Σχέδιο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας