Κυριακάκης Γεώργιος
 • 2310 891.346
 • gkyriakakis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 402

  Κυριακάκης Γεώργιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Πρόεδρος Τμήματος

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)
  Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Σύνθεση, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:2150/14-11-2019τ.Γ')

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Konzertexamen Komposition, Hochschule für Musik und Theater, "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σύνθεση
  • Μουσική για το θέατρο και την κινηματογράφο
  • Μουσική παράσταση
  • Μουσική του 20ου & 21ου αιώνα
  • Μουσική και Πολυμέσα
  Πολυμέσα

  Βίντεο: Caroline Luigi
  Μουσική: Γιώργος Κυριακάκης, Trois Satiens για δύο πιάνα, ερμηνεύουν Θεόφιλος Λαμπριανίδης & Παναγιώτης Γκλίστης
   
  Περισσότερα πολυμέσα:

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   (ΜΣ3107)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσιάζεται αναλυτικά το λογισμικό γραφείου, οι εφαρμογές
  διαδικτύου και οι ψηφιακές υπηρεσίες του πανεπιστημίου και
  εκπαιδευτικοί ιστότοποι. Στη διάρκεια του εξαμήνου οι
  φοιτητές/τριες του μαθήματος εξασκούνται στα παραπάνω υπό την
  επίβλεψη και καθοδήγηση του διδάσκοντος και πραγματοποιούν σε
  εβδομαδιαία βάση ασκήσεις πάνω στην εκάστοτε διδαχθείσα ύλη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ I
   (ΕΣΣ001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ II
   (ΕΣΣ002)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IV
   (ΕΣΣ004)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VI
   (ΕΣΣ006)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIII
   (ΕΣΣ008)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0238)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0239)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ I
   (ΚΑΣ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ II
   (ΚΑΣ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IV
   (ΚΑΣ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VI
   (ΚΑΣ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIII
   (ΚΑΣ008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ I
   (ΟΕΠΣ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ II
   (ΟΕΠΣ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΘΕΣΗ I
   (ΕΣ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  O φοιτητής/τρια συνθέτει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο έργο ανά εξάμηνο. Μέχρι το τέλος των σπουδών του/της πρέπει να έχει συνθέσει και παρουσιάσει σε συναυλίες ικανοποιητικό αριθμό πρωτότυπων έργων για ευρύ φάσμα οργάνων, φωνών και μουσικών συνόλων. Παράλληλα, πραγματοποιεί στιλιστικές συνθετικές ασκήσεις και συνθέτει σύντομα έργα με τη χρήση σύγχρονων ή/και ιστορικών συνθετικών τεχνικών. Αναπτύσσονται ζητήματα οργάνωσης συνθετικού υλικού, αυτοσχεδιασμού, σχεδιασμού συνθέσεων, σημειογραφίας, αισθητικής, φόρμας, μουσικού περιεχομένου και δραματουργίας τόσο υπό ιστορικό πρίσμα όσο και ως παράμετροι πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίων σύνθεσης, καθώς και η παρουσίαση των συνθέσεων τους σε δημόσιες συναυλίες εντός και εκτός τμήματος.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ II
   (ΕΣ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  O φοιτητής/τρια συνθέτει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο έργο ανά εξάμηνο. Μέχρι το τέλος των σπουδών του/της πρέπει να έχει συνθέσει και παρουσιάσει σε συναυλίες ικανοποιητικό αριθμό πρωτότυπων έργων για ευρύ φάσμα οργάνων, φωνών και μουσικών συνόλων. Παράλληλα, πραγματοποιεί στιλιστικές συνθετικές ασκήσεις και συνθέτει σύντομα έργα με τη χρήση σύγχρονων ή/και ιστορικών συνθετικών τεχνικών. Αναπτύσσονται ζητήματα οργάνωσης συνθετικού υλικού, αυτοσχεδιασμού, σχεδιασμού συνθέσεων, σημειογραφίας, αισθητικής, φόρμας, μουσικού περιεχομένου και δραματουργίας τόσο υπό ιστορικό πρίσμα όσο και ως παράμετροι πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίων σύνθεσης, καθώς και η παρουσίαση των συνθέσεων τους σε δημόσιες συναυλίες εντός και εκτός τμήματος.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ III
   (ΕΣ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  O φοιτητής/τρια συνθέτει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο έργο ανά εξάμηνο. Μέχρι το τέλος των σπουδών του/της πρέπει να έχει συνθέσει και παρουσιάσει σε συναυλίες ικανοποιητικό αριθμό πρωτότυπων έργων για ευρύ φάσμα οργάνων, φωνών και μουσικών συνόλων. Παράλληλα, πραγματοποιεί στιλιστικές συνθετικές ασκήσεις και συνθέτει σύντομα έργα με τη χρήση σύγχρονων ή/και ιστορικών συνθετικών τεχνικών. Αναπτύσσονται ζητήματα οργάνωσης συνθετικού υλικού, αυτοσχεδιασμού, σχεδιασμού συνθέσεων, σημειογραφίας, αισθητικής, φόρμας, μουσικού περιεχομένου και δραματουργίας τόσο υπό ιστορικό πρίσμα όσο και ως παράμετροι πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίων σύνθεσης, καθώς και η παρουσίαση των συνθέσεων τους σε δημόσιες συναυλίες εντός και εκτός τμήματος.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ IV
   (ΕΣ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  O φοιτητής/τρια συνθέτει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο έργο ανά εξάμηνο. Μέχρι το τέλος των σπουδών του/της πρέπει να έχει συνθέσει και παρουσιάσει σε συναυλίες ικανοποιητικό αριθμό πρωτότυπων έργων για ευρύ φάσμα οργάνων, φωνών και μουσικών συνόλων. Παράλληλα, πραγματοποιεί στιλιστικές συνθετικές ασκήσεις και συνθέτει σύντομα έργα με τη χρήση σύγχρονων ή/και ιστορικών συνθετικών τεχνικών. Αναπτύσσονται ζητήματα οργάνωσης συνθετικού υλικού, αυτοσχεδιασμού, σχεδιασμού συνθέσεων, σημειογραφίας, αισθητικής, φόρμας, μουσικού περιεχομένου και δραματουργίας τόσο υπό ιστορικό πρίσμα όσο και ως παράμετροι πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίων σύνθεσης, καθώς και η παρουσίαση των συνθέσεων τους σε δημόσιες συναυλίες εντός και εκτός τμήματος.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ V
   (ΕΣ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  O φοιτητής/τρια συνθέτει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο έργο ανά εξάμηνο. Μέχρι το τέλος των σπουδών του/της πρέπει να έχει συνθέσει και παρουσιάσει σε συναυλίες ικανοποιητικό αριθμό πρωτότυπων έργων για ευρύ φάσμα οργάνων, φωνών και μουσικών συνόλων. Παράλληλα, πραγματοποιεί στιλιστικές συνθετικές ασκήσεις και συνθέτει σύντομα έργα με τη χρήση σύγχρονων ή/και ιστορικών συνθετικών τεχνικών. Αναπτύσσονται ζητήματα οργάνωσης συνθετικού υλικού, αυτοσχεδιασμού, σχεδιασμού συνθέσεων, σημειογραφίας, αισθητικής, φόρμας, μουσικού περιεχομένου και δραματουργίας τόσο υπό ιστορικό πρίσμα όσο και ως παράμετροι πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίων σύνθεσης, καθώς και η παρουσίαση των συνθέσεων τους σε δημόσιες συναυλίες εντός και εκτός τμήματος.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ VI
   (ΕΣ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  O φοιτητής/τρια συνθέτει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο έργο ανά εξάμηνο. Μέχρι το τέλος των σπουδών του/της πρέπει να έχει συνθέσει και παρουσιάσει σε συναυλίες ικανοποιητικό αριθμό πρωτότυπων έργων για ευρύ φάσμα οργάνων, φωνών και μουσικών συνόλων. Παράλληλα, πραγματοποιεί στιλιστικές συνθετικές ασκήσεις και συνθέτει σύντομα έργα με τη χρήση σύγχρονων ή/και ιστορικών συνθετικών τεχνικών. Αναπτύσσονται ζητήματα οργάνωσης συνθετικού υλικού, αυτοσχεδιασμού, σχεδιασμού συνθέσεων, σημειογραφίας, αισθητικής, φόρμας, μουσικού περιεχομένου και δραματουργίας τόσο υπό ιστορικό πρίσμα όσο και ως παράμετροι πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίων σύνθεσης, καθώς και η παρουσίαση των συνθέσεων τους σε δημόσιες συναυλίες εντός και εκτός τμήματος.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ VII
   (ΕΣ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  O φοιτητής/τρια συνθέτει τουλάχιστον ένα πρωτότυπο έργο ανά εξάμηνο. Μέχρι το τέλος των σπουδών του/της πρέπει να έχει συνθέσει και παρουσιάσει σε συναυλίες ικανοποιητικό αριθμό πρωτότυπων έργων για ευρύ φάσμα οργάνων, φωνών και μουσικών συνόλων. Παράλληλα, πραγματοποιεί στιλιστικές συνθετικές ασκήσεις και συνθέτει σύντομα έργα με τη χρήση σύγχρονων ή/και ιστορικών συνθετικών τεχνικών. Αναπτύσσονται ζητήματα οργάνωσης συνθετικού υλικού, αυτοσχεδιασμού, σχεδιασμού συνθέσεων, σημειογραφίας, αισθητικής, φόρμας, μουσικού περιεχομένου και δραματουργίας τόσο υπό ιστορικό πρίσμα όσο και ως παράμετροι πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών στα πλαίσια εργαστηρίων σύνθεσης, καθώς και η παρουσίαση των συνθέσεων τους σε δημόσιες συναυλίες εντός και εκτός τμήματος.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΣ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (45 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021 Music Scores

   2020 Music Scores

   • Giorgos Kyriakakis 2015: "Antichísesis I: Krene Rimondi" (Resonanzen I: Rimondi-Brunnen) für Kammerensemble (alte oder neue Instrumente) Art.Nr. eg2389LM, ISMN M-2057-2224-1

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019 Music Scores

   • Giorgos Kyriakakis 2019: “Gib mir diesen Fremden” (Δος μοι τούτον τον ξένον) für Orchester, Edition Gravis Verlag, Berlin, ISMN:M-2057-2486-3

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018 Music Scores

   • Giorgos Kyriakakis 2018: “Kantate über die Hoffnung” auf Texte des Neuen Testaments, für Chor und Kammerensemble, Edition Gravis Verlag, Berlin, ISMN:M-2057-2354-5

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017 Music Scores

   2016 Music Scores

   2015 Music Scores

   • Giorgos Kyriakakis 2015, Collective Edition 2015: “CAGE 100 Party pieces Box” / G.Kyriakakis-”in party pieces” for chamber ensemble, Forum Zeitgenössischer Musik Leipzig [FZML] (by courtesy of Boosey & Hawkes, Edition Gravis Verlag, Edition Juliane Klein, Edition Peters, G.RICORDI & CO., Internationale Musikverlage Hans Sikorski, Lowmusic MOL, SCHOTT MUSIC, This May Not Be Music), Leipzig. Award for the best German Music Publication 2015

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014 Music Scores

   2013 Music Scores

   • Giorgos Kyriakakis 2013, Klotho Konzert für Klavier, Streichorchester und Schlagzeug (2007). Edition Gravis Verlag GmbH Berlin, Art.Nr. eg2060LM, ISMN M-2057-1901-2

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Giorgos Kyriakakis 2013, “Os éch'” (Wie 's ist) Duo für kretische Lyra/Violine/Viola und Akkordeon. Edition Gravis Verlag GmbH Berlin, Art.Nr. eg.2065, ISNM M-2057-1917-3

    Προβολή Δημοσίευσης

   2012 Music Scores

   2011 Music Scores

   2010 Music Scores

   2007 Παρτιτούρες / Music Score

   • Νεφέλη Παπουτσάκη 2007, Μικρή εισαγωγή στα Ισλαμικά Γράμματα. Επίμετρο: Γιώργος Κυριακάκης, Η Ισλαμική Μουσική. Μουσείο Μπενάκη 2007. ISBN 978-960-8347-48-9.

   ◉ Music Scores in Print

   ◉ Complete Works Catalogue

   • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (151 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

    2021

    • 12.2021: Music for the film "in L" (11') by Caroline Luigi. Oreos Ensemble (Dimitris Karagiannakis - vc, Eirini Krikoni - vl, Aposolis Koutsogiannis - recorder, Giorgos Madikas - prc, Antonis Tachtanis - cl, Konstantinos Zingeridis - acc) Music recorded by Giorgos Rekoutis at the Choir Hall of the Greek National Opera

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 5-6.11.2021: Concert "Falls die Winde uns günstig sind" Work performed: "redensarten" for soprano, piccolo, bass clarinet, violin & cello. World premiere. Text by Rüdiger Bartsch Performers: Sarah Kollé, Ensemble El Perro Andaluz (Darja Baumgärtel - fl, Albrecht Schwarnweber - bcl, Emily Yabe - vl, Nadenzhda Krasnovid - vc) Places: 5.11.2021, Stadtbibliothek Leipzig; 6.11.2021 Zentralbibliothek Dresden

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 30.8.2021: Concert "Oros Ensemble". Work performed: "in L" for any combination of instruments. World Premiere. Performed by Oros Ensemble (Dimitris Karagiannakis - vc, Eirini Krikoni - vl, Aposolis Koutsogiannis - recorder, Giorgos Madikas - prc, Antonis Tachtanis - cl, Konstantinos Zingeridis - acc). Place: Vamvakou
    • 5.2021: Music & Sound design for the film "κρυφή αιτιατική" (hidden accusative) (7') by Caroline Luigi. Bass clarinet: D.Leontzakos. Intependent Production, Thessaloniki.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 3.2021: Portrait project “KULTURELLE BILDUNG DIGITAL / INTERESSANTE KOMPONISTEN: GIORGOS KYRIAKAKIS”. Die Theater Chemnitz, Chemnitz, Germany.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • 25.7.2020: Concert “Ο ήχος του αυλού” (The sound of aulos). Work performed: “Schema IV” for recorder. Apostolis Koutsogiannis. SNF/Vamvakou Revival, Vamvakou.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 28.2.2020: Concert “…At WINDers end” woodwind+. Work performed: “Deux Terrasses” for wind trio & piano. World premiere. Performers: Trio Modus (Nikos Nikolopoulos - flute, Katerina Lioudaki - clarinet, Stella Arabatzoglou - saxophone), Panagiotis Giannakakis – piano. Place: Lecture room of the Music Library, “The Athens Concert Hall”, Athens.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 2020: Music & Sound design for the film "La 4ème symphonie" (17') by Louis Schiavo, Intependent Production, Bastia, France

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • 22.12.2019: Concert “Spira Minore”. Works performed: “Τρία νανουρίσματα για τη μπέμπα” (Three lullabies for the baby girl) for voice & violins (premiere), “In L” for violins. Performed by “Spira Minore”. Artistic direction: Dimitra Kationi. “Antigoni Valalkou” theatre, Kavala.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 30.6.2019: Concert “Accordion-Recorder Concert”. Work performed: “Schema IV” for recorder. Performed by Apostolis Koutsogiannis. Chappel of St. Catherine’s College, Cambridge.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 16.6.2019: Concert “ZU GAST BEI BEN NEMUKIDS”. Work performed: “Give me this stranger” for orchestra (world premiere). Performed by the “Robert Schumann Philharmonie”. Conducted by Jakob Brenner. “Die Theater Chemnitz” opera house, Chemnitz.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 21.5.2019: Concert “Come again?”. Work performed: “Come again” after Dowland, for soprano, flute & piano. Performed by “Trio Eclipsis” (Tina Andrikopoulou – soptano, Nikos Katritzidakis – flute, Marianna Tsika – piano. Concert Hall “Louli Psychouli”, “Athenaeum” International Cultural Centre, Athens.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 10.5.2019: Concert "Μονόλογος" (Monologos). Work performed "Schema IV" for recorder. Performed by Dimitris Kountouras. Municipal Concervatory of Patra, Music May Festival, Patra

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 10.4.2019: Concert “Ρεσιτάλ Πιάνου με έργα Ελλήνων Συνθετών” (Piano Recital with Greek Composers’ Works). Work performed: “Πέντε για μικρά” (Five for littles) for piano. Piano: Ariadni Dimakopoulou, Art.Direction: Eleni Papaspyrou. Heraklion Municipal Conservatory, Heraklion.
    • 2.4.2019: Concert "Ελληνική Ποίηση και Μουσική" (Greek Poetry ans Music). Work performed: "Ώρα έκτη" (Sixth hour) for woodwind quintet. Performed by "ThessQuintet" (N.Dimopoulos - flute, G.Tsoyas-Razakov - oboe, O.Karydis - clarinet, M.Iliopoulou - bassoon, P.Feizos - horn). Conducted by Dimosthenis Fotiadis. "Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών" ("Antoniadios" House of Literature & Arts), "Symphonies 2019" Spring Festival, Veria

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 2019: Music & Sound design for the film-installation "Coeur" (60') by Louis Schiavo, Intependent Production, Bastia, France

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 2019: Music for the film “A DREAM OF A MAN WITH A LIGHT BULB” (85’). Script: Michail Lykov. Direction-Production: Dimitri Limbert, Independent Production, Berlin

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • 15.12.2018: Concert “ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ” (CLARINET & CHAMBER MUSIC CONCERT). Work performed:“Kύκλω” (In circle) for 8 clarinets. Clarinet: Stephania, Spyros Koukas, Konstantinos Velissariou, Konstantina Adelfopoulou, Euthimia Anagnostopoulou, Christos Tourtouris, Kostas Boutsolis, Athanasia Chyma. U.o.M. Concert Hall, Thessaloniki
    • 12.7.2018: Concert “Esprit Rude / Esprit Doux” at the Music Diaries International Workshop Festival. Work performed:“Τα σκυλιά του Σενέκα” (Seneca’s dogs) for flute & clarinet (world premiere). Nicolo Dimopoulos (flute), Dimitris Leontzakos (clarinet). “Stavros Kouyoumtzis” concert hall, Panorama Cultural Centre, Thessaloniki.
    • 2.6.2018: Concert “RICERCARE”. Work performed:“Dryville” for bass blarinet & guitar. Katerina Lioudaki (bass clarinet), Astrinos Kragiorgakis (guitar). U.o.M. Concert Hall, Thessaloniki
    • 5.5.2018: Concert “RICERCARE”. Work performed:“Dryville” for bass blarinet & guitar (world premiere). Katerina Lioudaki (bass clarinet), Astrinos Kragiorgakis (guitar). U.o.M. Concert Hall, Thessaloniki. “Louli Psychouli” concert hall, International Cultural Centre & Conservatory “Αthenaeum”, Athens.
    • 10.3.2018: Concert “IN BLUE & WHITE”. Work performed:“Alfred auf Yaros” for piano. Erato Alakiozidou. Teatro Comunale, Camino de Genere, Italy.
    • 7.3.2018: Concert “IN BLUE & WHITE”. Work performed:“Alfred auf Yaros” for piano. Erato Alakiozidou. Thessaloniki State Conservatory, Thessaloniki
    • 4.3.2018: Concert “IN BLUE & WHITE”. Work performed:“Alfred auf Yaros” for piano. Erato Alakiozidou. Splendor, Amsterdam
    • 24.2.2018: Concert “IN BLUE & WHITE”. Work performed:“Alfred auf Yaros” for piano (world premiere). Erato Alakiozidou. “Aris Garoufalis” concert hall, Athens Conservatory, Athens
    • 6.2.2018: Concert “ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ” (MUSICAL FAMILIES). Work performed:“Ode δ’ ” for string orchestra (world premiere). Athens Municipal Sypmhony Orchestra, Andreas Tselikas (conductor). Technopolis of the Athens Municipality (Airspace 1), Athens
    • 2018: Music for the film "Come again" (10') by Caroline Luigi, Independent Production, Thessaloniki/Athens, Greece.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • 1.12.2017: Concert “Το Τρίκωχο Καπέλο” (The Three-Cornered Hat). Work performed:“Αντηχήσεις iii: αλάργο” (Antichísis III: alargo) for orchestra (world premiere) Thessaloniki State Orchestra, Stefanos Tsialis (conductor). M1, Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki.
    • 28.11.2017 Concert "Μονόλογος" (Monologos). Work performed "Schema IV" for recorder. Dimitris Kountouras. Live concert and broadcasting by the 3rd Greek National Radio, Athens.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 27.11.2017: Concert “Ρεσιτάλ βιολιού” (Violin Recital) at the 6th concert-cycle “Contemporary Greek Composers at the Vafopouleio Culture Centre”. Work performed:“Schema V” for violin. Stelios Tsakalidis. Vafopouleio Culture Centre
    • 25.11.2017: Concert “Μονόλογος: 1000 χρόνια μουσικής για φλάουτο. Work performed:“Schema iv” (Monologue: 1000 years of recorder music) for recorder. Dimitris Kountouras. Telogleio Foundation, Thessaloniki
    • 1.10.2017: Concert “Προσωπογραφία: Κώστας Αποστολάκης” (Portrati: Kostas Apostolakis) at the Rethymno Renaissance Festival 2017. Work performed:“κι όμως...” (and yet…) for piccolo, mib clarinet, baritone saxophone & flugelhorn (world premiere). Nikos Katritzidakis (piccolo), Katerina Lioudaki (clarinet), Stella Arabatzoglou (saxophone), Giannis Foundedakis (flugelhorhn). “Pandelis Prevelakis” concert hall, Rethymno
    • 1.10.2017: Concert “Προσωπογραφία: Κώστας Αποστολάκης” (Portrati: Kostas Apostolakis) at the Rethymno Renaissance Festival 2017. Work performed:“Strophe one” for melodic instrument (world premiere). Stella Arabatzoglou (baritone saxophone). “Pandelis Prevelakis” concert hall, Rethymno
    • 24.9.2017: Concert “Πτυχιακό Ρεσιτάλ Βιολιού Ειρήνης Κιρκώνη” (Graduation violin recital by Irini Krikoni). Work performed:“Nollendorfstrasse Variations” for two violins (greek premiere). Irini Krikoni, Dimitris Chandrakis. U.oM. Concert hall, Thessaloniki
    • 19.9.2017: Concert “Πτυχιακό Ρεσιτάλ Ακορντεόν Σοφίας Μουλακάκη” (Graduation accordeon concert by Sofia Moulakaki). Work performed: “Ως έχ'” (‘s it is) version for viola & accordion (greek premiere). Myrto Stacrakidou-Zachou (viola), Sofia Moulakaki (accordion). Μυρτώ Σταυρακίδου-Ζάχου (βιόλα), Σοφία Μουλακάκη (ακορντεόν). U.oM. Concert hall, Thessaloniki
    • 6.8.2017: Concert “Studentenkonzert / 15. Internationale Musiktage Brache. Work performed: “Το εμβατήριο του γωβιού” (Gobies march) for strings (german premiere). Spira Minore, Dimitra Kationi (conducting & artistic direction). Prinzenhaus Plön, Brache
    • 6.8.2017: Concert “Studentenkonzert / 15. Internationale Musiktage Brache. Work performed: “Ποιά μεσάνυχτα” (Which midnight) for strings (german premiere). Spira Minore, Dimitra Kationi (conducting & artistic direction). Prinzenhaus Plön, Brache
    • 3.7.2017: Concert “filetta, νυχτερινή μουσική για φλάουτο με ράμφος” (filetta, nocturne for recorder). Work performed: “filetta” for recorder & guitar. Apostolos Koutsogiannis (recorder), Dimitris Papavasileiou (guitar). La.Re.Co.M., U.o.M. foyer, Thessaloniki
    • 3.7.2017: Concert “filetta, νυχτερινή μουσική για φλάουτο με ράμφος” (filetta, nocturne for recorder). Work performed: “Schema IV” for recorder. Apostolos Koutsogiannis (recorder). La.Re.Co.M., U.o.M. foyer, Thessaloniki
    • 9.6.2017: Concert “NEMUKIDS-KONZERT – NEUE MUSIK FÜR KINDER”. Work performed: “'ne Katze namens Drei”, for violin, bassoon, percussion & double bass (world premiere). Kinder der Robert Schumann Philharmonie, Mechthild Winkler (artistic direction). Opernhaus, Chemnitz
    • 4.6.2017: Concert “ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ” (CONTEMPORARY MUSIC CONCERT WITH THE SMPHONIETA OF THE MUNICIPAL CONSERVATORY OF KALAMARIA). Work performed: “Το αηδόνι του Μαουρίτσιο” (Mauricio’s nightingale) for youth string orchestra. Municipal Conservatory Youth Snfonieta, Achilleas Kaplanidis (conductor-artistic director). “Melina Merkouri” Kalamaria Municipal Thatre, Thessaloniki
    • 25.5.2017: Συναυλία “ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ” (CONCERT WITH PIANO WORKS BY CONTEMPORARY GREEK COMPOSERS). Work performed: “Πέντε για μικρά” (five for littles) for piano. G.Kafantaris, G.Anagnostopoulou, E.Anagnostopoulou, Michalis Goutis – artistic direction. Amfitheatre of the Music School Ptolemaida, Ptolemaida
    • 10.5.2017: Concert “Λιλιπούτειοι & Spira Minore” (Lilliputians & Spira Minore) . Work performed: “Ποιά μεσάνυχτα” (Which midnight) for violins. “Spira Minore”, Dimitra Kationi (conductor-artistic director). Thermi Municipal Theatre, Thessaloniki
    • 23.4.2017: Concert “Κυριακάτικα Πρωινά” (Sunday mornings). Work performed: “Ώρα έκτη” (Sixth hour) for woodwind quintet. ThessQuintet: V.Papaioannou (flute), J.Tsigias-Razakov (oboe), M.Iliopoulou (bassoon), P.Feizos (horn). “Solon Michilidis” concert hall, Thessaloniki
    • 4.3.2017: Concert “Ιντερμέδια της Ασημαντότητας” (Intermezzi of insignificance). Work performed: “Intermezzi de l'insignifiance” for clarinet, violin & piano (world premiere). Trio “exis”: Alexis Povregnois (clarinet), Dora Alexiadou (violin), Iro Menegou (piano). Vafopouleio Culture Centre, Thessaloniki
    • 13.3.2017: Concert “NEXOS TRIO”. Work performed: “Intermezzi de l'insignifiance” for clarinet, violin & piano. “Nexos Trio”: Dimitris Leontzakos (clarinet), Stelios Tsakalidis (violin), Christos Noulis (piano). “Ph.Nakas” concert hall, Athens
    • 6.3.2017: Concert “Ρεσιτάλ Πιάνου του Φοίβου Φίλκα” (Piano recital by Foivos Filkas). Work performed: “κι έφυγε” (and he left) for piano. Foivos Filkas. Vafopouleio Culture Centre, Thessaloniki
    • 5.3.2017: 7th international Poetry & Arts Festival “ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΡΑΥΓΗ” (Female Scream). Work performed: “Ποιά μεσάνυχτα;” (Which midnight) for violins (world premiere). “Spira Minore”, Dimitra Kationi. MOMus, Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
    • 18.2.2017: Concert “Recital πιάνου, Δημήτρης Μιμίδης σε έργα ρομαντικής και σύγχρονης περιόδου” (Piano recital by Dimitris Mimidis in romantic & contemporary works). Work performed: “κι έφυγε” (and he left) for piano (world premiere. Dimitris Mimidis. Mediterranean Architecture Centre, Chania
    • 18.2-30.3.2017: Soundscape for Thanassis Kottas’ photo exibition “Γυάρος: η απομόνωση του χθες, πνοή οράματος σήμερα” (Yaros: yesterdays’ isolation, todays’ vision breath) in cooperation with WWF-HELLAS. Vafopouleio Culture Centre, Thessaloniki
    • 17.2-10.3.2017: Saoundscape for the photo & art exhibition by Caroline Luigi & Natasa Spyridou “ΤHE HOUR THAT HAS BEEN”. “Tabya” exibition hall, Thessaloniki

    2016

    • 23.12.2016: Concert “Teritorii”. Work performed: “Schema IV” for recorder. Apostolos Koutsogiannis (recorder). Venetian Church of Hagia Sofia, Rethymno
    • 23.12.2016: Concert “Teritorii”. Work performed: “filetta” for recorder & guitar (world premiere). Apostolos Koutsogiannis (recorder), Angelos Antoniou (guitar). Venetian Church of Hagia Sofia, Rethymno
    • 20.12.2016-7.1.2017: Soundscape & sound design for the photo exhibition by Caroline Luigi “quoi qu'il en soit: les choses” (world premiere)· Venetian Church of Hagia Sofia, Rethymno
    • 11.12.2016: Concert “Come Again ?”· “Come again” for soprano, flute & piano. “trio eclipsis”: Tina Andrikopoulou (soprano), Nikos Katritzidakis (flute) Marianna Tsika (piano). “Solon Michailidis” concert hall, Thessaloniki
    • 10.12.2016: Concert “Come Again ?”· “Come again” for soprano, flute & piano. “trio eclipsis”: Tina Andrikopoulou (soprano), Nikos Katritzidakis (flute) Marianna Tsika (piano). Kozani Municipal Conservatory concert hall, Kozani
    • 12.2016: Music for the short film “le sens donné” by Caroline Luigi
    • 25.11.2016: Concert “Neuland II”· “Ρεστία” (Swell) for accordion quartet (world premiere). “Tessares-Quartett”: Manolis Stagakis, Nemanja Lukic, Guo Bin, Till Mannes. Akkordeonfest, HfMTM, Hannover
    • 11.2016: Music for the short film “quoi qu'il en soit” by Caroline Luigi
    • 10.9.2016: Event & concert for the 150 of the Arkadi voluntary sacrifice. “Αντηχήσεις ΙΙ: ρίμα Χ” (Resonances II: Rhyme X) for orchestra (world premiere). Heracleio Municipal Youth Orchestra, Miltos Logiadis (conductor), Dimitris Chadrakis (solo violin). Arkadi holly monastery, Arkadi, Crete
    • 25.6.-5.7.2016: Soundscape for Thanassis Kottas’ photo exibition “Γυάρος: η απομόνωση του χθες, πνοή οράματος σήμερα” (Yaros: yesterdays’ isolation, todays’ vision breath) in cooperation with WWF-HELLAS (world premiere). Cyclades Art Gallery, Ermoupoli, Syros
    • 10.6.2016: Concert “Κύκλῳ” (In circle). Work “Κύκλῳ” (in circle) for eight folk clarinos (world premiere). D.M.S.A. Folk Clarinos Ensemble. U.o.M. Concert hall, Thessaloniki
    • 22.5.2016: Artistic direction of the music & performance open project “CONTRAPUNCTUM MERIDIEM”. U.o.M. indoors basketball field, Thessaloniki
    • 20.5.2016: Concert “Come again ? ”. Work performed: “Come again” for soprano, flute & piano. “trio eclipsis”: Tina Andrikopoulou (soprano), Nikos Katritzidakis (flute) Marianna Tsika (piano). “Attikon” Conservatory concert hall, Athens
    • 16.5.2016: Event & concert “Η συμβολή του Λυκούργου Αγγελόπουλου στη σύγχρονη ελληνική μουσική” (The contribution of Lycourgus Angelopoulos to modern Greek music). Work performed: “Νεύμα” (Neuma) for psaltis/tenor & cello (world premiere). Giannis Tsiotsiopoulos (psaltis), Marina Kolovou (cello). “Lilian Voudouti” Library event hall, Athens Concert Hall, Athens
    • 20.4.2016: Concert “Μουσικές Τετάρτες” (Music Wednesdays)· Work performed: “Έξι αιγαιοπελαγίτικα παιχνίδια” (Six aegean games) for two bass clarinets (world premiere). “duo Aria”: Dimitris Loentzakos, Alexis Michailidis. “Melina Merkouri” concert hall, Thermi Culture Centre, Thessaloniki
    • 17.4.2016: Concert “Παιδικές σκηνές” (Childrens' schenes). Work performed: “Πέντε για μικρά” (Five for littles) for piano. Xenia Theodoridou. E.E.M.E. Evant hall, Thessaloniki
    • 28.2.2016: Concert “sparos in thermi”. Work performed: “sparos 's calling” for strings. “Spira minore”, Dimitra Kationi. “Melina Merkouri” concert hall, Thessaloniki
    • 20.1.2016: Concert “125 PARTY PIECES”. Work performed: “in party pieces” for chamber ensemble. Ensemble “WORK IN PROGRESS-BERLIN”, Gerhardt Müller-Goldboom (conductor). UT Connewitz, Leipzig
    • Concert “sparos in thermi”. Work performed: “Έξι αιγαιοπελαγίτικα παιχνίδια” (Six aegean games) for clarinet & bass clarinet. Christina Angelidi (clarinet), Dimitris Loentzakos (bass clarinet). “Melina Merkouri” concert hall, Thessaloniki
    • Concert “sparos in thermi”. Work performed: “'Eξι μυστικά” (Six secrets) for five clarinets. “Aria” clarinet ensemble, Dimitris Leontzakos. “Melina Merkouri” concert hall, Thessaloniki

    2015

    • 6.12.2015: Concert “sparos 's calling”. Work performed “sparos 's calling” for strings (world premiere). “'Eξι μυστικά” (Six Secrets) for five clarinets, “Five for littles” for piano, “Six Aegean games” for clarinet & bass clarinet (world premiere). Performed by: “Spira Minore” – Dimitra Kationi, “Αria” – Dimitris Leontzakos & Christina Angelidid. U.o.M. concert hall, Thessaloniki
    • 1.12.2015: Event of Luxemburg Embassy. Work performed: “Six secrets” for five clarinets (world premiere). Katerina Lioydakis’ clarinet ensemble. Hellenic-American concert hall, Athens
    • 29.4.2015: Concert: “Best of... 2005-2015”. Work performed: “Ζibib” for saxophone quartet. Performed by “Athenaeum Saxophone Quartet”: Stella Arabatzoglou, Anna-Mari Kardami, Lena Kaloumenou, Marietta Tsakmakli. “La Divina” concert hall, Athens
    • HTMH, Hannover. Concert: M.Stagakis Abschlusskonzert-Master. Work: Schema for accordion, Manolis Stagakis.
    • 16.1.2015: Project: “Die LANGE und NICHT STILLE NACHT”· Work performed: “Gloria” for 7 voices. Performed by Angelina Kartsaki. Erlöserkirche, Berlin
    • Kilkis Contemporary Music Festival. Concert: Two Young Soloists. Work: Schema IV for recorder. Apostolis Koutsogiannis.
    • Renaissance Festival Rethymnon. All day street happening: Erotocritos. Work: in L, text. by V.Kornaros, for narrator & saxophone quartet. Katerina Lioudaki, Athenaeum saxophone quartet. Dir.: Stella Arabatzoglou.
    • Castle Fortezza, Erofili Theatre – Renaissance Festival Rethymnon. Concert: For I will soon be laid in the earth. Work: resonances I – crene rimondi (rimondi fountain) for mixed chamber ensemble. Ensemble: Latinitas Nostra. Cond.: Markellos Chrysikopoulos.
    • Museum for Palaeontology Rethymnon. Project: les fleurs bleues. Work: les fleurs bleues, text. by R.Queneau, for narrator, clarinet, saxophone quartet & multimedia. Katerina Lioudaki, Athenaeum saxophone quartet, Giorgos Kyriakakis. Dir.: Stella Arabatzoglou/Giorgos Kyriakakis.

    2014

    • Goethe Instut, Athens. Concert: Μουσικές Περιπέτειες (Music Adventures) of the 20th/21st century. Works: Six Aegean Games for two violins, Nollendorfstrasse Variations for two violins. Anna Maria Kotani, Anna Zaubuer.
    • 8.11.2014 - to avgo, Thessaloniki. Concert: Liens / Δεσμοί. Work: Schema IV for recorder, Dimitris Kountouras.to avgo, Thessaloniki. Concert: Liens / Δεσμοί. Work: Schema IV for recorder, Dimitris Kountouras.
    • 18.9.2013 Edificio AXA, Porto. Production: HARMOS Faxtival, Portugal. Performance: Eικόνες της Σιωπής (Pictures of Silence). Work: Bells for video, saxophone and accordion. Theofilos Sotiriades (saxophone), Konstantinos Raptis (accordion).
    • 19.7.2014 3rd International Summer Music Academy, Kavala. Concert: Two Portraits. Production: Idée Fixe. Work: Έξι Αιγαιοπελαγίτικα Παιχνίδια (Six Aegean Games) for two melodic instruments. Dimitris Leontzakos (clarinet), Theofilos Sotiriades (saxophone).
    • 4.4.2014 to avgo, Τhessaloniki. Performance: Eικόνες της Σιωπής (Pictures of Silence). Work: Bells for video, saxophone and accordion. Theofilos Sotiriades (saxophone), Konstantinos Raptis (accordion).
    • 14.3.2014 - A.U.Th. - Concert Hall, Thessaloniki. Concert: Brahms, Kyriakakis, Shostakovich. Work: Clotho, Piano concerto for string orchestra with percussion. Orchestra: Thessaloniki State Symphony Orchestra. Conductor: Georgios Vranos. Piano: Uwe Matschke.
    • 27,29.11.2013 Thessaloniki Concert Hall – Aimilios Riadis Hall M2, Thessaloniki. Concert: PIANDAEMONIUM. Work: Kryftouli for six pianos/twelve pianists. Piano: Ch.Aggelopoulos, A.Anissegos, E.Veniota, N.Zafranas, St.Thomopoulos, N.Kyriosoglou, Th.Kotepanos, I.Mavrou, M.Mylaraki, Chr.Noulis, Th.Tzovanakis, K.Chardas. Conductor: Vladimiros Symeonidis.
    • 21,22,23,24.11.2013 Theaterkapelle, Berlin. Music for the theatre play “BILDERSTURM III”. Direction: Miriam Sachs.
    • 20.9.2013 Theatro Club, Póvoa de Lanhoso. Production: HARMOS Faxtival, Portugal. Performance: Eικόνες της Σιωπής (Pictures of Silence). Work: Bells for video, saxophone and accordion. Theofilos Sotiriades (saxophone), Konstantinos Raptis (accordion).
    • 10,11,12.2014 Theater unterm Dach, Berlin. Music for the theatre play “ODYSSEUS.KRIEG.ENTZUG”. Direction: Miriam Sachs. Production: film-riss-theater, Berlin.

    2013

    • 17.10.2013 Miller Theatre, New York. Συναυλία: Party Pieces στα πλαίσια του φεστιβάλ CAGE100. 'Εργο: συμμετοχή στο συλλογικό έργο Party Pieces που συντέθηκε από 50 ευρωπαίους και 50 αμερικανούς συνθέτες με μια μινιατούρα για οκτώ όργανα . Σύνολο: “Ensemble Either, Richard Carrick-διεύθυνση.
    • 14.10.2013 - Βίλλα Καπαντζή, Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “Collaborative Miniature Project”. Έργο: “Ringtone” για φλάουτο, κλαρινέτο, βιολί, τσέλο, κοντραμπάσσο και πιάνο. Σύνολο: dissonArt ensemble (Γιάννης Ανισέγκος-φλάουτο, Αλέξανδρος Σταυρίδης-κλαρινέτο, Θοδωρής Πατσαλίδης-βιολί, Βασίλης Σαΐτης-τσέλο, Γιάννης Χατζής-Κοντραμπάσσο, Λενιώ Λιάτσου-πιάνο).
    • 29.5.2013 – Centre Culturel Hellénique, Paris. Συναυλία: “Récital de Flûte”. Έργο: “Schema IV” για φλάουτο με ράμφος. Δημήτρης Κούντουρας.
    • 8.5.2013 - Palace of Arts, Budapest. Συναυλία: “útvonalak” (συναυλία πορτραίτο). Έργα: “Σημείωμα Προεισαγωγικό” σε ποίηση γ.σκαρίμπα για μέτζο, Τulu Ιcozu• “Αίνει” για φλάουτο, Θεόδωρος Τοσουνίδης• “Λύγισμα” για φαγκόττο & πιάνο, Theodor Valentin Illiescu-φαγκόττο• Russel Harold-πιάνο• “Trost” για φλάουτο, Θεόδωρος Τοσουνίδης• “Minimal i” για πιάνο, Zhale Rasulova• “Μinimal ii” για πιάνο, Andrea Fernandes• “Λογισμός” για φλάουτο και πιάνο, Θεόδωρος Τοσουνίδης-
    • 4.5.2013 – Leipzig• 10.5.2013 – Chemnitz• 25.5.2013 – Zwickau• 26.5.2013 – Dresden. Συναυλία: “Straßenmusik”. Έργο: “Έξι αιγαιοπελαγίτικα παιχνίδια” για δύο βιολιά. Σύνολο:Duo Fiamma (Mechthild & Andreas Winkler).
    • 26.4.2013 – Dreikönigkirche, Dresden• 28.4.2013 – Neues Gewandhaus, Leipzig• 1.5.2013 – Opernhaus, Dresden. Συναυλία: “KINDERSINFONIE 2013”. Έργο: “Το αηδόνι του Μαουρίτσιο” για ορχήστρα εγχόρδων. Σύνολο: Dresdner Nachwunschorchester, Milko Kersten-διεύθυνση.
    • 27.1.2013 – Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο “Athenaeum”, Αθήνα. Συναυλία: “Σαξόφωνα στην παραμυθοχώρα” για κουαρτέτο σαξοφώνων και αφηγητή. Έργο: “Ο ανίκητος Ναζάρ” ένα μουσικό παραμύθι. Σύνολο: Κατερίνα Λιουδάκη-αφήγηση, “ATHENAEUM Saxophone Quartett” (Στέλλα Αραμπατζόγλου, ʼννα-Μαρία Καρδάμη, Ιωάννα Βλάση, Μαριέττα Τσακμακλή).

    2012

    • 29.11.2012 – Deptford Town Hall, London. Συναυλία: “Ideé fixe ensemble”. Έργο: “Beast West” για φλάουτο & ακορντεόν, Νικολός Δημόπουλος-φλάουτο, Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν.
    • 25.11.2012 – Union Filmtheater, Berlin-Friedrichshagen• 12.12.2012 – Heinrich Böll Stiftung, Berlin• 10/11/12/13.1.2013 & - 3/4/5.5.2013 Theater unterm Dach, Berlin• . Μουσική για την παράσταση: “ODΥSSEUS.KRIEG.ENTZUG”. Σκηνοθεσία: Miriam Sachs.
    • 24.10.2012 – Αρχοιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “Monologos II”. Έργο: “Schema IV” για φλάουτο με ράμφος, Δημήτρης Κούντουρας.
    • 18.7.2012 – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “Greek Night” στα πλαίσια του 30ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του ISME για τη μουσική εκπαίσευση. Έργο: “Το αηδόνι του Μαουρίτσιο” για ορχήστρα εγχόρδων. Σύνολο: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Γιώργος Βράνος-διεύθυνση.
    • 7.7.2012 – Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover. Συναυλία: “Abschlussprüfung von Manolis Stagakis”. Έργο: “Ως έχ΄” για κρητική λύρα και ακορντεόν. ʼρης Σισκάκης-λύρα, Μανόλης Σταγάκης-ακορντεόν.
    • 20.6.2012 – Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “Polifonia in due”. Έργο: “Schema IV” για φλάουτο με ράμφος. Δημήτρης Κόυντουρας.
    • 26.5.2012 – Λουτρά Παράδεισος, Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “80+1” μουσικό δρώμενο σε 7 στάσεις, για τα 81α γενέθλια της Sofia Gubaidulina. Έργο: “Ουδέν μένει” για σαξόφωνο & η/υ. Θεόφιλος Σωτηριάδης-σαξόφωνο, Γιώργος Κυριακάκης-η/υ.
    • 18.5.2012 – Ιστορικό Μουσείο Κρήτης – Ηράκλειο. Συναυλία: “Σαξόφωνο, Μπαγιάν, Κρουστά”. Έργο: “Schema” για ακορντεόν. Κωνσταντίνος Ράπτης.
    • 30.3.2012 – Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο “Athenaeum”, Αθήνα. Συναυλία: “FOUR BY FOUR”. Έργο: “ʼνω τελεία” για ακορντεόν και κουαρτέτο σαξοφώνων. Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν, “ATHENAEUM Saxophone Quartett” (Στέλλα Αραμπατζόγλου, ʼννα-Μαρία Καρδάμη, Ιωάννα Βλάση, Μαριέττα Τσακμακλή).

    2011

    • 2.12.2011 – Ωδείο Ρεθύμνου, Ρέθυμνο. Συναυλία: “Athenaeum Saxophone Quartet”. Έργο: “Ο ανίκητος Ναζάρ” ένα μουσικό παραμύθι. Σύνολο: Κατερίνα Λιουδάκη-αφήγηση, “ATHENAEUM Saxophone Quartett” (Στέλλα Αραμπατζόγλου, ʼννα-Μαρία Καρδάμη, Ιωάννα Βλάση).
    • 8.10.2011 – Heinrich Böll Stiftung Berlin. Μουσική για την παράσταση: “9mal Kleist – Cäcilia/Bildersturm”. Σκηνοθεσία: Miriam Sachs.
    • 13.9.2011 – Christuskirche, Wien. Συναυλία: “Ausser Atem”. Έργο: “Schema IV” για φλάουτο με ράμφος. Δημήτρης Κούντουρας.
    • 29.7.2011 – 36ο Cantirer Internationale d'Arte, Mondepulciano, Ιταλία. Μουσική για την παράσταση: “Santa Cecilia, o la forza della Musika”. Σκηνοθεσία: Miriam Sachs.
    • 23.5.2011 – Αμφιθέατρο Τελετών Πα.Μακ., Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΡΑΠΤΗ”. Έργο: “Schema” για ακορντεόν. Κωνσταντίνος Ράπτης.
    • 13.3.2011 – Οpernhaus, Chemnitz. Συναυλία: “Griechisches Doppel”. Έργα: “To αηδόνι του Μαουρίτσιο” για ορχήστρα εγχόρδων. Σύνολο: “Jugendkammerorchester der Städischen Musikschule Chemnitz”, Lennart Dohms-διεύθυνση. “Χελιδόνισμα” για οκτώ βιολιά” Σύνολο: Robert Schumann Philharmonie, Tom Bitterlich-διεύθυνση.

    2010

    • 27.9.2010 – Queens Hall, Edinburgh. Συναυλία: “...myths and melodies...”. Έργο: “Μίτος” για κλαρινέτο, τσέλο & πιάνο. Yann Ghiro-κλαρινέτο, Martin Storey-τσέλο, Simon Smith-πιάνο.
    • 28.3.2010 – Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία, Αθήνα. Συναυλία: “Qinnegal”. Έργο: “'Ωρα έκτη” για κουιντέτο ξύλινων. Νίκος Κατριτζιδάκης-φλάουτο, Ξενοφών Συμβουλίδης-όμποε, Χρυσούλα Γεωργάκη-κλαρινέτο, Χρήστος Σαλβάνος-κόρνο, Μαρία Κολέτου-φαγκότο, Παύλος Σεργίου-διεύθυνση.

    2009

    • 16.10.2009 – Spinnerei, Leipzig. Συναυλία: “Κonzert II: VIOLINE” στα πλαίσια του φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής “Spinnerei V”. Έργο: “Nollendorfstrasse Variationen” για δύο βιολιά. Σύνολο: “Duo Fiamma” (Mechthild & Andreas Winkler).
    • 30.6.2009 – Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ.Παρασκευής, Αθήνα. Συναυλία: “Ποίηση στον Κήπο”. Έργο: “Zibib” για κουαρτέτο σαξοφώνων. Σύνολο: “ATHENAEUM Saxophone Quartett” (Στέλλα Αραμπατζόγλου, ʼννα-Μαρία Καρδάμη, Ιωάννα Βλάση, Μαριέττα Τσακμακλή)
    • 20.2.2009 – Hebbel am Ufer, Berlin. Μουσική για την παράσταση “From distant times and places” στα πλαίσια του φεστιβάλ “100ο Berlin”. Σκηνοθεσία: Katia Engel, Faozan Rizal.
    • 18.2.2009 – HOF 96, Berlin• 20.2.2009 - Hebbel am Ufer, Berlin. Μουσική για την ταινία μικρού μήκους “Α moment in and out of time”. Σκηνοθεσία: Katia Engel, Faozan Rizal.
    • 18.1.2009 – Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα. Συναυλία: “περιπλανήσεις”. Έργο: “Κλωθώ” κοντσέρτο για πιάνο σόλο, ορχήστρα εγχόρδων & κρουστά. Σύνολο: “Ορχήστρα των Χρωμάτων”, Uwe Matschke-πιάνο, Μίλτος Λογιάδης-διεύθυνση.
    • 13.1.2009 – Babylon Mitte, Berlin. Μουσική για την παράσταση “Batu Melingkar Api” (Τime floating on fire) στα πλαίσια του φεστιβάλ “asian hot shots”. Σκηνοθεσία: Κatia Engel.

    2008

    • 15.12.2008 – Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Αθήνα. Συναυλία: “Et expecto”. Έργο: “Schema” για ακορντεόν. Κωνσταντίνος Ράπτης.
    • 9.12.2008 – Bezirkmuseum Hietzning, Wien. Συναυλία: “Enslemble Labyrinth Konzert”. Έργο: “Schema IV” για φλάουτο με ράμφος. Δημήτρης Κούντουρας.
    • 30.11.2008 – Konzerthaus, Berlin. Συναυλία: “Rythm & Strings”. Έργο: “Κλωθώ” κοντσέρτο για πιάνο σόλο, ορχήστρα εγχόρδων & κρουστά. Σύνολο: “Camerata Europaea”, Uwe Matschke-πιάνο, Μαρία Μακράκη-διεύθυνση.
    • 26.11.2008 – Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “Με τα φτερά της μουσικής”. Έργο: “Χρόνος τούτος” για κουαρτέτο σαξοφώνων. Σύνολο: “Μακεδονικό Κουαρτέτο Σαξοφώνων” (Θεόφιλος Σωτηριάδης, Στέργιος Μοσχογιάννης, Γιώργος Λυγερίδης, Νίκος Δημηνάκης)

    2006

    • 14.6.2006 – Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία, Αθήνα. Συναυλία: “Résonances”. Έργο: “Ισαβέλλα στον κήπο” για φλάουτο με ράμφος & ακορντεόν. Δημήτρης Κούντουρας-φλάουτο με ράμφος, Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν.
    • 11.6.2006 – Friedenskirche, Hannover. Συναυλία: “Résonances”. Έργο: “Ισαβέλλα στον κήπο” για φλάουτο με ράμφος & ακορντεόν. Δημήτρης Κούντουρας-φλάουτο με ράμφος, Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν.
    • 26.5.2006 – Αμφιθέατρο Τελετών Πα.Μακ.. Συναυλία: “όρνεον ροκ”. Έργα: “Χελιδόνισμα” για οκτώ βιολιά, φοιτητές του ΤΜΕΤ, Παύλος Σεργίου-διεύθυνση• “Schema V” για βιολί, Διονύσης Βερβιτσιώτης• “Όρνεον” για βιολί & κιθάρα, Διονύσης Βερβιτσιώτης-βιολί, Μπέσσυ Διαγωμά-κιθάρα• “Λίθινο” τρία κομμάτια για κιθάρα, Μπέσσυ Διαγωμά• “Ωδή β'” για ορχήστρα εγχόρδων, φοιτητές του ΤΜΕΤ, Παύλος Σεργίου-διεύθυνση.
    • 5.4.2006 – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα. Συναυλία: “Μουσικές του 20ου & του 21ου αιώνα”. Έργο: “Απόκοπος” σε ποίηση Μπεργαδή, για τενόρο και ορχήστρα δωματίου. Σύνολο: “Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής”, Γιάννης Τσιοτσιόπουλος-τενόρος, Θόδωρος Αντωνίου-διεύθυνση.

    2005

    • 31.3.2005 – Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο “Athenaeum”, Αθήνα. Συναυλία: “ΕΝ ΑΡΧΗ...”. Έργο: “Zibib” για κουαρτέτο σαξοφώνων. Σύνολο: “Κουαρτέτο σαξοφώνων Athenaeum” (Στέλλα Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Θεοδωρακόπουλος, Φώτης Αθανασίου, Μαριέττα Τσακνακλή).
    • 16.3.2005 – Αμφιθέατρο Τελετών Πα.Μακ., Θεσσαλονίκη. Συναυλία: “Ρεσιτάλ Μπαγιάν/Ακορντεόν Κοντσέρτου”. Έργο: “Schema” για ακορντεόν. Κωνσταντίνος Ράπτης.
    • 4.2.2005 – Κultursalon, Hannover. Συναυλία: “BRÜCLEN”. Έργο: “Ισαβέλλα στον κήπο” για φλαόυτο με ράμφος & ακορντεόν. Δημήτρης Κούντουρας – φλάουτο με ράμφος, Κωνσταντίνος Ράπτης – ακορντεόν.
    • 3.2.2005 – Ωδείο Νικόλαος Μάντζαρος, Αθήνα. Συναυλία της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Έργο: “Schema VΙ” για κλαρινέτο. Γιάννης Σαμπροβαλάκης.

    2004

    • 24.11.2004 – Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα. Συναυλία: “Συναυλία Σύγχρονης Μουσικής”. Έργο: “Schema IV” για φλάουτο με ράμφος. Δημήτρης Κούντουρας.
    • 31.3.2004 – Δημοτικό Θέατρο “ʼνετον”, Θεσσαλονίκη• 2.4.2004 – Αίθουσα Τέχνης “Εστουδιαντίνα”, Αθήνα. Συναυλία: “ΔΙΑΛΟΓΟΙ” από το μπαρόκ στον 21ο αιώνα. Έργο: “Ισαβέλλα στον κήπο” για φλαόυτο με ράμφος & ακορντεόν. Δημήτρης Κούντουρας – φλάουτο με ράμφος, Κωνσταντίνος Ράπτης – ακορντεόν.
    • 17.3.2004 – Θέατρο “Εντροπία”, Αθήνα. Μουσική παράσταση: “Ballet Mechanique usw”. Γιώργος Κυριακάκης -κείμενο/μουσική, Θανάσης Κοττάς-εικαστική επιμέλεις, Αθηνά Χιλιοοπούλου-ηθοποιός, Πέτρος Κλαμπάνης-Κοντραμπάσσο, Σύνολο Μουσικής Δωματίου Φ.Νάκας, Στάθης Κιοσόγλου-διεύθυνση.

    2003

    • 7.4.2003 – Ανοικτό Θέατρο, Αθήνα• 3.5.2003 – Αίθουσα Ωδείου Ρεθύμνου, Ρέθυμνο. Συναυλία: “...ΜΕ ΟΜΠΟΕ ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ”. Έργο: “Οίνος Τρίτος” κοντσέρτο για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα εγχόρδων. Σύνολο: Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, Στέλλα Αραμπατζόγλου-σαξόφωνο, Παύλος Σεργίου-διεύθυνση.
    • 20.3.2003 – Ωδείο Ρεθύμνου, Ρέθυμνο. Συναυλία: “με δυο φωνές”. Έργο: “Προκείμενον” για φλάουτο & όμποε. Νίκος Κατριζτιδάκης-φλάουτο, Ξενοφών Συμβουλίδης-όμποε.
    • 6.3.2003 – Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα. Συναυλία: “Το σύγχρονο Μπαγιάν”. Έργο: “Ουλαλούμ Ι” για μέζο & ακορντεόν. Μαργαρίτα Συγγενιώτου-μέτζο, Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν.
    • 4.2.2003 – Kulturforum, Hannover. Συναυλία: “J.S.Bach und die Neue Musik”. Έργο: “Ισαβάλλα στον κήπο” για φλάουτο με ράμφος & ακορντεόν. Δημήτρης Κούντουρας-φλάουτο με ράμφος, Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν.

    2002

    • 30.10.2002 – Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα. Συναυλία: Γιώργος Κυριακάκης - “μηνί τω Οκτωβρίω”, ορατόριο σε δύο πράξεις για ενόργανο σύνολο, παιδική χορωδία, βυζαντινή χορωδία, βαρύτονο, ψάλτη και ηθοποιό. Σύνολο ΑΡΚΥΣ, τρίο ΑΧΟΣ, Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, Χορωδία Μουσικού Σχολείου Αλίμου, Λυκούργος Αγγελόπουλος-ψάλτης, Βαγγέλης Μανιάτης-βαρύτονος, Μαρία Καντιφέ-ηθοποιός, Παύλος Σεργίου-διεύθυνση.
    • 11.5.2002 – Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο “Athenaeum”, Αθήνα. Συναυλία: “ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ”. Έργο: “Schema II” για σαξόφωνο. Στέλλα Αραμπατζόγλου.
    • 26.4.2002 – Αίθουσα Συναυλιών “Παρνασσός”, Αθήνα. Συναυλία: “Λόγοι επτά”. Έργο: “Ωδλη β'” για ορχήτρα εγχόρδων. Σύνολο: Έγχορδα του Ωδείου “Ορφείο Αθηνών”, Παύλος Σεργίου-διεύθυνση.

    2001

    • 12.12.2001 – Αίθουσα Συναυλιών “Φ.Νάκας”, Αθήνα. Συναυλία: “4 μουσικές ιστορίες του σήμερα και του χθες”. Έργο: “Schema” για ακορντεόν. Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν.
    • 10.11.2001 – Μünchen. Συναυλία: “Akkordeonrecital”. Έργο: “Schema” για ακορντεόν. Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν.
    • 3.10.2001 – Ελληνογαλλική Σχολή “ʼγιος Ιωσήφ”, Αθήνα. Μουσική για τη θεατρική παράσταση “Ελένη” Ευριπίδη. Σκηνοθεσία: Τίνα Γιαννούλη.
    • 4.9.2001 – Θέατρο “Ερωφίλη” Φορτέτζα, Ρέθυμνο. Συναυλία: “Ουλαλούμ” έρως και θάνατος στην ποίηση του Γιάννη Σκαρίμπα, στα πλαίσια του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ Ρεθύμνου. Έργα: “Σημείωμα πραοεισαγωγικό” για μέτζο, Μαργαρίτα Συγγενιώτου• “Ουλαλούμ Ι” πέντε συν ένα τραγούδια γα μέτζο & ακορντεόν, Μαργαρίτα Συγγενιώτου-μέτζο, Κωνσταντίνος Ράπτης-ακορντεόν• “Ουλαλούμ ΙΙ” έξι τργούδια για βαρύτονο & ηλεκτρική κιθάρα, Βαγγέλης Μανιάτης-βαρύτονος, Νίκος Σπυρόπουλος-ηλεκτρική κθάρα.

    2000

    • 5.12.2000 – Αίθουσα συναυλιών “Φ.Νάκας”, Αθήνα. Συναυλία: “για σόλο φωνή”. Έργο: “Σημείωμα προεισαγωγικό ή περίληψη προηγουμένων” για σόλο φωνή. Μαργαρίτα Συγγενιώτου.
    • 28.10.2000 – Τέμενος Νερατζέ, Ρέθυμνο. Συναυλία: Γιώργος Κυριακάκης - “μηνί τω Οκτωβρίω”, ορατόριο σε δύο πράξεις για ενόργανο σύνολο, παιδική χορωδία, βυζαντινή χορωδία, βαρύτονο, ψάλτη και ηθοποιό. Σύνολο ΑΡΚΥΣ, τρίο ΑΧΟΣ, Χορωδία, Βυζαντινή Χορωδία Ιεράς ΜητροπόλεωςΡεθύμνου, Χορωδία Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, Αντώνης Γεβετζής-ψάλτης, Βαγγέλης Μανιάτης-βαρύτονος, Όλγα Μανέττα-ηθοποιός, Γιώργος Κυριακάκης-διεύθυνση.
    • 5.08.2000 - Θέατρο “Ερωφίλη” Φορτέτζα, Ρέθυμνο. Συναυλία της Δημοτικής Πειραματικής Ορχήστρας Ρεθύμνου. Έργο: “Αγνοούμενοι” για ορχήστρα, Μπάμπης Πραματευτάκης-διελυθυνση.
    • 28.3.2000 – Θέατρο Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, Αθήνα. Συναυλία: “MUSIC POETRY”. Έργο: “Ανάγνωση 16η: ΦΩΝΕΣ” σε ποίηση Κ.Π.Καβάφη. Σύνολο: “Εμμέλεια”, Βαλέρι Ορέσκιν.

    1999

    • 8.11.1999 – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα. Συναυλία: Τελική φάση του διαγωνισμού “Δημήτρης Μητρόπουλος” για σύνθεση. Έργο: “Το ξεγέλασμα της τσίχλας” για ορχήστρα. Σύνολο: “Ορχήστρα των Χρωμάτων”, Μίλτος Λογιάδης-διεύθυνση.
    • Δισκογραφία (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

     2018

     • Erato Alakiozidou - IN BLUE AND WHITE. Work: Alfred auf Yaros for piano. Performer: Erato Alakiozidou. Genre : Classical. Catalogue: ODRCD343 UPC: 855317003431

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • NELL' AUTUNNO DI BISANZIO, Guillaume Du Fay zwischen Orient und Okzident. Theodora Baka Gesang, Ex Silentio - Ltg. Dimitris Kountouras, Ensemble ARKYS - Ltg.Giorgos Kyriakakis. Talanton records 2010.

     2007

     • “POLIFONIA IN DUE”, Bach-Machaut-Walther-Liakakis-Kyriakakis. Dimitris Kountouras recorder, Konstantinos Raptis accordion. DUO GOLIARDI. ARKYS 2007.

     2005

     • ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, οι λογισμοί 'ναι σαϊτιές. Γιάννης Πολυχρονάκης, Δημήτρης Σιδερής, Γιάννης Παπατζανής, Διονύσης Βερβιτσιώτης, Κίκα Γεωργίου, Τάσος Μυσιρλής, Σήλα Χάνναν, Γιώργος Κυριακάκης. FmRecords 2005.

     2002

     • Γιώργος Κυριακάκης “μηνί τω Οκτωβρίω”, ορατόριο σε δύο πράξεις για ενόργανο σύνολο, παιδική χορωδία, βυζαντινή χορωδία, βαρύτονο, ψάλτη και ηθοποιό. Σύνολο ΑΡΚΥΣ, τρίο ΑΧΟΣ, Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, Χορωδία Μουσικού Σχολείου Αλίμου, Λυκούργος Αγγελόπουλος (ψάλτης), Βαγγέλης Μανιάτης (βαρύτονος), Μαρία Καντιφέ (ηθοποιός). Διεύθυνση: Παύλος Σεργίου. ΑΡΚΥΣ 2002.

     2001

     • Γιώργος Κυριακάκης “ΟΥΛΑΛΟΥΜ”, δυο κύκλοι τραγουδιών σε ποίηση Γιάννη Σκαρίμπα. Μαργαρίτα Συγγενιώτου (μέτζο), Κωνσταντίνος Ράπτης (ακορντεόν), Βαγγέλης Μανιάτης (βαρύτονος), Νίκος Σπυρόπουλος (ηλεκτρική κιθάρα). ΑΡΚΥΣ 2001
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font