμφωνία, σχετικές προτάσεις, επιρρήματα. Λεξιλόγιο: οικογενειακές σχέσεις, επαγγέλματα, μέρη του σώματος, περιγραφή ανθρώπων, ρούχα, ελεύθερος χρόνος, επίσημες και ανεπίσημες εκφράσεις σε μια τηλεφωνική συζήτηση. Επικοινωνία: συνέντευξη για δουλειά, συμπλήρωση εντύπων, εγγραφή σε σχολή, στο κομμωτήριο και στο ταξιδιωτικό γραφείο

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα αντιστοιχούν στο επίπεδο B2. Γραμματική: γερούνδιο και ξένα ουσιαστικά, αιτιώδης γενική, λογικό υποκείμενο σε δοτική πτώση, αυτοπαθής παθητική φωνή, ρηματική όψη, επιρρηματικός ρηματικός τύπος ενεστώτα και παρακειμένου, τροπικότητα ρήματος, υποθετικές προτάσεις και αναφορικές προτάσεις. Λεξιλόγιο: τρόφιμα και ποτά, υγεία, αθλήματα, επαγγέλματα, ταξίδια, παραδόσεις και πεποιθήσεις. Επικοινωνία: σε ένα εστιατόριο, στο γιατρό, στο σουπερμάρκετ, στο ταξίδι.

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0407)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο των μαθημάτων βασίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δεξιοτήτων με την εκμάθηση σερβικής ορολογίας, η οποία αφορά: α) την επιστήμη των οικονομικών, β) τις οικονομικές συναλλαγές (εμπορικές συμφωνίες, τραπεζική ορολογία, διεθνείς οικονομικές συναλλαγές), γ) τις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, δ) εκφράσεις και ιδιωματισμούς και ε) τη διπλωματική πρακτική μέσα από κείμενα, τα οποία επιλέγονται από βιβλία, εφημερίδες, εμπορικές και διπλωματικές συμφωνίες ή διάφορους ιστοτόπους.

  • ΣΕΡΒΙΚΗ (ΚΡΟΑΤΙΚΗ/ΒΟΣΝΙΑΚΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0408)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Κατά το εξάμηνο αυτό συνεχίζεται η περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δυνατοτήτων στους τομείς των οικονομικώνκαι κοινωνικοπολιτικών επιστημών. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται ποικίλα κείμενα πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα, καθώς και στην καθημερινή ζωή των χωρών που προέκυψαν από τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των κειμένων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.