Πατρώνας Γεώργιος
 • 2310 891.399
 • gpatronas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 410

  Πατρώνας Γεώργιος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  «Ερμηνεία - Εκτέλεση - Διδακτική της Ψαλτικής» ΦΕΚ 1967/18-8-2022τ.Γ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταδιδακτορική έρευνα

   Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνη της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.
   Θέμα: «Τὰ Κεκραγάρια τοῦ Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου Ἑρμηνεία καὶ Ἐκτέλεση· Διδακτικὴ προσέγγιση».


  • Διδακτορικός Τίτλος από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνη της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας με θέμα «Παιδαγωγική – Διδακτική Βυζαντινής Μουσικής» με βαθμό «Άριστα».
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Master of Education) στην «Ειδικότητα Μουσικοπαιδαγωγού» από την Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής και Χορευτικής Τέχνης Φιλιππούπολη-Βουλγαρία.
  • Προπτυχιακό: "DIPLOMA" ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  από την Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής και Χορευτικής Τέχνης Φιλιππούπολη-Βουλγαρία) με βαθμό «Άριστα» Ειδικότητα: Μουσικοπαιδαγωγός & διδασκαλία πιάνο. Διπλωματική εργασία με θέμα «Ελληνικά δημοτικά τραγούδια σε Βυζαντινή Σημειογραφία».
  • Αναγνώρισης τίτλου σπουδών "DIPLOMA" ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ως ισότιμο και αντίστοιχο προς  τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πράξη 33/81/1997 
  Πολυμέσα

   

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ I
   (ΑΒΜ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Υπαγόρευση μουσικού κειμένου, μελέτη ορθογραφίας του
  σημειογραφικού συστήματος της Βυζαντινής μουσικής, από τα
  σύντομα, αργοσύντομα και αργά μέλη:Απολυτίκια, καθίσματα,
  κανόνες, ιδιόμελα, κ.α., Στιχηράριο, Ειρμολόγιο, Παπαδική κ.α.
  Σολφέζ: Τροπικότητα, διαχρονική μελέτη των μουσικών
  συστημάτων. Εκμάθηση από μνήμης.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ II
   (ΑΒΜ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Υπαγόρευση μουσικού κειμένου, μελέτη ορθογραφίας του
  σημειογραφικού συστήματος της Βυζαντινής μουσικής, από τα
  σύντομα, αργοσύντομα και αργά μέλη:Απολυτίκια, καθίσματα,
  κανόνες, ιδιόμελα, κ.α., Στιχηράριο, Ειρμολόγιο, Παπαδική κ.α.
  Σολφέζ: Τροπικότητα, διαχρονική μελέτη των μουσικών
  συστημάτων. Εκμάθηση από μνήμης.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ III
   (ΑΒΜ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ IV
   (ΑΒΜ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9021)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα
  μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς
  και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των
  ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της
  ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη
  διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών.
  Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών,
  διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της
  πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά
  θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται
  και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους
  φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης
  της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.
  Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου
  και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9022)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώςκαι με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτάθεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ I
   (ΜΚΑ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ II
   (ΜΚΑ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ I
   (ΜΣ0200)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το οκτάηχο σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Χαρακτηριστικά των ήχων. Μεταγραφή. Οι τέσσερεις διατονικοί ήχοι. Οι δύο χρωματικοί και οι δύο εναρμόνιοι ήχοι. Οι χρόες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ II
   (ΜΣ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το οκτάηχο σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Χαρακτηριστικά των ήχων. Μεταγραφή. Οι τέσσερεις διατονικοί ήχοι. Οι δύο χρωματικοί και οι δύο εναρμόνιοι ήχοι. Οι χρόες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΚΕΕΨ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
   (ΒΥ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΒΥ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
   (ΚΕΕΨ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΚΕΕΨ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
   (ΒΥ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΒΥ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
   (ΚΕΕΨ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΚΕΕΨ05)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
   (ΒΥ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
   (ΒΥ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
   (ΚΕΕΨ06)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΒΥ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VII
   (ΚΕΕΨ07)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII
   (ΚΒ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπλη-ρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιο-τέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονω-δίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
   (ΒΥ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σπουδή και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος ρεπερτορίου και άλλων μαθημάτων από τις έντυπες εκδόσεις. Συμπληρωματική σπουδή και πρακτική εφαρμογή μαθημάτων της χειρογράφου παραδόσεως και των παλαιοτέρων εντύπων εκδόσεων από Φάκελλο Μαθήματος. Τα μαθήματα οργανώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των ιερών ακολουθιών και κατά ενότητες μελουργών των διαφόρων εποχών αναδρομικά από τους νεωτέρους στους παλαιοτέρους. Αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών: σε θέματα ρυθμικής αγωγής, χρόνου, ύφους, εκφράσεως, πλοκής, μελωδικών σχημάτων, σε ζητήματα μορφικότητας και σκηνικής διάρθρωσης του βυζαντινού μέλους σε σχέση με το λειτουργικό τυπικό και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, σε τεχνικές διδασκαλίας της καλοφωνίας (μονωδίας) και του χορικού μέλους (χορωδία).

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016 - 2017

   • Εκπόνηση του «Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό», Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων- Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).
   • Εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια στο μάθημα «Αγωγή προφορικού λόγου-ορθοφωνία- φωνητική τραγούδι» στην Α' Β’ & Γ’ Λυκείου», Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).
   • Εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών για τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια στο μάθημα «Αγωγή προφορικού λόγου-ορθοφωνία- φωνητική τραγούδι» στην Α' Β’ & Γ’ Γυμνασίου», Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).
   • Εκπόνηση του «Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά Σχολεία» στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική / Θεωρία & Πράξη Α’ & Β’ Μουσικού»

   2009

   • Επιμέλεια ύλης, οργάνωση και εκτύπωση μουσικών κειμένων για την επιστημονική περιοδική έκδοση «ΜΕΛΟΥΡΓΙΑ» Μελέτες Ανατολικής Μουσικής (Studies in Eastern Music).

   2007

   • Επιμέλεια φωτογραφικού υλικού, φωτογράφησης και καταλογογράφηση δίσκων ψηφιακής επεξεργασίας, μουσικά κείμενα, γραμματειακή υποστήριξη έργου για την Συλλεκτική Έκδοση 5 ψηφιακών δίσκων και ενός τόμου «Υπό του Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιακώβου Ναυπλιώτου»
   • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    2016

    • «Δημῶδες μουσικὸ κείμενο ποὺ ψάλλονταν στὴ μνήμη τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα στὴν ἱερὰ μονὴ Ξηροποτάμου: μιὰ καταγραφὴ τοῦ προηγουμένου Βασιλείου τοῦ Ξηροποταμηνοῦ»

     Προβολή Δημοσίευσης

    • «Ένα άγνωστο μουσικό σπάραγμα από την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου»

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (21 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

     2019

     • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Θ Ε Σ Α Λ Λ Ο Ν Ι Κ Η "BYZANTION" ΡΟΤΟΝΤΑ (Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 19.10.2019 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΥΝΑΥΛΙΑ: "H ANATOΛH ΣYNANTA TH ΔYΣH ... HXOXPΩMATA" ΦΩNHTIKO ΣYNOΛO. ΣYMMETEXOYN: 1. ΛYPIKH TPAΓOYΔIΣTPIA - AΓΓEΛIKH KAΘAPIOY, 2. KAΛΛOΦΩNAPHΣ - ΓEΩPΓIOΣ A. ΠATPΩNAΣ, 3. XOPΩΔIA I.N. AΓIΩN KYPIΛΛOY & MEΘOΔIOY -ΦΩNHTIKO ΣYNOΛO TMET ΠANEΠIΣTHMIOY MAKEΔONIAΣ, ΔIEYΘYNΣH: MAPIA - EMMA MEΛIΓKOΠOYΛOY, 4. BYZANTINOΣ XOPOΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΤΡΩΝΑΣ

      Προβολή Δημοσίευσης

     2018 - 2020

     • 5 Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις Καλλιτεχνικός υπεύθυνος εκδηλώσεων Βυζαντινής Θεσσαλονίκης- “BYZANTION”

     2017 - 2020

     • 312 Δημόσιες Εκτελέσεις - Λειτουργικές Πράξεις Πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντα Κ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης,

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • 2 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2015 - 2020

     • 45 Δημόσιες Εκτελέσεις - Λειτουργικές Πράξεις Διευθυντής «Βυζαντινού Χορού Ευδρομούντες»

     2014 - 2020

     • 25 Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ι. Ν. Αγίου Θεράποντος Κ. Τούμπας Θεσσαλονίκης»
     • 20 Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας Ο.Κ.Ε.Μ. (Ορχήστρα Κοσμικής Ελληνικής Μουσικής)

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013 - 2015

     • 6 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2012

     • 2 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2011 - 2017

     • 548 Δημόσιες Εκτελέσεις - Λειτουργικές Πράξεις Πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου (Παναγούδας), Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης,

     2010 - 2013

     • 27 Δημόσιες Παραστάσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό Διευθυντής Βυζαντινού Χορού Α.Ε.Α.Θ Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης

      Προβολή Δημοσίευσης

     2006 - 2011

     • 12 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2005

     • 2 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2004

     • 2 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2003

     • 2 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2002 - 2007

     • 25 Δημόσιες Παραστάσεις σε Ελλάδα & Εξωτερικό Διευθυντής Παιδικών - Νεανικών μουσικών συνόλων (ορχήστρες): «Ορχήστρα Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης» «Ορχήστρα και Χορωδία 24ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης» «Ορχήστρα και Χορωδία 27ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης»

     2002

     • 2 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     2001

     • 2 Λειτουργικές Πράξεις - Δημόσιες Παραστάσεις 15 Αυγούστου Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά

     1998 - 2011

     • 1100+ Δημόσιες Εκτελέσεις - Λειτουργικές Πράξεις Πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, Πολυκάστρου Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης Αξιουπόλεος και Πολυκάστρου.

     1997 - 2018

     • 148 Δημόσιες παραστάσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Διευθυντής Χορωδιών: «Χορωδία Κ.Ε.ΔΒ. Χαϊδαρίου», «Χορωδία Ωδείου Βορείου Ελλάδος Ω.Β.Ε.», «Παιδική Χορωδία Ωδείου Βορείου Ελλάδος», «Παιδική Χορωδία Χ.Α.Ν.Θ.», «Χορωδία 2ου Πειραματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης», «Χορωδία Νομαρχίας Θεσσαλονίκης - Κοραής», «Σύλλογος Κουριωτών Πολυφωνικό σχήμα», «Αγία Παρασκευή - Σουρωτή Πολυφωνικό σχήμα», «Παιδική χορωδία Δήμου Πολυκάστρου», «Δημοτική Χορωδία Πολυκάστρου».

     1997 - 1998

     • 14 Συναυλίες: Διευθυντής Χορωδίας & Ορχήστρας Κ.Ε.ΔΒ «Ορχήστρα – Χορωδία Κ.Ε.ΔΒ. Χαϊδαρίου» «Ορχήστρα – Κ.Ε.ΔΒ. Χαϊδαρίου»
     • Δισκογραφία (4 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

      2020

      • Ψηφιακός Δίσκος – CD «Παρακλητικός κανόνας του Τιμίου Σταυρού» Συμμετέχουν: Πρωτοψάλτης Γεώργιος Α. Πατρώνας Χορός Ψαλτών Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου Βυζαντινός Χορός Ευδρομούντες υπό έκδοση

      2019

      • Ψηφιακός Δίσκος – CD « Παρακλητικός κανόνας του Αγίου Δημητρίου» Συμμετέχουν: Πρωτοψάλτης Γεώργιος Α. Πατρώνας & Βυζαντινός Χορός Ευδρομούντες

      2018

      • Ψηφιακός Δίσκος – CD « Μπάτι στ’ χουρό» Ανέκδοτα τραγούδια Ανατολικής Ρωμυλίας Μουσική Επιμέλεια: Γεώργιος Α. Πατρώνας

       Προβολή Δημοσίευσης

      2015

      • Ψηφιακός Δίσκος – CD « Κάλαντα Δωδεκαημέρου» Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ι.Ν.Αγίου Θεράποντα Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκης

       Προβολή Δημοσίευσης

      • Άλλα (8 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

       2019

       • “Intangible Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures-I-TREASURES”- "Άυλοι Θησαυροί – Καταγραφή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και μετάδοση σπάνιας τεχνογνωσίας” (Project Acronym: i-TREASURES) - Collaborative Project Reference Number 600676/FP7-ICT-2011-9» Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητοικού έργου με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 (Ως επιβράβευση συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε.) του έργου: “Intangible Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures-I-TREASURES”- "Άυλοι Θησαυροί – Καταγραφή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και μετάδοση σπάνιας τεχνογνωσίας” (Project Acronym: i-TREASURES) - Collaborative Project Reference Number 600676/FP7-ICT-2011-9» με Φορέα Χρηματοδότησης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων με χρονική διάρκεια έργου από 19/01/2018 έως 31/12/2019.
       • "Learning Byzantine Music in a Sensory-Motor Based Environment", George Patronas, Kostas Kokkinidis, Theodoros Mastoras, Kyriaki Balta, Athanasia Stergiaki, Paraskevi Kritopoulou,  Ioanna Simeli, Isavella Kotini, Aikaterini Yannoukakou, Menelaos Katsantonis, Panagiotis Fouliras, Ioannis Mavridis, European Academic Conference on Education & Teaching, and Learning (WEI-ETL-Rome 2019), Rome 2019

       2018

       • Εισηγήση: «Προσέγγιση στη νέα διδακτική µέθοδο της Βυζαντινής Μουσικής» • 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί 23-25 Νοεμβρίου 2018 Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ.
       • 8ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισμοί 23-25 Νοεμβρίου 2018 Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ. Εργαστήριo: Το µάθηµα «Εισαγωγή στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

       2014

       • Διεθνές Μουσικολογικό και Ψαλτικό Συνέδριο «Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από την Νέα Μέθοδο Γραφής», Εισήγηση με θέμα « Η Ανθολογία Ξηροποτάμου 530 εξηγηθείσα στη νέα παρασημαντική υπό Αποστόλου Κώνστα. Ένα χειρόγραφο που διελάνθανε».

       2011

       • Συνέδριο «Εν αρχή ην ο λόγος» Σχέση & αλληλεπίδραση μεταξύ γερμανόφωνης & ελληνόφωνης θεολογίας στα χρόνια της κρίσης», Συμμετοχή με Συναυλία: «Από το Βυζάντιο στην σύγχρονη Ελλάδα», Βυζαντινός Χορός, Α.Ε.Α.Θ.

       2006

       • Β’ Συνέδριο «Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης», Εισήγηση με θέμα «Παιδαγωγική - Διδακτική της Βυζαντινής Μουσικής - Προβληματισμοί»

       2005

       • Β’ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής - Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία, Εισήγηση με θέμα «Διδακτική της Βυζαντινής Μουσικής»
       Wheelchair Blue
       Accessibility Tools
       Fonts PlusIncrease Text
       Fonts MinusDecrease Text
       ContrastHigh Contrast
       GrayscaleGrayscale
       Readable FontReadable Font