Χατζηθωμάς Λεωνίδας
 • 2310-891684
 • hatzithomas uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 301

  Χατζηθωμάς Λεωνίδας

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταδιδακτορικός υπότροφος στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα».
  • Διδάκτωρ της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία».
  • Διπλωματούχος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Ειδίκευσης στην «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Η Χρήση των Συναισθημάτων στη Διαφήμιση
  Μεταμοντέρνα Διαφήμιση
  Εταιρική Επικοινωνία στα Κοινωνικά Δίκτυα
  Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ
  Διαχείριση Μάρκας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΟΔ0516)
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
   (ΟΔ0613)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (MTM0106)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0721)
  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0620)
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
   (ΟΔ0706-2)
  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
   (MTM0206)
  • ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
   (ΔΕ0318)
  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
   (ΔΕ0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα μελετά τη θεωρία και την πρακτική των δημοσίων σχέσεων όπως εφαρμόζονται σε μία εταιρία, έναν οργανισμό, για ένα δημόσιο πρόσωπο και έναν πολιτικό φορέα. Περιγράφει τις συνέργιες των δημοσίων σχέσεων με τις υπόλοιπες επικοινωνιακές δραστηριότητες του μάρκετινγκ, όπως τη διαφήμιση, την προώθηση πωλήσεων, το άμεσο μάρκετινγκ και τις προσωπικές πωλήσεις. Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ίδρυσης τμήματος δημοσίων σχέσεων εσωτερικά στον οργανισμό και της συνεργασίας με εξωτερικούς συμβούλους δημοσίων σχέσεων. Μέσα από μελέτη συγκεκριμένων επιχειρησιακών περιπτώσεων αναλύει τις διαφορετικές τεχνικές οικοδόμησης θετικής εικόνας και το πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής δημοσίων σχέσεων (αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων, άσκηση επιρροής, πειθώ, δράση, μακροχρόνια φήμη). Επιπρόσθετα διερευνά τις μεθόδους αποτελεσματικής λειτουργίας ενός γραφείου τύπου, όσον αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και αναλύει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός εκπροσώπου τύπου. Εξετάζει, επίσης, τις στρατηγικές αντιμετώπισης των κρίσεων, έτσι ώστε να κατανοηθεί η σφοδρότητα με την οποία εξελίσσονται σήμερα και αναδεικνύει την κομβική σημασία της άρτιας προετοιμασίας και υλοποίησης ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης σε επικοινωνιακό και διαχειριστικό επίπεδο.

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο του μαθήματος «Διαφήμιση» αναφέρεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων της διαφήμισης και της προώθησης από τη σκοπιά της επιχείρησης και της διαφημιστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται τα στάδια που συνθέτουν το διαφημιστικό πρόγραμμα, διαμορφώνονται οι στόχοι, ενώ προσδιορίζεται ο ρόλος και η βαρύτητα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Συζητούνται οι παράγοντες που επιδρούν στο ύψος και στον τρόπο καθορισμού του διαφημιστικού προϋπολογισμού. Εξετάζεται η στρατηγική δημιουργίας της διαφήμισης που οριοθετείται από τη «δημιουργική ιδέα», τη «μοναδική πρόταση πώλησης» (U.S.P), το «μήνυμα», το «σχεδιασμό του περιγράμματος», την «απεικόνιση» και την «ανάπτυξη του κειμένου». Η επιλογή των «μέσων μαζικής επικοινωνίας» (μ.μ.ε) για την παρουσίαση του «μηνύματος» και η αγορά «χρόνου» και «χώρου» σε αυτά καλύπτονται εκτεταμένα. Γίνεται αναφορά στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της διαφημιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται οι εξελίξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση, στο διαδίκτυο (Internet), στην πολιτική διαφήμιση και στην κοινωνική διάσταση της διαφήμισης. Επιπρόσθετα αναλύονται σύγχρονα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, όπως η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, τα κοινωνικά μέσα, το word of mouth και το Anti-branding.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η «Διαχείριση Μάρκετινγκ Σχέσεων» είναι ένας τρόπος για να προσδιορίσεις και να εγκαθιδρύσεις, να διατηρήσεις και να ενισχύσεις τις σχέσεις με τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (Stakeholders), εξασφαλίζοντας κέρδη, ούτως ώστε οι στόχοι όλων των μερών που αναμιγνύονται να συναντιούνται κι αυτό επιτυγχάνεται με την αμοιβαία ανταλλαγή και την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Το «Μάρκετινγκ Σχέσεων» αποτελεί μία νέα προσέγγιση που έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν μεμονωμένες συναλλαγές με τους πελάτες τους. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του «Μάρκετινγκ Σχέσεων» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει το «Μάρκετινγκ Σχέσεων» για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ και για την ικανοποίηση των πελατών. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία προσαρμογής των στρατηγικών μάρκετινγκ στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών στρατηγικής σημασίας μίας επιχείρησης. Αναδεικνύονται, επίσης, οι πρακτικές και τα εργαλεία της στρατηγικής Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Το μάθημα ξεκινά με την παράθεση των βασικών εννοιών και πρακτικών του «Μάρκετινγκ Σχέσεων», εξειδικεύεται στις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων και δίνει έμφαση σε εργαλεία όπως η διερεύνηση πελατειακών αναγκών και επιθυμιών και η πρακτική πλευρά της επικοινωνίας με τις βασικές αγορές πελατών (διαχείριση αντιρρήσεων, δεσμεύσεις, επικοινωνία κ.ά.). Οι τελευταίες διαλέξεις εστιάζονται στις σύγχρονες εξελίξεις που έχουν επέλθει στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο όπως η συν-δημιουργία (Co-creation), αλλά και στη συμπεριφορά των καταναλωτών (Prosumers και οι Presumers).

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το διεθνές μάρκετινγκ αναφέρεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συντονισμένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ σε πολλές και διαφορετικές εθνικές αγορές. Είναι ο τομέας του μάρκετινγκ που προσεγγίζει τις αγορές υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του «Διεθνούς Μάρκετινγκ» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει το «Διεθνές Μάρκετινγκ» για την κατανόηση των διεθνών αγορών, για τη διαμόρφωση διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ και για τη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επιπλέον, μελετώνται οι στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ που δύναται να υιοθετήσει μία επιχείρηση για να επιτύχει μία ομαλή και κερδοφόρα εισαγωγή σε αγορές του εξωτερικού. Οι φοιτητές μέσω της συμμετοχής τους στις διαλέξεις, αλλά και στην εργασία του μαθήματος θα εντρυφήσουν στις πολιτισμικές και οικονομικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά έθνη και θα μάθουν να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές μάρκετινγκ σε αυτές.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα δίνει έμφαση σε ειδικά θέματα ανάλυσης του Μάρκετινγκ. Ενότητες όπως, η Διαχείριση Σχέσεων Πελατών για επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών, Η προβολή τουριστικών υπηρεσιών και προορισμών, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και τα θεωρητικά εργαλεία του, όπως επίσης και η  Διαχείριση και το Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων, αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς του μαθήματος. Στο φοιτητή και στη φοιτήτρια παρουσιάζονται αρχικά κάποιες θεματικές περιοχές του Μάρκετινγκ με τη μορφή διαλέξεων, όπως: Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος Προβολής, Ο σχεδιασμός Μέσων, Έλεγχος αποτελεσματικότητας, Διαφήμιση και Διαδίκτυο καθώς και ειδικότερες θεματικές του Μάρκετινγκ όπως η Διαχείριση Σχέσεων, η Έρευνα Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών και Ειδικότερων περιπτώσεων όπως τα Γεγονότα και οι Εκδηλώσεις. Επίσης κατά την διάρκεια του εξαμήνου δίνονται εργασίες με τη μορφή case study ή άρθρα και θεματικές προς συζήτηση και παρουσίαση. Στο μάθημα μπορούν να δοθούν και εργασίες με σκοπό την εμπλοκή των φοιτητών σε ειδικότερα θέματα έρευνας Μάρκετινγκ.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MTM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος «Προβολή και Διαφήμιση είναι να διδάξει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις βασικές αρχές και τα σημαντικότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη διαφήμιση. Επιπρόσθετα, στόχος του μαθήματος είναι να ωθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία για να προτείνουν διαφημιστικές / επικοινωνιακές λύσεις σε πραγματικές επιχειρησιακές περιπτώσεις.

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

   

  Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως ?αποφασίζοντα?. Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • Hatzithomas L., Boutsouki C., Pigadas V., Zotos Y. (2015), PEER: Looking into Consumer Engagement in e-WOM through Social Media, In EAA Advances in Advertising Research, Springer Gabler, Germany (Chapter), Vol. VI.

   2008

   • Χατζηθωμάς Λ. (2008). Το χιούμορ στην Τηλεοπτική Διαφήμιση: Τύποι του Χιούμορ, Κατηγορίες Προϊόντων, Διαφημιστική Αποτελεσματικότητα, Διαμόρφωση Στάσεων και Συναισθημάτων, Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ, Μονογραφία στη σειρά Θέματα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
   • Χατζηθωμάς Λ. (2008). Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications), κεφάλαιο στο βιβλίο "Διαφήμιση" του κ. Γεώργιου Ζώτου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
   • Χατζηθωμάς Λ. (2008). Το Χιούμορ ως Στοιχείο της Συγκινησιακής Έκκλησης στο Μήνυμα, κεφάλαιο στο βιβλίο "Διαφήμιση" του κ. Γεώργιου Ζώτου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Margariti K., Boutsouki C., Hatzithomas L. and Zotos Y. (2019), Visual Metaphors in Food Advertising: A cross-cultural study, Food Research International, 115, 338-351. (Impact Factor 3, 520, και στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Hatzithomas, L. Misirlis, N., Boutsouki, C. and Vlachopoulou, M. 2018, Understanding the Role of Personality Traits on Facebook Intensity, International Journal of Internet Marketing & Advertising, (1*ABS-2018, SCImago-2017 Q3).
    • Hatzithomas, L., Gkorezis, P., Zotou, A. and Tsourvakas, G. 2018, The impact of Atmospherics on WOM about Short-Life-Cycle Products: The Case of Motion Pictures, Journal of Product & Brand Management, 2,757 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2018, 1*ABS-2018, SCImago-2017 Q1).
    • Kotzaivazoglou D., Hatzithomas L. and Tsichla E. (forthcoming), Gender Stereotypes in Advertisements for Male Politicians: Longitudinal Evidence from Greece, International Review on Public and Nonprofit Marketing. (1*ABS-2015 και στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q3 στην κατηγορία Marketing)

    2017

    • Riskos, K., Hatzithomas, L., Boutsouki, C. and Zotos, Y., 2017. Corporate Facebook posts in the UK and Greece: a content analysis. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 11(3), pp.233-251, (1*ABS-2018, SCImago-2017 Q3).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Hatzithomas, L., Fotiadis, T.A. and Coudounaris, D.N., 2016. Standardization, Adaptation, and Personalization of International Corporate Social Media Communications. Psychology & Marketing, 33(12), pp.1098-1105, (2,0 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2016, 3*ABS-2018, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Boutsouki, C. and Zotos, Y., 2016. The role of economic conditions on humor generation and attitude towards humorous TV commercials. Humor: International Journal of Humor Research, 29(4), pp.483-505, (0,660 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2016, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Zotou, A.Y. and Palla, P. 2016. Measuring the impact of competitive advertising environment and ad-exposure time on 3D posters' effectiveness. Journal of Customer Behaviour, 15(2), pp.153-172, (1*ABS-2018).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Hatzithomas, L., Boutsouki, C. and Ziamou, P., 2016. A longitudinal analysis of the changing roles of gender in advertising: a content analysis of Super Bowl commercials. International Journal of Advertising, 35(5), pp.888-906, (2,451 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 2016, 2*ABS-2018, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsichla, E., Hatzithomas, L. and Boutsouki, C., 2016. Gender differences in the interpretation of web atmospherics: A selectivity hypothesis approach. Journal of Marketing Communications, 22(6), pp.563-586, (2*ABS-2010, 1*ABS-2015, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Chatzithomas N., Boutsouki C., Hatzithomas L., Zotos Y. (2014), Social Media Advertising Platforms: A Cross-Cultural Study. International Journal on Strategic Innovation Marketing, 1(2).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • Hatzithomas L., Zotos Y. and Boutsouki C. (2011), Humor and Cultural Values in Print Advertising: A Cross - Cultural Study, International Marketing Review, 28(1). (2,600 Impact Factor, Thomson Reuters Social Science Citation Index, 3*ABS-2015, SCImago-2017 Q1).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gkorezis P., Hatzithomas L. and Petridou E. (2011), The impact of leader's humor on employees' psychological empowerment: the moderating role of tenure, Journal of Managerial Issues, 23(1), (στο SCImago του 2015 έχει κατάταξη Q4).

    2009

    • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2009), The effects of culture and product type on the use of humor in Greek TV advertising: An application of Speck's Humorous Message Taxonomy, Journal of Current Issues & Research in Advertising, 31(1): 43-61. (SCImago-2017 Q2).

    2007

    • Hatzithomas L., Stamelos Ι., and Fotiadis T. (2007). Quality and effectiveness of ERP - CRM systems: Implications for Information Systems Marketing Strategies, Journal of Applied Business Research, 23(3):33-52 (στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q3).
    • Soubeniotis D., Fotiadis T., Hatzithomas L. and Vassiliadis C., (2007), The Importance of Facilities in the Success of Integrated Marketing Communication of Hotel Enterprises, European Journal of Scientific Research, 17(1), 106-116, (εμφανίζεται στον κατάλογο Scopus, στο SCImago του 2017 έχει κατάταξη Q4).
    • Soubeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T. (2007), The Combination of Marketing and Knowledge Management Strategies in Travel Agencies, The Cyprus Journal of Sciences, 5 (Summer): 201-218.
    • Τσουρβάκας Γ., Βεγλής Ανδρέας, Εμμανουηλίδης Χρήστος και Χατζηθωμάς Λ. (2007), Μελέτη της λειτουργίας της "διαφήμισης στόμα με στόμα" στη βιομηχανία του κινηματογράφου, Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 5(1), 24-38.

    2006

    • Soubeniotis D., Fotiadis T., and Chatzithomas L., Mertzimekis C. (2006), Evaluation of mergers & acquisitions in Greece. International Research Journal of Finance and Economics, 2006(4), 92-104, (στο SCImago του 2015 έχει κατάταξη Q4).
    • Vassiliadis C., Fotiadis T., Hatzithomas L., Vassiliadis S. (2006). A proposed information system for evaluating 3-D multimedia tourist destinations that shows a high level of realistic representation, Global Education Journal, 2006(2). (εμφανίζεται στον κατάλογο Cabells)
    • Χατζηθωμάς Λ., Κουτσιά Ν., Φωτιάδης Θ. και Τσουρβάκας Γ. (2006), Η επίδραση των Σχεδιαστικών - Κατασκευαστικών Στοιχείων των κινηματογραφικών αιθουσών στην ψυχολογία του θεατή: Μια προσέγγιση του Ολοκληρωμένου Μάρκετινγκ Επικοινωνιών, Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4(1), 18-30.

    2005

    • Χατζηθωμάς Λ., Κουτσιά Ν., Σουμπενιώτης Δ, και Φωτιάδης Θ. (2005), Η Περιβαλλοντική Συνείδηση των Καταναλωτών και η Επίδραση της στην Αγοραστική τους Συμπεριφορά. Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3(1), 42-53.

    2004

    • Βασιλειάδης Χ., Φωτιάδης Θ. και Χατζηθωμάς Λ. (2004), Η χρήση του Εσωτερικού Μάρκετινγκ και των τεχνολογιών πληροφορίας με σκοπό την επίτευξη της Ολοκληρωμένης Μάρκετινγκ Επικοινωνίας, Τριμηνιαία Επιθεώρηση της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2(2/3), 33-43.
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • Hatzithomas L., Pigadas V., Boutsouki C., and Zotos Y. (2014), A Model for Consumer Engagement in eWOM via Social Media, EAA's 13th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Amsterdam, Netherlands.
     • Hatzithomas L., Boutsouki C., and Zotos Y. (2014), The Role of Economic Conditions on the Effectiveness of Greek Humorous TV Advertising, EAA's 13th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Amsterdam, Netherlands, (Among the five nominees for the best paper award).

     2012

     • Hatzithomas N., Hatzithomas L., and Boutsouki C. (2012), Social Media Advertising Platforms: A Cross-cultural Study, World Media Economics and Management Conference, Thessaloniki, Greece.
     • Vlachopoulou E., Boutsouki C., Hatzithomas L. (2012), Teenagers and Social Media: The effect of personality, brand loyalty and peer group pressure, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI).

     2011

     • Tsichla E., Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2011), The Mediating Effect of Brand Personality on the Relationship between Online Atmospherics and Attitudes toward the Site, 40th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Ljubljana, Slovenia.
     • Hatzithomas L., Outra E., Zotos Y. and Boutsouki C. (2011), Is Humor a Countercyclical Advertising Strategy? International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Athens, Greece.
     • Tsichla E., Hatzithomas L., and Boutsouki C. (2011), Gender differences in the interpretation of a Museum's web atmosphere: A selectivity hypothesis approach, International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Athens, Greece.

     2010

     • Hatzithomas L., Outra E. and Zotos Y. (2010), Postmodern Advertising: A Longitudinal Study of Super Bowl Commercials, 39th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Copenhagen, Denmark.

     2009

     • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2009), Cognitive Processing and Retrieval of Humorous Advertising Cues: Synergy between Print Advertising and Packaging, 38th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Nantes, France.
     • Palla P. and Hatzithomas L. (2009), Is Website Interactivity Always an Advantageous Construct?, 2nd Biennial International Conference on Services Marketing, Thessaloniki, Greece.
     • Hatzithomas L., Stamelos I., Antoniadis I. and Fotiadis T. (2009), On the Success of ERP systems: A Comparative study between Open Source and Commercials Systems, 4th Balkan Conference in Informatics (BCI 2009), Thessaloniki, Greece.
     • Gkorezis P., Hatzithomas L. and Petridou E. (2009), Humor as a Moderator of the Relationship between Leader-Member Exchange and Employee's Psychological Empowerment, Conference of International Academy of Management and Business (IAMB), Constantinople, Turkey.

     2008

     • Hatzithomas L. (2008), Humor as an Advertising Retrieval Cue: A Research Agenda, International Conference of Research in Advertising, Antwerp, Belgium.
     • Palla K.P., Hatzithomas L. and Zotou Y.A., (2008). Competitive Interference and Effectiveness of 3D Billboards: An Experimental Approach, International Conference of Research in Advertising, Antwerp, Belgium.
     • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2008), Humorous Message Taxonomy: exploring the role of the various humor types on advertising, 37th Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Brighton, UK.
     • Zotou Y. A., Hatzithomas L., and Palla K. P. (2008). The Effects of 3D Billboards on Consumers' Attention and Awareness, International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Ljubljana, Slovenia.

     2007

     • Hatzithomas L., Zotou A., Tsourvakas G., Koutsia N. (2007). Motion Picture as a "Total-Product": The Effect of Movie Theater Atmospherics on the Word of Mouth for Motion Pictures, International Conference on Marketing and Development, Proceedings, Competitive paper, Washington, USA. (Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Macromarketing,27(4), 426-427).
     • Hatzithomas L., Boutsouki C. and Zotos Y. (2007). A Cross-Cultural Analysis of Humorous Print Advertising in the UK and Greece, International Conference on Marketing and Development, Proceedings, Washington, USA. (Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Macromarketing,27(4), 432).

     2006

     • Hatzithomas L. and Stamelos Ι. (2006). Enterprise Resource Planning" and "Customer Relationship Management" systems Success: An application of Delone and McLean's model, 10th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
     • Hatzithomas L., and Boutsouki C., (2006). Types of humour in advertising, Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Athens.
     • Hatzithomas L., and Tsourvakas G. (2006). Stimulus - schema incongruity and humorous advertising effectiveness. The role of Integrated Marketing Communications, Annual Conference of the European Marketing Academy (EMAC), Athens.
     • Κατσιαδάκης Ν., Μπίμπη Μ., Χατζηθωμάς Λ. (2006). Αντιλήψεις και Προσωπικές Απόψεις Εργαζομένων για τη Διαχείριση Γνώσης στην Ελλάδα. 18ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών "Σχεδίαση Λειτουργιών, Ανάκτηση Πληροφοριών και Διαχείριση Γνώσης".
     • Κατσιαδάκης Ν., Μπίμπη Μ., Χατζηθωμάς Λ. (2006). Διαχείριση γνώσης σε επιχειρήσεις και φορείς της Ελλάδας, 3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

     2005

     • Soubeniotis D., Hatzithomas L., Fotiadis T. and Vasiliadis C. (2005). The importance of facilities in the success of integrated marketing communication of hotel enterprises, 9th International Conference on Marketing and Development, Proceedings, Competitive paper, Thessaloniki, Greece. (Η περίληψη της εργασίας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Macromarketing, 25(2), 264).
     • Fotiadis T., Vassiliadis C., Hatzithomas L. and Gkotzamanis E. (2005). An IT approach against brand positioning confusion on hospitality enterprises: The case of Greek Hotels, Information and Communication Technologies in Tourism 2005, ENTER 11, Competitive paper, Innsbruck, Austria, 371-382.
     • Vassiliadis C., Fotiadis T., Hatzithomas L., Vassiliadis S. (2005). A proposed information system for evaluating 3-D multimedia tourist destinations that shows a high level of realistic representation, Information and Communication Technologies in Tourism 2005, ENTER 11, Work in Progress, Innsbruck, Austria.
     • Σουμπενιώτης Δ., Χατζηθωμάς Λ., Φωτιάδης Θ. (2005). Η χρήση της φανερής γνώσης για την άσκηση πολιτικών Database Marketing στα τουριστικά γραφεία, Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, 86.
     • Κατσιαδάκης Ν., Μπίμπη Μ., Χατζηθωμάς Λ. (2005). Διαχείριση γνώσης σε επιχειρήσεις και φορείς της Ελλάδας, Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών, 107.

     2004

     • Fotiadis T, Haramis G., Vassiliadis C., Hatzithomas L. and Gkotzamanis E. (2004). A Case Studies' approach on Marketing High Technology products; Application of an innovative decision making procedure about new high tech products and their introduction into the highly uncertain, turbulent environment of the market, through a strategic-systemic approach of operational intradepartmental coexistence and cooperation, 8th International Workshop on Teamworking, EIASM, proceedings, Work in Progress, Tr
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.