Χρηστίδης Γεώργιος
 • 2310 891.460
 • gxristidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 234Β

  Χρηστίδης Γεώργιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συγκριτική Πολιτική στα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (Κατεύθυνση Διεθνείς Σπουδές) Πάντειο Πανεπιστήμιο (1991)
  • MA in Middle East Politics, University of Exeter, UK (1993)
  • PhD in Politics, University of Exeter, UK (1998)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σύγχρονη πολιτική ιστορία των βαλκανικών κρατών
  • Εξωτερική πολιτική - διεθνείς σχέσεις των βαλκανικών κρατών
  • Πολιτικά κόμματα
  • Μειονότητες
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • POLITICS AND SOCIETY IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The aim of the course is to introduce the student to some of the main political and social developments in post-communist Europe. By providing an overview of diverse social and political trends and offering historical and theoretical background to key issues the course will help the student develop the necessary skills for a comprehensive understanding of contemporary Eastern and South-East Europe. Based on the historical specificities of the regions and set against the backdrop of the first post-Communist decade the course will elaborate on trends and events at the local, national and regional level. Analyzing both the elite and the grass root levels and particularly interested in their interplay, the course will employ multiple teaching methodologies and approaches. Spanning disciplinary fields from political science, sociology and international relations to conflict studies, anthropology and cultural studies, the course will avoid providing students with a set of fixed disciplinary knowledge. Rather the course is intended to provide plentiful ‘food for thought’ on actors, structures and processes. It will encourage students to seek their own understanding of contemporary Eastern Europe and South-East Europe and to think ‘creatively’ about these societies, their characteristics, strengths, weaknesses and prospects.

  • SECURITY PROBLEMS IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0212)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  During the Cold War period, the Balkan region was one of the frontlines of the East-West confrontation. However, one of the main implications of the ending of the Cold War has been the emergence of new regions in the former communist bloc. South-Eastern Europe has become once again a crossroads where great powers and local states seek influence, compete or cooperate with each other over markets and resources. The region presents challenges to global security, as well as opportunities for the overall interests of the international community. For reasons of geographical proximity, those challenges concern first and foremost the European Union. They arise from the region’s demographic situation and migratory pressures, inter-state and ethnic conflicts, terrorism and organized crime.

  • THE POLITICS OF THE MODERN MIDDLE EAST
   (ΒΣ0630-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΒΣ0214)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο πεδίο της συγκριτικής πολιτικής. Βασικός στόχος αυτού του επιστημονικού πεδίου είναι η συστηματική μελέτη των πολιτικών διαδικασιών μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των διαφορών μεταξύ κρατών και μεταξύ διαφορετικών περιόδων. Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν το αντικείμενο και τους στόχους της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης, όπως εξουσία, νομιμοποίηση, κράτος, πολιτικό σύστημα, κυβέρνηση, δημοκρατία. Το μάθημα επίσης εξετάζει τρόπους με τους οποίους η κοινωνία επηρεάζει την πολιτική και τους θεσμούς διακυβέρνησης, επίσημους και άτυπους μηχανισμούς, μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στο πολιτικό σύστημα, οι συνθήκες και προϋποθέσεις σταθερότητας του πολιτικού συστήματος. Τέλος, το μάθημα εξετάζει βασικούς θεσμούς και τις δομές μέσα από τις όποιες διαμορφώνεται η πολιτική και ασκείται η πολιτική εξουσία.

   

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (HAC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα κινείται θεματικά στους κοινούς τόπους της Ιστορίας και της Πολιτικής Επιστήμης και καλύπτει χρονικά την περίοδο από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως και τις τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια σήμερα. Η περιοδολόγηση στηρίζεται στις διακριτές μεγάλες φάσεις της ευρωπαϊκής διαδρομής που σηματοδοτούν και τις αντίστοιχες τομές για τα Βαλκάνια, όπως είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η ενδιάμεση περίοδος ενός γενικότερου «ειρηνοπολέμου», ο Ψυχρός Πόλεμος και η κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989, αλλά και οι μετέπειτα εμπλοκές με την πολυδιάσπαση και τον σχηματισμό νέων κρατών στην περιοχή. Εντός της προαναφερόμενης περιόδου θα εξεταστούν εκτενώς επιμέρους ζητήματα σχετικά με α) την ειρήνη και τον πόλεμο και τα μέσα διαχείρισής τους, β) τον προσδιορισμό της έννοιας του εσωτερικού και εξωτερικού εχθρού, γ) τις ιδεολογικές ζυμώσεις και τις πολιτικές-καθεστωτικές όσο και τις κοινωνικές μεταβολές, δ) τη χάραξη και επαναχάραξη των συνόρων, ε) την αντιμετώπιση των μειονοτήτων, στ) τις διμερείς ή πολυμερείς προσεγγίσεις αλλά και τις διπολικές αποκλείσεις, ζ) τον ρόλο του διεθνούς παράγοντα, η) τη σύνθετη διαδικασία της μετάβασης μετά το 1989, θ) τις νοηματοδοτήσεις της μνήμης.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Bell P. M. H., Τα αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, μετάφρ. Λουκιανός Χασιώτης, β΄ έκδ., Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Βερέμης Θάνος, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση κρατών, Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (έκδ.), Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα 1993.

  Mazower Mark, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, μετάφρ. Κώστας Κουρεμένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.

  Σταυριανός Λ.. Σ., Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, μετάφρ. Ελένη Δελιβάνη, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007.

  Pavlowitch Stevan K., Ιστορία των Βαλκανίων, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005.

  Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ., Μετακινήσεις Σλαβοφώνων πληθυσμών (1912-1930). Ο πόλεμος των στατιστικών, Κριτική/ΚΕΜΟ, Αθήνα 2003.

  Todorova Maria, Βαλκάνια. Η δυτική φαντασίωση, μετάφρ. Ιουλία Κολοβού, Παρατητητής, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στον Μεσοπόλεμο, Σιδέρης, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Θέματα ελληνικής διπλωματικής ιστορίας, 1912-1940, Σιδέρης, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Μειονότητες στα Βαλκάνια. Βαλκανικές διασκέψεις, 1930-1932, Επίκεντρο (Παρατηρητής), Θεσσαλονίκη 1994.

  Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Το Βαλκανικόν Σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1928-1934, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα χ.χ.έ.

  Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, τόμ. 1 (1900-1945), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1992 και τόμ. 2 (1945-1981), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2005.

  Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ., Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις παραμονές του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946), τόμ. α΄, Πατάκης, Αθήνα 2004 και Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1947-1949), τόμ. β΄, Πατάκης, Αθήνα 2007

  Γούναρης Βασίλης Κ.-Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ. (επιμ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα/Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Μαραντζίδης Νίκος, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (1946-1949), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010.

  Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ιστορικά έργα (1998), Cd-Room

  Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, εκδόσεις για την περίοδο 1912-1949 (ΓΕΣ, Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, 2 τόμοι, ΔΙΣ, Αθήνα 1988, Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913, ΔΙΣ, Αθήνα 1987) κλπ.

  Χρηστίδης Γεώργιος Ε., Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003.

  Βερέμης Θάνος (επιμ.), Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1995.

  Γαρδίκα-Κατσιαδάκη Ελένη-Μαργαρίτης Γιώργος (επιμ.), Το Αιγαίο των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913, Υπουργείο Αιγαίου-ΕΛΙΑ, Αθήνα 2002.

  Νικόλτσιος Βασίλειος-Γούναρης Κ. Βασίλης, Από το Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνοτουρκική αναμέτρηση του 1912 μέσα από τις αναμνήσεις του Στρατηγού Χασάν Ταχσίν Πασά, Θεσσαλονίκη 2002.

  Κόντης Βασίλης-Σφέτας Σπυρίδων (επιμ.), Εμφύλιος Πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία, γ΄ έκδ., Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.

  Hösch Edgar, Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Verlag C. H. Beck, δ΄ έκδ., München 2002.

  Ilchev Ivan, Έχει δίκιο η πατρίδα μου; Η προπαγάνδα των Βαλκανικών Κρατών (1821-1923), μετάφρ. Vaia Rakidzi, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011.

  Hall Richard C., Bulgaria’s Road to the First World War, Columbia University Press, New York 1996.

  Pollo Stefanaq-Puto Arben, Ιστορία της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μετάφρ. Μπάμπης Ακτσόγλου, Θεσσαλονίκη 1979.

  Tomasevich Jozo, War and Revolution in Yugoslavia: 1941-1945, Stanford University Press, 2001.

  Crampton R. J., The Balkans since the Second World War, Routledge, Great Britain 2002.

  Στέφανος Γεράσιμος (επιμ.), Η επανάκαμψη των Βαλκανίων. 1991-2001 (Εκδόσεις Άγρα, 2003).

  Karen Dawisha, Bruce Parrot (edit), Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe (Cambridge University Press, 1997).

  Hugh Poulton, The Balkans. Minorities and States in Conflict (Minority Rights Publication, 1993).

  Alina Mungiu-Pippidi, Ivan Krastev (edit.) Nationalism after Communism. Lessons learned (Central European University Press, 2004).

  Vesselin Dimitrov, Bulgaria. The Uneven Transition (Routledge, 2001).

  Steven Poper, Romania. The Unfinished Revolution (Harwood, 2000).

  Florian Bieber (edit.) Montenegro in Transition (Nomos, 2003).

  Miranda Vickers, James Pettifer, From Anarchy to a Balkan Identity (Hurst, 1997).

  Hugh Poulton, Miranda Vickers, “The Kosovo Albanians: Ethnic Confrontation With The Slav State”, in H. Poulton, Suha Taji-Farouki (ed.) Muslim Identity and the Balkan State (Hurst & Company, 1997).

  Heinz Kramer, A Changing Turkey. The Challenge to Europe and the United States (Brookings Institution Press, 2000

  Marc Morje Howard, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe (Cambridge University Press, 2003).

  Ognyan Minchev, “Corruption and Organised Crime in Southeastern Europe: A paradigm of Social Change Revisited”, in D. Sotiropoulos (ed.) Is Southeastern Europe Doomed to Instability? (London, 2002), pp.105-118.

  Ivan Krastev, “How to Control Corruption in Southeastern Europe: The Case of Bulgaria”, in D. Sotiropoulos (ed.) Is Southeastern Europe Doomed to Instability? (London, 2002), pp.119-125.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0319)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιχειρεί την εισαγωγή της/του φοιτήτριας/ητή σε βασικές διαστάσεις της πολιτικής στη μετα-κομμουνιστική Ευρώπη, και ιδιαιτέρα στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρχικά επιχειρείται η βελτίωση του υποβάθρου γνώσης των φοιτητριών/ών γύρω από την πολιτική γεωγραφία της περιοχής, τα σημαντικότερα γεγονότα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου έως σήμερα και της εσωτερικής και διεθνοπολιτικής πορείας των μετα-κομμουνιστικών κρατών από το 1989 έως σήμερα. Ακολούθως αναλύονται βασικές διαστάσεις της πολιτικής, όπως εκδημοκρατισμός, μετάβαση και εδραίωση της δημοκρατίας, οικοδόμηση και ενδυνάμωση των κρατικών θεσμών, εθνικισμός και οικοδόμηση του έθνους, κοινωνία πολιτών, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς, λαϊκισμός κ.ά. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι θεωρίες των Linz, Stepan, Offe, Kuzio, Brubaker. Στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες του εξάμηνου αναλύεται η μετα-κομμουνιστική πολιτική (διαδικασία εκδημοκρατισμού, πολιτικό σύστημα, εκλογές, κόμματα, ελίτ, εθνοτικές σχέσεις και μειονοτικά ζητήματα, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς κ.ά.) συγκεκριμένων βαλκανικών κρατών (Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Αλβανία).

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΩΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΒΣ0641-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στη σύγχρονη ρωσική ιστορία και πολιτική, εξετάζοντας αρχικά τη σοβιετική περίοδο (1917–1991) και στη συνέχεια την περίοδο ανασυγκρότησης του ανεξάρτητου ρωσικού κράτους (1991–μέχρι σήμερα). Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναλύονται ζητήματα, όπως η κρίση του τσαρικού κράτους, η κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους και τα πρώτα μέτρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού, ο Σταλινισμός και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η διαδικασία αποσταλινοποίησης και οι διάδοχοι του Στάλιν, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του σοβιετικού κράτους από τον Γκορμπατσόφ και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η δεύτερη περίοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση της Ρωσίας από τον Μπόρις Γιέλτσιν και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ παράλληλα αναλύονται συγκεκριμένα θέματα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • “The development of post-Soviet Bulgarian-Russian relations”

   2018

   • «Από τη Γιουγκοσλαβία στη Σερβία 1918-2008», «Πολεμικές Συρράξεις στην Πρώην Γιουγκοσλαβία (1991-1995, 1999)»

   2017

   • Η σερβική πολιτική στο Κόσοβο (Ιούνιος 1999 – 2016)

   2016

   • «Τα Μετακομμουνιστικά Βαλκάνια ως Τμήμα της Δύσης»

   2014

   • «Η διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στον Νομό Φλώρινας και τους Δήμους Bitola και Resen (ΠΓΔΜ) για ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας»
   • “Религия и политика на Балканите: случаят на мюфтията Муамер Зукорлич в Санджак (Сърбия)”

   2008

   • Χρηστίδης Γ., «Η διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στο Νομό Φλώρινας και τον Δήμο Μοναστηρίου (Bitola) στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IIIA Ελλάδα-ΠΓΔΜ», στο Ι. Κολιόπουλος, Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Β. Γούναρης (επιμ.) Η Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως Ζητούμενο, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008, σ. 349-390.
   • Χρηστίδης Γ., Από τον Μιλόσεβιτς στον Κοστούνιτσα. Οι πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία και η σερβική πολιτική στο Κοσσυφοπέδιο, 1987-2008 (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2008), σ. 198.

   2003

   • Χρηστίδης Γ., Τα Κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989 (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2003), σ. 252.

   1996

   • Christidis Y., "The Muslim Minority in Greece" στο Gerd Nonneman, Tim Niblock and Bogdan Szajkowski (επιμ.) Muslim Communities in the New Europe, (Reading, Ithaca Press, 1996), pp.153-166.

   1993

   • Christidis Y., "Macedonian Question" στο Szajkowski Bogdan (επιμ.) Encyclopedia of Conflicts, Disputes and Flashpoints in Eastern Europe, Russia and the Successor States (Essex, Longman Current Affairs 1993), pp.201-212.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (9 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • “Breaking the ‘Hostility Discourse’: Border Security Cooperation Between Athens and Skopje since the beginning of the Refugee Crisis (2015-June 2018)”,

    2012

    • Christidis Y., "The Party of Democratic Action in the Sandzak (Serbia): establishment, evolution and political aims, 1991- 2010", in Etudes Balkaniques, Issue 1, 2012, Sofia, pp. 3-25.

    2011

    • Christidis Y., "Bulgaria and the EU, 1988-2006" δημοσιευμένο από το Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, μια ηλεκτρονική έκδοση του Bulgarian American Studies Association, Issue 8, 16 June 2011.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Christidis Y., “The State of Islam in post-communist Bulgaria”, Church Studies, Nis (Serbia), 5-2008, pp. 345-359.
    • Χρηστίδης Γ., «Οι μετα-Μιλόσεβιτς σερβικές κυβερνήσεις (2001-2006). Ένας απολογισμός», Αγορά χωρίς Σύνορα, Τόμος 14, Τεύχος 1, Ιούνιος –Αύγουστος 2008, σ. 44-67.

    2006

    • Christidis Y., "Охридското мирно споразумение 2001 г. и неговото приложение" («Η ειρηνευτική συμφωνία της Αχρίδας του 2001 και η εφαρμογή της»), Международ
    • Christidis Y., "Гърция и „Македонският въпрос” от 50-те години на XX в. до подписването на Нюйоркското в

    2005

    • Christidis Y., "Bulgarian-Turkish Relations, 1990-2003. The View from Abroad", Bulgarian Historical Review, Sofia, 1-2, 2005, pp. 167-186.
    • Christidis Y., "Акценти в гръцко-българските отношения след 1990 г." («Κύρια σημεία και τάσεις στις έλληνο-βουλγαρικές σχέσεις μετά το 1990»), Международни отнош
    • Συνέδρια (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • “Belgrade-Pristina relations and the challenge of European integration”.

     2013

     • Christidis Y., "Arab integration in the 1960s" σε Искра Баева (съставител), Интеграционите процеси през 60-те години на ХХ век (Сl

     2009

     • Χρηστίδης Γ., Η διαμόρφωση της βουλγαρικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην ΠΓΔΜ, 1989-2006», στο Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής, Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου του ΤΒΣΦ, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 175-194. Το ίδιο άρθρο δημοσιεύτηκε (7 Ιανουαρίου 2009) μεταφρασμένο ως “Bulgarian Foreign Policy and FYROM, 1989-2006” στην ιστοσελίδα του Macedonian Heritage (An online review of Macedonian affairs, history and culture)

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Χρηστίδης Γ., «Η σερβική πολιτική στο Κοσσυφοπέδιο: από την εγκατάσταση της UNMIK μέχρι την κήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου» στο Σ. Περράκης (επιμ.) Ματιές στο σύγχρονο τοπίο των δυτικών Βαλκανίων (Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων & Εκδόσεις Σιδέρης, 2009), σ. 295-320.
     • Christidis Y., "The development of post-Soviet Greek-Russian relations", σε Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международната научна кl

     2008

     • Christidis Y., "The Roma in post-communist Bulgaria" στο Iskra Baeva, Plamen Mitev (επιμ.), "University Readings and Researches on Bulgarian History", IV International Seminar, Smolyan , 11-13 Μαΐου 2006, Universitetsko Izdatelstvo, “Sv. Kliment Ohridski”, Sofia, 2008, pp. 699-713.

     2007

     • Christidis Y., "Greece in the European Union. A Historical Review", στο Together in Europe, πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Together in Europe, Representation of the European Commission in Bulgaria, Sofia, 2007, pp. 79-91.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.