Παλταγιάν Γεώργιος

Υποψήφιος Μεταδιδάκτορας
Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Διδακτικό Προσωπικό