Κολωνιάρη Γεωργία
 • 2310 891.887
 • gkoloniari uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ4, 423

  Κολωνιάρη Γεωργία

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Δομές και Βάσεις Δεδομένων"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2001)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2003)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διαχείριση χρονικής πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα
  • Διαχείριση δεδομένων σε συστήματα ομότιμων
  • Κατανεμημένη επεξεργασία XML εγγράφων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
   (ΠΛ0734)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ-ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κολωνιάρη Γεωργία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να μελετήσουν τους αλγορίθμους και τις μεθόδους καθώς και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται τόσο στην ανάκτηση πληροφορίας από αρχεία κειμένου όσο και στις μηχανές αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στην ανάκτηση πληροφορίας
  Μοντέλα ανάκτησης πληροφορίας (λογικό, διανυσματικό, πιθανοκρατικό)
  Αποτίμηση αποτελεσματικότητας (ανάκληση, ακρίβεια, σχετικότητα)
  Ευρετηριοποίηση (ανεστραμμένες λίστες, αρχεία υπογραφών)
  Συμπίεση ευρετηρίων
  Ανάδραση σχετικότητας
  Συσταδοποίηση και κατηγοριοποίηση κειμένου
  Εισαγωγή στην αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό
  Ανάκτηση XML δεδομένων
  Ανάλυση συνδέσμων (PageRank, Hits)
  Ανιχνευτές ιστού, τροφοδοσίες και ευρετήρια
  Κοινωνική αναζήτηση

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Εργασία 30%
  Ασκήσεις 20%
  Γραπτές εξετάσεις 50%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  12532681 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, CHRISTOPHER D. MANNING, PRABHAKAR RAGHAVAN, HINRICH SCHUTZE, 2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-456-1

  41954965 Ανάκτηση Πληροφορίας, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Baeza-Yates Ricardo, Ribeiro-Neto Berthier, 2014, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-460-6

  7753 Η ΜΕΘΟΔΟΣ PAGERANK ΤΗΣ GOOGLE ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, LANGVILLE AMY, MEYER CARL, 2010, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-313-5

  320300 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΧΛΑΣ, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", ISBN: 978-960-603-457-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστότοπος μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF285/index.php)

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
   (AIDA204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΤΝΑΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Τίτλος

  Aνάλυση Δικτύων και Εξόρυξη Γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό

  (Network Analysis and Web Mining)

  Στόχοι

  Στόχος είναι η μελέτη, ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από τον παγκόσμιο ιστό αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα. Το μάθημα θα κινηθεί σε δύο άξονες την ανάλυση δικτύων και την εξόρυξη γνώσης από το web. Ο πρώτος άξονας εστιάζεται στη μέτρηση, ανάλυση και απεικόνιση των σχέσεων και των ροών ανάμεσα στις οντότητες που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο με έμφαση στις ιδιότητες και εφαρμογές στον παγκόσμιο ιστό και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο πλαίσιο της εξόρυξης γνώσης από τον ιστό, θα γίνει μελέτη μεθόδων και εργαλείων για την εξόρυξη γνώσης τόσο από το περιεχόμενο, τη δομή αλλά και τα δεδομένα χρήσης του παγκόσμιου ιστού με έμφαση στην διαχείριση μη σχεσιακών δεδομένων, όπως ήμι-δομημένα με μορφή γραφημάτων ή και αδόμητα όπως το κείμενο.

  Δεξιότητες

  Χρήση εργαλείων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα και ανάλυσης δεδομένων όπως Python (NetworkX) και Rapidminer, και εργαλείων διαχείρισης και  οπτικοποίησης γραφημάτων όπως Neo4j , Pajekκαι Gephi.

  Προαπαιτήσεις

  -

  Πώς θα καλυφτούν οι προαπαιτήσεις

  Θα δοθεί βιβλιογραφία στα πλαίσια του μαθήματος, και θα υπάρξει επίβλεψη/καθοδήγηση από τον διδάσκοντα.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Η αρχιτεκτονική του ιστού, Εκκεντρικότητα και άλλες μετρικές δικτύων, Ομοφιλία και εντοπισμός κοινοτήτων, Ανάλυση συνδέσμων και αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, Σχηματισμός, εξέλιξη κοινωνικών δικτύων και πρόβλεψη συνδέσεων, Επιρροή και διάχυση πληροφορίας, Οπτικοποίηση κοινωνικών δικτύων, Εξόρυξη κειμένου, Εξόρυξη γνώμης, Εξόρυξη από δεδομένα χρήσης στον παγκόσμιο ιστό , Διαφήμιση στον ιστό, Συστήματα συστάσεων 

  Προτεινόμενα βιβλία

  David Easley, Jon Kleinberg, “Networks, Crowds, and Markets -Reasoning about a Highly Connected World”, Cambridge University Press, 2010.

  Bing Liu, “Web Data Mining - Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data”, Springer 2011.

  Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeff Ullman, “Mining of Massive Datasets”, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2014.

  Steve Borgatti, Martin Everett and Jeff Johnson, “Analyzing Social Networks”, 2nd Edition, Sage, 2018.

  Mohammed Zuhair Al-Taie, Seifedine Kadry, “Python for Graph and Network Analysis”, Springer, 2017.

  Dmitry Zinoviev, “Complex Network Analysis in Python: Recognize - Construct - Visualize - Analyze – Interpret”, Pragmatic Bookshelf , 2018.

  Μέθοδοι αξιολόγησης

  Εργασίες & τελική γραπτή εξέταση

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  Το μάθημα θα φιλοξενηθεί στο http://compus.uom.gr

   

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (BC0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (AIC202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Ευαγγελίδης Γεώργιος, Κολωνιάρη Γεωργία

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:

  (α) να σχεδιάζει διαγράμματα ER βάσεων δεδομένων που να είναι σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων συγκεκριμένων εφαρμογών,

  (β) να μετατρέπει τα διαγράμματα ER σε σχεσιακά σχήματα,

  (γ) να εκτελεί τα παραπάνω με τη βοήθεια εργαλείων CASE για μοντελοποίηση Βάσεων Δεδομένων,

  (δ) να σχεδιάζει ένα σχεσιακό σχήμα με τη μέθοδο της διάσπασης με κανονικοποίηση,

  (ε) να υλοποιεί σχεσιακά σχήματα σε εμπορικά DBMS (Oracle) και DBMS ανοιχτού κώδικα (MySQL),

  (στ) να κατανοεί τη σχεσιακή άλγεβρα και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα SQL για να διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων,

  (ζ) να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα CQL για απάντηση ερωτημάτων πάνω σε μια graph database.

  - Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  - Λήψη αποφάσεων

  - Αυτόνομη εργασία

  - Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων.

  2. Το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Entity/Relationship, ER)

  3. Το σχεσιακό μοντέλο – Μετατροπή Ο/Σ σε σχεσιακό

  4. Εργαλεία μοντελοποίησης λογικού και φυσικού μοντέλου

  5. Σχεσιακή Άλγεβρα

  6. SQL (απλά, εμφωλευμένα, συναθροιστικά και προχωρημένα  αιτήματα), QBE

  7. Κανονικοποίηση (Συναρτησιακές εξαρτήσεις, BCNF, 1NF, 2NF, 3NF,  4NF)

  8. Διασύνδεση ΒΔ-JDBC

  9. NoSQL Βάσεις Δεδομένων (Neo4j)

  10. Γλώσσες αιτημάτων για NoSQL βάσεις δεδομένων (Cypher)

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  - Γραπτή Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων, δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

  - Ατομικές Εργασίες.

   Έξι σύνολα εργασιών επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης κώδικα ανά φοιτητή.

  O τελικός βαθμός προκύπτει κατά 70% από την τελική εξέταση και κατά 30% από τις ασκήσεις.

  Ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

   

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  22694245 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Joahannes, 2012, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-411-8

  12273 Βάσεις δεδομένων Α' Τόμος, Τύπος: Σύγγραμμα, Connoly Thomas,Begg Carolyn E., 2008, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-499-1

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος

  • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (AIC205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Κολωνιάρη Γεωργία, Καρακασίδης Αλέξανδρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των δομών δεδομένων και εστιάζεται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενους άξονες: α) την αναγνώριση και ανάπτυξη χρήσιμων μαθηματικών μοντέλων (Αφηρημένοι Τύποι Δεδομένων, ΑΤΔ) και των πράξεων τους, καθώς και τον προσδιορισμό των κατηγοριών των προβλημάτων που μπορούν να επιλύσουν και β) την ανάπτυξη μεθόδων αναπαράστασης και υλοποίησης των ΑΤΔ και των πράξεων τους στη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού C.
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  - να γνωρίζουν την κατάλληλη χρήση των δομών δεδομένων. [Εξοικείωση]
  - να περιγράφουν κοινές εφαρμογές για κάθε μία από τις ακόλουθες δομές δεδομένων: σύνολο , στοίβα, ουρά, συνδεδεμένη λίστα, Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης, Σωρό, κατακερματισμό. (Εξοικείωση)
  - να αναπτύσσουν προγράμματα όπου θα χρησιμοποιούν κάθε μία από τις παραπάνω δομές δεδομένων. (Χρήση)
  - να συγκρίνουν τις εναλλακτικές υλοποιήσεις των δομών δεδομένων σε σχέση με τις επιδόσεις. (Εκτίμηση)
  - να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν το κόστος και τα οφέλη των υλοποιήσεων των δυναμικών και στατικών δομών δεδομένων. (Εκτίμηση)
  - να επιλέγουν την κατάλληλη δομή δεδομένων για τη μοντελοποίηση ενός δεδομένου προβλήματος. (Εκτίμηση)
  - να υλοποιούν έργα (projects) που απαιτούν την εφαρμογή των παραπάνω δομών δεδομένων (Εφαρμογή)


  Το μάθημα αποσκοπεί στις ακόλουθες γενικές ικανότητες:
  - Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  - Λήψη αποφάσεων
  - Αυτόνομη εργασία
  - Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  - Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  - Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  - Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις δομές δεδομένων, Αφηρημένος Τύπος Δεδομένων (ΑΤΔ).
  Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποίηση στοίβας με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση στοίβας.
  Ουρά (queue), βασικές πράξεις, υλοποίηση ουράς με πίνακα, εφαρμογές με τη χρήση ουράς.
  Λίστα (list), βασικές πράξεις, υλοποίηση λίστας με σειριακή αποθήκευση.
  Συνδεδεμένη Λίστα (ΣΛ, linked list) , υλοποίηση με χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ.
  Δέντρα, Δυαδικά Δέντρα (ΔΔ, binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίηση ΔΔ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή, εφαρμογές ΔΔ: κώδικες Huffman.
  Πλήρη ΔΔ, Μέγιστα/Ελάχιστα δέντρα, Σωρός.
  Κατακερματισμός (hashing), ανοιχτής διεύθυνσης (open probing) και αλυσίδες συνωνύμων (chaining), υλοποίηση πίνακα κατακερματισμού (hash table).
  Β-Δέντρα, βασικές πράξεις.
  AVL - Δέντρα, βασικές πράξεις.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων
  2. Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων μέσω της εφαρμογής των δομών δεδομένων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 80%
  Το (2) συμβάλλει στο 20%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  77112308 Δομές Δεδομένων με C, Τύπος: Σύγγραμμα, Νικόλαος Μισυρλής, 2017, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ISBN: 978-960-466-181-7

  18548971 Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++, Τύπος: Σύγγραμμα, Sahnii Sartaj, 2004, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-030-1

  59357253 Δομές Δεδομένων, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Μποζάνης Παναγιώτης Δ., 2016, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-594-8

  50658958 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι με Αντικειμενοστρεφή Σχεδιαστικά Μορφήματα στη C++, Τύπος: Σύγγραμμα, BrunoR. Preiss, Επιστ. Επιμ. Κώστας Κοντογιάννης, 2016, Πεδίο Α.Ε., ISBN: 978-960-546-692-3

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF159/)

  • ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
   (CM0202)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (CS0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  (α) εμβάθυνση σε θεμελιώδη και προηγμένα θέματα σχεδίασης και υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων και (β) παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και εφαρμογών στη διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων.
  Περιεχόμενο μαθήματος:
  Προχωρημένα θέματα κανονικοποίησης, ευρετήρια, βελτιστοποίηση αιτημάτων, συναλλαγές, επαναφορά του συστήματος, μη παραδοσιακοί τύποι δεδομένων (XML, κείμενο, χωρικά/χρονικά δεδομένα), μη παραδοσιακές αρχιτεκτονικές Βάσεων Δεδομένων (κατανεμημένες, cloud, main memory, mobile, streams), διασυνδεσιμότητα με βάσεις δεδομένων

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (MLI0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΠΛ0823)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Ευαγγελίδης Γεώργιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής θα (α) κατανοήσει την έννοια της ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων (knowledge discovery from databases), (β) μάθει να σχεδιάζει Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses) και να εφαρμόζει τεχνικές ανάλυσης τύπου OLAP πάνω σε πολυδιάστατους κύβους, (γ) κατανοήσει και θα μάθει να εφαρμόζει τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα όπως κατηγοριοποίηση (classification), συσταδοποίηση (clustering), κανόνες συσχέτισης (association rules) με τη χρήση διαδεδομένων εργαλείων (π.χ., WEKA).

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις έννοιες της ανακάλυψης γνώσεις από βάσεις δεδομένων - Αποθήκες δεδομένων - Πολυδιάστατοι κύβοι - Επεξεργασία OLAP - Έννοιες εξόρυξης γνώσης από δεδομένα - Κατηγοριοποίηση - Συσταδοποίηση - Κανόνες συσχέτισης.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  13748 ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, RICHARD J. ROIGER, MICHAEL W. GEATZ, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-206-2

   

  94700707 Εξόρυξη από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων - 3η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Anand Rajaraman, Jeffrey David Ullman, Jure Leskovec, 2020, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-578-066-1

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • G. Koloniari and A. Sifaleras. 2019. Game-Theoretic Approaches in Cloud and P2P Networks: Issues and Challenges. Operational Research in the Digital Era – ICT Challenges. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • G. Koloniari, P. Lionakis and K. Stefanidis. 2017. Social Search and Querying. In: Alhajj R., Rokne J. (eds) Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Springer, New York, NY.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2012

    • G. Koloniari and E. Pitoura. A Game-Theoretic Approach to the Formation of Clustered Overlay Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol.:23(4), p. 589-597, 2012.

    2009

    • G. Koloniari and E. Pitoura. A Recall-Based Cluster Formation Game in Peer-to-Peer Systems. 35th International Conference on Very Large Data Bases, Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Vol.:2(1), p. 455-466, 2009.

    2005

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Peer-to-Peer Management of XML Data: Issues and Research Challenges. Sigmod Record, Vol.:34(2), p. 6-17, 2005.

    2004

    • G. Koloniari and E. Pitoura. Filters for XML-based Service Discovery in Pervasive Computing. Computer Journal, Special Issue on Mobile and Pervasive Computing, Vol.:47(4), p. 461-474, 2004.
    • Συνέδρια (26 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • G. Koloniari, G. Evangelidis, N. Sachpenderis and I. Milonas. 2019. A Framework for Predicting Community Behavior in Evolving Social Networks. In Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics (BCI'19), ACM, New York, NY, USA, Article 18, 4 pages.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018

     • A. Karakasidis and G. Koloniari. 2018. Phonetics-Based Parallel Privacy Preserving Record Linkage. In: Advances on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing. 3PGCIC 2017. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 13. Springer, Cham.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • K. Stavridis, G. Koloniari and E. Keramopoulos. 2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Society Media Conference (SEEDA_CECNSM), IEEE, pp. 1-6.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • N. Sachpenderis and G. Koloniari. 2018. Determining Interesting Communities in Evolving Social Networks. Proceedings of the 22Nd Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI '18). ACM, 249-254.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • G. Koloniari. 2017. Evaluating the Use of an Interactive Software Tool for Learning BCNF Normalization. In Proceedings of the 8th Balkan Conference in Informatics (BCI '17). ACM, New York, NY, USA, Article 27, 8 pages.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • C. Stefanidis and G. Koloniari. 2016. An interactive tool for teaching and learning database normalization. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI '16). ACM, New York, NY, USA, Article 18, 4 pages.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • A. Karakasidis, G. Koloniari and V.S. Verykios. 2015. PRIVATEER: A Private Record Linkage Toolkit. Proceedings of the CAiSE 2015 Forum at the 27th International Conference on Advanced Information Systems Engineering co-located with 27th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE 2015), pp. 197-2014.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Karakasidis, G. Koloniari, and V.S. Verykios. 2015. Scalable Blocking for Privacy Preserving Record Linkage. In Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '15). ACM, New York, NY, USA, 527-536.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • A. Karakasidis, G. Koloniari, V.S. Verykios. 2015. Privacy Preserving Blocking and Meta-Blocking. In: Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. ECML PKDD 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol 9286. Springer, Cham

      Προβολή Δημοσίευσης

     • G. Koloniari and E. Pitoura. 2016. Transaction Management for Cloud-Based Graph Databases. In: Algorithmic Aspects of Cloud Computing. ALGOCLOUD 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol 9511. Springer, Cham

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • P. Lionakis, K. Stefanidis and G. Koloniari. 2014. SQTime: Time-Enhanced Social Search Querying. In: Advances in Conceptual Modeling. ER 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8823. Springer, Cham.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • K. Stefanidis and G. Koloniari. 2014. Enabling Social Search in Time through Graphs. In Proceedings of the 5th International Workshop on Web-scale Knowledge Representation Retrieval & Reasoning (Web-KR '14). ACM, New York, NY, USA, 59-62.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • G. Koloniari and E. Pitoura. Partial View Selection for Evolving Social Graphs. First International Workshop on Graph Data Management Experiences and Systems (GRADES), Article No. 9, 2013.
     • G. Koloniari and K. Stefanidis. Social Search Queries in Time. 7th International Workshop on Personalized Access, Profile Management, and Context Awareness in Databases (PersDB), in conjunction with VLDB, 2013.

     2012

     • G. Koloniari, D. Souravlias and E. Pitoura. On Graph Deltas for Historical Queries. First International Workshop on Online Social Systems (WOSS), in conjunction with VLDB, 2012.

     2011

     • G. Koloniari, N. Ntarmos, E. Pitoura and D. Souravlias. One is enough: distributed filtering for duplicate elimination. Proceedings of the 20th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2011.

     2010

     • G. Koloniari and E. Pitoura. LCA-based Selection for XML Document Collections. Proceedings of the 19th international conference on World Wide Web (WWW), 2010.

     2009

     • G. Koloniari and E. Pitoura. Distributed Structural Relaxation of XPath Queries. Proceedings of the 25th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2009.

     2008

     • G. Koloniari and E. Pitoura. Recall-based cluster reformulation by selfish peers. Proceedings of the 24th International Conference on Data Engineering Workshops (NetDB ICDE Workshop, ICDEW) , 2008.
     • G. Koloniari and E. Pitoura. A Clustered Index Approach to Distributed XPath Processing. Poster in Proceedings of the 24th International Conference on Data Engineering (ICDE), 2008.

     2006

     • G. Koloniari and E. Pitoura. Workload-Aware Clustering of XML Peers. International Conference on Intelligent Systems and Computing: Theory and Applications (ISYC), 2006.

     2005

     • G. Koloniari, Y. Petrakis, E. Pitoura and T. Tsotsos. Query Workload-Aware Overlay Construction Using Histograms. Proceedings of the 2005 ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2005.

     2004

     • G. Koloniari and E. Pitoura. Content-based Routing of Path Queries in Peer-to-Peer Systems. Proceedings of the 9th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), 2004.
     • Y. Petrakis, G. Koloniari and E. Pitoura. On Using Histograms as Routing Indexes in Peer-to-Peer System. 2nd International Workshop on Databases, Information Systems and Peer-to-Peer Computing (DBISP2P), in conjunction with VLDB, 2004.

     2003

     • G. Koloniari and E. Pitoura. Multi-level Bloom Filters for Hierarchical Data. Proceedings of the 5th International Workshop on Distributed Data and Structures (WDAS), 2003.
     • G. Koloniari, Y. Petrakis and E. Pitoura. Content-Based Overlay Networks of XML Peers Based on Multi-Level Bloom Filters. International Workshop on Databases, Information Systems and Peer-to-Peer Computing (DBISP2P), in conjunction with VLDB, 2003.
     • Άλλα (8 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • A. Sifaleras and G. Koloniari. A Survey of Game-Theoretic Approaches in P2P Networks. Extended Abstract to appear in XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR), 2013.

      2012

      • D. Souravlias, G.Koloniari and E. Pitoura. InterSocialDB: An Infrastructure for Managing Social Data. Intersocial Workshop on Online Social Networks: Challenges and Perspectives (IWOSN), 2012.

      2010

      • G. Koloniari and E. Pitoura, LCA-based Selection for XML Document Collections. 9th Hellenic Data Management Symposium, 2010.

      2009

      • G. Koloniari and E. Pitoura, A Recall-Based Cluster Formation Game in Peer-to-Peer Systems. 8th Hellenic Data Management Symposium, 2009.

      2006

      • G. Koloniari, Y. Petrakis, E. Pitoura and T. Tsotsos. Query Workload-Aware Overlay Construction Using Histograms. 5th Hellenic Data Management Symposium, 2006.

      2004

      • G. Koloniari. Mobile Peer-to-Peer. Extended Abstract in Mobile Information Management, 2004.
      • J. Grunbauer, M. Klein, G. Koloniari, G. Samaras, C. Turker. 04441 Working Group - Description and Matching of Services in Mobile Environments. Mobile Information Management, 2004.

      2003

      • G. Koloniari and E. Pitoura. Routing Path Queries in Peer-to-Peer Systems. 2nd Hellenic Data Management Symposium, 2003.