Γκέσιου Τριάδα
  • 2310 891.217
  • gkesiou uom.gr
  • 2310 891.290

    Γκέσιου Τριάδα

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής