Γεωργιάδης Χρήστος
 • 2310-891869
 • geor uom.gr
 • Γραφείο: Γ3, 332

  Γεωργιάδης Χρήστος

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ. (1987)
  • Μεταπτυχιακό σε Εφαρμογές Πληροφορικής (υποτροφία), Universita’ di Pisa, Italy. (1989)
  • Διδάκτωρ Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (2002)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
  Διαδικτυακές Υπηρεσίες & Συναλλαγές.
  Κινητό Εμπόριο.
  Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσων.
  Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
  Περιβάλλοντα Συνεργασίας.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
   (ΠΛ0724)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Γεωργιάδης Χρήστος, Στειακάκης Εμμανουήλ

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι: α) Εξοικείωση των φοιτητών με τις εικονικές επιχειρήσεις και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ψηφιακή οικονομία.β) Απόκτηση γνώσεων που αφορούν στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις εικονικές επιχειρήσεις.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην έννοια της εικονικής επιχείρησης (ανάλυση του όρου «εικονική επιχείρηση», εισαγωγή στη σχέση εικονικής επιχείρησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)Διαχείριση γνώσης και εικονικές κοινότητες (τύποι εικονικών κοινοτήτων, οικονομία και εικονικές κοινότητες, συμμετοχικός Ιστός, στάδια ανάπτυξης των εικονικών κοινοτήτων) Επιχειρηματικότητα και εικονική επιχείρηση (ανάλυση του όρου «επιχειρηματικότητα» - τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, πηγές οικονομικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας)Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (μορφές ηλεκτρονικής δημοπρασίας, νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικές δημοπρασίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα online δημοπρασιών)Μελέτες περιπτώσεων εικονικών επιχειρήσεων (επιτυχημένες περιπτώσεις εικονικών επιχειρήσεων, λόγοι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Υποχρεωτική εργασία

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  14035 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, Γεώργιος Δουκίδης, 2010, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ISBN: 978-960-08-0528-4

  11600 Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, Τύπος: Σύγγραμμα, White Margaret A.,Bruton Garry D., 2010, Κριτική, ISBN: 978-960-218-674-9

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό ΕμπόριοD. ChaffeyΚλειδάριθμος, Αθήνα, 2008, ISBN: 978-960-461-171-3Knowledge Management and Virtual OrganizationsY. MalhotraIdea Group Publishing, Hershey, USA, 2000, ISBN: 1-878289-73-X

  • ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   (EI0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ
   (MLI0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
   (ΠΛ0816)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Γεωργιάδης Χρήστος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML, CSS, Javascript, και jQuery. Προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή με PHP. Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων SQL.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιεχόμενο- Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στον ιστό. Η γλώσσα HTML, δομή παραδείγματα μορφοποίησης κειμένου. Η γλώσσα HTML και διαμόρφωση σελίδων με CSS (Cascading Style Sheets). - JavaScript και HTML. Σύνταξη της JS. Μεταβλητές, αντικείμενα, πίνακες. Τελεστές, Έλεγχος. Συμβάντα και προγραμματισμός (event-oriented programming). Βασικά αντικείμενα της JS. DOM μοντέλο. Φόρμες. Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα Javascript.- Εισαγωγή στη PHP (server-side scripting). Βασικά στοιχεία της PHP, εντολές ελέγχου, επανάληψης. Αποστολή δεδομένων από φόρμες σε σενάρια PHP. Global variables. Δυναμικές τοποθεσίες ιστού. Διαχείριση αρχείων και αποστολή αρχείων στο web server. Διαδικτυακές εφαρμογές με πολλαπλές φόρμες (χρήση hidden fields και sessions). Συνεργασία PHP & MySQL. Πιστοποίηση χρήστη με χρήση συνόδων. Εφαρμογές με PHP & MySQL.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  12543770 Προγραμματισμός Internet & World Wide Web 4η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Deitel & Deitel, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-612-4

  13690 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ PHP 6 ΚΑΙ MYSQL 5 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, LARRY ULLMAN, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-250-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Υλικό online μαθημάτων από το W3 schools (Compus: http://compus.uom.gr/INF160/index.php )

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
   (ΠΛ0521)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Γεωργιάδης Χρήστος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα αφορά στη μελέτη των υποδομών, δραστηριοτήτων, και προγραμματιστικών τεχνικών που εμπλέκονται στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη των εφαρμογών/δικτυακών τόπων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ). Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να έχουν αποκτήσει σημαντική οικειότητα με τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής στις εφαρμογές παγκόσμιου Ιστού (ΠΙ), (β) να είναι σε θέση να κατανοούν και να καθορίζουν τις απαιτήσεις μιας εφαρμογής ΗΕ, και (γ) να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μικρής κλίμακας εφαρμογές ΠΙ και ΗΕ.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  ΘΕΩΡΙΑ:- Το διαδίκτυο ως τεχνολογική υποδομή του ΗΕ- Κινητό εμπόριο (m-commerce) και συναλλαγές μέσω φορητών/ασύρματων συσκευών- Ασφάλεια συναλλαγών ΗΕ και ψηφιακά συστήματα πληρωμών- Δημιουργία αποτελεσματικής παρουσίας στον ΠΙ: συστήματα εξατομίκευσης (personalization) και παραγωγής συστάσεων (recommendations)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Το Περιβάλλον Visual Studio για την ανάπτυξη εφαρμογών ΠΙ & τόπων ΗΕ(C#, ADO.ΝΕΤ, ASP.NET)- Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό. Χρήση οπτικών εργαλείων/μηχανισμών και αντικειμενοστραφούς/καθοδηγούμενου από συμβάντα προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο Ιστό.- Ανάπτυξη τόπων ηλεκτρονικού εμπορίου: ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων μελέτης

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις (θεωρία και άσκηση στο εργαστήριο) 80%
  Προαιρετική Εργασία 20%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  33154014 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014, Τύπος: Σύγγραμμα, Laudon Κ.,Traver C. C., 2014, Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-085-4

  Επιλογές ελεύθερων συγγραμμάτων

  320170 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-125-0

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες και Σημειώσεις/Ασκήσεις του διδάσκοντα.Ιστότοπος μαθήματος
  (Compus: http://compus.uom.gr/INF245/index.php )

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΥ
   (EI0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
   (ΠΛ0729)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Γεωργιάδης Χρήστος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να έχουν αποκτήσει σημαντική οικειότητα με τις Αρχιτεκτονικές βασισμένες-σε-Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, (β) να είναι σε θέση να κατανοούν και να διακρίνουν τα διάφορα επίπεδα στη στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού, και (γ) να μπορούν να μοντελοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες και συναλλαγές μέσω της γλώσσας BPEL και να σχεδιάζουν μικρής/μεσαίας κλίμακας συνθέσεις Υπηρεσιών Ιστού.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Αρχιτεκτονική βασισμένη-σε-υπηρεσίες (SOA): Διαλειτουργικότητα, Υπηρεσίες, Χαλαρή ΣύζευξηΗ γλώσσα σήμανσης XML και η Ανταλλαγή Μηνυμάτων: SOAP, ΔιευθυνσιοδότησηΠεριγραφή και Εντοπισμός Μεταδεδομένων: WSDL, Πολιτικές WS, UDDIΠοιότητα Υπηρεσιών - Συναλλαγές: Αξιοπιστία, Κλασικές και Επιχειρηματικές ΣυναλλαγέςΠοιότητα Υπηρεσιών - Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού: Εμπιστοσύνη, Εξουσιοδότηση, Πολιτικές ΑσφάλειαςΣύνθεση Υπηρεσιών: Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών - Γλώσσα BPEL, υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων μελέτης

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  13613 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, SANJIVA WEERAWARANA, FRANCISCO CURBERA, FRANK LEYMANN, TONY STOREY, DONALD F. FERGUSON, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-086-0

  Ελεύθερα συγγράμματα
  320170 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-125-0

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες του μαθήματος.Επιστημονικά άρθρα.

  -Do more with SOA Integration: Best of Packt, A. Poduval, D. Todd, et al., Packt Publishing

  -Ιστότοπος μαθήματος (Compus: http://compus.uom.gr/INF196/index.php )

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2011

   • T. Theodorou, G. Violettas, and C.K. Georgiadis, "Wiki-Dic 2.0: An e-Voting Approach to Exploit User-Generated Content", Chapter in "E-STRATEGIES FOR RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS: PLANNING AND IMPLEMENTATION", Eshaa M. Alkhalifa (Ed.), IGI Global, 2011, pp. 185-198.

   2009

   • S. Weerawarana, F. Curbera, et al., "Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού", επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Χρήστος K. Γεωργιάδης, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008, ISBN 978-960-461-086-0.
   • C.K. Georgiadis, P. Fouliras, and A. Manitsaris, "Mobile Agent Platforms and Personalized Multimedia Services Issues", Chapter in "HANDBOOK OF RESEARCH ON MOBILE MULTIMEDIA, 2nd EDITION", I.K. Ibrahim (Ed.), Information Science Reference Inc. (IGI Group), 2009, ISBN 978-1-60566-046-2, pp. 595-611.

   2008

   • C. K. Georgiadis, "Adaptation and Personalization of User Interface and Content", Chapter in "HUMAN COMPUTER INTERACTION: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS (4 Volumes)", Zaphiris P. and Ang C.S, (Eds.), City University of London, Information Science Reference Inc. (IGI Global), 2008, ISBN 978-1-60566-052-3, pp. 393-403.
   • Α. Μανιτσάρης, Ε. Αλεξανδροπούλου, Χ. Γεωργιάδης, K. Δημητρόπουλος, και Ι. Μαυρίδης, "Τεχνολογίες Πολυμέσων, Διαδικτύου και Παράμετροι Δικαίου, Ασφάλειας στην Ανάδειξη Αρχαιοτήτων", Κεφάλαιο στον τόμο "ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ", επιμέλεια καθ. Ι. Λυριτζής, εκδόσεις GUTTENBERG, 2008, ISBN 978-960-01-1211-5, σελ. 577-620.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (15 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2014

    • Kourouthanassis P. and Georgiadis C.K., "Analyzing m-commerce research: technology, applications, and research themes", editorial, in International Journal of Mobile Communications (IJMC), Vol. 12(1), 2014, pp. 1-11.
    • Papaioannou E., Georgiadis C.K., et al., "Maximization of Users Experience in Websites: Estimating the Optimum Size of the Multimedia Content", in Electronic Commerce Research journal (ECRJ), Springer, Vol. 14:1, 2014, pp. 87-109.

    2013

    • Papaioannou E., Assimakopoulos C., Sarmaniotis C., and Georgiadis C.K., "Investigating customer satisfaction dimensions with service quality of online auctions: an empirical investigation of e-Bay", in Information Systems and e-Business Management Journal (Inf Syst E-Bus Manage), Springer, Vol. 11 (2):2013, pp. 313-330.

    2012

    • Karayianni S., Katos V., and Georgiadis C.K., "A framework for password harvesting from volatile memory", in Int. J. Electronic Security and Digital Forensics (IJESDF), Inderscience, Vol. 4, Nos. 2/3, 2012, pp. 154-163.

    2010

    • Georgiadis C.K., "Developing Personalized Information Services for Mobile Commerce Location-Aware Applications", in Int. J. on Advances in Internet Technology (IJAIT), Vol. 3, No. 3&4, 2010, pp. 274-283.
    • Pimenidis Ε., and Georgiadis C.K, "Web services for rural areas-Security challenges in development and use", in Computers and Electronics in Agriculture (COMPAG), Elsevier, Vol. 70, Is. 2, 2010, pp. 348–354
    • Mouratidou M., Lourdas V., Chatzigeorgiou A., and Georgiadis C.K., "An Assessment of Design Patterns" Influence on a Java-based E-Commerce Application", Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research (JTAER), Vol. 5(1), 2010, pp. 25-38.

    2009

    • Stiakakis E., and Georgiadis C.K, "e-Service Quality: Comparing the Provider"s and Customer"s Perceptions", in Managing Service Quality (MSQ), Emerald, Vol. 19 No. 4, 2009, pp. 410-430.

    2008

    • Georgiadis C.K., Baltatzis D., and Pangalos G., "Secure mobile agent environments: modelling role assignments", in Int. J. Electronic Security and Digital Forensics, Inderscience, Vol. 1 No. 3, 2008, pp. 249-267.

    2006

    • Georgiadis C.Κ, Fouliras P., Mavridis I., and Manitsaris A., "Web Services and Multimedia in M-Business Applications: Opportunities and Concerns", in Int. J. of Web Information Systems (IJWIS), Emerald, Vol. 2 No. 1, 2006, pp. 51-62.

    2005

    • Georgiadis C.K., Mavridis I., and Manitsaris A., "Context-based Humanized and Authorized Personalization in Mobile Commerce Applications", in Int. J. of Computing and Information Sciences (IJCIS), Vol. 3 No. 2, 2005, pp. 1-9.

    2003

    • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G, "Healthcare Teams over the Internet: Programming a Certificate-based Approach" , INT J MED INFORMATICS (2003), Elsevier Science Publishing Ltd, ISSN 1386-5056, Vol. 70, Iss.2-3, pp. 161-171.

    2002

    • Pangalos G., Mavridis I., Ilioudis C. and Georgiadis C., "Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-Health Environment ", METHODS INF MED (2002), Schattauer Publishing Co, ISSN 0026-1270, Vol. 41, Iss. 5, pp. 414-418.
    • Georgiadis C., Mavridis I., et. al., "Implementing Context and Team Based Access Control in Healthcare Intranets", MED. INFORMATICS INTERNET (2002), Taylor & Francis Publishing Ltd., ISSN 1463-9238, Vol. 27, No. 3, pp. 185-201.

    2001

    • Mavridis I., Georgiadis C., Pangalos G. and Khair M., "Access Control based on Attribute Certificates for Medical Intranet Applications", J MED INTERNET RES (2001), ISSN 1438-8871, Vol. 3(1), pages 13.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • Stachtiari E., Vesyropoulos N., Kourouleas G., Georgiadis C.K., and Katsaros P., "Correct-by-Construction Web Service Architecture", in Proc. of the IEEE 8th International Symposium on Service Oriented System Engineering (IEEE SOSE 2014), Oxford, UK, April 2014, IEEE Computer Society pp. 47-58.

     2013

     • Stiakakis E., Georgiadis C.K., and Petridis K., "Analyzing m-Service Quality Dimensions Using Multivariate Statistical Techniques", in Proc. of the AIS-affiliated conference 12th International Conf. on Mobile Business 2013 (ICMB 2013), Berlin, Germany, June 2013, Association of Information Systems e-Library (AISeL).
     • Vesyropoulos N., and Georgiadis C.K., "Web of Things: Understanding the Growing Opportunities for Business Transactions", in Proc. of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI’13), Thessaloniki, Greece, ACM, September 2013, New York, pp. 267-274.

     2012

     • Georgiadis C.K., "Design and Implementation of Mobile News Services: Supporting Social Networking Features", in Proc. of the AIS-affiliated conference 11th International Conf. on Mobile Business 2012 (ICMB 2012), TUDelft, The Netherlands, June 2012, Association of Information Systems e-Library (AISeL), pp. 101-112
     • Vesyropoulos N., Georgiadis C.K., and Ilioudis C., "Analyzing the Selection and Dynamic Composition of Web Services in E-commerce Transactions", in Proc. of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI’12), Novi Sad, Serbia, ACM, September 2012, New York, pp. 130-135.

     2011

     • Papaioannou E., Georgiadis C.K., Kourouthanasis P., and Giaglis G., "Profiling the Mobile Phone Users and their Relationship to the Internet Services and Portals", in Proc. of the 10th International Conference on Mobile Business 2011 (ICMB 2011), Como, Italy, June 2011, IEEE Computer Society, pp. 313-319.
     • Provatidis A., Georgiadis C.K., and Mavridis I., "Towards Colored Petri Net Modeling of Expanded C-TMAC", in Proc. of the 7th International Conference on Global Security, Safety & Sustainability & 4th International Conference on e-Democracy (ICGS3 2011/e-Democracy 2011), Thessaloniki, Greece, August 2011, LNICST 99, 2012, Springer, pp. 88-95.

     2010

     • Georgiadis C.K., Kokkinidis I., and Pimenidis E., "A Coloured Petri Net Analysis of the Transaction Internet Protocol", in Proc. of the 6th Intern. Conference on Global Security, Safety & Sustainability (ICGS3 2010), Braga, Portugal, September 2010, Springer-Verlag CCIS 92, Berlin Heidelberg, pp. 238–249.
     • Georgiadis C.K., and Stiakakis E., "Extending an e-Government Service Measurement Framework to m-Government Services", in Proc. of the 9th International Conference on Mobile Business 2010/9th Global Mobility Roundtable (ICMB 2010/GMR 2010), Athens, Greece, June 2010, IEEE Computer Society, pp. 432-439.

     2009

     • Karaiskos, D.C., Kourouthanassis P., Lantzouni P., Giaglis, G.M., and Georgiadis C.K., "Understanding the Adoption of Mobile Data Services: Differences among Mobile Portal and Mobile Internet Users", in Proc. of the 8th International Conference on Mobile Business 2009 (ICMB 2009), Dalian, China, June 2009, IEEE Computer Society CPS, pp. 12-17.
     • Georgiadis C.K., and Pimenidis E., "Using Business Process Execution Language to Handle Evaluation Factors for Web Services Compositions", in Proc. of the 5th International Conference on Global Security, Safety & Sustainability (ICGS3 2009), London, UK, September 2009, Springer-Verlag CCIS 45, Berlin Heidelberg, pp. 112–121.
     • Georgiadis C.K., "Mobile Commerce Application Development: Implementing Location-aware Information Services", in Proc. of the 5th Advanced International Conference on Telecommunications (AICT 2009), Venice/Mestre, Italy, May 2009, IEEE Computer Society, pp. 333-338
     • Violettas G., Theodorou T., and Georgiadis C.K., "NetArgus: An SNMP Monitor & Wi-Fi Positioning, 3-tier Application Suite", in Proc. of the 5th Intern. Conference on Wireless and Mobile Communications (ICWMC 2009), Cannes/La Bocca, France, August 2009, IEEE Computer Society, pp. 346-350.

     2007

     • Mouratidou M., Lourdas V., Chatzigeorgiou A., and Georgiadis C.K., "Code Improvement: Implementing Design Patterns to Java EE Applications", T. Papatheodorou, D. Christodoulakis, N. Karanikolas (Eds.): Proc. of the 11th PanHellenic Conference in Informatics with International Participation (PCI 2007), Patras, Greece, May 2007, pp. 317-330.
     • Georgiadis C.K., Melas G., and Tzamtzis P., "Location Based Services for Mobile Commerce Applications", in Proc. of the 2nd International Conference on E-Business (ICE-B 2007), ICETE 2007, Barcelona, Spain, July 2007, pp. 162-167.

     2006

     • Georgiadis C.K., and Pimenidis E., "Web Services Enabling Virtual Enterprise Transactions", in Proc. of the IADIS E-Commerce International Conference (e-commerce 2006), Barcelona, Spain, December 2006, pp. 297-302.

     2005

     • Baltatzis D., Georgiadis C.K, and Pangalos, I., "Mobile Agents in E-commerce Environments: Supporting Collaborative Activities", in Proc. of the International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce (IAWTIC 2005), Vienna, Austria, November 2005, IEEE Computer Society CPS, pp. 205-210.

     2004

     • Baltatzis D., Kortesis S., Georgiadis C. et al., "Using RBAC for the Mobile Agent Authorization Problem" in the 4th International Network Conference (INC 2004), University of Plymouth, UK, July 2004, ISBN 1-84102-125-3, pp. 279-286.

     2003

     • Georgiadis C., Baltatzis D., and Pangalos G., "Access Control for E-Commerce Using Mobile Agents", 3rd Annual Information Security South Africa Conference (ISSA 2003), Sandton, July 2003.
     • Georgiadis C.K., Baltatzis J., and Pangalos G.I., "Programming Secure Mobile Agents in Healthcare Environments using Role-based Permissions", XVIIIth International Congress MIE2003, St. Malo, France, May 2003, Studies in Health Technology and Informatics (Vol. 95), R. Baud et al. (Eds.), IOS Press, pp. 136-140.

     2001

     • Georgiadis C., Mavridis I., Pangalos G. and Thomas R.K., "Flexible Team-based Access Control Using Contexts", 6th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies (SACMAT 2001) ACM SIGSAC, Chantilly, VA, U.S.A, May 2001, ACM Press, pp. 21-27.

     2000

     • Georgiadis C., Mavridis I. and Pangalos G., "Context and Role Based Hybrid Access Control for Collaborative Environments", Fifth Nordic Workshop on Secure IT Systems – Encouraging Co-operation (NORDSEC 2000), Reykjavik, Iceland, October 2000, pp. 225-238.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.