Ζαβράκα Γεωργία
  • 2310 891.628
  • georgia uom.gr

    Ζαβράκα Γεωργία

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
    Πληροφορικός