Παρλαπάνης Γεώργιος
  • 2310 891.518
  • gparla uom.gr
  • Γραφείο: , Ε204

    Παρλαπάνης Γεώργιος

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Τμήμα Μισθοδοσίας