Σκεύας Ιωάννης
 • gskevas uom.edu.gr.

  Σκεύας Ιωάννης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακό: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011. Τίτλος Διατριβής: ”Ο ρόλος της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας”
  • Μεταπτυχιακό: Environmental Economics and Natural Resources Group, Wageningen University, Ολλανδία, 2013. Τίτλος Διατριβής: ”Direction of efficiency and the impact of policy instruments on farmer’s performance: The case of Dutch dairy farms”
  • Διδακτορικό: Chair for Statistics - RTG 1644 ”Scaling Problems in Statistics” Department of Agricultural Economics and Rural Development, Georg-August-Universit¨at G¨ottingen, Γερμανία, 2017. Τίτλος Διατριβής: ”A Bayesian approach to dynamic efficiency and productivity measurement”
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Στατιστική & Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
  • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία
  • Οικονομικά της Παραγωγής, Μέτρηση Αποτελεσματικότητας & Παραγωγικότητας
  • Αγροτική & Περιβαλλοντική Οικονομία

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.