Υπεύθυνοι Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 (Υ.ΔΙ.Κ.)


Υπεύθυνοι διαχείρισης κρούσματος COVID-19 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/28.9.2020 συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 12 της ΚΥΑ 115744/Ζ1/4.9.2020 - Β΄ 3707)

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)