Κολωνιάρη Γεωργία
 • 2310-891887
 • gkoloniari uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 423

  Κολωνιάρη Γεωργία

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Δομές και Βάσεις Δεδομένων"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2003)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Διαχείριση χρονικής πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα
  Διαχείριση δεδομένων σε συστήματα ομότιμων
  Κατανεμημένη επεξεργασία XML εγγράφων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
   (ΠΛ0734)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κολωνιάρη Γεωργία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να μελετήσουν τους αλγορίθμους και τις μεθόδους καθώς και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάκτηση πληροφορίας από αρχεία κειμένου όσο και στις μηχανές αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην ανάκτηση πληροφορίας
  Μοντέλα ανάκτησης πληροφορίας (λογικό, διανυσματικό, πιθανοκρατικό)
  Αποτίμηση αποτελεσματικότητας (ανάκληση, ακρίβεια, σχετικότητα)
  Ευρετηριοποίηση (ανεστραμμένες λίστες, αρχεία υπογραφών)
  Συμπίεση ευρετηρίων
  Ανάδραση σχετικότητας
  Συσταδοποίηση (K-Means, ιεραρχική συσταδοποίηση)
  Εισαγωγή στην αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό
  Ανάκτηση XML δεδομένων
  Ανάλυση συνδέσμων (PageRank, Hits)
  Ανιχνευτές ιστού, τροφοδοσίες και ευρετήρια
  Κοινωνική αναζήτηση

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Εργασία 40%
  Ασκήσεις 20%
  Γραπτές εξετάσεις 40%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  12532681 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, CHRISTOPHER D. MANNING, PRABHAKAR RAGHAVAN, HINRICH SCHUTZE, 2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-456-1

  41954965 Ανάκτηση Πληροφορίας, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Baeza-Yates Ricardo, Ribeiro-Neto Berthier, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-460-6

  7753 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PAGERANK ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, LANGVILLE AMY, MEYER CARL, 2010, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-313-5

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (BC0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I
   (ΠΛ0501-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Κολωνιάρη Γεωργία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα μπορεί:
  (α) να σχεδιάζει διαγράμματα ER βάσεων δεδομένων που να είναι σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων συγκεκριμένων εφαρμογών,
  (β) να μετατρέπει τα διαγράμματα ER σε σχεσιακά σχήματα,
  (γ) να μπορεί να εκτελεί τα παραπάνω με τη βοήθεια εργαλείων CASE για μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων,
  (δ) να μπορεί να κατασκευάσει ένα σχεσιακό σχήμα με τη μέθοδο της διάσπασης με κανονικοποίηση,
  (ε) να υλοποιεί σχεσιακά σχήματα σε εμπορικά DBMS (Oracle) και DBMS ανοιχτού κώδικα (MySQL),
  (στ) να κατανοεί τη σχεσιακή άλγεβρα και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Θα μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα:
  Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων.
  Το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER)
  Το σχεσιακό μοντέλο
  Εργαλεία μοντελοποίησης λογικού και φυσικού μοντέλου
  Κανονικοποίηση (1NF, 2NF, 3NF)
  Σχεσιακή ’λγεβρα
  SQL εισαγωγικά, QBE
  SQL (εμφωλευμένα αιτήματα)
  SQL (συναθροιστικά αιτήματα)
  SQL (προχωρημένα αιτήματα)
  Κανονικοποίηση (4NF και 5NF)

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 80%
  Εργασίες 20%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  22694245 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Joahannes, 2012, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-411-8

  12273 Βάσεις δεδομένων Α' Τόμος, Τύπος: Σύγγραμμα, Connoly Thomas,Begg Carolyn E., 2008, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-499-1

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΠΛ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Κολωνιάρη Γεωργία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των δομών δεδομένων και εστιάζεται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: α) αναγνώριση και ανάπτυξη χρήσιμων μαθηματικών μοντέλων (Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων ΑΤΔ) και των πράξεών τους καθώς και ο προσδιορισμός των κατηγοριών των προβλημάτων που μπορούν να επιλύσουν β) ανάπτυξη μεθόδων αναπαράστασης και υλοποίησης των (ΑΤΔ) και των πράξεών τους στη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού C.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Εισαγωγή στις δομές δεδομένων.
  2. Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας µε πίνακα, εφαρμογές µε τη χρήση στοίβας.
  3. Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση ουράς.
  4. Λίστα (list), βασικές πράξεις, υλοποίηση λίστας με σειριακή αποθήκευση.
  5. Συνδεδεμένη λίστα (linked list), υλοποίηση με χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ.
  6. Δέντρα, ∆υαδικά Δέντρα (∆∆, binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ∆∆ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή, εφαρμογές ∆∆: κώδικες Huffman.
  7. Πλήρη ΔΔ, Μέγιστα/Ελάχιστα Δ. Σωρός
  8. Κατακερματισμός (hashing), ανοιχτής διεύθυνσης (open probing), υλοποίηση πίνακα κατακερματισμού (hash table).
  9. Β-Δέντρα, βασικές πράξεις.
  10. AVL- Δέντρα, βασικές πράξεις.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 80 %
  Υποχρεωτικές Εργασίες 20%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77112308 Δομές Δεδομένων με C, Τύπος: Σύγγραμμα, Νικόλαος Μισυρλής, 2017, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ISBN: 978-960-466-181-7

  18548971 Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++, Τύπος: Σύγγραμμα, Sahnii Sartaj, 2004, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-030-1

  59357253 Δομές Δεδομένων, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-594-8

  50658958 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι με Αντικειμενοστρεφή Σχεδιαστικά Μορφήματα στη C++, Τύπος: Σύγγραμμα, BrunoR. Preiss, Επιστ. Επιμ. Κώστας Κοντογιάννης, 2016, Πεδίο Α.Ε., ISBN: 978-960-546-692-3

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  • ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
   (CM0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (CS0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  (α) εμβάθυνση σε θεμελιώδη και προηγμένα θέματα σχεδίασης και υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων και (β) παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και εφαρμογών στη διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων.
  Περιεχόμενο μαθήματος:
  Προχωρημένα θέματα κανονικοποίησης, ευρετήρια, βελτιστοποίηση αιτημάτων, συναλλαγές, επαναφορά του συστήματος, μη παραδοσιακοί τύποι δεδομένων (XML, κείμενο, χωρικά/χρονικά δεδομένα), μη παραδοσιακές αρχιτεκτονικές Βάσεων Δεδομένων (κατανεμημένες, cloud, main memory, mobile, streams), διασυνδεσιμότητα με βάσεις δεδομένων

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MLI0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2012

   • G. Koloniari and E. Pitoura. A Game-Theoretic Approach to the Formation of Clustered Overlay Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol.:23(4), p. 589-597, 2012.

   2009

   • G. Koloniari and E. Pitoura. A Recall-Based Cluster Formation Game in Peer-to-Peer Systems. 35th International Conference on Very Large Data Bases, Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Vol.:2(1), p. 455-466, 2009.

   2005

   • G. Koloniari and E. Pitoura. Peer-to-Peer Management of XML Data: Issues and Research Challenges. Sigmod Record, Vol.:34(2), p. 6-17, 2005.

   2004

   • G. Koloniari and E. Pitoura. Filters for XML-based Service Discovery in Pervasive Computing. Computer Journal, Special Issue on Mobile and Pervasive Computing, Vol.:47(4), p. 461-474, 2004.
   • Συνέδρια (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2013

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Partial View Selection for Evolving Social Graphs. First International Workshop on Graph Data Management Experiences and Systems (GRADES), Article No. 9, 2013.
    • G. Koloniari and K. Stefanidis. Social Search Queries in Time. 7th International Workshop on Personalized Access, Profile Management, and Context Awareness in Databases (PersDB), in conjunction with VLDB, 2013.

    2012

    • G. Koloniari, D. Souravlias and E. Pitoura. On Graph Deltas for Historical Queries. First International Workshop on Online Social Systems (WOSS), in conjunction with VLDB, 2012.

    2011

    • G. Koloniari, N. Ntarmos, E. Pitoura and D. Souravlias. One is enough: distributed filtering for duplicate elimination. Proceedings of the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2011.

    2010

    • G. Koloniari and E. Pitoura. LCA-based Selection for XML Document Collections. Proceedings of the 19th international conference on World Wide Web (WWW), 2010.

    2009

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Distributed Structural Relaxation of XPath Queries. Proceedings of the 25th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2009.

    2008

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Recall-based cluster reformulation by selfish peers. Proceedings of the 24th International Conference on Data Engineering Workshops (NetDB ICDE Workshop, ICDEW) , 2008.
    • G. Koloniari and E. Pitoura. A Clustered Index Approach to Distributed XPath Processing. Poster in Proceedings of the 24th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2008.

    2006

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Workload-Aware Clustering of XML Peers. International Conference on Intelligent Systems and Computing: Theory and Applications (ISYC), 2006.

    2005

    • G. Koloniari, Y. Petrakis, E. Pitoura and T. Tsotsos. Query Workload-Aware Overlay Construction Using Histograms. Proceedings of the 2005 ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2005.

    2004

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Content-based Routing of Path Queries in Peer-to-Peer Systems. Proceedings of the 9th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), 2004.
    • Y. Petrakis, G. Koloniari and E. Pitoura. On Using Histograms as Routing Indexes in Peer-to-Peer System. 2nd International Workshop on Databases, Information Systems and Peer-to-Peer Computing (DBISP2P), in conjunction with VLDB, 2004.

    2003

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Multi-level Bloom Filters for Hierarchical Data. Proceedings of the 5th International Workshop on Distributed Data and Structures (WDAS), 2003.
    • G. Koloniari, Y. Petrakis and E. Pitoura. Content-Based Overlay Networks of XML Peers Based on Multi-Level Bloom Filters. International Workshop on Databases, Information Systems and Peer-to-Peer Computing (DBISP2P), in conjunction with VLDB, 2003.
    • Άλλα (8 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2013

     • A. Sifaleras and G. Koloniari. A Survey of Game-Theoretic Approaches in P2P Networks. Extended Abstract to appear in XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR), 2013.

     2012

     • D. Souravlias, G.Koloniari and E. Pitoura. InterSocialDB: An Infrastructure for Managing Social Data. Intersocial Workshop on Online Social Networks: Challenges and Perspectives (IWOSN), 2012.

     2010

     • G. Koloniari and E. Pitoura, LCA-based Selection for XML Document Collections. 9th Hellenic Data Management Symposium, 2010.

     2009

     • G. Koloniari and E. Pitoura, A Recall-Based Cluster Formation Game in Peer-to-Peer Systems. 8th Hellenic Data Management Symposium, 2009.

     2006

     • G. Koloniari, Y. Petrakis, E. Pitoura and T. Tsotsos. Query Workload-Aware Overlay Construction Using Histograms. 5th Hellenic Data Management Symposium, 2006.

     2004

     • G. Koloniari. Mobile Peer-to-Peer. Extended Abstract in Mobile Information Management, 2004.
     • J. Grunbauer, M. Klein, G. Koloniari, G. Samaras, C. Turker. 04441 Working Group - Description and Matching of Services in Mobile Environments. Mobile Information Management, 2004.

     2003

     • G. Koloniari and E. Pitoura. Routing Path Queries in Peer-to-Peer Systems. 2nd Hellenic Data Management Symposium, 2003.