Σίμος Γρηγόρης
 • 2310 891.361
 • gsimos uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 305

  Σίμος Γρηγόρης

  Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
  Πρόεδρος Τμήματος


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εξελικτική Ψυχοπαθολογία

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1978
  • Τίτλος ειδικότητας Νευρολογίας-Ψυχιατρικής, 1983
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1996

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
   (ΚΕ0514)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0514]
  5 ECTS

  Παρουσιάζονται όσες από τις ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας δεν περιγράφονται κατ' αποκλειστικότητα ως αντικείμενα σε άλλα μαθήματα. Σε καθεμιά από αυτές τις διαταραχές παρουσιάζεται η συνήθης κλινική εικόνα (παρατηρήσιμα συμπτώματα, υποκειμενικές αιτιάσεις), η συχνότητα εμφάνισης στα δύο φύλα, η ηλικία εμφάνισης και η συνήθης εξέλιξη και πορεία, οι προτεινόμενες για την ανάπτυξη τους θεωρίες, η συννοσηρότητα (σωματική και ψυχολογική), η διαφοροποίησή τους από παρόμοιες διαταραχές και τέλος, οι επικρατέστερες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΧΩΔΟΥΣ / ΦΟΒΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
   (ΕΑ151)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΣΕ0519)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΣΕ0519]
  5 ECTS

  Παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες ψυχικές διαταραχές των ενηλίκων, όπως οι ψυχωτικές διαταραχές (σχιζοφρενική, διπολική, παραληρητική διαταραχή), οι διάφορες μορφές της κατάθλιψης, οι διαταραχές άγχους, οι σωματόμορφες και οι διασχιστικές διαταραχές, οι ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, και οι διαταραχές της προσωπικότητας. Παρουσιάζονται επίσης προβλήματα, π.χ. συζυγικά ή φάσης ζωής, που μπορεί να μην αποτελούν καθαυτό ψυχικές διαταραχές, αποτελούν όμως πηγή σημαντικής δυσφορίας και απαιτούν την ανάλογη προσοχή και αντιμετώπιση.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (31 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Simos G. & Hofmann S. G. (2013). CBT for Anxiety Disorders: A Practitioner Book. London: Wiley.
   • Clark D.A. & Simos G. (2013). Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders: Diagnosis, Theory, and Treatment. In G.Simos & S. G. Hofmann (Eds), CBT for Anxiety Disorders: A Practitioner Book. London: Wiley, pp 25-56.
   • Craske M.G. & Simos G. (2013). Panic Disorder and Agoraphobia. In G.Simos & S. G. Hofmann (Eds), CBT for Anxiety Disorders: A Practitioner Book. London: Wiley, pp 3-24.

   2011

   • Kingdon David & Turkington Douglas. Γνωστική θεραπεία της σχιζοφρένειας. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2011.
   • Σίμος Γρηγόρης. Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Ένας οδηγός για την κλινική πράξη (Μετάφραση: Ν. Νικολαΐδης). Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2011
   • Σίμος, Γ., Παπαγεωργίου, Β., Ζηκοπούλου, Ο. (2011). Η συννοσηρότητα των Διαταραχών Άγχους με τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στα παιδιά και τους εφήβους. Στο βιβλίο των Π.Γιαβρίμη, Ε.Παπάνη & Α.Βίκη (Επιμ.), Έρευνα και Εκπαιδευτική Πράξη στην Είδική Αγωγή. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 43-52.
   • Σίμος, Γ. (2011). Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα και ικανοποίηση από τη ζωή: Ευρήματα από ομάδα νεαρών ενηλίκων. Στο Μ. Πλατσίδου και Β.Δαγδιλέλης (Επιμέλεια), Συλλογή Εργασιών για τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και το Πλαίσιο της. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 195-214.

   2009

   • Hope Debra A., Heimberg Richard G., Juster Harlan R., Turk Cynthia L. Αντιμετώπισε το κοινωνικό άγχος. Μια γνωστική - συμπεριφορική θεραπευτική προσέγγιση - Εγχειρίδιο αυτοβοήθειας. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2009.

   2008

   • "Cognitive Behaviour Therapy: A Guide for the Practising Clinician-Volume II" edited by Gregoris Simos, London, Routledge, 2008
   • Jeffrey E. Young , Janet S. Klosko, Marjorie E. Weishaar "Θεραπεία Σχημάτων (Schema Therapy". Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2008
   • «Effective Socialization In CBT: The Collaborative Interviewing in Mathematical Analogy Technique (CLIMATE)» Lefteris Konstadinidis, Yiota Goga and Gregoris SimosΣτο βιβλίο του Gregoris Simos (Ed.), "Cognitive Behaviour Therapy: A Guide for the Practicing Clinician-Volume II".London, UK: Routledge, 2008

   2007

   • James Lock, Daniel Le Grange, W.Stewart Agras & Christopher Fairburn "Θεραπευτικός Οδηγός στην Νευρογενή Ανορεξία: Μια Οικογενειακή Προσέγγιση". Εκδόσεις Πατάκη, 2007
   • Zafra Cooper, Christopher Fairburn & Deborah Hawker "Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία της Παχυσαρκίας". Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2007

   2006

   • «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου...»: Η πολλαπλότητα των εικόνων σώματος στην εφηβεία και η συνακόλουθη δυσαρέσκεια με το σώμα στα δύο φύλα.Γρηγόρης ΣίμοςΣτο βιβλίο της Έφης Συγκολλίτου (Επιμέλεια), «Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο»Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2006

   2005

   • Donald H. Baucom & Norman B. Epstein "Ενισχυμένη Γνωστική- Συμπεριφορική Θεραπεία Ζευγαριών". Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2005

   2004

   • Dr Judith Beck "Γνωστική Θεραπεία" Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2004

   2002

   • Drs Robert Alberti & Michael Emmons "Δικαίωμα σας! Ένας Οδηγός για Περισσότερο Ισότιμες Σχέσεις"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2002
   • "Cognitive Behaviour Therapy: A Guide for the Practising Clinician" edited by Gregoris Simos, Hove, UK: Psychology Press, 2002
   • "Medication Effects on Obsessions and Compulsions"G. SimosΣτο βιβλίο των R.O.Frost & G.Steketee (Eds.), "Cognitive Approaches to Obsessions and Compulsions: Theory, Assessment and Treatment".Oxford: Elsevier Press, 2002.
   • "Cognitive Behaviour Therapy for Panic Disorder".G.SimosΣτο βιβλίο του Gregoris Simos (Ed.), "Cognitive Behaviour Therapy: A Guide for the Practicing Clinician".Hove, UK: Psychology Press, 2002

   2001

   • "Φόβοι της παιδικής ηλικίας: Εξελικτική και διαπολιτισμική προσέγγιση"Γ.ΣίμοςUniversity Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001

   2000

   • Dr Garner "Η Τέχνη της Επικοινωνίας"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000
   • Dr Christopher Fairburn "Βουλιμία: Ξανακερδίστε τον Έλεγχο"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000

   1999

   • Dr Franck Lamagnere "Μανίες, Φόβοι, και Έμμονες Ιδέες: Κατανόηση και αντιμετώπιση τους", Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1999

   1996

   • Jeffrey E. Young & Janet S. Klosko "Ανακαλύπτοντας ξανά τη ζωή σας"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1996
   • Aaron T. Beck "Δεν αρκεί μόνο η αγάπη"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1996
   • "Εξέταση των Ψυχικών Λειτουργιών - Παρούσα Ψυχική Κατάσταση". Στο βιβλίο των Ε. Δημητρίου & Α. Παράσχου (Επιμέλεια) "Η ψυχιατρική συνέντευξη και λήψη ψυχιατρικού ιστορικού" Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρικό Τμήμα, Β! Ψυχιατρική Κλινική.Εκδόσεις Μαστορίδη, Θεσσαλονίκη 1996
   • "Διερεύνηση των Ψυχογενών Διαταραχών στην Πρόσληψη Τροφής και των δυνατοτήτων πρόληψης".Γ.ΣίμοςΔιδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1996

   1994

   • David D. Burns "Αισθανθείτε καλά! Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάθλιψης χωρίς φάρμακα"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1994
   • Peter D. Kramer "Ακούγοντας το Πρόζακ: Ένας ψυχίατρος εξερευνά τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και την αναδιαμόρφωση του εαυτού"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1994
   • Helen Singer-Kaplan "Π.Ε.: Πώς να ξεπεράσετε την Πρόωρη Εκσπερμάτιση"Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1994
   • Επιστημονικά Περιοδικά (26 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Aναστασίου, Α., Βαλκάνος, Ε., Σίμος, Γ., Montgomery, Α. & Καραμητόπουλος Λ. (2013). Μέτρηση της επάρκειας - ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Προσαρμογή και αξιολόγηση του ερευνητικού εργαλείου του Kelly Glodt στην Ελλάδα. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 1(1), 10-19, http://hrmars.com/index.php?page=majess.
    • Radomsky, A.S., Alcolado, G.M., Abramowitz, J.S., Alonso, P., Belloch, A., Bouvard, M., Clark, DA., Coles, ME., Doron, G., Fern?ndez-?lvarez, H., Garcia-Soriano, G., Ghisi, M., Gomez, B., Inozu, M., Moulding, R., Shams, G., Sica, C., Simos, G., & Wong, W. (In Press, Uncorrected Proof). Part 1-You can run but you can't hide: Intrusive thoughts on six continents. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. Available online 9 October 2013 στο http://dx.doi.org/10.1016/j.jocrd.2013.09.002

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Κωνσταντινίδης, Λ., Γκόγκα, Π., Σίμος, Γ. & Μαυρέας Β. (2012). Μελέτη διερεύνησης της αποτελεσματικότητας ενός ομαδικού προγράμματος εκπαίδευσης γονέων γνωστικής-συμπεριφορικής προσέγγισης. Ψυχιατρική, 23 (3), 221-230.
    • Simos, G. (2012). Collaboration in Psychopharmacotherapy. Journal of Clinical Psychology: In Session, 68(2), 198-208.

    2009

    • "Ο ρόλος της εικόνας του σώματος στη σεξουαλικότητα και την ερωτική πράξη"Γρηγόρης ΣίμοςΑΝΗΡ, 2009, 11(2), 73-77

    2008

    • "Η αποτελεσματικότητα της Γνωστικής Θεραπευτικής προσέγγισης στη Διαταραχή Πανικού-Θεραπευτικές συστάσεις"Γρηγόρης Σίμος.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ, 2008, 5(1): 61-67
    • "Η Γνωστική Συμπεριφορική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας"Γρηγόρης Σίμος.ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, 2008, 45 (2): 72-78

    2006

    • "Moderate and severe erectile dysfunction equally affects life satisfaction"Mallis D, Moisidis K, Kirana PS, Papaharitou S, Simos G, Hatzichristou D. Journal of Sexual Medicine, 2006 May;3(3):442-9.

    2005

    • "Psychometric validation of the obsessive belief questionnaire and interpretation of intrusions inventory - Part 2: Factor analyses and testing of a brief version"Obsessive Compulsive Cognitions Working Group* (.., Simos, ...) Behav Res Ther. 2005 Nov;43(11):1527-42.*Οι συγγραφείς αναφέρονται αλφαβητικά
    • "Kognitive Verhaltenstherapie: Die Kunst einer integrativen Wissenschaft"Gregoris SimosVPP - Verhaltenstherapie & Psychosoziale Praxis, DGVT-Verlag, 1/2005

    2003

    • "Psychometric Validation of the Obsessive Beliefs Questionnaire and the Interpretation of Intrusions Inventory: Part I"Obsessive Compulsive Cognitions Working Group*, ( ..., G. Simos, ...)Behaviour Research and Therapy, 2003, 41, 863-878*Οι συγγραφείς αναφέρονται αλφαβητικά

    2002

    • "Depression, quality of life and diabetes mellitus"Pita, R., Fotakopoulou, O., Kiosseoglou, G., Zafiri, M., Roikou, K., Simos, G., Didaggelos, T., Karamitsos, D. Hippokratia 2002, 6 (Suppl. 1), 44-48

    2001

    • "Development and Initial Validation of the Obsessive Beliefs Questionnaire and the Interpretation of Intrusions Inventory"Obsessive Compulsive Cognitions Working Group* ( ..., G. Simos, ...)Behaviour Research and Therapy, 39: 987-1006, 2001*Οι συγγραφείς αναφέρονται αλφαβητικά

    2000

    • "Σχέση της ανήσυχης προσδοκίας με χαρακτηρολογικές και τρέχουσες παραμέτρους του άγχους"Γ.Σίμος, Χ.Βαϊόπουλος, Κ.ΒλαχάκηΣΤΙΓΜΑ, 3: 16-22, 2000
    • "Assessment of dysfunctional working models of self and others in schizophrenic patients: A summary of data collected in nine nations"*Perris C., Frank N., Gusmao R., Henry L., Lundberg M., Schaub A., Simos G., Richter J., Rognoni R., Ruchkin V., Valls J. and the International Research GroupActa Psychiatrica Scandinavica, 102: 336-341, 2000*Οι συγγραφείς αναφέρονται αλφαβητικά, εκτός του C. Perris, ο οποίος και είχε τον συντονισμό της έρευνας
    • "Φόβοι παιδιών ηλικίας 9-12 ετών: Τι τελικά προσπαθούν να αποφύγουν;"Γ.Σίμος, Β.Παπαγεωργίου, Ι.ΓκιουζέπαςΣΤΙΓΜΑ, 2: 45-54, 2000

    1999

    • "Η Κλίμακα Δυσλειτουργικών Γνωστικών Προτύπων (Dysfunctional Working Models- Scale)"Γ.Σίμος, Β.Μπρούμας, Ι.Καβάσης, Α.Σερντάρη, Ι.ΓκιουζέπαςΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 10: 291-297, 1999
    • "Γνωστικές συνιστώσες του άγχους: Ευρήματα σε φοιτητικό πληθυσμό"Γ.Σίμος, Χ.Βαϊόπουλος, Ε.ΔημητρίουΣΤΙΓΜΑ , 1: 33-38, 1999
    • "Ψυχοπαθολογικοί Δείκτες και Ιατρικό Ιστορικό σε Νεοσύλλεκτους Στρατιώτες" Σίμος Γ., Κωνσταντινίδης Λ., Γκόγκα Γ., Ντώνιας Σ..EΓΚΕΦΑΛΟΣ, 36: 112-116, 1999

    1998

    • "Worries and Obsessive Features: A Positive Relationship"G. Simos, C. Vaiopoulos, E. Dimitriou, I. Giouzepasthe Behavior Therapist, Vol. 21:1, 7-9, January 1998

    1997

    • "Cognitive assessment of obsessive-compulsive disorder."Obsessive Compulsive Cognitions Working Group* ( ..., G. Simos, ...)Behaviour Research and Therapy, 35, 667-681, 1997*Οι συγγραφείς αναφέρονται αλφαβητικά

    1995

    • "Is There a Seasonal Pattern in Non Seasonal Affective Disorders?"G. Simos, E. DimitriouThe European Journal of Psychiatry, 9:167-171, 1995

    1994

    • "Cognitive- Behavioural Treatment of Culturally Bound Obsessional Ruminations. A Case Report"G. Simos, E. DimitriouBehavioural and Cognitive Psychotherapy, 22:325-330, 1994
    • "Η Κλίμακα Εκτίμησης των Οικογενειακών Σχέσεων: Ευρήματα σε Μαθητικό Πληθυσμό Ηλικίας 16 Χρόνων"Ι. Γκιουζέπας, Γ. Σίμος, Ε. ΔημητρίουΠρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα "Εφηβεία". Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, σελ. 140-142, Αθήνα, 1994

    1992

    • "Ψυχικές Διαταραχές της Λοχείας"Α. Ακτσαλής, Γ. ΣίμοςΕλληνική Μαιευτική και Γυναικολογία, 5, 2: 112-117, 1992

    1986

    • "Attempted Suicide in Thessaloniki, Greece"E. Dimitriou, I. Ierodiakonou, M. Hahamidou, E. Minas, A. Alvanou, G. Simos, D. TjikasMed. J. Soc. Psychiatry, Vol. 7, 2: 151-158, 1986
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • Ζηκοπούλου, Ο., Σίμος, Γ. & Παπαγεωργίου, Β. (2011). Γνωστικο-Συμπεριφορικά προγράμματα για τη θεραπεία του άγχους σε παιδιά και εφήβους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Αποτελεσματικότητα και τροποποιήσεις. Στο Ε.Παπάνης & Π.Γιαβρίμης (Επιμέλεια) «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»/ Τόμος Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου. Μυτιλήνη, σελ. 409-420.
     • Άλλα (193 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Σίμος, Γ., Γούλα, Ζ., Παρίζη, Σ. (2013). Η αμφίδρομη σχέση των Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων και των τρεχόντων ψυχοπαθολογικών παραμέτρων. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων: Η αμφίδρομη (;) σχέση τους με την προσωπικότητα, τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και την τρέχουσα ψυχοπαθολογία». 14ο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με τίτλο «Η Ψυχολογία σε Κρίσιμους Καιρούς», Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2013.
      • Σίμος, Γ., Γούλα, Ζ. (2013). Πρώιμα γνωστικά σχήματα της παιδικής ηλικίας και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων: Η αμφίδρομη (;) σχέση τους με την προσωπικότητα, τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και την τρέχουσα ψυχοπαθολογία». 14ο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με τίτλο «Η Ψυχολογία σε Κρίσιμους Καιρούς», Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2013.
      • Γούλα, Ζ, Σίμος, Γ., Χαχούδη, Υ. (2013). Παράγοντες της προσωπικότητας και Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Στρατηγικές Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων: Η αμφίδρομη (;) σχέση τους με την προσωπικότητα, τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και την τρέχουσα ψυχοπαθολογία». 14ο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με τίτλο «Η Ψυχολογία σε Κρίσιμους Καιρούς», Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2013.
      • Κωνσταντινίδης, Λ., Σίμος, Γ., Γκόγκα, Γ. (2013). Η ανάπτυξη των σχολών γονέων: από την εμφάνιση τους μέχρι σήμερα. Συμμετοχή σε συμπόσιο "Σχολές γονέων: παρελθόν, παρόν και μέλλον". 1ο Πανελλήνιο Ψυχολογικό Συνέδριο Κύπρου με θέμα "Νους, εγκέφαλος και θεραπεία στη σύγχρονη κοινωνία". 5-7 Ιουλίου 2013, Λευκωσία, Κύπρος.
      • Σίμος, Γ., Ζαμπάς, Κ., Κωνσταντινίδης, Λ. (2013). Τα κύρια ερευνητικά ευρήματα για την αποτελεσματικότητα των σχολών γονέων. Συμμετοχή σε συμπόσιο "Σχολές γονέων: παρελθόν, παρόν και μέλλον". 1ο Πανελλήνιο Ψυχολογικό Συνέδριο Κύπρου με θέμα "Νους, εγκέφαλος και θεραπεία στη σύγχρονη κοινωνία". 5-7 Ιουλίου 2013, Λευκωσία, Κύπρος.
      • Clark, D.A., Abramowitz, J. Alcolado, G., Alonso, P., Belloch, A., Coles, M.,Doron, G., Garcia-Soriano, G., Gomez, B., Inozu, M., Moulding, R., Radomsky, A., Shams, G., Simos, G., and Wong, C. (2013). Unwanted Distressing Intrusive Thoughts and their Relation to Obsessionality in a Multilnational Sample. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «A Global Perspective on Unwanted Obsession-Related Intrusive Thoughts: Their Frequency, Appraisal and Control Across 13 Countries». World Congress of Behavioural
      • Moulding, R., Coles, M. E., Abramowitz, J., Alcolado, G., Alonso, P., Belloch, A., Clark, D.A., Doron, G., Garcia-Soriano, G., Gomez, B., Inozu, M., Radomsky, A., Shams, G., Simos, G., and Wong, C. (2013). Investigating cultural differences in the beliefs, appraisals and control of intrusive thoughts across 13 countries. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «A Global Perspective on Unwanted Obsession-Related Intrusive Thoughts: Their Frequency, Appraisal and Control Across 13 Countries». World Congres
      • Adam S. Radomsky, Gillian M. Alcolado, Jonathan S. Abramowitz, Pino Alonso, Amparo Belloch, Martine Bouvard, David A. Clark, Meredith E. Coles, Guy Doron, Hector Fern?ndez-?lvarez, Gemma Garcia-Soriano, Marta Ghisi, Beatriz Gomez, Mujgan Inozu, Richard Moulding, Giti Shams, Claudio Sica, Gregoris Simos, Wing Wong (2013). You can run but you can?t hide: Intrusive thoughts on six continents. 43nd Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, September 25th-2th, 2013
      • Simos G. & Goula Z. (2013). Early maladaptive schemas and the big five personality domains. 43nd Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, September 25th-2th, 2013, Marrakech, Morroco.

      2012

      • Σίμος, Γ., Ψαροπούλου, Στ. (2012). Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Διαταραγμένες στάσεις και συμπεριφορές στην πρόσληψη τροφής και η σχέση τους με τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
      • Ψαροπούλου, Στ., Σίμος, Γ. (2012). Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Διαταραγμένες στάσεις και συμπεριφορές στην πρόσληψη τροφής και η σχέση τους με τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
      • Χρίστου, Γ., Σίμος, Γ., Χολέβα, Β., Μποζίκας, Β. (2012). ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Διαταραγμένες στάσεις και συμπεριφορές στην πρόσληψη τροφής και η σχέση τους με τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
      • Ζηκοπούλου, Ο., Σίμος, Γ. (2012). ΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Γνωσιακές αποκλίσεις στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, συννοσηρότητα και εφαρμογές της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
      • Σίμος, Γ. (2012). Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με θέμα «Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία & βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση: Σχιζοφρένεια», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
      • Σίμος, Γ. (2012). Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
      • Ανδριώτη, Ο., Σίμος, Γ. (2012). Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Εκπαίδευση στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία: Σημαντικές παράμετροι», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιανουαρίου 2012.
      • Simos, G., Ntouros, E. (2012). Unwanted intrusive thoughts: Self-report vs. interview based assessment. 42nd Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, August 29th - September 1st, 2012, Geneva, Switzerland.
      • Radomsky, A.S., Alcolado, G.A., Clark, D.A., Belloch, A. and the Research Consortium on Intrusive Fear ( ?, Simos G., ?) (2012). Intrusions Around the World: Cross-Cultural Data from the International Intrusive Thoughts Interview Schedule (IITIS). 42nd Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, August 29th - September 1st, 2012, Geneva, Switzerland.
      • Σίμος, Γ., Κωνσταντινίδης, Λ. (2012). Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εκπαίδευσης γονέων «Σκέφτομαι & Πράττω». Συμμετοχή σε Συμπόσιο με θέμα: Σύντομο ομαδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων Γνωστικής Συμπεριφορικής προσέγγισης «Σκέφτομαι και Πράττω». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολές Γονέων» με θέμα « Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου», Σχολές Γονέων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού κα
      • Σίμος, Γ., Κωνσταντινίδης, Λ. (2012). Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων: Ανασκόπηση των ποσοτικών ερευνών. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με θέμα «Σχολές Γονέων: Ανασκόπηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων- Από το Α ως το Ω». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολές Γονέων» με θέμα « Η οικογένεια εκπαιδεύεται ... διά βίου», Σχολές Γονέων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμο
      • Αναστασίου, Α., Βαλκάνος, Ε., Σίμος, Γ. (2012). Η σημασία της επάρκειας - ικανοτήτων απόδοσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών και την αποτελεσματική άσκηση του διευθυντικού τους ρόλου. Συμμετοχή στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα", Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, 2-4 Νοεμβρίου 2012.
      • Γούλα, Ζ., Σίμος, Γ., Χαχούδη, Υ. (2012). Συναισθηματική νοημοσύνη: Τα καταφέρνουν καλύτερα οι φοιτητές της ειδικής αγωγής; Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοεκτίμηση», 4ο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 1-4 Νοεμβρίου 2012.
      • Σίμος, Γ., Γούλα, Ζ. (2012). Οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και η αυτό-εκτίμηση σε φοιτητικό πληθυσμό. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοεκτίμηση», 4ο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 1-4 Νοεμβρίου 2012.
      • Μπομπάι, Α., Σίμος, Γ., Παρίζη Σ. (2012). Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε μητέρες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοεκτίμηση», 4ο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 1-4 Νοεμβρίου 2012.
      • Σίμος, Γ. (2012). Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και αυτοεκτίμηση. Συμπόσιο, 4ο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 1-4 Νοεμβρίου 2012.

      2011

      • Σίμος, Γ. (2011). Πένθος και κατάθλιψη στα παιδιά: Ανάγκη διαχωρισμού τους. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με θέμα «Αντιμετωπίζοντας το πένθος και την απώλεια: Η υπαρξιακή και ψυχολογική διάσταση», Συνέδριο με θέμα «Η διαχείριση του πένθους των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 18 &19 Μαΐου 2011.
      • Σίμος, Γ., Ντούρος, Ε., Ασματόγλου, Λ., Νικολαϊδης, Ν. (2011). Τελειοθηρία ή ανάγκη για αποδοχή; Ο ρόλος τους στις διαταραγμένες στάσεις και συμπεριφορές στην πρόσληψη τροφής. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Παράγοντες Κινδύνου στις Διαταραγμένες Στάσεις και Συμπεριφορές στην Πρόσληψη Τροφής», 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα, 5-8 Μαΐου 2011.
      • Σίμος, Γ. , Μποζίκας, Β., Χρίστου, Γ., Χολέβα, Β., Φωκάς, Κ. (2011). Η επίδραση των γνωστικών σχημάτων στις στάσεις και συμπεριφορές πρόσληψης τροφής σε ομάδα νεαρών γυναικών. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Παράγοντες Κινδύνου στις Διαταραγμένες Στάσεις και Συμπεριφορές στην Πρόσληψη Τροφής», 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα, 5-8 Μαΐου 2011.
      • Χρίστου, Γ., Χολέβα, Β., Σίμος, Γ., Μποζίκας, Β. (2011). Η αναζήτηση της σχέσης δημογραφικών στοιχείων και διαταραγμένων στάσεων και συμπεριφορών στην πρόσληψη τροφής. Συμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα «Παράγοντες Κινδύνου στις Διαταραγμένες Στάσεις και Συμπεριφορές στην Πρόσληψη Τροφής», 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα, 5-8 Μαΐου 2011.
      • Simos, G., Ntouros, E., Asmatoglou, L., Nikolaidis, N. (2011). PERFECTIONISM OR NEED FOR APPROVAL? THEIR ROLE IN DISORDERED EATING ATTITUDES AND BEHAVIOURS. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Predictors of disordered eating attitudes and behaviours in young female adult samples: demographics, schemas, and perfectionism/ self criticism/ control», 7th international Congress of Cognitive Psychotherapy, IACP, Istanbul-Turkey, June 2-5, 2011.
      • Simos G., Bozikas V. Christou G., Holeva B., Fokas C. (2011). Influence of cognitive schemas on eating attitudes and behaviours in a young female sample. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Predictors of disordered eating attitudes and behaviours in young female adult samples: demographics, schemas, and perfectionism/ self criticism/ control», 7th international Congress of Cognitive Psychotherapy, IACP, Istanbul-Turkey, June 2-5, 2011.
      • Christou, G., Holeva, B., Simos, G., Bozikas, V. (2011). Demographic variables and disordered eating attitudes and behaviours. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Predictors of disordered eating attitudes and behaviours in young female adult samples: demographics, schemas, and perfectionism/ self criticism/ control», 7th international Congress of Cognitive Psychotherapy, IACP, Istanbul-Turkey, June 2-5, 2011.
      • Simos, G., & Sassaroli, S. (2011). Predictors of disordered eating attitudes and behaviours in young female adult samples: demographics, schemas, and perfectionism/ self criticism/ control. Symposium, 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, IACP, Istanbul, Turkey, June 2-5, 2011.

      2010

      • Παπαγεωργίου, Β.Α., Ζηκοπούλου, Ο., Σίμος, Γ. (2010). ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER, ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πράξη στην Ειδική Αγωγή" , Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2010.
      • Ζηκοπούλου, Ο., Σίμος, Γ., Παπαγεωργίου, Β.Α. (2010). ΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πράξη στην Ειδική Αγωγή" , Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2010.
      • Σίμος, Γ., Παπαγεωργίου, Β.Α., Ζηκοπούλου, Ο. (2010). Η ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ. Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πράξη στην Ειδική Αγωγή" , Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2010.
      • Σίμος, Γ. (2010). ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πράξη στην Ειδική Αγωγή" , Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2010.

      2009

      • Η Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία στη σχιζοφρενική διαταραχή: Τίποτε νεότερο;Γ. ΣίμοςΣυμμετοχή σε Στρόγγυλη Τράπεζα με θέμα «Η Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία στα δύσκολα: Εφαρμογή στη σχιζοφρένεια, τη διπολική διαταραχή, τις διαταραχές προσωπικότητας» στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Αθήνα, 13-15 Νοεμβρίου 2009

      2008

      • THE EFFECT OF THE CLIMATE TECHNIQUE ON DURATION OF CBT TREATMENT AND DROP-OUT RATES: A REVIEW OF RESEARCH FINDINGSGregoris SimosΣυμμετοχή σε συμπόσιο με τίτλο «Enhancing Adherence in Cognitive Behavior Therapy» στο 38th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Helsinki/ Finland, 10 - 13 September 2008
      • DOES WORRY TRAIT PREDICT OBSESSIVE COMPULSIVE PHENOMENA?Gregoris Simos, Constantinos Giouzepas, Mariangella Crizea, Maria PlatsidouΣυμμετοχή σε συμπόσιο με τίτλο "Cogito, ergo I can suppress affect: Α symposium on worry in honour of Tom Borkovec" στο 38th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Helsinki/ Finland, 10 - 13 September 2008

      2007

      • The usefulness of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-I) in predicting dropout from Cognitive Behavioural Therapy (CBT). Goga P., Konstandinidis L., Lioura T., Gouzaris A., Nikolaidis N., Simos G. 3rd International Congress on Brain and Behaviour and 16th Thessaloniki Conference, Thessaloniki, Nov.28- Dec.2, 2007
      • Η Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ και το Κέντρο Ψυχική Υγείας Κεντρικού Τομέα της Θεσσαλονίκης.Σίμος Γ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλη Τράπεζα με τίτλο «Εποπτεία στη Γνωσιακή ψυχοθεραπεία: Εμπειρία και προβληματισμοί από τα κέντρα εκπαίδευσης στην Ελλάδα», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα, 2-4 Νοεμβρίου 2007
      • Διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη σεξουαλικότητα στα δύο φύλα: Εφαρμογές στη Γνωστική- Συμπεριφορική προσέγγιση. Σίμος Γ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλη Τράπεζα με τίτλο «Γνωσιακή- Συμπεριφορική Θεραπεία Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα, 2-4 Νοεμβρίου 2007
      • Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία στη Διαταραχή ΠανικούΣίμος Γ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλη Τράπεζα με τίτλο «Η Γνωστική- Συμπεριφορική Θεωρία και Θεραπεία στις Αγχώδεις Διαταραχές», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα, 2-4 Νοεμβρίου 2007
      • Γνωστική- Συμπεριφορική ΠροσέγγισηΣίμος Γ. Συμμετοχή σε Στρόγγυλη Τράπεζα με τίτλο «Τάσεις Γνωσιακής Προσέγγισης». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, Πάτρα, 2-4 Νοεμβρίου 2007
      • Haematological profile of females with Bulimia NervosaKonstantinidou K., Vrabas I.S., Simos G., Fahandidou A.12th Annual Congress of the ECSS, Jyvaskyla, Finland, July 11-14, 2007
      • Resting, exercise and recovery oxygen uptake and heart rate in females with Bulimia NervosaKonstantinidou K., Vrabas I.S., Simos G., Fahandidou A.12th Annual Congress of the ECSS, Jyvaskyla, Finland, July 11-14, 2007
      • Rarental bonding and disordered eating attitudes and behaviours in a female university student sampleSimos G., Asmatoglou K., Ntouros E., Nikolaidis N.Αναρτημένη ανακοίνωση στο V World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Barcelona, Spain, July 11-14, 2007
      • Η Γνωστική Συμπεριφορική Προσέγγιση στη Διαταραχή ΠανικούΓ.ΣίμοςΣυμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Διαταραχή Πανικού». 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο «Από τα επιστημονικά ψυχιατρικά συγγράμματα στην καθημερινή κλινική πράξη». Θεσσαλονίκη, 8-11 Μαρτίου 2007

      2006

      • "Predicting Dropout From CBT Using The Two-Point Codes Of The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)". Konstandinidis L., Goga Y., Lioura T., Gouzaris A., Simos G., Nikolaidis N.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 36th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Paris, France, 20 - 23 September 2006).
      • The Usefulness of the Burns Dysfunctional Attitude Scale (DAS) In Predicting Drop-Out From CBT Konstandinidis L., Goga Y., Lioura T., Gouzaris A., Nikolaidis N., Simos G., Αναρτημένη ανακοίνωση στο 36th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Paris, France, 20 - 23 September 2006).
      • Perfectionism and disordered eating attitudes and behaviours in a female adolescent sampleSimos G.Συμμετοχή σε συμπόσιο "Perfectionism in emotional disorders"36th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Paris, September 20-23, 2006
      • «Μαθηματικά, Σωκρατικός Διάλογος και συμμόρφωση στη θεραπεία». Κωνσταντινίδης Λ., Γκόγκα Γ., Σίμος Γ., Νικολαϊδης Ν., Λιούρα Θ., Γούζαρης Α.Προφορική Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 4-8 Μαΐου 2006, Αθήνα
      • Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία στη Διαταραχή ΠανικούΓρηγόρης Σίμος Συμπόσιο «Η Γνωστική Συμπεριφορική Θεωρία και Θεραπεία στις Αγχώδεις Διαταραχές»19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 4-8 Μαΐου 2006, Αθήνα
      • Η αμφίδρομη σχέση δίαιτας και βουλιμίας: Μπορεί το ένα να προβλέψει το άλλο;Γ.Σίμος, Κ.Λ.Κωνσταντινίδου, Ι.Σ.Βράμπας, Σ.Κ.ΠαπαδοπούλουΣυμπόσιο «Ψυχοπαθολογία σχετιζόμενη με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής σε μη κλινικό πληθυσμό»19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 4-8 Μαΐου 2006, Αθήνα
      • Μελέτη της συνοσηρής ψυχοπαθολογίας του ʼξονα Ι στο μεταιχμιακό φάσμαΔ.Ξόμαλης, Δ.Κυριάκος, Γ.Σίμος, Σ.Ντώνιας19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 4-8 Μαΐου, Αθήνα
      • Το ερωτηματολόγιο συμπεριφοράς γονέα- Η ελληνική έκδοση του BPI (PARENTAL BONDING INSTRUMENT)- Πρώτα αποτελέσματα από ένα δείγμα υγιών ατόμωνN. Νικολαϊδης, Γ.Σίμος, Λ.Κωνσταντινίδης, Π.Καϊμη, Γ.Τσενεκίδης, Χ.Γκανάτσιος, Κ.Κουκουρίκος, Γ.Λαυρεντιάδης, Κ.Φωκάς19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 4-8 Μαΐου 2006, Αθήνα

      2005

      • Cognitive Behaviour Therapy and medication: Additive effects?Simos G. & Dafoulis P.Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Integration in Cognitive Behaviour Therapy»35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Thessaloniki, September 21-24, 2005
      • "Where do we stand? Efficacy of combined CBT and medication"Gregoris SimosΣυμμετοχή σε Satellite Συμπόσιο με τίτλο «Meeting the unmet needs? CBT and medication for Schizophrenic Disorder» 35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Thessaloniki, September 21-24, 2005
      • Panic Disorder with and without Agoraphobia in clinical practice: Does different comorbidity influence treatment guidelines? Nestoris C., Rosis P., Argyropoulos Y., Dafoulis P., Karanikas E., Donias S., Simos G.35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Thessaloniki, September 21-24, 2005
      • "CLIMATE: An Effective Socialization Technique To Minimize Drop-out in CBT". Konstandinidis L., Goga Y., Gouzaris A., Lioura T., Nikolaidis N., Simos G.,Αναρτημένη ανακοίνωση στο 35th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Thessaloniki, Greece, 21 - 24 September 2005).
      • Correlates of maladaptive sexual attitudes and behaviours in a female student sample: Cognitive, interpersonal and cultural factorsVonikaki I., Vassiliadis P., Simos G., Kargopoulos P. Poster presented at the 35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 21th-24th September 2005, Thessaloniki
      • Parental Bonding and Early Maladaptive Schemas: How do they relate?N. Nikolaidis, G. Simos, E. Douros, M. Trafali, I. Papouliakos, G. Lavrentiadis, K. FokasΣυμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Rearing patterns and psychopathology: Implications for CBT»35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 21th-24th September 2005, Thessaloniki
      • Schemas and parenting in a clinical sample: The relationship between Schema Questionnaire and Young Parenting InventoryG. Lavrentiadis, N. Nikolaidis, K. Asmatoglou, A. Xafenias, G. Papageorgiou, G. Simos, K. Fokas Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Rearing patterns and psychopathology: Implications for CBT»35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 21th-24th September 2005, Thessaloniki
      • The Greek version of the Beck Cognitive Insight Scale: Preliminary findingsN. Nikolaidis, K. Kehagia, G. Kounenis, A. Xafenias, G. Simos, G. Lavrentiadis, L. Konstantinidis, C. Vaiopoulos, K. Fokas35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 21th-24th September 2005, Thessaloniki
      • Parenting perceptions and depressive symptoms: The mediating role of Early Maladaptive SchemasSimos G., Xomalis D., Kiriakos D., Nakou M., Stergiou V.Συμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Rearing patterns and psychopathology: Implications for CBT»35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 21th-24th September 2005, Thessaloniki
      • The influence of perceived parental behaviours on enduring cognitive styles: What can we learn?Simos G., Paraskevopoulos E. Atrash W. & Pita R.35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 21th-24th September 2005, Thessaloniki
      • A cognitively-not-good-enough-mother: Parenting perceptions and Early Maladaptive SchemasSimos G., Stergiou V., Nakou M., Kiriakos D., Xomalis DΣυμμετοχή σε Συμπόσιο με τίτλο «Early Maladaptive Schemas as clinically significant constructs: Validation and assessment issues»35th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 21th-24th September 2005, Thessaloniki.
      • Cognitive Behaviour Therapy and medication: Additive effects?G.SimosΣυμπόσιο «Integrated treatment of psychiatric disorders: Combining pharmacotherapy with psychotherapy»World Psychiatric Association Regional & Intersectional Congress "Advances in Psychiatry", March 12-15, 2005, Athens, Greece
      • "Does CLIMATE enhance adherence to CBT or does it result in more drop-outs? What about the duration of treatment?". Konstandinidis L., Goga Y., Gouzaris A., Lioura T., Simos G. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP), 13 -17 June 2005, Goteborg, Sweden.
      • "CLIMATE as a Factor Predicting Drop-out in CBT". Konstandinidis L., Goga Y., Lioura T., Simos G., Gouzaris A.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP), 13 - 17 June 2005, Goteborg, Sweden.
      • "Effective Socialization in CBT: The CLIMATE technique". Goga Y., Konstandinidis L., Lioura T., Simos G., Nikolaidis N., Gouzaris A.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP), 13 - 17 June 2005, Goteborg, Sweden.
      • Συσχέτιση των πυρηνικών πεποιθήσεων των φοιτητών Ιατρικής με τα γονεϊκά πρότυπα και τις δυσλειτουργικές στάσειςΙωαννίδης Κ., Καψάλης Ι., Κουπής Ε., Μαυρουδής Δ., Τουμπέλης Κ., Σίμος Γ. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας/ Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 13-15 Μαΐου 2005, Αλεξανδρούπολη

      2004

      • Psychotropic medications and quality of life: Focus on Schizophrenic Disorder. Nikolaidis Ν. & Simos G. 1st International Conference Quality of Life and Psychology/ Psychological Society of Northern Greece (PSNG), 3 - 5 December 2004SYMPOSIUM
      • Panic Disorder with and without Agoraphobia: Clinical and therapeutic features and quality of life aspects. Simos G., Latoudis C., Makris C., Triandafilu Y., Savidou K., Argyropoulos Y., Dafoulis P., Nestoris C., Rosis P.. 1st International Conference Quality of Life and Psychology/ Psychological Society of Northern Greece (PSNG), 3 - 5 December 2004SYMPOSIUM
      • Maladaptive sexual attitudes and behaviours in a sample of male students: Significance of predictors I.Vonikaki, P.Vasiliadis, G. Simos, P. KargopoulosXXΧIV Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Manchester, September 9-11, 2004
      • "Predicting Drop-Out from CBT: Pre-Treatment Psychometric Variables". Konstandinidis L., Goga Y., Simos G., Gouzaris A., Lioura T., Nikolaidis N.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 34th Annual Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Manchester, 9 - 11 September 2004).
      • THE ROLE OF WORRY TRAIT AS A DISPOSITIONAL VARIABLE IN VOLUNTARY HYPERVENTILATION PRODUCED SYMPTOMS AND PANIC DISORDER. Simos G., Nikolaidis N. 34th Annual Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Manchester, 9 - 11 September 2004)
      • MANAGEMENT OF ANXIETY DISORDERS: DOES ROUTINE CLINICALPRACTICE MEET TREATMENT GUIDELINES?Nestoris C., Dafoulis P., Argyropoulos Y., Rosis P., Simos G.2nd World Congress on Quality in Clinical Practice, June 3-6, 2004, Chalkidiki, Greece
      • «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΣΑΦΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Κωνσταντινίδης Λ., Σίμος Γ., Γκόγκα Γ., Λιούρα Θ.Προφορική Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Κως, 14 έως 18 Μαΐου 2004).
      • «ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΣ ΑΙΤΗΜΑ: ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ». Κωνσταντινίδης Λ., Γκόγκα Γ., Σίμος Γ.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Κως, 14 έως 18 Μαΐου 2004).
      • «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ (DROPOUT) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ». Κωνσταντινίδης Λ., Σίμος Γ., Γκόγκα Γ.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Κως, 14 έως 18 Μαΐου 2004).
      • «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ (DROPOUT) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ».Κωνσταντινίδης Λ., Γκόγκα Γ., Σίμος Γ., Γούζαρης Α., Λιούρα Θ. Προφορική Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Κως, 14 έως 18 Μαΐου 2004).
      • «ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ;». Σίμος Γ., Κωνσταντινίδης Λ., Λιούρα Θ., Γκόγκα Γ.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Κως, 14 έως 18 Μαΐου 2004).
      • Γνωστική Συμπεριφορική θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψηςΓ.ΣίμοςΔιάλεξη στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Κατάθλιψη πριν από τα 20 χρόνια της ηλικίας». Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία/ Ελληνική Παιδοψυχιατρική Εταιρεία/ Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειου. Θεσσαλονίκη, 3-4 Απριλίου 2004

      2003

      • Διατροφική συμπεριφορά και ενεργειακή πρόσληψη εφήβων αθλητώνΡίζου Ε., Κωνσταντινίδου Κ., Σίμος Γ., Παπαδοπούλου Κ.Σ., Φαχαντίδου Α. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Η Ιατρική της ʼθλησης στον 21ο αιώνα», 2003, Θεσσαλονίκη
      • Energy intakes and dietary restraint of female adolescentPapadopoulou S.K., Konstantinidou K.L., Simos G., Rizou E., Papadopoulou S.D., Fachantidou A. VIIth Olympic World Congress on Sport Sciences "Physical, Nutritional and Psychological care of the Athlete in the 21st century", 2003, Athens.
      • Συχνότητα εμφάνισης διαταραχών πρόσληψης τροφής σε εφήβους αθλητές. Παπαδοπούλου Κ.Σ., Ρίζου B.Ε., Kωνσταντινίδου Κ., Σίμος Γ., Φαχαντίδου Α. 11th International Congress on Physical Education and Sport, 2003, Komotini.
      • «MATHEMATICAL LOGIC: An Introductory Step-by-Step Analysis and Synthesis of CBT by a Mathematical Paradigm». Konstandinidis L., Goga Y., Simos G., Nikolaidis N., Gouzaris A.Αναρτημένη ανακοίνωση στο 33rd Annual Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Πράγα, 10 -13 Σεπτεμβρίου 2003).
      • MAN BITES DOG: THE NEGLECTED ROLE OF WORRY TRAIT IN BODILY, AFFECTIVE AND COGNITIVE RESPONSES TO VOLUNTARY HYPERVENTILATIONSIMOS G.XXΧIII Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Prague, September 10-13, 2003
      • "LOOSE WEIGHT WHILE EATING!": MESSAGES FROM A POPULAR WOMEN MAGAZINE.SIMOS G., KONSTANTINIDIS L., GOGA G., PAPANIKOLAOU B., NIKOLAIDIS N.XXΧIII Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Prague, September 10-13, 2003
      • Παράγοντες που επιδρούν στην Ποιότητα Ζωής στον Σακχαρώδη Διαβήτη.Ρ. Πήτα, Γρ. Κιοσέογλου, Ο. Φωτακοπούλου, Κ. Ρόικου, Μ. Ζαφείρη, Γρ. Σίμος, T. Διδάγγελος, M. Kουκουρίκου, Δ. KαραμήτσοςAνακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας ΕΛΨΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 21-24/5/2003

      2002

      • ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣΡ. Πήτα, Γρ. Κιοσέογλου, Ο. Φωτακοπούλου, Κ. Ρόικου, Μ. Ζαφείρη, Γρ. Σίμος, T. Διδάγγελος, M. Kουκουρίκου, Δ. Kαραμήτσος16ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρίας Βόρειας Ελλάδας Θεσσαλονίκη -Makedonia Palace, 14-16/11/2002
      • Psychosexual and interpersonal factors related to erectile dysfunction: Results of a pilot studyMallis D., Moysidis K., Simos G., Hatzichristou D5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, December 1-3, 2002, Berlin
      • Cognitive schemas and resulting (?) Personality DisordersSimos G., Dimellis D., Kenanidou E., Argyropoulou M., Levendi M.Contribution to a Symposium titled "Cognitive Schemas": Just theoretical constructs or clinically significant variables?32nd Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, September 18-21, 2002/ Maastricht, The Netherlands
      • Cognitive schemas and Social AnxietySimos G., Ganidou S., Kouniakes P., Kountza M., Bouza S., Sideropoulos N., Nikolaides N.Contribution to a Symposium titled "Cognitive Schemas": Just theoretical constructs or clinically significant variables?32nd Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, September 18-21, 2002/ Maastricht, The Netherlands
      • Σύνδρομο άνω μεσεντερίου αρτηρίας στις διαταραχές πρόσληψης τροφήςΚενανίδου Ε., Σίμος Γ.17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Κρυοπηγή Χαλικιδικής
      • "Ο παλιός είναι αλλιώς": Συγκριτική ψυχολογική διερεύνηση εφέδρων στρατιωτώνΚωνσταντινίδης Λ., Γκόγκα Γ., Παπανικολάου Β., Σίμος Γ.17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Κρυοπηγή Χαλικιδικής
      • Απόπειρες αυτοκτονίας στο νομό ΞάνθηςΒαϊόπουλος Χ., Σίμος Γ., Νικολαϊδης Ν., Καρατσαβουσίδου Ε., Καμπάκη Ε.17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Κρυοπηγή Χαλικιδικής
      • Ποιοτική διαφοροποίηση της κατάθλιψης ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τα βαρύτηταΣίμος Γ., Φωτιάδης Π., Φέντος Κ., Βαϊόπουλος Χ., Νικολαϊδης Ν., Ντώνιας Σ. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Κρυοπηγή Χαλικιδικής
      • Γνωστικά σχήματα και Διαταραχές ΠροσωπικότηταςΣίμος Γ., Δημέλλης Δ., Κενανίδου Ε., Αργυροπούλου Ε., Λεβέντη Μ.17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Κρυοπηγή Χαλικιδικής
      • Κοινωνικό άγχος και γνωστικά σχήματαΣίμος Γ., Γκανίδου Σ., Θασίτη., Κουνιάκης Φ., Κούντζα Μ., Μπούζα., Σιδηρόπουλος Ν.17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Κρυοπηγή Χαλικιδικής
      • Διαταραχές που σχετίζονται με την πρόσληψη τροφής σε άτομα ηλικίας 20-35 ετών.Παπαδοπούλου Κ.Σ., Ιωάννου Ι., Σίμος Γ., Κωνσταντινίδου Κ., Παπαδοπούλου Δ.Σ., Φαχαντίδου Α. 3ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης «Διατροφή και ʼσκηση», 2002, Θεσσαλονίκη.
      • Quality of life and clinical symptoms of Type I Diabetes MellitusPita R., Kiosseoglou G., Roikou P., Zafeiri M., Fotakopoulou O., Karamitsos D., Simos G., Koukourikou M.3rd International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, April 5-7, 2002, Chalkidiki, Greece
      • Depression, Quality of life and Diabetes MellitusSimos G., Pita R., Kiosseoglou G., Fotakopoulou O., Zafeiri M., Roikou P., Karamitsos D., Didaggelos T.3rd International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, April 5-7, 2002, Chalkidiki, Greece
      • Cognitive behavior therapy: An alternative and/or complementary to drug treatmentGr. SimosΣυμμετοχή σε Satellite Symposium με τίτλο "Does a medical drug make the difference in QOL of a patient?"3rd International Congress on Quality of Life in Clinical Practice, April 5-7, 2002, Chalkidiki, Greece

      2001

      • Cognitive-behavioral therapy for disruptive behavior disorders: the case of ADHD and ODDV.Papageorgiou, V.Dafoulis, G.Simos31st Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Istanbul, September 11-15, 2001
      • Levels of psychopathology and their relationship with levels of life satisfaction in a group of Greek parentsG.Simos, L.Konstandinides, C.Koliva, T.Karanicos31st Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Istanbul, September 11-15, 2001
      • Do cognitive schemas say anything about perceived life satisfaction?G.Simos and M.Platsidou31st Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Istanbul, September 11-15, 2001
      • DSM-IV Cluster B Personality traits, Borderline Personality traits and Early Maladaptive SchemasG.Simos, N.Nicolaides & C.Vaiopoulos31st Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Istanbul, September 11-15, 2001
      • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣΓ.ΣίμοςΣυμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα "Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής"1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικευομένων Ψυχιατρικής, Ερμιόνη Αργολίδος, 1-3 Ιουνίου 2001
      • Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (DISFUNCTIONAL WORKING MODELS-SCALE): ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΓ.Σίμος & Β.ΜπρούμαςΑνακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 24-27/5/2001
      • ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣΧ.Βαϊόπουλος, Γ.Σίμος, Ν.ΝικολαϊδηςΑνακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο", Θεσσαλονίκη,19-21/1/ 2001

      2000

      • ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΓ.ΣίμοςΣυμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα "Κατάθλιψη:Μύθοι και πραγματικότητα"Παμμακεδονικό Συνέδριο Φαρμακοποιών, Χαλκιδική, Οκτώβριος 2000
      • ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΓ.ΣίμοςΣυμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα "Ψυχικά προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη"Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Χαλκιδική, Οκτώβριος 2000
      • SUICIDAL BEHAVIOUR IN A CULTURALLY MIXED POPULATION IN THRACE/ GREECE: ARE THERE ANY DIFFERENCES?C.Vaiopoulos, G.Simos, N.Nikolaides13th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, September 2000
      • COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY FOR BORDERLINE PERSONALITY DISORDERG.SimosInvited Lecture9th Anatolian Psychiatry Days, June 13-16, 2000, Edirne, Turkie
      • ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝΓ.Σίμος, Α.Λιναρά, Ν.Νικολαϊδης, Ε.Δελαπάσχου, Ε.ΔημητρίουΑνακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5-9 Μαΐου 2000
      • ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΕ ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΓ.Σίμος, Λ.Κωνσταντινίδης, Γ.Γκόγκα, Β.Παπανικολάου, Ν.ΝικολαϊδηςΑνακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5-9 Μαΐου 2000
      • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Γ.ΣίμοςΣυμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα "Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής: Παρελθόν, Παρόν, και Μέλλον"16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Πάφος, Κύπρος, 5-9 Μαΐου 2000

      1999

      • ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;Χ.Κολύβα, Μ.Βασσάρα, Γ.Βιτσιλάκη, Α.Καρανίκος, Ε.Κωνσταντινίδης, Γ.ΣίμοςΠανελλήνιο Πανεπιστημιακό Συνέδριο με θέμα "Σχολές Γονέων: Επιστημονική Παρέμβαση στη Στήριξη & Εκπαίδευση της Οικογένειας", Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 1999«Ποιοι συμμετέχουν στις Σχολές Γονέων: έρευνα». Προφορική Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "Σχολές Γονέων: επιστημονική παρέμβαση στη στήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας, εμπειρίες - προοπτικές", (Αθήνα, Οκτώ
      • DSM-IV CLUSTER C PERSONALITY TRAITS AND EARLY MALADAPTIVE SCHEMASSimos G., Nikolaides N., Apazidou P.29th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Dresden, September 23-25, 1999
      • MALADAPTIVE SCHEMAS IN A PATIENT AND A CONTROL SAMPLESimos G., Nikolaides N., Apazidou P., Vaiopoulos C.29th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Dresden, September 23-25, 1999
      • GENERALIZED ANXIETY DISORDER-QUESTIONNAIRE: TESTING ITS CONCEPTUAL VALIDITYSimos G., Nikolaides N.5th European Conference on Psychological Assessment, August 25-29, 1999, Patras, Greece
      • SEXUAL DYSFUNCTIONS ASSOCIATED WITH GENERAL MEDICAL CONDITIONSG.SimosSYMPOSIUM on "Psychiatric Intervention in Specific Psychosomatic Disorders"15th World Congress of Psychosomatic Medicine, April 16-20, 1999, Athens
      • EATING DISORDERS: HISTORICAL BACKGROUND AND EPIDEMIOLOGYG.SimosSYMPOSIUM on "Eating Disorders: Past, Present, and Future"15th World Congress of Psychosomatic Medicine, April 16-20, 1999, Athens
      • IS PRIMARY PREVENTION OF EATING DISORDERS POSSIBLE?Gr.Simos and E.DimitriouSpecial Session on Public HealthWorld Psychiatric Association Regional Congress on "Preventive Psychiatry", Athens, 24-28 February 1999

      1998

      • Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΚΨΥ Κ.Τ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΒασιλειάδης Π., Βασιλοπούλου Ε., Βαβαρούτσου Ε., Γκοντίνου Ζ., Δερμετζόγλου Μ., Καλαμάκη Κ., Κωνσταντινίδου Μ., Λεοντιάδου Ε., Λιάππα Γ., Λιναρά Α., Μπάτζιου Κ., Ντώνιας Σ., Παπαδανιήλ Ε., Σίμος Γ., Φαϊτάκης Μ., Χαραλαμπίδου Κ.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κέντρων Ψυχικής Υγείας, 23-24/10/1998, Λιτόχωρο Πιερίας
      • CRISIS INTERVENTION IN PATIENTS OF A COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERDonias S., Xylas D., Finiotou M., Balaskas D., Vassilopoulou E., Liappa G., Kalamaki E., Leontiadou E., Vassiliadis P., Simos G. 12th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, September 30-October 3, 1998
      • COGNITIVE THERAPY FOR DEPRESSIONSimos G.Συμμετοχή σε Satellite Symposium με θέμα "Clinical Management of Depression"12th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, September 30-October 3, 1998
      • DYSFUNCTIONAL WORKING MODELS- SCALE: THE GREEK VERSION Simos G., Broumas V., Giouzepas I., Paraschos A.12th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, September 30-October 3, 1998
      • THE TRAIT OF WORRY AND ITS RELATIONSHIP WITH PERSONALITY AND CURRENT ANXIETY VARIABLESG.Simos, C.Vaiopoulos, S.Donias, I.Giouzepas, E.Dimitriou12th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, September 30-October 3, 1998
      • ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ: Ο ΝΟΣΗΡΟΣ ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣΓρ.ΣίμοςΣτρογγυλό Τραπέζι με θέμα "Παχυσαρκία"Πανελλήνιο Συνέδριο Αισθητικών, 25-27 Σεπτεμβρίου 1998, Θεσσαλονίκη
      • DYSFUNCTIONAL WORKING MODELS: FINDINGS FROM A GROUP OF GREEK SCHIZOPHRENIC OUTPATIENTSSimos G., Broumas V., Kyriakoulakos D., Giouzepas I., Perris C.28th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Cork, Ireland, September 8-12, 1998
      • STATE AND TRAIT ANXIETY CHARACTERISTICS AND HISTORY OF PANIC ATTACKS Simos G., Vaiopoulos C., Nikolaides N., Dimitriou E., Paraschos A.28th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Cork, Ireland, September 8-12, 1998
      • ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΑΝΙΚΟΥ Σίμος Γ., Βαϊόπουλος Χ.,. Νικολαΐδης Ν., Δημητρίου Ε., Παράσχος Α.15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Νήσος Λήμνος, 29/4-3/5/1998
      • ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣΣίμος Γ., Βαϊόπουλος Χ., Βλαχάκη Κ., Δημητρίου Ε., Παράσχος Α.15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Νήσος Λήμνος, 29/4-3/5/1998
      • ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ Σίμος Γ., Κωνσταντινίδης Λ., Γκόγκα Γ., Ντώνιας Σ.15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Νήσος Λήμνος, 29/4-3/5/1998
      • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΝτώνιας Σ., Βασιλειάδης Π., Σίμος Γ., Γκιουζέπας Ι. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Νήσος Λήμνος, 29/4-3/5/1998
      • ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΜπρούμας Β., Σίμος Γ., Λιναρά Α., Μαλλής Δ.., Γκιουζέπας Ι.15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Νήσος Λήμνος, 29/4-3/5/1998
      • Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝΓ. Σίμος, Β. Μπρούμας, Ι.Καβάσης, Α. Σερντάρη, Ι.Γκιουζέπας15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Νήσος Λήμνος, 29/4-3/5/1998
      • ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ "ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ"Σίμος Γ., Μπαλάσκας Δ., Δημητρίου Ε.15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Νήσος Λήμνος, 29/4-3/5/1998

      1997

      • "PREVENTION OF EATING DISORDERS: COMPARATIVE EVALUATION OF A BRIEF PSYCHO-EDUCATIONAL INTERVENTION"G. SimosXXVII Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Venice, September 24-27, 1997
      • "BODY IMAGE DISTURBANCE IN ADOLESCENCE"G. Simos, K. Kalamaki, I. GiouzepasSymposium on "Body Image and Eating Disorders"XXVII Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Venice, September 24-27, 1997
      • "COGNITIVE AND BEHAVIOUR PSYCHOTHERAPIES"Workshop on "Supervision in Psychotherapy Training"G. Simos1st European Conference on Psychotherapy, Athens, 11-14 September 1997
      • "WORKSHOPS ON COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY: DEGREES OF EFFECTIVENESS" G. Simos, G. Goga, L. Konstandinidis1st European Conference on Psychotherapy, Athens, 11-14 September 1997
      • "OLD PATIENTS, PSYCHOTHERAPY, AND NEW HELP: VARIABLES RELATED TO THE COURSE OF MENTAL DISORDERS AND THEIR TREATMENT"G. Simos, N. Economidis, E. Georgiadou, A. Sotiropoulou, I. Giouzepas1st European Conference on Psychotherapy, Athens, 11-14 September 1997
      • "PREVALENCE OF ANXIETY DISORDERS AND PSYCHOTHERAPY OPTIONS: FINDINGS FROM A GREEK SAMPLE OF 542 OUTPATIENTS"G. Simos, D. Xilas, A. Paraschos, E. Dimitriou, I. Giouzepas1st European Conference on Psychotherapy, Athens, 11-14 September 1997

      1996

      • "DEGREE OF WORRISOME THINKING IN NORMAL SUBJECTS: FINDINGS FROM A GREEK SAMPLE"Simos G., Vaiopoulos C., Dimitriou E.26th Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapy, Budapest, 2-5 October 1996
      • "THE CLINICAL STRUCTURE OF THE NON OTHERWISE SPECIFIED ("ATYPICAL") PERSONALITY DISORDER"Donias S., Georgiadou E., Kaloyannis G., Garyfallos G., Simos G., Giouzepas I.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "TRAINING IN COGNITIVE AND BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPIES: THE GREEK ASSOCIATION FOR COGNITIVE AND BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPIES EXPERIENCE"Simos G.Symposium on "Postgraduate Training in Psychotherapy"11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "FEARS OF A CLINICAL SAMPLE OF GREEK CHILDREN AND ADOLESCENTS"Papageorgiou V., Simos G., Dimitriou E.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "CHILDHOOD STRENGTHS AND DIFFICULTIES: WHAT DO PARENTS AND TEACHERS THINK?"Papageorgiou V., Simos G., Hatzipantazi M.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "PSYCHOSIS AND ASSESSMENT OF NEEDS: THE CAMBERWELL ASSESSMENT OF NEED (CAN)"Simos G., Papageorgiou V., Linara A., Kapsala T., Dimitriou E., Giouzepas I.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "GREEK RE-EMIGRANTS: TIME FOR RE-ADJUSTMENT"Ladopoulou K., Simos G., Dimitriou E., Giouzepas I.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "THE CHANGING FACE OF OUTPATIENT PSYCHIATRY: WHO DO WE TREAT AND HOW?"Simos G., Milis V., Arvanitidou V., Golia I., Giouzepas I.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "EATING ATTITUDES TEST (EAT-26): FACTOR STRUCTURE AND RELIABILITY OF ITS GREEK VERSION"Simos G., Giouzepas I., Dimitriou E., Kokantzis N., Kalamaki K., Liappa G.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "SEXUAL ATTITUDES OF A GREEK SAMPLE OF MEDICAL STUDENTS"Simos G., Vaiopoulos C., Dimitriou E.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "COMORBID DEPRESSION AND ANXIETY IN CLINICAL PRACTICE"Simos G., Stergiakoglou C., Giouzepas I., Donias S., Dimitriou E.11th Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 25-28 September 1996
      • "Συννοσηρότητα της Μη Προσδιοριζόμενης Αλλιώς (ʼτυπης) Διαταραχής Προσωπικότητας"Σ. Ντώνιας, Ε. Γεωργιάδου, Ι. Γκιουζέπας, Γ. Σίμος, Γ. Γαρύφαλλος, Η. Μανάβης14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Κλινική εικόνα και ομαδοποίηση των συμπτωμάτων στη Μεταιχμιακή Διαταραχή Προσωπικότητας"Γ. Σίμος, Ξ. Χατζοπούλου, Ι. Γκιουζέπας14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Φόβοι παιδιών ηλικίας 9-12 ετών: Τι τελικά αποφεύγουν;"Γ. Σίμος, Β. Παπαγεωργίου, Ι. Γκιουζέπας14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Φόβοι παιδιών ηλικίας 9-12 ετών: Πόσο συχνά τα απασχολούν;"Β. Παπαγεωργίου, Γ. Σίμος, Ι. Γκιουζέπας14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Το Ερωτηματολόγιο Συνηθειών Διατροφής (ΕΑΤ-26): Παραγοντική ανάλυση και αξιοπιστία από την εφαρμογή του σε ελληνικό εφηβικό πληθυσμό"Γ. Σίμος, Ι. Γκιουζέπας, Ε. Δημητρίου, Ν. Κοκάντζης14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Κατάθλιψη στη μέση και τρίτη ηλικία: Μελέτη δημογραφικών και κλινικών παραμέτρων"Γ. Σίμος, Σ. Ντώνιας, Γ. Καλογιάννης, Ε. Δημητρίου14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Η Κλίμακα Εκτίμησης της Επιλόχειας Κατάθλιψης E.P.D.S.: Ευρήματα από την εφαρμογή της σε ψυχιατρικούς ασθενείς"Γ. Σίμος, Χ. Βαϊόπουλος, Ε. Δημητρίου14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Η Εκπαίδευση στην Ατομική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία"Ι. Γκιουζέπας, Γ. Λαυρεντιάδης, Γ. Γαρύφαλλος, Σ. Ντώνιας, Π. Βασιλειάδης, Γ. Σίμος14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996
      • "Συμπεριφορική- Γνωστική Προσέγγιση"Γ. ΣίμοςΣυμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα "Β! Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ.: 20 Έτη Εκπαιδευτικής Εμπειρίας"14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 30/3-4/4/1996

      1995

      • "Worry and Obsessionality: Do They Predict Non Significant Personal Concerns?"G. Simos, C. Vaiopoulos, I. Giouzepas, A. ParaschosΠαρουσιάσθηκε ως Αναρτημένη Ανακοίνωση στο World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Denmark, 10-15 July 1995
      • "Worries and Obsessive Features: A Positive Relationship"G. Simos, C. Vaiopoulos, E. Dimitriou, I. GiouzepasΠαρουσιάσθηκε ως Αναρτημένη Ανακοίνωση στο World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Denmark, 10-15 July 1995
      • Panic Attacks in Panic Disorder With and Without "Agoraphobia: Different Symptom Profiles?"G. Simos, P. Bitsios, E. Dimitriou, A. ParaschosΠαρουσιάσθηκε ως Αναρτημένη Ανακοίνωση στο World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Denmark, 10-15 July 1995
      • "Η Συμπεριφορική Θεώρηση και η Εφαρμογή της Πληροφορικής"Γ. ΣίμοςΣυμμετοχή σε Στρόγγυλο Τραπέζι με θέμα "Ψυχιατρικές Θεωρήσεις", Πρώτη Πανελλήνια Συνάντηση Επιστημόνων Ψυχικής Υγείας και Ειδικών σε Θέματα Γλώσσας, Βιβλιοθηκών και Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 25/2-1/3/1995

      1994

      • "Does Medical Knowledge Influence Catastrophic Anxiety Cognitions?"G. Simos, E. Dimitriou, C. Vaiopoulos, A. Paraschos24th Congress of the European Association for Cognitive and Behavioural Psychotherapy, Corfu, Greece, 6-10 September 1994
      • "Is Anxiety Sensitivity a State or Trait Characteristic?"G. Simos, C. Vaiopoulos, E. Dimitriou, A. Paraschos24th Congress of the European Association for Cognitive and Behavioural Psychotherapy, Corfu, Greece, 6-10 September 1994
      • "The Specificity of Fear of Fear in an Outpatient Sample"G. Simos, C. Vaiopoulos, E. Dimitriou, A. Paraschos24th Congress of the European Association for Cognitive and Behavioural Psychotherapy, Corfu, Greece, 6-10 September 1994
      • "Γνωστική Θεραπεία: 30 Χρόνια Πορείας"Γ. Σίμος, Ξ. Χατζοπούλου13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου 1994
      • "Η Ψυχοθεραπεία της Ψυχαναγκαστικής- Καταναγκαστικής Διαταραχής"Γ. ΣίμοςΕισήγηση σε Συμπόσιο με θέμα "Ψυχαναγκαστική- Καταναγκαστική Διαταραχή Ενηλίκων", 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου 1994
      • "Γνωστικές Συνιστώσες του ʼγχους: Ευρήματα σε Φοιτητές της Ιατρικής"Γ. Σίμος, Χ. Βαϊόπουλος, Ε. Δημητρίου13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου 1994
      • "Διερεύνηση των Παιδικών Φόβων: Ηλικία 9-12 Ετών"Γ. Σίμος, Β. Παπαγεωργίου, Ι. Γκιουζέπας13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου 1994

      1993

      • "Συμπεριφορική Θεραπεία του Τραυλισμού: Πέρα από την Πρόβλεψη"Γ. Σίμος, Π. Αργυρίου, Ε. Δημητρίου3rd International Congress of the Association of Psychology and Psychiatry of the Adult and Child, "Developments in Psychiatry and Neurology of the Adult & Child, Athens", 2-5 December 1993
      • "Χρήση και Κατάχρηση Βενζοδιαζεπινών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας"Ι. Μαρτίδης, Γ. Σίμος, Α. Μαγοπούλου, Α. Χαδόλια, Ν. Σαραγλιάδου1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελέτης Τοξικομανιογόνων Ουσιών, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαΐου 1993
      • "Η Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών στην Μεταιχμιακή Διαταραχή της Προσωπικότητας"Γ. Σίμος, Χ. Στεργιάκογλου, Ξ. Χατζοπούλου, Ε. Δημητρίου1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελέτης Τοξικομανιογόνων Ουσιών, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαΐου 1993
      • "Οργανικό Παραληρητικό Σύνδρομο από Κάνναβη"Γ. Σίμος, Ε. Δημητρίου1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελέτης Τοξικομανιογόνων Ουσιών, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαΐου 1993
      • "Η Κλίμακα Εκτίμησης των Οικογενειακών Σχέσεων: Ευρήματα σε Μαθητικό Πληθυσμό Ηλικίας 16 Χρόνων"Ι. Γκιουζέπας, Γ. Σίμος, Ε. ΔημητρίουΠαρουσιάσθηκε ως Αναρτημένη Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα "Εφηβεία", Ιωάννινα, 14-15 Μαΐου 1993
      • "Η Κλίμακα Εκτίμησης των Οικογενειακών Σχέσεων στο Πλαίσιο της Εφηβείας"Γ. Σίμος, Ι. Γκιουζέπας, Ε. ΔημητρίουΠανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα "Εφηβεία", Ιωάννινα, 14-15 Μαΐου 1993

      1992

      • "Comorbidity of Depressive Disorders in an Outpatient Sample"G. Simos, I. Manavis, J. MartidisThe IX Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 23-26 September 1992
      • "Is There a Seasonal Pattern in Non-Seasonal Affective Disorders?"G. Simos, E. DimitriouThe IX Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 23-26 September 1992
      • "Ψυχαναγκαστική- Καταναγκαστική Διαταραχή: Διερεύνηση Περιβαλλοντικών- Αιτιολογικών Παραγόντων"Γ. Σίμος, Ε. Δημητρίου2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, Αθήνα, 9-12 Απριλίου 1992

      1991

      • "Ψυχολογική Αντιμετώπιση του Πανικού: Ανασκόπηση"Γ. Σίμος12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος, 18-21 Απριλίου 1991
      • "Η Συμπεριφορική Θεραπεία των Ψυχαναγκαστικών Μηρυκασμών με τη Χρήση Μαγνητοφωνημένου Κειμένου"Γ. Σίμος, Ε. Δημητρίου12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Βόλος, 18-21 Απριλίου 1991

      1989

      • "Characteristics of Obsessive-Compulsive Disorder in an Out-patient Sample"G. Simos, N. Manos, E. DimitriouVIII World Congress of Psychiatry, Athens, 13-19 October 1989
      • "Validating the SCID-II in Conjunction with the SCID Personality Questionnaire"N. Manos, S. Hatjisavas, K. Monas, S. Donias, G. SimosVIII World Congress of Psychiatry, Athens, 13-19 October 1989

      1983

      • "Attempted Suicide in Thessaloniki Area (Greece) Revisited"E. Dimitriou, I. Ierodiakonou, M. Hahamidou, E. Minas, A. Alvanou, G. Simos, D. TjikasVII World Congress of Psychiatry, Vienna, 1983