Παπαπανάγος Χάρρυ
 • 2310 891.471
 • hp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 227

  Παπαπανάγος Χάρρυ

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Αγορές Εργασίας και Μετανάστευση σε Οικονομίες Μετάβασης

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Ph.D) στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Essex
  • ΜΑΣΤΕΡ (MA) στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Essex
  • ΠΤΥΧΙΟ (BA) στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία,

  • Δημόσια Οικονομική,
  • Μικροπροσομοιωτική Μοντελοποίηση,
  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα,
  • Οικονομικά της Μετάβασης,
  • Συγκριτική Οικονομική,
  • Οικονομικά της Μετανάστευσης
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ECONOMICS IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα παρέχει μία σφαιρική εικόνα του οικονομικού, επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις οικονομικές προοπτικές των χωρών της περιοχής με την ανάλυση βασικών μακροοικονομικών δεικτών. Επίσης, το μάθημα εξετάζει με λεπτομέρεια τα επίπεδα διαφθοράς, την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ελευθερία και το επιχειρηματικό περιβάλλον στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σε εν δυνάμει επιχειρηματίες και επενδυτές. Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον  των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης συγκρίνεται με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, των ΗΠΑ, της Κίνας και της περιοχής της CIS.

  • ΜΕΤΑΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ (Κ. ΑΝ. ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ)
   (ΒΣ0217-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η κατάρρευση των κεντρικά σχεδιασμένων σοσιαλιστικών οικονομιών στη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη το 1989 οδήγησε στη διαδικασία της μετάβασης από ένα κεντρικά σχεδιασμένο σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα σε ένα οικονομικό σύστημα βασισμένο στην αγορά. Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος, γίνεται μία εισαγωγή στις οικονομίες της Α και ΝΑ Ευρώπης, και παρουσιάζονται βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες, διεθνείς δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης και δείκτες αξιολόγησης της προόδου μετάβασης των χωρών. Επίσης, στην ενότητα αυτή αναλύεται η γεωοικονομική θέση των χωρών της Α και ΝΑ Ευρώπης, το βιοτικό τους επίπεδο, οι αναπτυξιακές τους προοπτικές, και ο βαθμός σύγκλισης τους με ΗΠΑ και ΕΕ-28. Τέλος στην ενότητα αυτή αναλύεται η δημοσιονομική θέση των οικονομιών μετάβασης, αναφορικά με το φορολογικό τους βάρος, τις δημόσιες δαπάνες, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, σε σύγκριση με ΗΠΑ, ΕΕ-28 και Κίνα. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος, υιοθετείται μια προσέγγιση πολιτικής οικονομίας στη διαδικασία μετάβασης, και εξετάζονται εναλλακτικά πρότυπα της μετάβασης. Τα εναλλακτικά πρότυπα της μετάβασης μπορούν να διακριθούν βάσει των πρωτογενών στοιχείων κάθε προτύπου μετάβασης: (1) οικονομική ανάλυση, (2) το ερώτημα τι είναι καλή κοινωνία; (3) η ταχύτητα της μετάβασης, (4) πολιτική δομή, (5) ιδεολογική δομή, και (6) οι αρχικές συνθήκες. Βάσει αυτών των στοιχείων, σκοπός της δεύτερης ενότητας του μαθήματος είναι η διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών μοντέλων μετάβασης: του μοντέλου της θεραπείας σοκ, και του νεοκλασικού μοντέλου της σταδιακής μετάβασης.

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣ0301-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο της οικονομικής επιστήμης και ασχολείται με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, των παραγωγών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Η ύλη του μαθήματος συμπεριλαμβάνει: θεωρία καταναλωτή και εισοδηματικός περιορισμός, προτιμήσεις και ωφέλεια του καταναλωτή, επιλογή του καταναλωτή και ζήτηση, το αποτέλεσμα της υποκατάστασης και το εισοδηματικό αποτέλεσμα, μέτρηση ευημερίας καταναλωτή, θεωρία παραγωγού, κόστος, κέρδος, τέλειος ανταγωνισμός, ατελής ανταγωνισμός και μονοπώλιο.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
   (ΒΣ0111-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με μια καλή γνώση βασικών μαθηματικών εργαλείων και τεχνικών, οι οποίες είναι απαραίτητες στην οικονομική επιστήμη και θα βοηθήσουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων της οικονομικής ειδίκευσης. Το μάθημα επίσης αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με τη χρήση των μαθηματικών στην οικονομική επιστήμη. Για τον σκοπό αυτό γίνεται συνεχής αναφορά σε παραδείγματα και εφαρμογές στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Οι διαλέξεις του μαθήματος καλύπτουν: οικονομικά υποδείγματα, θεωρία συνόλων, ανάλυση ισορροπίας, γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα πινάκων, συγκριτική στατική ανάλυση και η έννοια της παραγώγου, κανόνες παραγώγισης, διαφορικά και κανόνες διαφορικών, αριστοποίηση, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις, οικονομική δυναμική και ολοκληρωτικός λογισμός.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Χάρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου, Μικροοικονομική Ανάλυση, Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, Οκτώβριος 2019, ISBN 978-618-84448-0-5

   2017

   • Χάρρυ Παπαπανάγος, Γιώργος Κοντέος, Νίκος Σαριαννίδης, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ, Οκτώβριος 2017, ISBN 978-618-82778-3-0

   2010

   • Παπαπανάγος Χ., Λασπά Χ., "Οι Επιδόσεις των Οικονομιών της Ελλάδας και των Βαλκανίων στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης", Εκδόσεις Κριτική, Ιανουάριος 2010, ISBN 978-960-218-638-1

   2009

   • Παπαπανάγος Χ., Ψειρίδου Α., "Ασκήσεις και Λύσεις για το Μάθημα της Μικροοικονομικής", Εκδόσεις Κριτική, Οκτώβριος 2009, ISBN 978-960-218-639-8
   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Tsitouras A., Koulakiotis A., Makris, G., Papapanagos H. International Trade and Foreign Direct Investment as Growth Stimulators in Transition Economies: Does the Impact of Institutional Factors Matter?, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 14, Issue 4, pp. 148-170, 2017

    2016

    • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F. The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customers Abroad or Not?, Advances in Economics and Business, Vol. 4(11), pp. 591-598, 2016
    • Koulakiotis A., Papapanagos H., Papasyriopoulos N. Political Elections, Abnormal Returns and Stock Price Volatility: The Case of Greece, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 13, Issue 1, pp. 161-169, 2016

    2014

    • Φωτόπουλος Σ., Σιώκης Φ., Παπαπανάγος Χ. Η Διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια στη Προ Κρίσης Περίοδο μέσω της Εκλεκτικής Θεωρίας, Βαλκανικά Σύμμεικτα Τεύχος 16, σελ. 255-277, Δεκέμβριος 2014

    2011

    • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F. Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects , International Journal of Social Behavioural, Educational, Business and Industrial Engineering, Vol., 5, No. 11, pp. 1755-1762, 2011
    • Bitzenis A., Papapanagos H., Vlachos V., " Immigration", International Encyclopedia of Public Policy: Governance in a Global Age, Editor O'Hara A., Vol 1. pp. 1-21, Routledge, London, January 2011

    2006

    • Papapanagos H., "South Eastern European Countries: A focus on returning migrants, Case Study Report for Albania", Organisation for Economic Co-operation and Development, (OECD) pp.1-50, June 2006

    2004

    • Papapanagos H., "Cross-Border Labour Mobility, Migration and labour Markets in Europe", European Prospects, Vol. 6, Issue 6, pp. 27-47 June 2004

    2003

    • Cuka E., Papapanagos H., Polo N., Sanfey P., “Labour Market Developments in Albania: an Analytical Overview”, Review of Development Economics, vol.7, issue 2, pp.217-227, May 2003.
    • Papapanagos H., Sanfey P., “Εmigration and the Optimal Speed of Transition”, Review of International Economics, vol.11, issue 3, pp.541-554, August 2003.

    2002

    • Papapanagos H., Kule D., Mançellari A., Qirici S., Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, International Migration Review, vol.36, no 1, pp.229-239, Spring 2002 (also published by the European Bank for Reconstruction and Development, WP 46, pp. 1-21, January 2000).

    2001

    • Papapanagos H., Sanfey P., “Intention to Emigrate in Transition Countries: the Case of Albania”, Journal of Population Economics, vol.14, pp.491-504, 2001.

    2000

    • Keen M., Papapanagos H., Shorrocks A., “Tax Reform and Progressivity”, Economic Journal, vol.110, no.460, pp.50-68, January 2000.
    • Delipalla S., Papapanagos H., “The Distributional Superiority of Tax Credits”, Contributions to Economic Analysis, vol.247, pp.115-132, April 2000.
    • Papapanagos H., Vickerman R., “Borders, Migration, and Labour-market Dynamics in a Changing Europe”, European Research in Regional Science, vol.10, pp.32-46, August 2000.

    1999

    • Haderi S., Papapanagos H., Sanfey P., Talka M., “Inflation and Stabilisation in Albania”, Post-Communist Economies, vol.11, no.1, pp.127-141, 1999 (πρώην Communist Economies and Economic Transformation).
    • Muço M., Papapanagos H., Sanfey P., “The Determinants of Official and Free-Market Exchange Rates in Albania during Transition”, Journal of Comparative Economics, vol.27, pp.534-552, 1999 (also published by the European Bank for Reconstruction and Development, WP 34, pp. 1-17, December 1998).

    1996

    • Mançellari A., Papapanagos H., Sanfey P., “Job Creation and Temporary Emigration: the Albanian Experience”, The Economics of Transition, vol.4(2), pp.471-490, December 1996.
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2017

     • Broni G., Velentzas J., Papapanagos H. Marketing Ethics and Communication Strategy in the Case of Enron Fraud., In: Tsounis N., Vlachvei A. (eds), Advances in Applied Economic Research. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2017, ISBN 978-3-319-48453-2.

     2011

     • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects", International Conference of the World Academy of Science Engineering and Technology - WASET, Proceedings, Issue 59, pp. 2271-2278, Venice, Italy, November 2011, pISSN 2010-376X, eISSN 2010-3778

     2010

     • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach", International Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe Economics, Proceedings, pp. 181-197, Vienna, Austria, December 2010, ISBN: 978-3-9502045-9-9
     • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customers Abroad or not? ", International Conference on Economics, Business and Management - ICEBM, Proceedings, pp. 152-168, Manila, Philippines, December 2010, IEEE Catalogue Number CFP1007M-PRT, ISBN: 978-1-4244-9201-5

     2000

     • Papapanagos H., Kule D., Mançellari A., Qirici S., Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, in Proc. International Conference on Recent Economic Developments and Problems In Transition Economies, Proceedings, pp. 243-258, Thessaloniki, Greece, May 2000.

     1997

     • Delipalla S., Papapanagos H., “The Distributional Superiority of Tax Credits”, in Proc. International Conference on Combinatories Information Theory and Statistics, Proceedings, pp. 1-14, Portland, Maine, USA, July 1997.
     • Άλλα (27 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Fotopoulos S, Papapanagos H, Siokis F. The Determinants of Foreign Bank Expansion: Eclectic vs. Internalization Theory in Southeastern Europe, Hellenic Open University, June 2013

      2012

      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach", European Economics and Finance Society, Instabul, June 2012

      2011

      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "Into the Bank Lending Channel of SEE: Greek Banks' Buffering Effects", International Conference of the World Academy of Science Engineering and Technology – WASET, Venice, Italy, November 2011

      2010

      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., “Greek Banks' Expansion in South Eastern Europe: An Eclectic Approach”, International Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe Economics, Vienna, Austria, December 2010
      • Fotopoulos S., Papapanagos H., Siokis F., "The Determinants of the Foreign Banks' Expansion in South Eastern Europe; Do Greek Banks still Follow Their Customers Abroad or not?", International Conference on Economics, Business and Management, Manila, Philippines, December 2010

      2008

      • Papapanagos H., Siokis F., Stubos G., Fotopoulos S., Persaki I., "The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Economic Growth: The Role of Greek FDI in South East Europe", European Economics and Finance Society, Prague, May 2008

      2006

      • Papapanagos H., "South Eastern European Countries: A focus on returning migrants, Case Study Report for Albania", ILO LED and OECD LEED activities on local development in Albania, Tirana, Albania, June 2006

      2005

      • Papapanagos H., "The Greek Economy: Business Expansion and Investments in the Balkan Region", IFA International Forfaiting Association, Annual Conference, Athens, Greece, September 2005
      • Papapanagos H., "Η Ελληνική Οικονομία: Επιχειρηματική Επέκταση και Επενδύσεις στα Βαλκάνια", FCI - Export Factoring Promotional Conference, Thessaloniki, Greece, November 2005

      2002

      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Albanian Emigration: Intentions versus Actual Behaviour”, presented at the Joint pan-European Conference of the International Economics and Finance Society and the European Economics and Finance Society, Heraklion, Greece, May 2002.
      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Albanian Emigration: Intentions versus Actual Behaviour”, presented at the International Conference on Albanian Migration and New Transnationalisms, University College London, Sussex, UK, September 2002.

      2001

      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Emigration and the Optimal Speed of Adjustment”, presented at the Pan-European Conference of the International Economics and Finance Society on Finance, Trade and Factor Mobility Issues in the Global Economy, Thessaloniki, Greece, May 2001.
      • Papapanagos H., and Sanfey P., “Albanian Emigration: Intentions versus Actual Behavior’, presented at the 15th Annual Conference of the European Society for Population Economics, Athens, June 2001.

      2000

      • Kule D., Mancellari A., Qirici S., Papapanagos H., and Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, presented at the International Conference of the Association of South Eastern Europe Economic Universities on Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, Thessaloniki, Greece, May 2000.

      1999

      • Kule D., Mancellari A., Qirici S., Papapanagos H., and Sanfey P., “The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro Data”, presented at the International Economics and Finance Society Conference, Brunel University, England, November 1999.

      1997

      • Georgellis G., and Papapanagos H., “Work and Non-Work related Child Care Costs and U.K. Mothers’ Employment Rates”, presented at the Royal Economic Society Conference, Staffordshire, March 1997.
      • Haderi S., Papapanagos H., Sanfey P, and Talka M, “Inflation and Stabilization in Albania”, presented at the Royal Economic Society Conference, Staffordshire, March 1997.
      • Georgellis G., and Papapanagos H., “Work and Non-Work related Child Care Costs and U.K. Mothers’ Employment Rates”, presented at the 11th Annual Conference of the European Society for Population Economics, Colchester, June 1997.

      1996

      • Keen M., Papapanagos H., and Shorrocks A., “Progressivity Effects of Structural Tax Reforms”, presented at the European Network on the Distribution and Redistribution of Income, Bordeaux, December 1996.

      1995

      • Papapanagos H., “Microsimulation Modelling of Tax-Benefit Policies in Greece”, presented at the Economic and Social Research Unit (ESRC) Conference on Income Distribution, Taxes and Benefits, LSE, London, May, 1995.
      • Georgellis G., and Papapanagos H., “Lone Mothers' Participation and Full-Time Work Probabilities”, presented at the Employment Research Unit (EMRU) Labour Economics Conference, Dundee, July 1995.
      • Delipalla S., and Papapanagos H., “The Distributional Superiority of Tax Credits”, presented at the European Network on the Distribution and Redistribution of Income, Leuven, December 1995.
      • Papapanagos H., “Microsimulation Modelling of Tax-Benefit Policies in Greece’, OECD, Microsimulation of Taxes and Benefits, vol. 14, pp.1-53, January 1995.

      1993

      • Papapanagos H., “Microsimulation Modelling of Tax-Benefit Policies: A Flat Rate Tax and the Implementation of the U.K. Tax Schedule in Greece”, presented at the European Network on Income Taxation and Inequality, Bordeaux, June 1993.

      1992

      • Papapanagos H., “The Tax Unit Choice: A Series of Compromises”, presented at the Irish Economic Association Conference, Belfast, May 1992.

      1991

      • Papapanagos H., “The Interactive Contribution of Income Tax Structure Components to the Overall Progression of Income Tax Systems”, presented at the Royal Economic Society Conference, Warwick, April 1991.
      • Papapanagos H., “The Interactive Contribution of Income Tax Structure Components to the Overall Progression of Income Tax Systems”, presented at the European Economic Association, Italy, Ridracoli, July 1991.