Παρλαπάνης Γεώργιος
  • 2310-891518
  • gparla uom.gr
  • Γραφείο: , Ε204

    Παρλαπάνης Γεώργιος

    Τμήμα Μισθοδοσίας