Γεωργιάδου Αννα
 • 2310 891.206
 • georg uom.gr
 • Γραφείο: Ε204,
 • 2310 891.266

  Γεωργιάδου Αννα

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Μισθοδοσίας
  Προϊσταμένη