Γιάντσιος Δημήτριος
  • 2310 891.617
  • dimitrios.giantsios uom.edu.gr

    Γιάντσιος Δημήτριος

    Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
    Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής