Βράνος Γεώργιος
 • 2310 891.490
 • gvranos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 431

  Βράνος Γεώργιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεύθυνση Ορχήστρας,(ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 776/14-5-2019)

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Δίπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας της Ανώτατης Μουσικής Σχολής του Μονάχου (Γερμανία 1994)
  • Μεταπτυχιακές σπουδές Διεύθυνσης Ορχήστρας (Fortbildungsklasse)στην Ανώτατη Μουσική Σχολή Μονάχου 1995 (Γερμανία)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ρεπερτόριο Συμφωνικής Μουσικής : από την εποχή του μπαρόκ έως σήμερα.. Το ρεπερτόριο αυτό καλύπτει και τις ανάγκες της διδακτικής στην Διεύθυνση Ορχήστρας με έμφαση  ιδιαιτερα στο οπερατικό ρεπερτόριο της ρομαντικής και μεταρομαντικής εποχής.
  • Η επιρροή της μουσικής του G.Verdiστον ιταλικό αγώνα για την ενοποίηση της Ιταλίας ( "Ο επαναστατικός Βέρντι" δημοσίευμα  στην Ελευθεροτυπία στις  12.01.2006) 
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ I
   (ΕΔΟ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας, διευθύνοντας μουσικά, όπερες και ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, στα οποία παίζουν οι υπόλοιποι φοιτητές της ειδίκευσης, ακόμα και πιο προχωρημένων εξαμήνων, έτσι ώστε οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους πιο προχωρημένους φοιτητές. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας, όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση ενός μουσικού έργου, ενώ πρέπει να είναι ο φοιτητής σε θέση να αποδίδει, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο, το εκάστοτε σπαρτίτο του έργου (στα λυρικά έργα με μελωδική απόδοση των φωνών) στο πιάνο. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη κινησιολογική τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στη διεύθυνση ενός έργου με μια επαγγελματική συμφωνική ορχήστρα, καθώς και εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και μελέτης της παρτιτούρας και της οργάνωσης / αξιοποίησης των δοκιμών με μια ορχήστρα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ II
   (ΕΔΟ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ III
   (ΕΔΟ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας, διευθύνοντας μουσικά, όπερες και ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, στα οποία παίζουν οι υπόλοιποι φοιτητές της ειδίκευσης, ακόμα και πιο προχωρημένων εξαμήνων, έτσι ώστε οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους πιο προχωρημένους φοιτητές. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας, όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση ενός μουσικού έργου, ενώ πρέπει να είναι ο φοιτητής σε θέση να αποδίδει, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο, το εκάστοτε σπαρτίτο του έργου (στα λυρικά έργα με μελωδική απόδοση των φωνών) στο πιάνο. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη κινησιολογική τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στη διεύθυνση ενός έργου με μια επαγγελματική συμφωνική ορχήστρα, καθώς και εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και μελέτης της παρτιτούρας και της οργάνωσης / αξιοποίησης των δοκιμών με μια ορχήστρα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ IV
   (ΕΔΟ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας, διευθύνοντας μουσικά, όπερες και ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, στα οποία παίζουν οι υπόλοιποι φοιτητές της ειδίκευσης, ακόμα και πιο προχωρημένων εξαμήνων, έτσι ώστε οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους πιο προχωρημένους φοιτητές. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας, όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση ενός μουσικού έργου, ενώ πρέπει να είναι ο φοιτητής σε θέση να αποδίδει, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο, το εκάστοτε σπαρτίτο του έργου (στα λυρικά έργα με μελωδική απόδοση των φωνών) στο πιάνο. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη κινησιολογική τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στη διεύθυνση ενός έργου με μια επαγγελματική συμφωνική ορχήστρα, καθώς και εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και μελέτης της παρτιτούρας και της οργάνωσης / αξιοποίησης των δοκιμών με μια ορχήστρα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ V
   (ΕΔΟ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και

  εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας,
  διευθύνοντας μουσικά, όπερες και ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2
  πιάνα, στα οποία παίζουν οι υπόλοιποι φοιτητές της ειδίκευσης,
  ακόμα και πιο προχωρημένων εξαμήνων, έτσι ώστε οι νεότεροι να
  μαθαίνουν από τους πιο προχωρημένους φοιτητές. Απαιτείται σωστή
  εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας, όσο αφορά
  τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική
  ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και
  άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση ενός
  μουσικού έργου, ενώ πρέπει να είναι ο φοιτητής σε θέση να αποδίδει,
  τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο, το εκάστοτε σπαρτίτο του
  έργου (στα λυρικά έργα με μελωδική απόδοση των φωνών) στο
  πιάνο. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής
  συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό.
  Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει
  ήδη μια αξιόλογη κινησιολογική τεχνική κατάρτιση και ικανότητα
  στη διεύθυνση ενός έργου με μια επαγγελματική συμφωνική
  ορχήστρα, καθώς και εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και μελέτης της
  παρτιτούρας και της οργάνωσης / αξιοποίησης των δοκιμών με μια
  ορχήστρα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών
  πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ VI
   (ΕΔΟ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας, διευθύνοντας μουσικά, όπερες και ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, στα οποία παίζουν οι υπόλοιποι φοιτητές της ειδίκευσης, ακόμα και πιο προχωρημένων εξαμήνων, έτσι ώστε οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους πιο προχωρημένους φοιτητές. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας, όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση ενός μουσικού έργου, ενώ πρέπει να είναι ο φοιτητής σε θέση να αποδίδει, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο, το εκάστοτε σπαρτίτο του έργου (στα λυρικά έργα με μελωδική απόδοση των φωνών) στο πιάνο. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη κινησιολογική τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στη διεύθυνση ενός έργου με μια επαγγελματική συμφωνική ορχήστρα, καθώς και εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και μελέτης της παρτιτούρας και της οργάνωσης / αξιοποίησης των δοκιμών με μια ορχήστρα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ VII
   (ΕΔΟ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας, διευθύνοντας μουσικά, όπερες και ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, στα οποία παίζουν οι υπόλοιποι φοιτητές της ειδίκευσης, ακόμα και πιο προχωρημένων εξαμήνων, έτσι ώστε οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους πιο προχωρημένους φοιτητές. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας, όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση ενός μουσικού έργου, ενώ πρέπει να είναι ο φοιτητής σε θέση να αποδίδει, τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο, το εκάστοτε σπαρτίτο του έργου (στα λυρικά έργα με μελωδική απόδοση των φωνών) στο πιάνο. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη κινησιολογική τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στη διεύθυνση ενός έργου με μια επαγγελματική συμφωνική ορχήστρα, καθώς και εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και μελέτης της παρτιτούρας και της οργάνωσης / αξιοποίησης των δοκιμών με μια ορχήστρα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ VIII / ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΔΟ008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας, διευθύνοντας μουσικά, όπερες και ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, στα οποία παίζουν οι υπόλοιποι φοιτητές της ειδίκευσης, ακόμα και πιο προχωρημένων εξαμήνων, έτσι ώστε οι νεότεροι να μαθαίνουν από τους πιο προχωρημένους φοιτητές. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας, όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση ενός μουσικού έργου, ενώ πρέπει να είναι ο φοιτητής σε θέση να αποδίδει,τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο, το εκάστοτε σπαρτίτο του έργου (στα λυρικά έργα με μελωδική απόδοση των φωνών) στο πιάνο. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη κινησιολογική τεχνική κατάρτιση και ικανότητα στη διεύθυνση ενός έργου με μια επαγγελματική συμφωνική ορχήστρα, καθώς και εμπειρία στον τρόπο ανάλυσης και μελέτης της παρτιτούρας και της οργάνωσης / αξιοποίησης των δοκιμών με μια ορχήστρα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών
  πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ I
   (ΜΣ9211)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος, διευθύνοντας μουσικά, ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, ή a capella χορωδιακά έργα με την συμμετοχή όλων των φοιτητών. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση και διδασκαλία ενός μουσικού έργου.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ II
   (ΜΣ9212)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει εκμάθηση και εξάσκηση της βασικής τεχνικής και ερμηνευτικής κινησιολογίας υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος, διευθύνοντας μουσικά, ορχηστρικά συμφωνικά έργα σε 2 πιάνα, ή a capella χορωδιακά έργα με την συμμετοχή όλων των φοιτητών. Απαιτείται σωστή εκμάθηση όλων των οργάνων/φωνών της παρτιτούρας όσο αφορά τις εισόδους, τη μελωδική και φραστική γραμμή, τη ρυθμική ακρίβεια, τους χρωματισμούς την ηχητική ισορροπία, το tempo και άλλους παραμέτρους για τη σωστή εν γένει μουσική διεύθυνση και διδασκαλία ενός μουσικού έργου.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΚΑΟ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΚΑΟ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΚΑΟ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΚΑΟ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (KAΟ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (KAΟ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (KAΟ107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (KAΟ108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΜΣ0709)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΜΣ0812)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΜΣ0119)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΜΣ0121)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (ΜΣ0126)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (ΜΣ0127)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη ιοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (ΜΣ9128)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (ΜΣ9129)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων  καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ I
   (ΜΚΑ109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ II
   (ΜΚΑ209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (200 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   2023

   • ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΜΕΤ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΜΘ & ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KUTZTOWN ΗΠΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Quincy Eby Βιόλα Θεοδοσία-Γεωργία Μιτζή Βιολοντσέλο Μουσική Διεύθυνση : Γεώργιος Βράνος

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης το Σάββατο 22 Απριλίου, στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Συναυλία με την ορχήστρα εγχόρδων ΤΜΕΤ εις μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Σολίστ: Αναπλ.Καθηγήτρια Αγγελική Καθαρίου, Μεσόφωνος Γλυκερία Ροηλίδη, Σοπράνο

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Τμήματος στον ΟΜΜΘ. Συναυλία Βραβευθέντων Μουσικού Διαγωνισμού Ερμηνείας "Ηλίας Κουσκουβέλης"

    Προβολή Δημοσίευσης

   2022

   • "Χριστούγεννα στο Μέγαρο" Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα και την χορωδία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Βυζαντινή και Παραδοσιακή Κατεύθυνση του Τμήματος. Μουσική Διεύθυνση: Γεώργιος Βράνος

    Προβολή Δημοσίευσης

   • "Άξιον Εστί" του Μ.Θεοδωράκη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσ/νίκης στον ΟΜΜΘ Διεύθυνση Ορχήστρας:Γεώργιος Βράνος Τραγούδι:Κώστας Μακεδόνας Βαρύτονος:Τάσης Χριστογιαννόπουλος Αφηγητής:Λεωνίδας Κακούρης Χορωδία:Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης Διδασκαλία: Μαίρη Κωνσταντινίδου

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert at Thessaloniki Megaron, 15/06/2022, with DMSA Symphony Orchestra (Orchestra of Music Department)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • DMSA Symphony Orchestra (Orchestra of Music Department) at the Main Ceremony Hall of the Aristotle University of Thessaloniki An event for the appointment of Albert Boulas by the Israeli Community of Thessaloniki as Honorary President of the Greece - Israel Friendship Association will take place on May 22nd at AUTH, at 12 noon.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert at Thessaloniki Megaron, 28/02/2022, with DMSA Symphony Orchestra (Orchestra of Music Department)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

   2015

   2014-2015

   2014

   2013

   2012-2013

   2012

   2011

   2010

   2009

   • Gala Opera and Operetta with the Philharmonic Orchestra of Coburg (Coburg Opera House) 08/11/2009
   • "Die Fledermaus" Operette by J. Strauss, Premiere: 03/10/2009, Coburg Opera House (8 performances) .

    Προβολή Δημοσίευσης

   • "Die Zauberfloete" Opera by W.A. Mozart,Premiere: 19/09/2009, Coburg Opera House (7 Performances ) .

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with Brno sinfonietta at the Coburg Concert Hall, 15/06/2009
   • Concert with the Symphony Orchestra of Opera Brno ( Czechoslovakia ) ( Coburg Concert Hall) 15/06/2009
   • Concert with the Youth Symphony Orchestra of Coburg (Coburg Opera House). 05/06/2009
   • "Alcina" Opera by G. F. Handel, konzertant in the Reithalle, Coburg (4 Performances ) 15/05/2009

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Sinfoniekonzert with the Philharmonic Orchestra of Coburg (Coburg Opera ouse). 11/05/2009

    Προβολή Δημοσίευσης

   • "Die Hochzeit des Figaro" Opera by W. A. Mozart, Premiere: 07/02/2009 Coburg Opera House (9 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Anniversary concert, Puccini-Gala for the 150 years since the birth of the composer with the Philharmonic Orchestra of Coburg ( Coburg Opera House) (DVD).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Symphony Orchestra of Athens (Pallas Theatre, Athens) 01/12/2008

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Premiere of operetta "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" by R. Stolz, Coburg Opera House (12 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Gala Concert with the Philharmonic Orchestra of Regensburg (Regensburg Opera House). 01/05/2008
   • Concerts for children with the Philharmonic Orchestra of Regensburg, Kinderkonzerte (Regensburg Opera House) (4 Performances ).
   • Sinfoniekonzerte, with the Philharmonic Orchestra of Regensburg. Regensburg Opera House, 10/04/2008 (2 Performances).
   • "Norma" Opera by V. Bellini, Premiere:16/02/2008 Regensburg Opera House (7 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   2007

   2006

   • “La Clemenza di Tito" Opera by W.A.Mozart, Premiere: 16.12.2006 di Tito” Regensburg Opera House. (6 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Ein Maskenball” Opera by G.Verdi, Premier: 11.11.2006 Regensburg Opera House (6 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Don Giovanni” Opera by W.A.Mozart, Premiere: 28.10.2006 Regensburg Opera House . (7 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Gala Concerts with the Regensburg Philharmonic Orchestra at the Regensburg Opera House 1, 14/05/2006
   • “Arabella” Opera by R.Strauss, Premiere: 31.03.2006 Regensburg Opera House (3 Performances) (DVD).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • New Year's Concerts with the Regensburg Philharmonic Orchestra at the Regensburg opera House ,1, 05/01/2006

   2005

   • “Carmen” Opera by G.Bizet, Premiere: 03.12.2005 Regensburg Opera House (5 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Anniversary Concert with the Regensburger Domspatzen Choir and the Regensburg Philharmonic Orchestra at the Main Main Ceremony Hall of the Regensburg University 06/11/2005
   • “Paganini” Operetta του F.Lehar, Premiere: 15.10.2005 Regensburg Opera House (10 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Der Liebestrank” Opera by G.Donizetti, Premiere: 01.10.2005 Regensburg Opera House (8 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Cabaret”Musical by J.Kander, Premiere: 06.05.2005 at the Velodrom/Regensburg (8 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concerts with the Regensburg Philharmonic Orchestra at the Regensburg Opera House 04, 07/04/2005 (2 Performances)
   • Gala Concerts with the Regensburg Philharmonic Orchestra at the Regensburg Opera House 1, 08/05/2005 (2 Performances)

   2004

   • Concerts with the Camerata Athens Megaron Orchestra at the Athens Concert Hall 26,27,28,29,30/12/2004 (5 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Anniversary Concert with the Regensburg Philharmonic Orchestra for the 200 years of the Regensburg Opera House ,11/11/2004
   • “Fidelio” opera by L.W.Beethoven, Premiere: 24.09.2004, Regensburg Opera House (5 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Opening concert of the festive season for the 200 years since the foundation of the Regensburg Opera with the Regensburg Philharmonic Orchestra as GMD at the Theater Regensburg 19/09/2004

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Cavalleria Rusticana”/Der Bajazzo,operas by P.Mascagni and R.Leoncavallo, Premiere: 13.06.2004, Regensburg Opera House (7 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Gala Concerts with the Regensburg Philharmonic Orchestra at the Regensburg Opera House 01, 09/05/2004 (2 Performances)
   • Concert with the Regensburg Philharmonic Orchestra at the Regensburg Opera House 19/04/2004
   • “Der Mann von La Mancha” Musical by D.Wasserman, Premiere:13.02.2004 Velodrom/Regensburg (8 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Die Zauberflöte” opera by W.A.Mozart,Premiere: 20.12.2003 Regensburg Opera House (8 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2003

   2002

   • “Gefaerliche Liebschaften” Musical by O.Wijk/G.Kverndokk,first world premiere: 31.12.2002 Pforzheim Opera House (8 Performances), (DVD)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Das Land des Laechens” operetta by F.Lehar, Premiere: 27.09.2002 Pforzheim Opera House (6 Performances).
   • “La Traviata” opera by G.Verdi, Premiere: 13.09.2002 Pforzheim Opera House (4 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Die lustigen Weiber von Windsor” opera by O.Nikolai, Premiere : 05.02.2002 Pforzheim Opera House (5 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Pforzheim Stadttheater Orchestra at the Pforzheim Concert Hall 20/02/2002
   • “Kuss der Spinnenfrau” Musical by J.Kander, Premiere: 16.05.2002 Pforzheim Opera House (8 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2001

   • “Die Zauberflöte” opera by W.A.Mozart,Premiere : 21.09.2001 Pforzheim Opera House (4 Performances).

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Stuttgart International Festival Symphony Orchestra and Choir ((Requiem Verdi, Messa per Rossini) at the Liederhalle Stuttgart 25/08/2001
   • "West Side Story" musical by L.Bernstein, Premiere 04/05/2001 Pforzheim Opera House (8 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2000

   1999

   • “Me and My Girl” Musical by N.Gay, Premiere : 31.12.1999 Pforzheim Opera House (10 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Schwanensee” Ballet by P.I.Tschaikowsky, Premiere: 15.10.1999 Pforzheim Opera House (10 Performances)
   • "Hoffmanns' Erzählungen", opera by J.Offenbach, Premiere 22/09/1999 Pforzheim Opera House, (3 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim at the Züblin-Haus in Stuttgart. 05/06/1999
   • “Don Giovanni” opera by W.A.Mozart Premiere 10.04.1999, Pforzheim Opera House, Aallen Opera House (23.04.99) and Metzingen Opera House (20.04.99). (7 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Anniversary Concert with the Pforzheim Stadttheater Orchestra at the Pforzheim Concert Hall 06/03/1999
   • “Aschenputtel im Moulin Rouge” Ballet by J.Offenbach, Premiere : 26.01.99 Pforzheim Opera House (10 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “Fledermaus” operetta by J.Strauss,Premiere : 15.01.1999 Pforzheim Opera House and Lahr Opera House (6 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   1998

   • "Jesus Christ Superstar" musical by A.L.Webber, Premiere 30/10/1998 Pforzheim Opera House, (8 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Pforzheim Stadttheater Orchestra at the Pforzheim Stadttheater 17/05/1998
   • Gala Concert “Maria Callas” with the Müncner Symphoniker at the Prinzregententheater, München 15/11/1998

   1997

   • “Coppelia” Ballet by L.Delibes, Premiere:29.11.1997 Pforzheim Opera House (10 Performances)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • “La Boheme” opera by G.Puccini,Premiere: 10.10.1997 Pforzheim Opera House (1 Performance)

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Hommage „Maria Callas” with the Russian Kammerphilharmonie St.Petersburg at the Gasteig München 22/06/1997
   • Concert with the Philharmonia String Orchestra in Markus Kirche, Muenchen 22/06/1997

   1995

   • Concert with the Symphony Orchestra of University of Munich-Abaco Orchestra-at the Patras Ancient Theater,Greece 25/07/1995

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Symphony Orchestra of University of Munich-Abaco Orchestra-at the Central Aula of LMU University 18/07/1995

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Münchner Symphoniker as student in Orchestra Conducting Department of Musikhochschule München at the Musikhochschule Concert Hall 14/06/1995
   • Concert with the Symphony Orchestra of University of Munich-Abaco Orchestra-at the Central Aula of LMU University 17/02/1995

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Concert with the Symphony Orchestra of University of Munich-Abaco Orchestra- in Iffeldorf-Bavaria 12/02/1995

    Προβολή Δημοσίευσης

   1994

   • Concert with the Symphony Orchestra of University of Munich-Abaco Orchestra-at the Central Aula of LMU University 14/07/1994

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Gala Concert with Bad-Reichenhall Philharmonic Orchestra at the Kurgastzentrum, Bad Reichenhall 13/05/1994
   • Concert with the Münchner Symphoniker as student in Orchestra Conducting Department of Musikhochschule München at the Musikhochschule Concert Hall 18/05/1994
   • Concert with the Münchner Symphoniker as student in Orchestra Conducting Department of Musikhochschule München in Hof-Bavaria 18/02/1994

   1993

   • Concert with the Münchner Symphoniker as student in Orchestra Conducting Department of Musikhochschule München at the Musikhochschule Concert Hall 30/06/1993
   • Gala Concert with Bad-Reichenhall Philharmonic Orchestra at the Kurgastzentrum, Bad Reichenhall 14/05/1993
   • Gala Concert with Bad-Reichenhall Philharmonic Orchestra at the Kurgastzentrum, Bad Reichenhall 25/04/1993
   • Concert with Bad-Reichenhall Philharmonic Orchestra at the Kurgastzentrum, Bad Reichenhall 14/03/1993

   1992

   • Concert with the Münchner Symphoniker as student in Orchestra Conducting Department of Musikhochschule München at the Musikhochschule Concert Hall 20/06/1992

   1987-1989

   • Concerts as a pianist-accompanist of the Choir of Emporiki Bank and Athenian Polyphony with participation at international festivals in Greek and abroad, as well as several recordings. (1987-1989)
   • Σεμινάρια / Masterclasses (6 εγγραφές)

    2023

    • Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιμορφωτική Δράση, Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα. Εργαστηριακές Εφαρμογές & Πρακτική Άσκηση. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα. "Μουσική Διεύθυνση Οργανικών Συνόλων" Παν/μιο Μακεδονίας, Αμφ.Τελετών, 11Νοεμβρίου 2023

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Masterclasses/Workshops Musikschule Minden, Ratsgymnasium Minden, Musikschule Neue Musik Leipzig Ελληνική -Γερμανική συνεργασία συμφωνικής ορχήστρας νέων. 24/08-01/09/2023

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Επαναπροσδιορίζοντας Πρακτικές: Oργανική και Φωνητική Μουσική σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και στην Κοινότητα - VocalOrganMusEdu2023 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 17 Ιουλ 2023 έως 28 Ιουλ 2023 Αθήνα

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Ιδρυμα Αγγελίνης -Χατζηνίκου Φεστιβάλ Χόρτου Auftakt Ελληνογερμανική συνεργασία ορχήστρας και χορωδίας νέων 3-10/09/2022

     Προβολή Δημοσίευσης

    2005

    • Administrative Seminar as Artistic Director-GMD- of the Regensburg Opera House for Faces with Difficult Adaptation.

    2001

    • Seminar for Orchestra Conducting by H.Rilling in Stuttgart 08/2001
    • Άλλα (19 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2020

     • Member of a competition committee to completion a position in double bass by TSSO Orchester Thessaloniki
     • Member of a competition committee to completion a position in fagott by TSSO Orchester Thessaloniki. 29/02/2020

     2019

     2018

     2017

     • Member of a competition committee to completion a position in oboe and english horn by TSSO Orchester Thessaloniki. 2/10/2017
     • Chairman of the National Violin Competition Commitee "young artists" of the Thessaloniki State Orchestra 02/06/2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Member of the "Jugend musiziert" International Competition Commitee Deutsche Schule Thessaloniki 01/2017

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     2015

     2014

     2013

     2012

     2010

     • Member of the National Voice Competition Commitee "Young Artists 2010" of Thessaloniki State Orchestra, 05/11/2010

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Member of the artistic committee hearings opera soloists of Coburg.

     2009

     • Member of the artistic committee hearings to fill the Concertmaster (1.Konzertmeister) Philharmonic Orchestra Coburg.

     1997

     • Member of the Organizing Committee on Artistic Events (Symposium, Photographic Exhibition and Artistic Directorate of Gala-Concert with the St. Petersburg Chamber Symphony Orchestra) of the Hommage an Maria Callas at the Gasteig in Munich in collaboration with the Musical Union "Philharmonia" Munich. 27/12/1997
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font