Γρηγοριάδου Γεωργία
  • 2310 891.530
  • gogo uom.gr
  • Γραφείο: ΗΘ, ισ.

    Γρηγοριάδου Γεωργία

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων