Παπαπανάγος Χάρρυ
 • 2310 891.471
 • hp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 227

  Παπαπανάγος Χάρρυ

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Αγορές Εργασίας και Μετανάστευση σε Οικονομίες Μετάβασης

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Ph.D) στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Essex
  • ΜΑΣΤΕΡ (MA) στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Essex
  • ΠΤΥΧΙΟ (BA) στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία,

  • Δημόσια Οικονομική,
  • Μικροπροσομοιωτική Μοντελοποίηση,
  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα,
  • Οικονομικά της Μετάβασης,
  • Συγκριτική Οικονομική,
  • Οικονομικά της Μετανάστευσης
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ECONOMICS IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα παρέχει μία σφαιρική εικόνα του οικονομικού, επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις οικονομικές προοπτικές των χωρών της περιοχής με την ανάλυση βασικών μακροοικονομικών δεικτών. Επίσης, το μάθημα εξετάζει με λεπτομέρεια τα επίπεδα διαφθοράς, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ελευθερία και το επιχειρηματικό περιβάλλον στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σε εν δυνάμει επιχειρηματίες και επενδυτές. Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον  των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης συγκρίνεται με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, των ΗΠΑ, της Κίνας και της περιοχής της CIS.

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣΑ407-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ407-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μικροοικονομική

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL174/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η Μικροοικονομία ασχολείται με την συμπεριφορά του καταναλωτή, του παραγωγού, της επιχείρησης, δηλαδή των κυττάρων της οικονομικής επιστήμης. Η κατανόηση του μαθήματος είναι απαραίτητη για όλα τα οικονομικά μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι φοιτήτριες/ητές και θα τις/τους εφοδιάσει με εργαλεία, τεχνικές και έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης.

  Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να παρέχει:

  •    Έμφαση στις θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές της μικροοικονομίας.

  •    Συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής των αρχών αυτών.

  •    Παρουσίαση μικροοικονομικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων.

  •    Έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης ο οποίος χρησιμεύει σε άλλα μαθήματα της οικονομικής ειδίκευσης.

  Οι διαλέξεις επικεντρώνονται στην παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, ενώ τα φροντιστήρια παρουσιάζουν πρακτικές εφαρμογές και ιδιαίτερα την πρακτική μορφή της μικροοικονομικής ανάλυσης.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναλυτική σκέψη,
  • Κριτική οικονομική σκέψη,
  • Οικονομική και πολιτική ανάλυση προβλημάτων,
  • Λογική επιχειρηματολογία,
  • Επίλυση προβλημάτων,
  • Συγγραφή εργασιών και οικονομικών δοκιμίων,
  • Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων για την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης,
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
  • Αυτόνομη εργασία.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  i.    Βασικό Μαθηματικό Υπόβαθρο:

  Συναρτήσεις, πρώτη και δεύτερη παράγωγος, μερικές παράγωγοι, κανόνες παραγώγησης, διαφορικά, αριστοποίηση συνάρτησης χωρίς και με περιορισμό.

  ii.   Εισαγωγή:

  Σκοπός της οικονομικής  επιστήμης - μικροοικονομία, αρχές αριστοποίησης και ισορροπίας, Μαρσαλιανό μοντέλο, σύγκριση υποδειγμάτων μερικής και γενικής ισορροπίας, έλεγχος και χρήση των οικονομικών υποδειγμάτων, όριο παραγωγικών δυνατοτήτων.

  iii.  Θεωρία Καταναλωτή - Εισοδηματικός Περιορισμός – Προτιμήσεις:

  Εισοδηματικός περιορισμός, προτιμήσεις, παραδοχές για τις προτιμήσεις, καμπύλες αδιαφορίας, υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά, ανεπιθύμητα και ουδέτερα αγαθά, κορεσμός, ομαλές προτιμήσεις και επιπρόσθετες παραδοχές, οριακός λόγος υποκατάστασης.

  iv.   Χρησιμότητα:

  Συνάρτηση χρησιμότητας, μέτρηση της χρησιμότητας, μονοτονικός μετασχηματισμός, παραδείγματα συναρτήσεων χρησιμότητας, οριακή χρησιμότητα.

  v.    Επιλογή:

  Άριστη επιλογή του καταναλωτή, μέθοδος Lagrange και πολλαπλασιαστής του Lagrange.

  vi.   Ζήτηση:

  Συνάρτηση ζήτησης, ιδιότητες της συνάρτησης ζήτησης, αντίστροφη ζήτηση, ελαστικότητες, μεταβολή ζήτησης λόγω μεταβολής τιμών και εισοδήματος, ομοθετικές προτιμήσεις.

  vii.  Εξίσωση Slutsky:

  Το αποτέλεσμα υποκατάστασης, το εισοδηματικό αποτέλεσμα, διαχωρισμός κατά Slutsky, διαχωρισμός κατά  Hicks.

  viii. Μέτρηση της Μεταβολής της Ευημερίας του Καταναλωτή:

  Πλεόνασμα του καταναλωτή και προβλήματα, αντισταθμιστική και ισοδύναμη μεταβολή με βάση την ανάλυση του Hicks,  πλεόνασμα του παραγωγού, απώλεια της ευημερίας λόγω φόρου.

  ix.   Θεωρία του Παραγωγού – Τεχνολογία και Παραγωγή:

  Τεχνολογία και παραγωγή, συνάρτηση παραγωγής, ιδιότητες της συνάρτησης παραγωγής, ιδιότητες της καμπύλης ίσου προϊόντος.

  x.    Κόστος:

  Κόστος στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο, αποδόσεις κλίμακας και η συνάρτηση κόστους, συνολικό και μέσο οριακό κόστος, πρόβλημα παραγωγού, ελαχιστοποίηση κόστους με τη μέθοδο του  Lagrange.

  xi.   Κέρδος:

  Κέρδη στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια  περίοδο, μεγιστοποίηση του κέρδους,  συγκριτική στατική.

  xii.  Τέλειος Ανταγωνισμός:

  Θεμελιώδεις υποθέσεις, βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία, κανονιστική ανάλυση του τέλειου ανταγωνισμού.

  xiii. Ατελής Ανταγωνισμός και Μονοπώλιο:

  Θεμελιώδεις υποθέσεις, ισορροπία, μονοπώλιο σε σύγκριση με πλήρη ανταγωνισμό,  εφαρμογές μονοπωλίου, καινοτομίες, φορολογία μονοπωλητή, κανονιστική ανάλυση μονοπωλίου.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο (είτε στην Τάξη, είτε σε μικρότερες ομάδες φοιτητών)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης COMPUS

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστήριο

  26

  Προσθετική Διδασκαλία και Συμβουλευτική

  13

  Γενική Προετοιμασία ­ Αυτοτελής Μελέτη

  59

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε:

  (α) μία πρόοδο (ενδιάμεση εξέταση), η οποία προσαυξάνει τον τελικό βαθμό κατά το 30% του βαθμού της προόδου και

  (β) μία τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  Τόσο στην τελική εξέταση, όσο και στην πρόοδο οι φοιτήτριες/ητές εξετάζονται σε ερωτήματα επίλυσης προβλημάτων και σε θεωρητικές ερωτήσεις υποβάθρου.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και προσβάσιμα από τους φοιτητές στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης COMPUS: http://compus.uom.gr/BAL174/index.php.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Varian, Hal (2015) Μικροοικονομική, Κριτική.
  • Nicholson, Walter (2008) Μικροοικονομική Θεωρία, Κριτική.
  • Παπαπανάγος, Χ., και Α. Ψειρίδου (2009) Ασκήσεις και Λύσεις για το Μάθημα της Μικροοικονομικής, Κριτική.
  • Δρανδάκης, Ε., Γ. Μπήτρος, και Ν. Μπαλτάς (–) Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Α, Μπένου.
  • Δρανδάκης, Ε., Γ. Μπήτρος, και Ν. Μπαλτάς (1994) Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Β, Α. Σταμούλης.
  • Katz, M.L., and S. Rosen (–) Microeconomics, τελευταία έκδοση, Irwin.
  • Pindyck, R.S, and D.L. Rubinfeld (–) Microeconomics, τελευταία έκδοση, Prentice Hall.
  • Estrin, S., and D. Laidler (–) Introduction to Microeconomics, τελευταία έκδοση, Harvester Wheatsheaf.
  • Gravelle, H., and R. Rees (–) Microeconomics, τελευταία έκδοση.

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
   (ΒΣ426-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ426-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Αρχές Οικονομικής

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI215/

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Η ανάπτυξη της γνώσης για τις οικονομίες της Α και ΝΑ Ευρώπης αναφορικά με:

   • τη διαδικασία και την ταχύτητα μετάβασης τους από μία κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία, σε       μία οικονομία της αγοράς και την αξιολόγηση της προόδου κάθε χώρας τόσο στα  αρχικά, όσο       και σε μεταγενέστερα στάδια της μετάβασης

  • το γεω-οικονομικό τους αποτύπωμα και την οικονομική τους θέση στο παγκόσμιο οικονομικό    

     σύστημα από την αρχή της μετάβασης μέχρι σήμερα

  • το μακροοικονομικό τους περιβάλλον και τις αναπτυξιακές τους προοπτικές

  • το βιοτικό τους επίπεδο και τον βαθμό σύγκλισής τους με ΗΠΑ και ΕΕ-27

  • τη δημοσιονομική τους θέση και  τις προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων και επιχειρήσεων

  • τη διαχρονική αξιολόγηση του επιπέδου διαφθοράς  κάθε χώρας και της όποιας προόδου έχει  

     επιτευχθεί για την καταπολέμησή της

  • την διαχρονική αξιολόγηση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κάθε χώρας και

    εντοπισμό μη ανταγωνιστικών τομέων της οικονομίας

  • την διαχρονική αξιολόγηση του επιπέδου οικονομικής ελευθερίας  κάθε χώρας και εντοπισμός   

     ανελεύθερων τομέων της οικονομίας.

  • τη διαχρονική αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κάθε χώρας και εντοπισμός

      παραμέτρων  του επιχειρείν που χρήζουν μεταρρυθμίσεων.

   Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με:

  • την εφαρμογή εργαλείων της οικονομικής επιστήμης σε οικονομίες μετάβασης

  • την εξοικείωση στη χρήση μακροοικονομικών δεικτών, διεθνών δεικτών συγκριτικής       αξιολόγησης  και δεικτών μετάβασης για την κριτική αξιολόγηση της προόδου που έχουν πετύχει     οι οικονομίες της Α. και Ν.Α. Ευρώπης

  • τη πρόβλεψη των αναπτυξιακών, επιχειρηματικών και επενδυτικών προοπτικών των οικονομιών

      της Α. και Ν.Α. Ευρώπης

  • τον εντοπισμό συγκριτικών πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων των οικονομιών της Α. και Ν.Α.

     Ευρώπης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, επιχειρήσεων και κεφαλαίων.

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Με την ολοκλήρωση αυτής της σειράς διαλέξεων οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν κρητικά:

   •  την μεταρρυθμιστική ικανότητα της κάθε υπό μετάβαση οικονομίας.

  •  την πρόοδο των οικονομιών μετάβασης και την συγκριτική τους θέση στο παγκόσμιο       οικονομικό  σύστημα.

  •  την ελκυστικότητα των οικονομιών της Α. και Ν.Α. Ευρώπης στην προσέλκυση ξένων  επενδύσεων,επιχειρήσεων και κεφαλαίων.

  •  το ρυθμό σύγκλισης του βιοτικού επιπέδου των οικονομιών της Α. και Ν.Α. Ευρώπης με αυτό  της  ΕΕ-27 και των ΗΠΑ.

   

  (3)     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η κατάρρευση των κεντρικά σχεδιασμένων σοσιαλιστικών οικονομιών στη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη, το 1989, οδήγησε στη διαδικασία της μετάβασης τους από ένα κεντρικά σχεδιασμένο οικονομικό σύστημα, σε ένα οικονομικό σύστημα βασισμένο στην αγορά. Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος, γίνεται μία εισαγωγή στις οικονομίες της Α. και Ν.Α. Ευρώπης και αποτυπώνεται η γεω-οικονομική τους θέση. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταβατικής διαδικασίας και αξιολογείται η μεταρρυθμιστική πρόοδος των υπό μετάβαση οικονομιών. Επίσης, στην ενότητα αυτή, με την χρήση μακροοικονομικών δεικτών, παρουσιάζεται το οικονομικό προφίλ των περιοχών της Α. και Ν.Α. Ευρώπης και συγκρίνεται με αυτό της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Έμφαση δίνεται στο μέγεθος της εσωτερικής αγοράς των χωρών της Α. και Ν.Α. Ευρώπης, στους ρυθμούς ανάπτυξης και στους παράγοντες που επηρεάζουν τις αναπτυξιακές τους προοπτικές, καθώς και στο βιοτικό τους επίπεδο και στο ρυθμό σύγκλισής τους με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Τέλος, στην ενότητα αυτή αναλύεται το δημοσιονομικό προφίλ των οικονομιών της Α. και Ν.Α. Ευρώπης, και συγκρίνεται με αυτό της ΕΕ-27 και των ΗΠΑ. Έμφαση δίνεται στο ύψος του φορολογικού βάρους, και στο μέγεθος των δημοσίων δαπανών, του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου χρέους. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος, παρουσιάζονται διεθνείς δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης όπως: ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CorruptionPerceptionIndex, CPI), ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (GlobalCompetitivenessIndex, GCI), ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (IndexofEconomicFreedom) και ο Δείκτης Ευκολίας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (EasyofDoingBusiness, EDB). Με βάση την εξέλιξη των τιμών των δεικτών αυτών διαχρονικά, γίνεται η αξιολόγηση της προόδου κάθε χώρας αναφορικά με τη μείωση της διαφθοράς, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής ελευθερίας και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι επιδόσεις της κάθε χώρας  συγκρίνονται με αυτές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Κίνας.

  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

  ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος, (Εβδομάδες 1-8)

  1.1. Εισαγωγή στις Οικονομίες της Α & ΝΑ Ευρώπης

  1.2. Οικονομίες Μετάβασης και Αξιολόγηση Προόδου

  1.3. Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες

  1.4.  Σύνθεση του ΑΕΠ ανά Τομέα της Οικονομίας στην Α & ΝΑ Ευρώπη και ο Δείκτης    Ανθρώπινης  Ανάπτυξης

  1.5. Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Ανάπτυξη στην Α & ΝΑ Ευρώπη

  1.6. Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές των Χωρών της Α & ΝΑ Ευρώπης

  1.7. Βιοτικό Επίπεδο και Σύγκλιση των Χωρών της Α & ΝΑ Ευρώπης με USA&EU

  1.8. Η Δημοσιονομική Θέση των Χωρών της Α & ΝΑ Ευρώπης

  1.9. Δημόσιο Χρέος και Οικονομική Ανάπτυξη στην Α και ΝΑ Ευρώπη.

   ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος (Εβδομάδες 8-13)

  2.1. Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CorruptionPerceptionIndex)

  2.2.Ο Δείκτης Ολικής Ανταγωνιστικότητας (GlobalCompetitivenessIndex)
  2.3. Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (IndexofEconomicFreedom)

  2.4. Ο Δείκτης Ευκολίας του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (EasyofDoing Business).

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Σύνδεσμος Μαθήματος:

  https://zoom.us/j/8364531775?pwd=OVg3YVZlbmVCYWs3S0JYcEFGYlV1QT09

  (σε περίπτωση ψηφιακών συναντήσεων ή ψηφιακών εξετάσεων)

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13 × 4 = 52 ώρες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  52 ώρες

  Οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης είναι 2 ώρες εβδομαδιαίως. Σύνολο εξαμήνου: 13 × 2 =26

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Τελικές εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης, στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος ΒΣΑΣ, είτε  μέσω της πλατφόρμας openeclass, με ταυτόχρονη χρήση της πλατφόρμας zoom, για την ταυτοποίηση και επιτήρηση των εξεταζόμενων. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μία (1) ώρα και ο κάθε  εξεταζόμενος θα πρέπει να απαντήσει είκοσι (20) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες επιλέγονται τυχαία από μία βάση ερωτήσεων. Η κάθε ερώτηση περιέχει τέσσερεις (4) απαντήσεις εκ των οποίων μόνο μία (1) απάντηση είναι ή σωστή. Όλες οι ερωτήσεις έχουν ίση βαθμολογική  βαρύτητα. Οι τελικές εξετάσεις  πραγματοποιούνται χωρίς βιβλία και σημειώσεις.

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – CORPUS ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

  ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, Κ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ, Χ (2024), Οι Οικονομίες της Α. και Ν.Α. Ευρώπης Οικονομίες, Ενότητα 1 και 2, Corpus Σημειώσεων

  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ, Χ – ΛΑΣΠΑ, Χ, (2010), Οι Επιδόσεις των Οικονομιών της Ελλάδας και των Βαλκανίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης

  ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Ι - ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Α, (2007), Τα Οικονομικά της Μετάβασης, Σταμούλης, Αθήνα.

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  MAKROECONOMIC TEXBOOKS (background reading)

  -          Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R., ‘Economics’, latest edition, Mc Graw Hill. (Introductory)

  -          Abel, A., Bernanke, B., ‘Macroeconomics’, latest edition, Addison Wesley Longman. (Elementary)

  -          Mankiw, G., ‘Macroeconomics’, latest edition, Gutenberg. (Intermediate)

  TRANSITION AND INDEXES

  -          Μαραγκός, I. & Μπιτζένης A. (2007), Τα Οικονομικά της Μετάβασης, Σταμούλης, Αθήνα, Κεφ. 2, 4, 5.

  -          European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Transition Report 2018-19, Work in Transition, London, EC2A 2JN. Available at: https://www.ebrd.com/transition-report

  -          European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Forecasts, macrodata, transition indicators.  Available at: https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/forecasts-macro-data-transition-indicators.html

  -          European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Regional Economic Prospects in the EBRD Regions, May 2019. Available at: https://www.ebrd.com/rep-2019-may

  -          Campos, N.F.,Coriceli, F. (2002). Growth in Transition: What We Know, What We Don’t Know, and What We Should, Journal of Economic Literature, Vol. XL, pp. 793-836, available at: https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/002205102760273797

  -          Falcetti, E., Lysenko T., Sanfey, P. (2006). Reforms and Growth in Transition: Re-examining the Evidence, Journal of Comparative Economics, Vol. 34, pp. 421-445, available at: http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/WP0090.pdf

  -          Godoy, S., Stiglitz, J.E. (2006), Growth, Initial Conditions, Law and Speed of Privatization in Transition Countries: 11 years later, NBER Working Paper 11992, available at: http://www.nber.org/papers/w11992

  -          Papapanagos, H., Sanfey, P., (2003), Emigration and the Optimal Speed of Transition, Review of International Economies, Vol. II (3), pp. 541-554

  https://doi.org/10.1111/1467-9396.00401

   DATA BASES

  -          Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook, September 2019. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

  -          IMF, World Economic Outlook, April 2019. Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx

  -          The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), statistics. Available at: https://w3.unece.org/PXWeb/en

   BLACK SEA

  -          Black Sea Trade & Development Bank, Annual report 2018, “Economic Overview of the Black Sea Region in 2018”, pp. 14-25. Available at: https://www.bstdb.org/BSTDB_Annual_Report_2018.pdf

  -          Black Sea Trade & Development Bank, Annual report 2017, chapter “Economic Overview of the Black Sea Region in 2017”, pp. 13-23, available at:

  https://www.bstdb.org/publications//BSTDB_Annual_Report_2017.pdf

  [The paper analyses the robust growth performance of the Black Sea Region in 2017]

  Black Sea Trade & Development Bank, Annual report 2016, chapter “Economic Overview of the Black Sea Region in 2016”, pp. 11-20, available at:

  http://www.bstdb.org/publications/BSTDB_Annual_Report_2016.pdf

  -          [The paper assesses the recovery of the Black Sea region from the 2015 recession]

  -          Black Sea Trade & Development Bank, Annual report 2015, chapter “Economic Overview of the Black Sea Region in 2016”, pp. 9-18, and chapter “In Focus: Financial Sector in the Black Sea Region”, pp. 19-23, available at:

  https://www.bstdb.org/publications//BSTDB_Annual_Report_2015.pdf

  -          [The paper analyses the factors contributing to the no recovery of the region since the 2008 global economic crisis and discusses the 2015 recession]

  -          Commission on the Black Sea, (2010), A 2020 Vision for the Black Sea Region, May 2010, available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14683857.2010.503648

  -          Papava V. (2010), The Economic Development Complex in the Black Sea Area: The Impact of the Global Financial and Economic Crisis, International Centre for Black Sea Studies, May 2010, available at: www.icbss.org/media/113 original.pdf

   BALKANS

  -          Bartlett, W., Uvalic, M., (eds) (2013), The Social Consequences of the Global Economic Crisis in South East Europe, London School of Economics and Political Science, LSEE – Research on South Eastern Europe, available at: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/Publications/Social-Consequences-Final.pdf

  -          Cviic, C., Sanfey, P., (2010), In Search of the Balkan Recovery: The Political and Economic Reemergence of South-Eastern Europe, New York: Columbia University Press, available at: http://www.hurstpublishers.com/book/in-search-of-the-balkan-recovery/

  -          IMF, (2015), The Western Balkans: 15 Years of Economic Transition, Regional Economic Issues, Special Report, IMF, March 2015, available at:

  https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/eur/eng/pdf/erei_sr_030915.pdf

  -          Panagiotou, R., Valvis, A., (2014), How is the sovereign debt crisis affecting Greece’s relations with the Balkan countries and Greece’s standing in the region? An initial impact assessment, ELIAMEP, May 2014, (see especially the executive summary pp. 8-13 and overall conclusions pp. 118-125) available at: http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/07/eliamep.pdf

  [The paper assesses the impact of Greece on the Balkan economies before and after the Greek economic crisis, especially on the areas of trade, investment, banking, migration and remittances]

  -          Sewel, J., (2011), The Balkan Economies: Regional Roadblocks, European Distractions and Global Crisis, NATO Parliamentary Assembly, Sub-committee on East-West Economic Cooperation and Convergence, available at:  https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/documents/2011%20-%20181%20ESCEW%2011%20E%20REV2%20FIN%20-%20BALKANS%20-SEWEL%20REPORT.doc

  -          World Bank, (2012), South East Europe Regular Report No. 3, From Double Dip Recession to Accelerated Reforms, available at: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SEERER_3_Report_FINAL_eng.pdf

  -          World Bank, (2015), South East Europe Regular Report No. 7, Coping with Floods, Strengthening Growth, available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21314/936110REVISED.pdf?sequence=1

   GROWTH-PUBLIC DEPT AND FDI

  -          Abdelhak, S., (1999), Sources of Economic Growth – An Extensive Growth Accounting Exercise, IMF Working Paper WP/99/77, available at: http://www.imf.org/external/Pubs/FT/staffp/2000/00-01/pdf/senhadji.pdf

  -          Borensztein, E., De Gregorio, J., Lee, J.W., (1998), How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? Journal of International Economics, Vol. 45(1), pp. 115-135, available at: http://www.olemiss.edu/courses/inst310/BorenszteinDeGLee98.pdf

  -          Estrin, S., Uvalic, U., Foreign direct investment into transition economies: Are the Balkans different?, (2013), LSE, WP 64, available at: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper64.pdf

  -          Bokemeir, B., Greiner, A., (2015), On the relation between public debt and economic growth: An empirical investigation, Economics and Business Letters, Vol. (4), pp. 137-150, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2362788

  -          Caner, M., Grennes, T., Koehler-Geib, F., (2010), Finding the Tipping Point-When Sovereign Debt Turns Bad, The World Bank, Policy Research Working Paper 5391, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/509771468337915456/Finding-the-tipping-point-when-sovereign-debt-turns-bad

  -          Checherita, C., Rother, P., (2010), The impact of high and growing government debt on economic growth: An empirical investigation of the Euro area, European Central Bank, Working Paper Series, No 1237, available at:

  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1237.pdf

  -          Herndon, T., Pollin, R., (2014), Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff, Cambridge Journal of Economics, Vol. 38 (2), pp. 257-279, available at: https://doi.org/10.1093/cje/bet075

  -          Pescatori, A., Sandri, D., Simon, J., (2014), Debt and Growth: Is There a Magic Threshold?, International Monetary Fund, WP 14/34, available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1434.pdf

  -          Reinhart, C., Rogoff, K., (2010), Growth in a Time of Debt, American Economic Review: Papers 8 Proceedings, Vol. 100, pp. 573-578, available at:

  -          https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.573

  -          Sachs, J., (1995), Natural Resource Abundance and Economic Growth, NBER, WP 5398, available at: http://papers.nber.org/papers/w5398

  INTERNATIONAL BENCHMARKING INDICATORS

   CORRUPTION

  -          The 2018 Corruption Perceptions Index (CPI). Available at: https://www.transparency.org/cpi2018

  -          Transaprency International, Global Corruption Barometer Index 2013, available at: http://www.transparency.org/gcb2013/report

  -          Arvind, K. J., (1998), The Economics of Corruption, Kluwer Academic Publishers.

  -          Dreher, A., Herzfeld, T., (2005), The Economic Costs of Corruption: A Survey and New Evidence, Social Science Research Network, June 2005, available at:

  https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/pe/papers/0506/0506001.pdf

  -          Gründler, Κ. & Potrafke, N., (2019), “Corruption and economic growth: New empirical evidence“, European Journal of Political Economy, 60, pp. 101-110.

  -          Gupta, S., Davoodi, H., and Alonso-Terme (2002), “Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?” IMF WP/98/76.

  -          Habib, M., Zurawicki, L., (2002), Corruption and Foreign Direct Investment, Journal of International Business Studies, 33, pp. 291-307, available at:

  http://www.jstor.org/stable/3069545?seq=1#page_scan_tab_contents

  -          You, J. S., & Khagram, S. (2005), “A comparative study of inequality and corruption” American Sociological Review, 70(1), pp. 136-157.

   COMPETITIVENESS

  -          World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018. Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018

  -          Kordalska, A., & Olczyk, M. (2016), “Global Competitiveness and Economic Growth: A One-Way or   Two-Way Relationship?” Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(1), pp. 121-142.

  -          Pecea, A., Olivera E. Oros Simona, F. Salisteanu(2015), “Innovation and economic growth: An empirical analysis for CEE countries” Procedia, Economics and Finance, Vol.  26, pp. 461–467.

   ECONOMIC FREEDOM

  -          The Heritage foundation, The 2019 Index of Economic Freedom (IEF). Available at: https://www.heritage.org/index/about

  -          The Fraser Institute, 2015, Economic Freedom of the World, available at:

  http://www.freetheworld.com/2015/economic-freedom-of-the-world-2015.pdf

  -          Apergis Ν., Dincer O., and J.E. Payne, 2014, Economic Freedom and income Inequality revisited: Evidence from a Panel Error Correction Model, Contemporary Economic Policy (ISSN 1465-7287), vol. 32, No. 1, 67–75. Available at:   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1465-7287.2012.00343.x

  -          Haan, J., Sturm, J., 2000, On the relationship between economic freedom and economic, growth, European Journal of Political Economy, Vol. 16, pp. 215-241, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268099000658

  DOING BUSSINESS

  -          The World Bank, Doing Business 2019, Training for Reform. Available at: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019

  -          João Estevão, José Dias Lopes, Daniela Penela, José Miguel Soares (2020) “The Doing Business ranking and the GDP. A qualitative study” Journal of Business Research, Vol. 115, 435-442.

  -          Teodorica G. Ani (2015), “Effect of Ease of Doing Business to Economic Growth among Selected Countries in Asia “Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 3, No. 5, pp. 139-145.

  OTHER INDEXES

  -          UNDP, The Human Development Index, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

  -          The Fraser Institute, 2015, Economic Freedom of the World, available at:

  http://www.freetheworld.com/2015/economic-freedom-of-the-world-2015.pdf

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΒΣΑ405-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ405-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  3ο (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  3

   

  Φροντιστηριακές Ασκήσεις

  1

   

  Γενική Προετοιμασία - Αυτοτελής Μελέτη

  6

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

  ΣΥΝΟΛΟ: 10

  ΣΥΝΟΛΟ: 6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υποβάθρου.

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά.

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO164/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με μια καλή γνώση βασικών μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών οι οποίες είναι απαραίτητες στην οικονομική επιστήμη και θα βοηθήσουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων της οικονομικής ειδίκευσης. Το μάθημα επίσης αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη χρήση των μαθηματικών στην οικονομική επιστήμη. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει μια συνεχής αναφορά σε παραδείγματα και εφαρμογές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Το μάθημα, πέρα των βασικών μαθηματικών πράξεων που διδάχθηκαν οι φοιτητές στη μέση εκπαίδευση, δεν προϋποθέτει άλλη προηγούμενη γνώση μαθηματικών ή στατιστικής.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  • Επίλυση προβλημάτων,
  • Εφαρμογή μαθηματικών εργαλείων στην οικονομική επιστήμη,
  • Ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων για την λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης,
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
  • Αυτόνομη εργασία.

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή: Η Φύση των Μαθηματικών Οικονομικών, Οικονομικά Υποδείγματα:
  2. Μαθηματικά οικονομικά και οικονομετρία, συστατικά ενός οικονομικού υποδείγματος, το σύστημα των πραγματικών αριθμών, η έννοια των συνόλων.
  3. Αλγεβρικές Παραστάσεις, Σχέσεις και Συναρτήσεις:
   Διατεταγμένα ζεύγη, σχέσεις και συναρτήσεις, τύποι συναρτήσεων, εκθέτες, συναρτήσεις δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών.
  4. Ανάλυση Ισορροπίας και Εφαρμογές στα Οικονομικά:
   Η έννοια της ισορροπίας, μερική ισορροπία αγοράς – γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα, γενική ισορροπία αγοράς, ισορροπία στην ανάλυση εθνικού εισοδήματος.
  5. Γραμμικά Υποδείγματα και Άλγεβρα Πινάκων:
   Πίνακες και διανύσματα, πράξεις μεταξύ πινάκων, ο συμβολισμός Σ - ιδιότητες πινάκων, ταυτοτικοί – μηδενικοί – ανάστροφοι και αντίστροφοι πίνακες. Συνθήκες για την αντιστροφή ενός πίνακα, κριτήριο αντιστροφής με χρήση ορίζουσας, ιδιότητες οριζουσών, πως βρίσκουμε τον αντίστροφο πίνακα, ο κανόνας του Cramer, εφαρμογές.
  6. Συγκριτική Στατική Ανάλυση (Σ.Σ.Α.) και η Έννοια της Παραγώγου:
   Ρυθμός μεταβολής και η παράγωγος, παράγωγος και κλίση καμπύλης, η έννοια του ορίου, ανισώσεις και απόλυτες τιμές, θεωρήματα ορίων, συνέχεια και διαφορισιμότητα συνάρτησης.
  7. Κανόνες Παραγώγισης και η Χρήση τους στην Σ.Σ.Α.:
   Κανόνες παραγώγισης συναρτήσεων μιας μεταβλητής, κανόνες παραγώγισης δύο ή περισσοτέρων συναρτήσεων της ίδιας μεταβλητής, κανόνες παραγώγισης συναρτήσεων διαφορετικών μεταβλητών, μερική παραγώγιση, εφαρμογές στα οικονομικά.
  8. Συγκριτική Στατική Ανάλυση Υποδειγμάτων Γενικών Συναρτήσεων:
   Διαφορικά, ολικά διαφορικά, κανόνες διαφορικών, ολικές παράγωγοι, παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων, Σ.Σ.Α. υποδειγμάτων γενικών συναρτήσεων.
  9. Βελτιστοποίηση:
   Βέλτιστες τιμές και ακρότατες τιμές, σχετικά μέγιστα και ελάχιστα, κριτήριο πρώτης παραγώγου, δεύτερη και μεγαλύτερες παράγωγοι, κριτήριο δεύτερης παραγώγου.
  10. Εκθετικές Συναρτήσεις:
   Η φύση των εκθετικών συναρτήσεων, φυσικές εκθετικές συναρτήσεις και το πρόβλημα της μεγέθυνσης.
  11. Λογαριθμικές συναρτήσεις:
   Λογάριθμοι, λογαριθμικές συναρτήσεις, παράγωγοι εκθετικών και λογαριθμικών συναρτήσεων, άριστος χρόνος, εφαρμογές.
  12. Οικονομική Δυναμική και Ολοκληρωτικός Λογισμός:
   Δυναμική και ολοκλήρωση, αόριστα ολοκληρώματα, ορισμένα ολοκληρώματα, γενικευμένα (μη γνήσια) ολοκληρώματα, εφαρμογές των ολοκληρωμάτων στην οικονομία.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο
  (είτε στην Τάξη, είτε σε μικρότερες ομάδες φοιτητών)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass (http://openeclass.uom.gr)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Φροντιστήριο

  13

  Γενική Προετοιμασία - Αυτοτελής Μελέτη

  78

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  130

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά.

  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε:

  (α) μία πρόοδο (ενδιάμεση εξέταση), η οποία προσαυξάνει τον τελικό βαθμό κατά το 30% του βαθμού της προόδου και

  (β) μία τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

  Τόσο στην τελική εξέταση, όσο και στην πρόοδο οι φοιτητές εξετάζονται σε ερωτήματα επίλυσης προβλημάτων.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και προσβάσιμα από τους φοιτητές στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass: https://openeclass.uom.gr/courses/BSO164/ .

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1.  Χ. Παπαπανάγος, Γ. Κοντέος, Ν. Σαριαννίδης ‘Μαθηματικά για Οικονομολόγους’, Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε., 2017
  2. Alpha C. Chiang ‘Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης’, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2009
  3. Λ. Τσουλφίδης, ‘Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης’, Gutenberg, 2005.
  4. Μ. Λουκάκης, ‘Πρόσκληση στα Μαθηματικά’, Α΄ Τόμος, Εκδόσεις Σοφία, 2012.
  5. Ε. Καβουσάνος, ‘Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα’, Γ΄ Έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2006.
  6. T. Bradley, ‘Μαθηματικά για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση’, Α΄ Εκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2014.
  7. Ian Jacques, ‘Mathematics for Economics and Business’ 2nd Edition, Addison Wesley, 1995.
  8. F. S. Budnick, ‘Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences’, 4th Edition, McGraw-Hill, 1988.
  9. R. Nicholson, ‘Mathematics for Business and Economics’, McGraw-Hill, 1986.

   

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
   (ΒΣΑ701)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Χάρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου, Μικροοικονομική Ανάλυση, Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, Οκτώβριος 2019, ISBN 978-618-84448-0-5

   2017

   • Χάρρυ Παπαπανάγος, Γιώργος Κοντέος, Νίκος Σαριαννίδης, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, Οκτώβριος 2017, ISBN 978-618-82778-3-0

   2010

   • Παπαπανάγος Χ., Λασπά Χ., "Οι Επιδόσεις των Οικονομιών της Ελλάδας και των Βαλκανίων στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης", Εκδόσεις Κριτική, Ιανουάριος 2010, ISBN 978-960-218-638-1

   2009

   • Παπαπανάγος Χ., Ψειρίδου Α., "Ασκήσεις και Λύσεις για το Μάθημα της Μικροοικονομικής", Εκδόσεις Κριτική, Οκτώβριος 2009, ISBN 978-960-218-639-8
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Tsitouras A., Koulakiotis A., Makris, G., Papapanagos H. International Trade and Foreign Direct Investment as Growth Stimulators in Transition Economies: Does the Impact of Institutional Factors Matter?, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 14, Issue 4, pp. 148-170, 2017

    2016

    • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F. The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customers Abroad or Not?, Advances in Economics and Business, Vol. 4(11), pp. 591-598, 2016
    • Koulakiotis A., Papapanagos H., Papasyriopoulos N. Political Elections, Abnormal Returns and Stock Price Volatility: The Case of Greece, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 13, Issue 1, pp. 161-169, 2016

    2014

    • Φωτόπουλος Σ., Σιώκης Φ., Παπαπανάγος Χ. Η Διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια στη Προ Κρίσης Περίοδο μέσω της Εκλεκτικής Θεωρίας, Βαλκανικά Σύμμεικτα Τεύχος 16, σελ. 255-277, Δεκέμβριος 2014

    2011

    • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F. Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects , International Journal of Social Behavioural, Educational, Business and Industrial Engineering, Vol., 5, No. 11, pp. 1755-1762, 2011
    • Bitzenis A., Papapanagos H., Vlachos V., " Immigration", International Encyclopedia of Public Policy: Governance in a Global Age, Editor O'Hara A., Vol 1. pp. 1-21, Routledge, London, January 2011

    2006

    • Papapanagos H., "South Eastern European Countries: A focus on returning migrants, Case Study Report for Albania", Organisation for Economic Co-operation and Development, (OECD) pp.1-50, June 2006

    2004

    • Papapanagos H., "Cross-Border Labour Mobility, Migration and labour Markets in Europe", European Prospects, Vol. 6, Issue 6, pp. 27-47 June 2004

    2003

    • Cuka E., Papapanagos H., Polo N., Sanfey P., “Labour Market Developments in Albania: an Analytical Overview”, Review of Development Economics, vol.7, issue 2, pp.217-227, May 2003.
    • Papapanagos H., Sanfey P., “Εmigration and the Optimal Speed of Transition”, Review of International Economics, vol.11, issue 3, pp.541-554, August 2003.

    2002

    • Papapanagos H., Kule D., Mançellari A., Qirici S., Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, International Migration Review, vol.36, no 1, pp.229-239, Spring 2002 (also published by the European Bank for Reconstruction and Development, WP 46, pp. 1-21, January 2000).

    2001

    • Papapanagos H., Sanfey P., “Intention to Emigrate in Transition Countries: the Case of Albania”, Journal of Population Economics, vol.14, pp.491-504, 2001.

    2000

    • Keen M., Papapanagos H., Shorrocks A., “Tax Reform and Progressivity”, Economic Journal, vol.110, no.460, pp.50-68, January 2000.
    • Delipalla S., Papapanagos H., “The Distributional Superiority of Tax Credits”, Contributions to Economic Analysis, vol.247, pp.115-132, April 2000.
    • Papapanagos H., Vickerman R., “Borders, Migration, and Labour-market Dynamics in a Changing Europe”, European Research in Regional Science, vol.10, pp.32-46, August 2000.

    1999

    • Haderi S., Papapanagos H., Sanfey P., Talka M., “Inflation and Stabilisation in Albania”, Post-Communist Economies, vol.11, no.1, pp.127-141, 1999 (πρώην Communist Economies and Economic Transformation).
    • Muço M., Papapanagos H., Sanfey P., “The Determinants of Official and Free-Market Exchange Rates in Albania during Transition”, Journal of Comparative Economics, vol.27, pp.534-552, 1999 (also published by the European Bank for Reconstruction and Development, WP 34, pp. 1-17, December 1998).

    1996

    • Mançellari A., Papapanagos H., Sanfey P., “Job Creation and Temporary Emigration: the Albanian Experience”, The Economics of Transition, vol.4(2), pp.471-490, December 1996.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Broni G., Velentzas J., Papapanagos H. Marketing Ethics and Communication Strategy in the Case of Enron Fraud., In: Tsounis N., Vlachvei A. (eds), Advances in Applied Economic Research. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2017, ISBN 978-3-319-48453-2.

     2011

     • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects", International Conference of the World Academy of Science Engineering and Technology - WASET, Proceedings, Issue 59, pp. 2271-2278, Venice, Italy, November 2011, pISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778

     2010

     • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach", International Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe Economics, Proceedings, pp. 181-197, Vienna, Austria, December 2010, ISBN: 978-3-9502045-9-9
     • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customers Abroad or not? ", International Conference on Economics, Business and Management - ICEBM, Proceedings, pp. 152-168, Manila, Philippines, December 2010, IEEE Catalogue Number CFP1007M-PRT, ISBN: 978-1-4244-9201-5

     2000

     • Papapanagos H., Kule D., Mançellari A., Qirici S., Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, in Proc. International Conference on Recent Economic Developments and Problems In Transition Economies, Proceedings, pp. 243-258, Thessaloniki, Greece, May 2000.

     1997

     • Delipalla S., Papapanagos H., “The Distributional Superiority of Tax Credits”, in Proc. International Conference on Combinatories Information Theory and Statistics, Proceedings, pp. 1-14, Portland, Maine, USA, July 1997.
     • Άλλα (27 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Fotopoulos S, Papapanagos H, Siokis F. The Determinants of Foreign Bank Expansion: Eclectic vs. Internalization Theory in Southeastern Europe, Hellenic Open University, June 2013

      2012

      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach", European Economics and Finance Society, Instabul, June 2012

      2011

      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects", International Conference of the World Academy of Science Engineering and Technology – WASET, Venice, Italy, November 2011

      2010

      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., “Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach”, International Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe Economics, Vienna, Austria, December 2010
      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customers Abroad or not?", International Conference on Economics, Business and Management, Manila, Philippines, December 2010

      2008

      • Papapanagos H., Siokis F., Stubos G., Fotopoulos S., Persaki I., "The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic Growth: The Role of Greek FDI in South East Europe", European Economics and Finance Society, Prague, May 2008

      2006

      • Papapanagos H., "South Eastern European Countries: A focus on returning migrants, Case Study Report for Albania", ILO LED and OECD LEED activities on local development in Albania, Tirana, Albania, June 2006

      2005

      • Papapanagos H., "The Greek Economy: Business Expansion and Investments in the Balkan Region", IFA International Forfaiting Association, Annual Conference, Athens, Greece, September 2005
      • Papapanagos H., "Η Ελληνική Οικονομία: Επιχειρηματική Επέκταση και Επενδύσεις στα Βαλκάνια", FCI - Export Factoring Promotional Conference, Thessaloniki, Greece, November 2005

      2002

      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Albanian Emigration: Intentions versus Actual Behaviour”, presented at the Joint pan-European Conference of the International Economics and Finance Society and the European Economics and Finance Society, Heraklion, Greece, May 2002.
      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Albanian Emigration: Intentions versus Actual Behaviour”, presented at the International Conference on Albanian Migration and New Transnationalisms, University College London, Sussex, UK, September 2002.

      2001

      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Emigration and the Optimal Speed of Adjustment”, presented at the Pan-European Conference of the International Economics and Finance Society on Finance, Trade and Factor Mobility Issues in the Global Economy, Thessaloniki, Greece, May 2001.
      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Albanian Emigration: Intentions versus Actual Behavior’, presented at the 15th Annual Conference of the European Society for Population Economics, Athens, June 2001.

      2000

      • Kule D., Mancellari A., Qirici S., Papapanagos H., and Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, presented at the International Conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities on Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, Thessaloniki, Greece, May 2000.

      1999

      • Kule D., Mancellari A., Qirici S., Papapanagos H., and Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, presented at the International Economics and Finance Society Conference, Brunel University, England, November 1999.

      1997

      • Georgellis G., and Papapanagos H., “Work and Non-Work related Child Care Costs and U.K. Mothers’ Employment Rates”, presented at the Royal Economic Society Conference, Staffordshire, March 1997.
      • Haderi S., Papapanagos H., Sanfey P, and Talka M, “Inflation and Stabilization in Albania”, presented at the Royal Economic Society Conference, Staffordshire, March 1997.
      • Georgellis G., and Papapanagos H., “Work and Non-Work related Child Care Costs and U.K. Mothers’ Employment Rates”, presented at the 11th Annual Conference of the European Society for Population Economics, Colchester, June 1997.

      1996

      • Keen M., Papapanagos H., and Shorrocks A., “Progressivity Effects of Structural Tax Reforms”, presented at the European Network on the Distribution and Redistribution of Income, Bordeaux, December 1996.

      1995

      • Papapanagos H., “Microsimulation Modelling of Tax-Benefit Policies in Greece”, presented at the Economic and Social Research Unit (ESRC) Conference on Income Distribution, Taxes and Benefits, LSE, London, May, 1995.
      • Georgellis G., and Papapanagos H., “Lone Mothers' Participation and Full-Time Work Probabilities”, presented at the Employment Research Unit (EMRU) Labour Economics Conference, Dundee, July 1995.
      • Delipalla S., and Papapanagos H., “The Distributional Superiority of Tax Credits”, presented at the European Network on the Distribution and Redistribution of Income, Leuven, December 1995.
      • Papapanagos H., “Microsimulation Modelling of Tax-Benefit Policies in Greece’, OECD, Microsimulation of Taxes and Benefits, vol. 14, pp.1-53, January 1995.

      1993

      • Papapanagos H., “Microsimulation Modelling of Tax-Benefit Policies: A Flat Rate Tax and the Implementation of the U.K. Tax Schedule in Greece”, presented at the European Network on Income Taxation and Inequality, Bordeaux, June 1993.

      1992

      • Papapanagos H., “The Tax Unit Choice: A Series of Compromises”, presented at the Irish Economic Association Conference, Belfast, May 1992.

      1991

      • Papapanagos H., “The Interactive Contribution of Income Tax Structure Components to the Overall Progression of Income Tax Systems”, presented at the Royal Economic Society Conference, Warwick, April 1991.
      • Papapanagos H., “The Interactive Contribution of Income Tax Structure Components to the Overall Progression of Income Tax Systems”, presented at the European Economic Association, Italy, Ridracoli, July 1991.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font