Πάντου Ευαγγελία
  • 2310 891.646
  • gpantou uom.gr

    Πάντου Ευαγγελία

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων