Χατζηθωμάς Λεωνίδας
 • 2310 891.684
 • hatzithomas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 301

  Χατζηθωμάς Λεωνίδας

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))
  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μάρκετινγκ με έμφαση στη διαφήμιση

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταδιδακτορικός υπότροφος στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα».
  • Διδάκτωρ της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία».
  • Διπλωματούχος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Ειδίκευσης στην «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Χρήση Συναισθημάτων στη Διαφήμιση 
  Χρήση Βιομετρικών Μεθόδων στη Διαφήμιση
  Διαφήμιση στα Κοινωνικά Μέσα και το Διαδίκτυο
  Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ
  Διαχείριση Μάρκας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
   (ΑΕ205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Αναλυτική του Μάρκετινγκ και των Κοινωνικών Δικτύων (Marketing and Social Media Analytics) 

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ205

  Εξάμηνο:

  B’

  Είδος:

  Επιλογής

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  50 – 50

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Σελίδα στο Compus

   

  Τμήμα, Τομέας, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Μάρκετινγκ

  Υπεύθυνος:

  Λεωνίδας Χατζηθωμάς (Επίκουρος Καθηγητής)

  Email:

  hatzithomas@uom.edu.gr

  Web:

  https://www.researchgate.net/profile/Hatzithomas_Leonidas

  Τηλ:

  2310-891684

  Γραφείο

  301, Κτήριο Θ’

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στο compus

   

  Προσκεκλημένος Ομιλητής:

  Γεώργιος Παλταγιάν

  Email:

  gpaltag@uom.edu.gr

  Web:

   

  Τηλ:

   

  Γραφείο

   

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στο compus

   

  Προσκεκλημένη Ομιλήτρια:

  Κωνσταντίνα Καμβύση (Postdoctoral researcher)

  Email:

  nakam@uom.gr

  Web:

   

  Τηλ:

  2310891525

  Γραφείο

  Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας, 2ος όροφος, Κτίριο Θ’

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στο compus


  Βιβλιογραφία

  Hemann, C. and Burbary, K., 2013. Digital marketing analytics: Making sense of consumer data in a digital world. Pearson Education.

  Mizik N., Hanssens D. M. (2018). Handbook of Marketing Analytics: Methods and Applications in Marketing, Edward Elgar Publishing: Northampton MA.

  Sorger, S., 2013. Marketing Analytics: Strategic Models and Metrics. Admiral Press.

  Winston, W.L., 2014. Marketing analytics: Data-driven techniques with Microsoft Excel. John Wiley & Sons.

   

  Λογισμικό

  SPSS, AMOS, Excel

   

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Στην εποχή των μεγάλων δεδομένων οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις αναφορικά με την επεξεργασία, σύνθεση και κατανόηση των καταναλωτικών και πελατειακών τους δεδομένων. Η αναλυτική του μάρκετινγκ αφορά στον εντοπισμό και την αξιοποίηση συγκεκριμένων προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς, μέσα από την ανάλυση δεδομένων συλλεχθέντων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον την επιχείρησης με σκοπό την επίλυση στρατηγικών προβλημάτων του μάρκετινγκ ή/και τη λήψη αποφάσεων. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στις στρατηγικές του μάρκετινγκ μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων αναλυτικών εργαλείων, τεχνικών και μετρικών και την ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης των εταιρικών επιλογών. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά εργαλεία του μάρκετινγκ και ιδιαίτερα στη χρήση των μετρικών για την αξιολόγηση των τακτικών μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και τις μηχανές αναζήτησης.  Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω πρακτικές δεξιότητες στη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και AMOS. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με αναλυτικά εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα τμήματα μάρκετινγκ όπως είναι: η Cluster Analysis, η Conjoint Analysis, η Principal Component Analysis, το Structural Equation Modeling, η Regression Analysis, η Recency Frequency Monetary (RFM) Analysis και τα Decision Trees. Η δομή του μαθήματος αντανακλά τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων για στελέχη με αναλυτικές ικανότητες που δύνανται να υποστηρίξουν τη εταιρική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής μάρκετινγκ.

   

   Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

  1. Introduction to Marketing Analytics
  2. Who are our customers? Marketing Segmentation and Cluster Analysis
  3. Case study: Banking Customers Segmentation
  4. What do customers want? New Product Development and Conjoint Analysis
  5. Understanding Customers’ Attitudes – Principal Component Analysis
  6. Modeling Customers’ Decision Making – Structural Equation Modeling
  7. Online Promotion Mix: Google & Social Media Analytics
  8. Case study: Understanding Customer Value
  9. Case study: Bank Marketing
  10. Case study: Customer loyalty
  11. Case study: Revenue Management to control the booking process
  12. Presentations
  13. Final Exam

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 60%

  [2] Εργασία 30%

  [3] Παρουσίαση 10%

   

  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΟΔ0516)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ516

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ``

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA161/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές/τριες την αυξανόμενη σημασία των δημοσίων σχέσεων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, τα δημόσια πρόσωπα και τους πολιτικούς σχηματισμούς. Επίσης, έχει σκοπό να διδάξει στους/στις φοιτητές/τριες πώς να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο δημοσίων σχέσεων.

  Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  (α) να αξιολογούν τη δυναμική, τα οφέλη και τις προκλήσεις των δημοσίων σχέσεων στα διαφορετικά πεδία άσκησής τους,

  (β) να καταρτίζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων κάνοντας χρήση παραδοσιακών και διαδικτυακών μέσων,

  (γ) να προσαρμόζουν τα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων σε διαφορετικά είδη κοινού και ακροατηρίου,

  (δ) να αναπτύσσουν συγκεκριμένες στρατηγικές εγκαθίδρυσης και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης με το κοινό,

  (ε) να αξιοποιούν τα μέσα ενημέρωσης με σκοπό τη διατήρηση και την εμβάθυνση των σχέσεων με τους επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας (δημοσιογράφους, πυλωρούς), αλλά και με άλλες ομάδες που ασκούν επιρροή (ομάδες κοινού και ομάδες ενδιαφέροντος),

  (στ) να αξιολογούν την επιτυχία ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους,

  (ζ) να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ομάδες κοινού και ομάδες ενδιαφέροντος (Public και Stakeholder Analysis) και το πώς μπορούν να τις επηρεάσουν,

  (η) να αναλύουν και να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές οικοδόμησης και διαχείρισης θετικής φήμης,

  (θ) να καταρτίζουν ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για μια εταιρεία, αλλά και για άλλους οργανισμούς (π.χ. ένα πολιτικό κόμμα),

  (ι) να αναπτύσσουν μια επικοινωνιακή στρατηγική αντιμετώπισης μιας κρίσης.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα «Δημόσιες Σχέσεις» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  -        Ομαδική εργασία μέσα από τη συμμετοχή τους στην εργασία τους μαθήματος.

  -         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης μέσα από τη λύση case studies και την ανάπτυξη ενός πλάνου δημοσίων σχέσεων για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή μία επιχείρηση.

  -         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών αναζήτησης κλαδικών μελετών, βιβλίων και επιστημονικών ερευνών.

  -         Σχεδιασμό και διαχείριση ενός έργου δημοσίων σχέσεων (με κεντρική δράση την πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης) για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό (σε άμεση συνεργασία με τον οργανισμό).

  -         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής μέσα από τη συμμετοχή στην παρουσίαση της εργασίας και την κατάθεση ερωτημάτων στους/στις υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες.

  -         Λήψη αποφάσεων λόγω των επιλογών που πρέπει να πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο σχεδιασμού του πλάνου δημοσίων σχέσεων.

  -         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις λόγω της συμμετοχής των φοιτητών/τριων στην οργάνωση της πραγματικής εκδήλωσης που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

   

      
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα μελετά τη θεωρία και την πρακτική των δημοσίων σχέσεων όπως εφαρμόζονται σε μία εταιρία, έναν οργανισμό, για ένα δημόσιο πρόσωπο και έναν πολιτικό φορέα. Περιγράφει τις συνέργειες των δημοσίων σχέσεων με τις υπόλοιπες επικοινωνιακές δραστηριότητες του μάρκετινγκ, όπως τη διαφήμιση, την προώθηση πωλήσεων, το άμεσο μάρκετινγκ και τις προσωπικές πωλήσεις. Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ίδρυσης τμήματος δημοσίων σχέσεων εσωτερικά στον οργανισμό και της συνεργασίας με εξωτερικούς συμβούλους δημοσίων σχέσεων. Μέσα από μελέτη συγκεκριμένων επιχειρησιακών περιπτώσεων αναλύει τις διαφορετικές τεχνικές οικοδόμησης θετικής εικόνας και το πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής δημοσίων σχέσεων (αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων, άσκηση επιρροής, πειθώ, δράση, μακροχρόνια φήμη). Επιπρόσθετα διερευνά τις μεθόδους αποτελεσματικής λειτουργίας ενός γραφείου τύπου, όσον αφορά την ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα και αναλύει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός εκπροσώπου τύπου. Εξετάζει, επίσης, τις στρατηγικές αντιμετώπισης των κρίσεων, έτσι ώστε να κατανοηθεί η σφοδρότητα με την οποία εξελίσσονται σήμερα και αναδεικνύει την κομβική σημασία της άρτιας προετοιμασίας και υλοποίησης ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης σε επικοινωνιακό και διαχειριστικό επίπεδο.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Ανάλυση Case Studies

  20

  Εργασία

  40

  Παρουσίαση (& συμμετοχή στην εκδήλωση)

  25

   

   

  Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

  125

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές εξετάσεις και την εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

  Τελική εξέταση: 60%

  Εργασία: 40% (30% κείμενο και 10% παρουσίαση)

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Προτεινόμενο Σύγγραμμα

  Seitel P. Fraser (2018), Δημόσιες Σχέσεις-Θεωρία και Εφαρμογές, Broken Hill Publishers Ltd.

  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

  Παπαλεξανδρή Ν. και Λυμπερόπουλος, Δ. (2014), Δημόσιες Σχέσεις: Η Λειτουργία της Επικοινωνίας στους Σύγχρονους Οργανισμούς, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου: Αθήνα.

  Αρναούτογλου, Ε. (2014), Δημόσιες Σχέσεις: Θεωρίες & Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili: Αθήνα.

  Baskin, O., Aronoff, C., και Lattimore, D. (2001), Δημόσιες Σχέσεις: Το επάγγελμα και η άσκησή του, (1η έκδοση), Εκδόσεις Παπαζήση ΑΒΕΕ: Αθήνα.

  Belch, G.E. και Belch M.A. (2010), Διαφήμιση και προώθηση : Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ, μετάφραση Γιώργος Πανηγυράκης, (1η έκδοση), Τζιόλα: Θεσσαλονίκη.

  Doorley, J. (2010) Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication, Routledge: London.

  Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (1998). The relationship between public relations and marketing in excellent organizations: evidence from the IABC study. Journal of Marketing Communications, 4(3), 141-162.

  Hendrix, J. (2008), Δημόσιες σχέσεις: Μελέτες περιπτώσεων, Έλλην: Αθήνα.

  Morris, T., and Goldsworthy, S. (2011), PR Today: The Authoritative Guide to Public Relations, Palgrave Macmillan: Λονδίνο.

  Wilcox, D., Ault, P., Agee W. (2001), Δημόσιες Σχέσεις 1: Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις, (1η έκδοση), Γ. Παρίκος & ΣΙΑ Ε.Ε.: Αθήνα.

  Ξύγγη, Μ. (2012), Δημόσιες Σχέσεις, Προπομπός: Αθήνα.

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  ü  Public Relations Review

  ü  Journalism & Mass Communication Quarterly

  ü  Journal of Marketing Communications

  ü  Journal of Advertising

  ü  Journal of Advertising Research

  ü  International Journal of Advertising

  ü  Journal of Marketing

  ü  Journal of the Academy of Marketing Science

  ü  European Journal of Marketing

  ü  Journal of Consumer Research

  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
   (ΟΔ0613)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔΟ613

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA125/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της διαφήμισης και να εντρυφήσουν σε συγκεκριμένες πτυχές και επιμέρους τεχνικές της, οι οποίες απασχολούν σε σημαντικό βαθμό τους σύγχρονους διαφημιστές. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης, να διδάξει στους/στις φοιτητές/τριες πώς να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο διαφημιστικό πρόγραμμα, που θα συνδυάζει τα νέα και τα παραδοσιακά μέσα. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  −        Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ακόλουθες έννοιες: διαφημιστική ιδέα, διαφημιστικό περίγραμμα, διαφημιστική περίληψη, ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, προωθητικό μείγμα, ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και επιλογή διαφημιστικών μέσων.

  −        Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για την ανάπτυξη σύγχρονων επικοινωνιακών εκστρατειών, που θα λαμβάνουν υπόψη τους το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό – κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και θα χρησιμοποιούν τα σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία.

  −        Να εργάζονται σε ομάδα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διαφημιστικού πλάνου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του επιχειρησιακούς παράγοντες και παράγοντες του εξωτερικού μίκρο και μάκρο περιβάλλοντος.

  −        Να παρουσιάζουν μία εργασία δημοσίως και να απαντούν με αξιώσεις στα ερωτήματα που τίθενται από το κοινό.


     3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος «Διαφήμιση» αναφέρεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων της διαφήμισης και της προώθησης από τη σκοπιά της επιχείρησης και της διαφημιστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται τα στάδια που συνθέτουν το διαφημιστικό πρόγραμμα διαπιστώνονται οι στόχοι ενώ προσδιορίζεται ο ρόλος και η βαρύτητα των συμμετεχόντων/ουσών στη διαδικασία. Συζητούνται οι παράγοντες που επιδρούν στο ύψος και στον τρόπο καθορισμού του διαφημιστικού προϋπολογισμού. Εξετάζεται η στρατηγική δημιουργίας της διαφήμισης που οριοθετείται από τη «δημιουργική ιδέα», η «μοναδική πρόταση πώλησης» (U.S.P), το «μήνυμα», ο «σχεδιασμός του περιγράμματος», η «απεικόνιση» και η «ανάπτυξη του κειμένου». Η επιλογή των «μέσων μαζικής επικοινωνίας» (μ.μ.ε) για την παρουσίαση του «μηνύματος» και η αγορά «χρόνου» και «χώρου» σε αυτά καλύπτονται εκτεταμένα. Γίνεται αναφορά στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της διαφημιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται οι εξελίξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο, η πολιτική διαφήμιση και η κοινωνική διάσταση της διαφήμισης. Επιπρόσθετα αναλύονται σύγχρονα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, όπως η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, τα κοινωνικά μέσα, η εγγενής διαφήμιση, η κοινωνική διάχυση του μηνύματος (word of mouth) και το μάρκετινγκ επιρροής (influencer marketing).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Ανάλυση Case Studies

  20

  Εργασία

  50

  Παρουσίαση

  30

  Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές εξετάσεις και την εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

  Τελική εξέταση: 60%

  Εργασία: 40% (30% κείμενο και 10% παρουσίαση)

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Προτεινόμενο Σύγγραμμα

  Γ.Χ. Ζώτος (2018), Διαφήμιση, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, 5η έκδοση, Θεσσαλονίκη: University Press.

  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

  G.E. Belch & M. A. Belch (2018), Διαφήμιση και Προώθηση, 10η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.

  Συλλογικό έργο (2009), Μάρκετινγκ και Διαφήμιση μέσω της Google, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

  Ν.Α. Christakis, και J.H. Fowler (2011), Συνδεδεμένοι, Αθήνα: Κάτοπτρο.

  J. Jarvis (2011), Τι θα έκανε η Google, Αθήνα: Μεταίχμιο.

  Ι.Ε. Τηλικίδου-Στογιάννη (2003), Μεταμοντέρνο Μάρκετινγκ: Ανασκόπηση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

  Λ. Χατζηθωμάς (2008), Το χιούμορ στην Τηλεοπτική Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

  M. Χαιρετάκης (2010), ΜΜΕ, Διαφήμιση, Κατανάλωση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις University Studio Press.

  F.K. Beard, (2007), Humor in the Advertising Business: Theory, Practice and Wit, Rowman & Littlefield Pub. Inc.

  S. Brown (1999), Postmodern Marketing, International Thomson Business Press.

  Evans, D. and McKee (2010), Social Media Marketing: The next generation of business engagement, John Wiley & Sons.

  C.S. Gulas and M.G. Weinberger (2006). Humor in advertising: A comprehensive analysis, Armock, NY: M.E. Sharpe.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  ü  Journal of Advertising

  ü  Journal of Advertising Research

  ü  International Journal of Advertising

  ü  Journal of Marketing Communications

  ü  Journal of Marketing

  ü  Journal of the Academy of Marketing Science

  ü  European Journal of Marketing

  ü  Journal of Consumer Research

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (MTM0106)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0721)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0721

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  6

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Μάθημα Ειδίκευσης

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA162/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Στόχος του μαθήματος είναι με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση:

  −        Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ακόλουθες έννοιες: μάρκετινγκ σχέσεων, 4Cs του μάρκετινγκ σχέσεων, φάσεις ανάπτυξης σχέσης με τους πελάτες, πελάτες στρατηγικής σημασίας, αρχές τμηματοποίησης, αγοραστική διαδικασία, στρατηγική ανάλυση, στρατηγικός σχεδιασμός και στρατηγικές πωλήσεων για τους πελάτες στρατηγικής σημασίας, 

  −        Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για την κατανόηση των αναγκών και των κινήτρων των πελατών και

  −        Να διαμορφώνουν ολοκληρωμένα σχέδια μάρκετινγκ και πωλήσεων με σκοπό το χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα «Διαχείριση Σχέσεων Μάρκετινγκ» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  -         Ομαδική εργασία μέσα από τη συμμετοχή τους στην εργασία τους μαθήματος.

  -         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης μέσα από τη λύση case studies και την ανάπτυξη της διαδικασίας πώλησης ενός βιομηχανικού προϊόντος.

  -         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών αναζήτησης κλαδικών μελετών, βιβλίων και επιστημονικών ερευνών.

  -         Σχεδιασμό και διαχείριση ενός πλάνου πώλησης και χτισίματος σχέσεων μάρκετινγκ.

  -         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής μέσα από τη συμμετοχή στο παιχνίδι ρόλων της εργασίας το οποίο καλεί τους/τις φοιτητές/τριες να πραγματοποιήσουν μία πώληση βιομηχανικού προϊόντος.

  -         Λήψη γρήγορων αποφάσεων κατά τη διαδικασία της πώλησης.

  -         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της πώλησης.

  -         Αυτόνομη εργασία του/της κάθε φοιτητή/τριας για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας και πωλήσεων.

   

   


         

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η «Διαχείριση Σχέσεων Μάρκετινγκ» είναι ένας τρόπος για να προσδιορίσεις και να εγκαθιδρύσεις, να διατηρήσεις και να ενισχύσεις τις σχέσεις με τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (Stakeholders), εξασφαλίζοντας κέρδη, ούτως ώστε οι στόχοι όλων των μερών που αναμιγνύονται να συναντιούνται κι αυτό επιτυγχάνεται με την αμοιβαία ανταλλαγή και την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Το «Μάρκετινγκ Σχέσεων» αποτελεί μία νέα προσέγγιση που έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν μεμονωμένες συναλλαγές με τους πελάτες τους. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του «Μάρκετινγκ Σχέσεων» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει το «Μάρκετινγκ Σχέσεων» για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ και για την ικανοποίηση των πελατών. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία προσαρμογής των στρατηγικών μάρκετινγκ στις ανάγκες και επιθυμίες των κύριων πελατών μίας επιχείρησης. Αναδεικνύονται, επίσης, οι πρακτικές και τα εργαλεία της στρατηγικής Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Το μάθημα ξεκινά με την παράθεση των βασικών εννοιών και πρακτικών του «Μάρκετινγκ Σχέσεων», εξειδικεύεται στις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων και δίνει έμφαση σε εργαλεία όπως η διερεύνηση πελατειακών αναγκών και επιθυμιών και η πρακτική πλευρά της επικοινωνίας με τις βασικές αγορές πελατών (διαχείριση αντιρρήσεων, δεσμεύσεις, επικοινωνία κ.ά.). Οι τελευταίες διαλέξεις εστιάζονται στις σύγχρονες εξελίξεις που έχουν επέλθει στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο όπως η συν-δημιουργία (Co-creation), αλλά και στη συμπεριφορά των καταναλωτών (Prosumers και οι Presumers).

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  50

  Ανάλυση Case Studies

  20

  Εργασία

  50

  Παιχνίδι ρόλων

  30

  Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές εξετάσεις και την εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

  Τελική εξέταση: 60%

  Εργασία: 40% (25% κείμενο, 10% παιχνίδι ρόλων και 5% προσωπικός αναστοχασμός)

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Προτεινόμενο Σύγγραμμα

  Γούναρης, Σ. και Σταθακόπουλος Β. (2017), Διοίκηση Στρατηγικών Σχέσεων: Μάρκετινγκ και Πωλήσεις για Πελάτες Στρατηγικής Σημασίας, Αθήνα: Εκδόσεις UNIBOOKS IKE.

  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

  Βασιλειάδης, Χ. (2008), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών,  Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ.

  Κοσμάτος, Δ. (2004), CRM: Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ.

  Αυλωνίτης, Γ., Δημητριάδης, Σ. και Ήντουνας Κ. (2014), Στρατηγικό Βιομηχανικό (B2B) Μάρκετινγκ, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Rosili (4ο Κεφάλαιο).

  Armstrong, G. και Kotler, P. (2009). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 1η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.

  Jobber, D., & Lancaster, G. (2006). Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων. Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ.

  Cram, T. (2004), Οι Πελάτες που Μετράνε, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

  Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. (2013). Relationship Marketing. Routledge.

  Peck, H., Christopher, M., Clark, M., & Payne, A. (2013). Relationship Marketing. Routledge.

  Egan, J. (2008). Relationship marketing: exploring relational strategies in marketing. Pearson education.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  ü  Journal of Marketing

  ü  Journal of Marketing Research

  ü  Journal of the Academy of Marketing Science

  ü  Industrial Marketing Management

  ü  European Journal of Marketing

  ü  Journal of Relationship Marketing

  ü  Journal of Consumer Research

  ü  Journal of Consumer Psychology

  ü  Journal of Consumer Marketing

  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0620)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0620

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Μάθημα Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA126/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Στόχος του μαθήματος είναι με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες να

  είναι σε θέση:

  -         Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ακόλουθες έννοιες: παγκοσμιοποίηση, διεθνές εμπόριο, διεθνές μάρκετινγκ, στρατηγικές διεθνούς εμπορίου, διεθνές οικονομικό περιβάλλον, διεθνές πολιτισμικό περιβάλλον, διεθνές πολιτικό και νομικό περιβάλλον, εξαγωγικό στρατηγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ, διεθνή πολιτική προϊόντος, διεθνείς υπηρεσίες, διεθνή τιμολογιακή πολιτική, διεθνή διαφήμιση, διεθνείς δημόσιες σχέσεις.

  -         και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για την εισαγωγή μιας επιχείρησης σε αγορές του εξωτερικού.

   

      

   

   

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Το μάθημα «Διεθνές Μάρκετινγκ» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

  -         Ομαδική εργασία μέσα από τη συμμετοχή τους στην εργασία τους μαθήματος.

  -         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης μέσα από τη λύση case studies και την ανάπτυξη μίας έκθεσης (report) για μία διεθνή επιχείρηση ή ενός πλάνου μάρκετινγκ.

  -          Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών αναζήτησης κλαδικών μελετών, βιβλίων και επιστημονικών ερευνών.

  -         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής μέσα από τη συμμετοχή στην παρουσίαση της εργασίας και την κατάθεση ερωτημάτων στους/στις υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες.

  -         Λήψη αποφάσεων λόγω των προτάσεων που πρέπει να καταθέσουν στην επιχείρηση έτσι ώστε να βελτιώσει τις διαδικασίες της.

  -          Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα μέσα από τη γνωριμία των φοιτητών/τριων με τους ιδιοκτήτες μίας διεθνούς επιχείρησης

   

      


  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το διεθνές μάρκετινγκ αναφέρεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συντονισμένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ σε πολλές και διαφορετικές εθνικές αγορές. Είναι ο τομέας του μάρκετινγκ που προσεγγίζει τις αγορές υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του «Διεθνούς Μάρκετινγκ» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει το «Διεθνές Μάρκετινγκ» για την κατανόηση των διεθνών αγορών, για τη διαμόρφωση διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ και για τη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επιπλέον, μελετώνται οι στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ που δύναται να υιοθετήσει μία επιχείρηση για να επιτύχει μία ομαλή και κερδοφόρα εισαγωγή σε αγορές του εξωτερικού. Οι φοιτητές/τριες μέσω της συμμετοχής τους στις διαλέξεις, αλλά και στην εργασία του μαθήματος θα εντρυφήσουν στις πολιτισμικές και οικονομικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά έθνη και θα μάθουν να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές μάρκετινγκ σε αυτές.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  40

  Ανάλυση Case Studies

  20

  Εργασία

  40

  Παρουσίαση

  25

  Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

  125

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές εξετάσεις και την εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

  Τελική εξέταση: 60%

  Εργασία: 40% (30% κείμενο και 10% παρουσίαση)

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Προτεινόμενο Σύγγραμμα

  Warren J. Keegan, Mark C. Green (2021), Διεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili.

  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

  Πανηγυράκης, Γ. (2018), Διεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.

  Αυλωνίτης Γ., Λυμπερόπουλος, Κ. και Τζαναβάρας, Β. (2010), ΣύγχρονεςΣτρατηγικές Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili.

  Cateora, P.R. και Graham, J.L. (2003α), Διεθνές Μάρκετινγκ, Τόμος 1, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.

  Cateora, P.R. και Graham, J.L. (2003β), Διεθνές Μάρκετινγκ, Τόμος 2, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.

  Czinkota, M. and Ronkainen, I. (2012). International marketing. Hinsdale IL: The Dryden Press.

  Terpstra, V., Foley, J. and Sarathy, R. (2012). International marketing. Naperville: Naper Press.

  Papadopoulos, N. and Heslop, L.A. (2014). Product-country images: Impact and role in international marketing. Ney York: Routledge.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  ü  Journal of International Marketing

  ü  International Marketing Review

  ü  International Business Review

  ü  Journal of Marketing

  ü  Journal of Marketing Research

  ü  Journal of the Academy of Marketing Science

  ü  European Journal of Marketing

   

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΔΕ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα παρουσιάζονται οι αρχές, μεθοδολογίες και διαδικασίες του Διοικητικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στις επιμέρους θεματικές ενότητες αναλύονται οι βασικές αρχές μάρκετινγκ, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ, η διοίκηση μάρκετινγκ, η κατάρτιση προγράμματος μάρκετινγκ και το μίγμα μάρκετινγκ.

  Το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας του διοικητικού μάρκετινγκ περιλαμβάνει: 1) έρευνα και ανάλυση αγοράς, 2) εκτίμηση περιβάλλοντος, 3) εξέταση συμπεριφοράς καταναλωτών, 4) καθορισμό στόχων και αγοράς στόχου, τμηματοποίηση και positioning 5) σχεδιασμό μίγματος μάρκετινγκ, 6) εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, 7) έλεγχο αποτελεσματικότητας και 8) συλλογή και ανάλυση πληροφοριών των νέων διαμορφούμενων καταστάσεων στην αγορά, την επιχείρηση, και το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τη θεωρητική παρουσίαση των παραπάνω ενοτήτων θα ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων μελετών περίπτωσης.

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
   (MTM0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
   (ΔΕ0318)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος «Προβολή & Διαφήμιση» είναι να διδάξει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις βασικές αρχές και τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στόχος τους μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να προτείνουν διαφημιστικές/επικοινωνιακές λύσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές περιπτώσεις.

  Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν:

        Να κατανοούν σε βάθος τα δημιουργικά στοιχεία μίας διαφήμισης και το ρόλο που διαδραματίζουν στην τελική της αποτελεσματικότητα.

        Να αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του προωθητικού μίγματος και να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματά τους, μειώνοντας την επίδραση των μειονεκτημάτων τους.

        Να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο διαφημιστικό/επικοινωνιακό πρόγραμμα, που θα συνδυάζει τα νέα και τα παραδοσιακά μέσα.

        Να ικανοποιούν τα κριτήρια της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications) κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας διαφημιστικής/επικοινωνιακής εκστρατείας.

        Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για την ανάπτυξη σύγχρονων επικοινωνιακών εκστρατειών, που θα λαμβάνουν υπόψη τους το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό – κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και θα χρησιμοποιούν τα σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία.

  Το μάθημα «Προβολή & Διαφήμιση» αναλύει την ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης και αναδεικνύει τις νέες τάσεις που αναδιαμορφώνουν το ρόλο της στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον. Προσεγγίζει τη διαφήμιση ως ένα από τα βασικά στοιχεία του προωθητικού μείγματος (δηλ. διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, δημοσιότητα, προσωπικές πωλήσεις, προώθηση πωλήσεων, χορηγίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις και άμεσο μάρκετινγκ) και παρουσιάζει τις στρατηγικές που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη συνεργασία τους. Δίνει έμφαση στα βασικά δημιουργικά στοιχεία μίας διαφήμισης (απεικόνιση, κείμενο, περίγραμμα, συναισθήματα, πρωταγωνιστές) και στο ρόλο που διαδραματίζουν στην τελική αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Μέσα από την παράθεση πραγματικών επιχειρηματικών περιπτώσεων μελετά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διαφημιστικού πλάνου που ικανοποιεί τα κριτήρια της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications).

  Παρουσιάζει διαδοχικά τα νέα ψηφιακά μέσα προβολής και διαφήμισης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών, καθώς και τα καινοτόμα μοντέλα εφαρμογής τους, όπως το ιογενές μάρκετινγκ, το συνεργατικό μοντέλο (affiliation), advergaming, gamification, κ.ά. Πληθώρα νέων ειδησεογραφικών ιστοτόπων (γενικών και εξειδικευμένων) κατακλύζουν το διαδίκτυο, νέα μέσα, τρόποι και μορφές επικοινωνίας εμφανίζονται, οι συνήθειες ενημέρωσης και «κατανάλωσης μέσων» των αναγνωστών αλλάζουν. Οι αλλαγές αυτές έχουν ανοίξει νέες προοπτικές, ευκαιρίες και προκλήσεις και αντίστοιχα έχουν επηρεάσει συνολικά τη στρατηγική επικοινωνίας οργανισμών και εταιρειών σε επίπεδο στόχων, μέσων, προϋπολογισμού και μέτρησης των αποτελεσμάτων της. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρουσίαση των διαφόρων μορφών διαδικτυακής διαφήμισης και διαφήμισης σε κινητές συσκευές με παραδείγματα εφαρμογών για κάθε περίπτωση.

  Επιπλέον, εκπαιδεύει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις νέες μορφές προβολής και επικοινωνίας που εκφράζονται μέσα από τα κοινωνικά μέσα (Social Media) και τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google AdWords και Search Engine Optimization). 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Tsichla, E., Voutsa, M.C., Margariti, K. and Hatzithomas, L., 2021. Gender Responses to Emotional Appeals in Advertising: Comparing Self-Reports and Facial Expressions. In Advances in Advertising Research (Vol. XI) (pp. 241-253). Springer Gabler, Wiesbaden.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Timamopoulou, A., Hatzithomas, L., Boutsouki, C. and Voutsa, M.C., 2021. Half a century of super bowl commercials: A content analysis of humorous advertising styles. In Advances in Advertising Research (Vol. XI) (pp. 137-150). Springer Gabler, Wiesbaden.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Voutsa, M., Hatzithomas L., and Boutsouki C. (2018). Superiority Theory and Disparagement Humor: The Role of Gelotophobia, Gelotophilia, and Katagelasticism, EAA Advances in Advertising Research, Springer Gabler, Vol. IX.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Seitel, F.P. (2018). Δημόσιες Σχέσεις: Θεωρία και Εφαρμογές. Broken Hill Publishers Ltd, Συνολική Επιμέλεια βιβλίου Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Επιμέλεια Επιμέρους Κεφαλαίων Ανδρέας Ανδρονικίδης.
   • Ζώτος Γ., Ζώτου Α., Κυρούση Α., Μπουτσούκη Χ., Πάλλα Πολυξένη και Χατζηθωμάς Λ. (2018). Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αποτελεσματικότητα, University Studio Press, Thessaloniki.

   2017

   • Margariti, K. Boutsouki C., Hatzithomas L., and Zotos Y. (2017). A Typology of Minimalism in Advertising, EAA Advances in Advertising Research, Springer Gabler, Vol. VIII, σελ. 1-15.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2015

   • Hatzithomas L., Boutsouki C., Pigadas V., Zotos Y. (2015), PEER: Looking into Consumer Engagement in e-WOM through Social Media, In EAA Advances in Advertising Research, Springer Gabler, Germany (Chapter), Vol. VI.

   2008

   • Χατζηθωμάς Λ. (2008). Το Χιούμορ ως Στοιχείο της Συγκινησιακής Έκκλησης στο Μήνυμα, κεφάλαιο στο βιβλίο "Διαφήμιση" του κ. Γεώργιου Ζώτου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
   • Χατζηθωμάς Λ. (2008). Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications), κεφάλαιο στο βιβλίο "Διαφήμιση" του κ. Γεώργιου Ζώτου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
   • Χατζηθωμάς Λ. (2008). Το χιούμορ στην Τηλεοπτική Διαφήμιση: Τύποι του Χιούμορ, Κατηγορίες Προϊόντων, Διαφημιστική Αποτελεσματικότητα, Διαμόρφωση Στάσεων και Συναισθημάτων, Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ, Μονογραφία στη σειρά Θέματα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (41 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Ktisti, E., Hatzithomas, L. and Boutsouki, C., 2022. Green Advertising on Social Media: A Systematic Literature Review. Sustainability, 14(21), p.14424

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karagiannis, D., Hatzithomas, L., Fotiadis, T. and Gasteratos, A., 2022. The Impact of Brand Awareness and Country of Origin in the Advertising Effectiveness of Greek Food Products in the United Kingdom: The Case of Greek Yogurt. Foods, 11(24), p.4019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Riskos, K., Dekoulou, P.E., Hatzithomas, L. and Kotzaivazoglou, I., 2022. The impact of nostalgic corporate storytelling on brand heritage: A multiple mediation model. Int. Journal of Business Science and Applied Management, 17(2).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Voutsa, M.C., Hatzithomas, L., Tsichla, E. and Boutsouki, C., 2022. Face reading the emotions of gelotophobes toward disparaging humorous advertising. The European Journal of Humour Research, 10(3), pp.88-112.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Michaelidou, N, Siamagka, N. T., Hatzithomas, L. and Chaput, L. 2022. Femvertising Practices on Social Media: A Comparison of Luxury and Nonluxury Brands, Journal of Product & Brand Management.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Margariti K., Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2022), Α path to our heart: Visual metaphors and “white” space in advertising aesthetic pleasure, International Journal of Advertising.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Radojevic, P., Manic, S., Churlei, E., Hatzithomas, L. and Suluburic, A. (2022), Organizational determinants as antecedent factors of export marketing strategy archetypes of agri-food firms: a three country analysis, British Food Journal, 124(4), 1400-1418.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Riskos, K., Hatzithomas, L., Dekoulou, P. and Tsourvakas, G., 2022. The influence of entertainment, utility and pass time on consumer brand engagement for news media brands: A mediation model. Journal of Media Business Studies, 19(1), pp.1-28.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Hatzithomas, L., Voutsa, M.C., Boutsouki, C. and Zotos, Y., 2021. A superiority–inferiority hypothesis on disparagement humor: The role of disposition toward ridicule. Journal of Consumer Behaviour, 20(4), pp. 923–941.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Manolopoulou, A., Margariti, K., Boutsouki, C. and Koumpis, D., 2021. Metaphors and Body Copy in Online Advertising Effectiveness. Journal of Promotion Management, 27(1), pp. 642-672.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Boutsouki, C., Theodorakioglou, F. and Papadopoulou, E., 2021. The Link between Sustainable Destination Image, Brand Globalness and Consumers’ Purchase Intention: A Moderated Mediation Model. Sustainability, 13(17), p.9584.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Voutsa M., Tsichla E., Hatzithomas L. and Margariti K. (2021), Examining consumer responses to YouTube ads through facial expressions and self-reports: The role of gender identity and emotional appeals, International Journal of Internet Marketing & Advertising, 15(4), 368-393.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Aramendia-Muneta, M.E., Olarte-Pascual, C. and Hatzithomas, L., 2020. Gender stereotypes in original digital video advertising. Journal of Gender Studies, 29(4), pp.403-419. (Impact Factor of 2.539, SCImago Q1, Cite score 2020 3,5).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Daskalaki, V.V., Voutsa, M.C., Boutsouki, C. and Hatzithomas, L., (2020). Service quality, visitor satisfaction and future behavior in the museum sector. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 6(1), pp.3-8.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Katsikari, C. Hatzithomas, L., Fotiadis, T., and Folinas. D. (2020). Push and Pull Travel Motivation: Segmentation of the Greek Market for Social Media Marketing in Tourism, Sustainability, 12(11):4770.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Tsichla, E. , Hatzithomas, L., Boutsouki, B., Zotos, K. (2019), Greek Political Advertising in Retrospect: A Longitudinal Approach, Communication Research Reports, 36(5), 404-414, (στο SCImago του 2018 έχει κατάταξη Q2).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Margariti K., Boutsouki C., Hatzithomas L. (2019), The dilemma of luxury brand extensions, Journal of Global Fashion Marketing, 10(4), 305-323, (Emerging Source Citation Index, και στο SCImago του 2018 έχει κατάταξη Q2).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L. Misirlis, N., Boutsouki, C. and Vlachopoulou, M. 2018, Understanding the Role of Personality Traits on Facebook Intensity, International Journal of Internet Marketing & Advertising, 13(2), 99-119, (1*ABS-2018, SCImago-2017 Q3).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Margariti K., Boutsouki C., Hatzithomas L. and Zotos Y. (2019), Visual Metaphors in Food Advertising: A cross-cultural study, Food Research International, 115, 338-351. (Impact Factor 3, 520, και στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Hatzithomas, L., Gkorezis, P., Zotou, A. and Tsourvakas, G. 2018, The impact of Atmospherics on WOM about Short-Life-Cycle Products: The Case of Motion Pictures, Journal of Product & Brand Management, 2,757 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2018, 1*ABS-2018, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kotzaivazoglou D., Hatzithomas L. and Tsichla E. (2018), Gender Stereotypes in Advertisements for Male Politicians: Longitudinal Evidence from Greece, International Review on Public and Nonprofit Marketing, 15(3), 333-352, (1*ABS-2015 και στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q3 στην κατηγορία Marketing)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Margariti, K., Boutsouki C., and Hatzithomas L. (2019). Less is More or Less is A Bore?, Advances in Advertising Research, IX, 191 – 204.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Riskos, K., Hatzithomas, L., Boutsouki, C. and Zotos, Y., 2017. Corporate Facebook posts in the UK and Greece: a content analysis. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 11(3), pp.233-251, (1*ABS-2018, SCImago-2017 Q3).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Hatzithomas, L., Fotiadis, T.A. and Coudounaris, D.N., 2016. Standardization, Adaptation, and Personalization of International Corporate Social Media Communications. Psychology & Marketing, 33(12), pp.1098-1105, (2,0 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2016, 3*ABS-2018, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Boutsouki, C. and Zotos, Y., 2016. The role of economic conditions on humor generation and attitude towards humorous TV commercials. Humor: International Journal of Humor Research, 29(4), pp.483-505, (0,660 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2016, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Zotou, A.Y. and Palla, P. 2016. Measuring the impact of competitive advertising environment and ad-exposure time on 3D posters' effectiveness. Journal of Customer Behaviour, 15(2), pp.153-172, (1*ABS-2018).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Boutsouki, C. and Ziamou, P., 2016. A longitudinal analysis of the changing roles of gender in advertising: a content analysis of Super Bowl commercials. International Journal of Advertising, 35(5), pp.888-906, (2,451 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2016, 2*ABS-2018, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsichla, E., Hatzithomas, L. and Boutsouki, C., 2016. Gender differences in the interpretation of web atmospherics: A selectivity hypothesis approach. Journal of Marketing Communications, 22(6), pp.563-586, (2*ABS-2010, 1*ABS-2015, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Chatzithomas N., Boutsouki C., Hatzithomas L., Zotos Y. (2014), Social Media Advertising Platforms: A Cross-Cultural Study. International Journal on Strategic Innovation Marketing, 1(2).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Gkorezis P., Hatzithomas L. and Petridou E. (2011), The impact of leader's humor on employees' psychological empowerment: the moderating role of tenure, Journal of Managerial Issues, 23(1), (στο SCImago του 2015 έχει κατάταξη Q4).
    • Hatzithomas L., Zotos Y. and Boutsouki C. (2011), Humor and Cultural Values in Print Advertising: A Cross - Cultural Study, International Marketing Review, 28(1). (2,600 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 3*ABS-2015, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2009), The effects of culture and product type on the use of humor in Greek TV advertising: An application of Speck's Humorous Message Taxonomy, Journal of Current Issues & Research in Advertising, 31(1): 43-61. (SCImago-2017 Q2).

    2007

    • Τσουρβάκας Γ., Βεγλής Ανδρέας, Εμμανουηλίδης Χρήστος και Χατζηθωμάς Λ. (2007), Μελέτη της λειτουργίας της "διαφήμισης στόμα με στόμα" στη βιομηχανία του κινηματογράφου, Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 5(1), 24-38.
    • Soubeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T. (2007), The Combination of Marketing and Knowledge Management Strategies in Travel Agencies, The Cyprus Journal of Sciences, 5 (Summer): 201-218.
    • Soubeniotis D., Fotiadis T., Hatzithomas L. and Vassiliadis C., (2007), The Importance of Facilities in the Success of Integrated Marketing Communication of Hotel Enterprises, European Journal of Scientific Research, 17(1), 106-116, (εμφανίζεται στον κατάλογο Scopus, στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q4).
    • Hatzithomas L., Stamelos Ι., and Fotiadis T. (2007). Quality and effectiveness of ERP - CRM systems: Implications for Information Systems Marketing Strategies, Journal of Applied Business Research, 23(3):33-52 (στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q3).

    2006

    • Χατζηθωμάς Λ., Κουτσιά Ν., Φωτιάδης Θ. και Τσουρβάκας Γ. (2006), Η επίδραση των Σχεδιαστικών - Κατασκευαστικών Στοιχείων των κινηματογραφικών αιθουσών στην ψυχολογία του θεατή: Μια προσέγγιση του Ολοκληρωμένου Μάρκετινγκ Επικοινωνιών, Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4(1), 18-30.
    • Vassiliadis C., Fotiadis T., Hatzithomas L., Vassiliadis S. (2006). A proposed information system for evaluating 3-D multimedia tourist destinations that shows a high level of realistic representation, Global Education Journal, 2006(2). (εμφανίζεται στον κατάλογο Cabells)
    • Soubeniotis D., Fotiadis T., and Chatzithomas L., Mertzimekis C. (2006), Evaluation of mergers & acquisitions in Greece. International Research Journal of Finance and Economics, 2006(4), 92-104, (στο SCImago του 2015 έχει κατάταξη Q4).

    2005

    • Χατζηθωμάς Λ., Κουτσιά Ν., Σουμπενιώτης Δ, και Φωτιάδης Θ. (2005), Η Περιβαλλοντική Συνείδηση των Καταναλωτών και η Επίδραση της στην Αγοραστική τους Συμπεριφορά. Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3(1), 42-53.

    2004

    • Βασιλειάδης Χ., Φωτιάδης Θ. και Χατζηθωμάς Λ. (2004), Η χρήση του Εσωτερικού Μάρκετινγκ και των τεχνολογιών πληροφορίας με σκοπό την επίτευξη της Ολοκληρωμένης Μάρκετινγκ Επικοινωνίας, Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2(2/3), 33-43.
    • Συνέδρια (34 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Voutsa, M., Boutsouki, C., Hatzithomas, L., and Tsichla, E. (2019), Gelotophobes, gelotophiles, katagelasticists and their media preferences: A new market’s psychographic variable, 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Crete, Greece, 10- 12 July, 2019.
     • Margariti, K., Tsichla, E., Hatzithomas, L. and Voutsa, M. (2019), Physiological versus Self-report Measures in Emotional Advertising, Considering the Moderating Role of Social Desirability: A Research Agenda, 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues, Heraklion, Crete, Greece, 10- 12 July, 2019.
     • Margariti, K., Boutsouki, C., and Hatzithomas, L. (2019), The effectiveness of "white" space in print advertising: An examination across gender in the Indian market, International Symposium on Consumer Personality in Contemporary Contexts, Thessaloniki, Greece.
     • Vasilakou, E., Theodorakioglou, F., Hatzithomas, L., Boutsouki, C., (2019), Self-construals and soft-/hard-sell appeals in purchase intention: The mediating effect of perceived threat to freedom, International Symposium on Consumer Personality in Contemporary Contexts, Thessaloniki, Greece.
     • Voutsa, M., Boutsouki, C., Hatzithomas, L., Tsichla, E. (2019), Elicited emotions by disparaging humorous ads: The moderating role of gelotophobia, gelotophilia, and katagelasticism. International Symposium on Consumer Personality in Contemporary Contexts, Thessaloniki, Greece.

     2014

     • Hatzithomas L., Boutsouki C., and Zotos Y. (2014), The Role of Economic Conditions on the Effectiveness of Greek Humorous TV Advertising, EAA's 13th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Amsterdam, Netherlands, (Among the five nominees for the best paper award).
     • Hatzithomas L., Pigadas V., Boutsouki C., and Zotos Y. (2014), A Model for Consumer Engagement in eWOM via Social Media, EAA's 13th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Amsterdam, Netherlands.

     2012

     • Vlachopoulou E., Boutsouki C., Hatzithomas L. (2012), Teenagers and Social Media: The effect of personality, brand loyalty and peer group pressure, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI).
     • Hatzithomas N., Hatzithomas L., and Boutsouki C. (2012), Social Media Advertising Platforms: A Cross-cultural Study, World Media Economics and Management Conference, Thessaloniki, Greece.

     2011

     • Tsichla E., Hatzithomas L., and Boutsouki C. (2011), Gender differences in the interpretation of a Museum's web atmosphere: A selectivity hypothesis approach, International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Athens, Greece.
     • Hatzithomas L., Outra E., Zotos Y. and Boutsouki C. (2011), Is Humor a Countercyclical Advertising Strategy? International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Athens, Greece.
     • Tsichla E., Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2011), The Mediating Effect of Brand Personality on the Relationship between Online Atmospherics and Attitudes toward the Site, 40th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Ljubljana, Slovenia.

     2010

     • Hatzithomas L., Outra E. and Zotos Y. (2010), Postmodern Advertising: A Longitudinal Study of Super Bowl Commercials, 39th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Copenhagen, Denmark.

     2009

     • Gkorezis P., Hatzithomas L. and Petridou E. (2009), Humor as a Moderator of the Relationship between Leader-Member Exchange and Employee's Psychological Empowerment, Conference of International Academy of Management and Business (IAMB), Constantinople, Turkey.
     • Hatzithomas L., Stamelos I., Antoniadis I. and Fotiadis T. (2009), On the Success of ERP systems: A Comparative study between Open Source and Commercials Systems, 4th Balkan Conference in Informatics (BCI 2009), Thessaloniki, Greece.
     • Palla P. and Hatzithomas L. (2009), Is Website Interactivity Always an Advantageous Construct?, 2nd Biennial International Conference on Services Marketing, Thessaloniki, Greece.
     • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2009), Cognitive Processing and Retrieval of Humorous Advertising Cues: Synergy between Print Advertising and Packaging, 38th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Nantes, France.

     2008

     • Zotou Y. A., Hatzithomas L., and Palla K. P. (2008). The Effects of 3D Billboards on Consumers' Attention and Awareness, International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Ljubljana, Slovenia.
     • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2008), Humorous Message Taxonomy: exploring the role of the various humor types on advertising, 37th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Brighton, UK.
     • Palla K.P., Hatzithomas L. and Zotou Y.A., (2008). Competitive Interference and Effectiveness of 3D Billboards: An Experimental Approach, International Conference of Research in Advertising, Antwerp, Belgium.
     • Hatzithomas L. (2008), Humor as an Advertising Retrieval Cue: A Research Agenda, International Conference of Research in Advertising, Antwerp, Belgium.

     2007

     • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2007). A Cross-Cultural Analysis of Humorous Print Advertising in the UK and Greece, International Conference on Marketing and Development, Proceedings, Washington, USA. (Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Macromarketing,27(4), 432).
     • Hatzithomas L., Zotou A., Tsourvakas G., Koutsia N. (2007). Motion Picture as a "Total-Product": The Effect of Movie Theater Atmospherics on the Word of Mouth for Motion Pictures, International Conference on Marketing and Development, Proceedings, Competitive paper, Washington, USA. (Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Macromarketing,27(4), 426-427).

     2006

     • Κατσιαδάκης Ν., Μπίμπη Μ., Χατζηθωμάς Λ. (2006). Διαχείριση γνώσης σε επιχειρήσεις και φορείς της Ελλάδας, 3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
     • Κατσιαδάκης Ν., Μπίμπη Μ., Χατζηθωμάς Λ. (2006). Αντιλήψεις και Προσωπικές Απόψεις Εργαζομένων για τη Διαχείριση Γνώσης στην Ελλάδα. 18ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών "Σχεδίαση Λειτουργιών, Ανάκτηση Πληροφοριών και Διαχείριση Γνώσης".
     • Hatzithomas L., and Tsourvakas G. (2006). Stimulus - schema incongruity and humorous advertising effectiveness. The role of Integrated Marketing Communications, Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Athens.
     • Hatzithomas L., and Boutsouki C., (2006). Types of humour in advertising, Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Athens.
     • Hatzithomas L. and Stamelos Ι. (2006). Enterprise Resource Planning" and "Customer Relationship Management" systems Success: An application of Delone and McLean's model, 10th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

     2005

     • Κατσιαδάκης Ν., Μπίμπη Μ., Χατζηθωμάς Λ. (2005). Διαχείριση γνώσης σε επιχειρήσεις και φορείς της Ελλάδας, Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, 107.
     • Σουμπενιώτης Δ., Χατζηθωμάς Λ., Φωτιάδης Θ. (2005). Η χρήση της φανερής γνώσης για την άσκηση πολιτικών Database Marketing στα τουριστικά γραφεία, Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, 86.
     • Vassiliadis C., Fotiadis T., Hatzithomas L., Vassiliadis S. (2005). A proposed information system for evaluating 3-D multimedia tourist destinations that shows a high level of realistic representation, Information and Communication Technologies in Tourism 2005, ENTER 11, Work in Progress, Innsbruck, Austria.
     • Fotiadis T., Vassiliadis C., Hatzithomas L. and Gkotzamanis E. (2005). An IT approach against brand positioning confusion on hospitality enterprises: The case of Greek Hotels, Information and Communication Technologies in Tourism 2005, ENTER 11, Competitive paper, Innsbruck, Austria, 371-382.
     • Soubeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T. and Vasiliadis C. (2005). The importance of facilities in the success of integrated marketing communication of hotel enterprises, 9th International Conference on Marketing and Development, Proceedings, Competitive paper, Thessaloniki, Greece. (Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Macromarketing, 25(2), 264).

     2004

     • Fotiadis T, Haramis G., Vassiliadis C., Hatzithomas L. and Gkotzamanis E. (2004). A Case Studies' approach on Marketing High Technology products; Application of an innovative decision making procedure about new high tech products and their introduction into the highly uncertain, turbulent environment of the market, through a strategic-systemic approach of operational intradepartmental coexistence and cooperation, 8th International Workshop on Teamworking, EIASM, proceedings, Work in Progress, Tr
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font