Πρώιου Χαρίκλεια
 • 2310 891.630
 • hproios uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 315

  Πρώιου Χαρίκλεια

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Νευρογνωστικές Διαταραχές και Αποκατάσταση"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Λογοπαθολογίας και Ψυχολογίας Β.Α., Hofstra University, New York, Η.Π.Α., 1986
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Μ.Sc. στη Λογοπαθολογία, Teachers College, Columbia University New York, Η.Π.Α., 1989
  • Δίπλωμα Κλινικής Ειδίκευσης CCC (Certificate of Clinical Competence), στη Λογοπαθολογία, A.S.H.A., 1990
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα M.Phil. στη Λογοπαθολογία, Teachers College, Columbia University New York, Η.Π.Α., 1992
  • Διδακτορικό δίπλωμα Ph.D., στη Λογοπαθολογία, Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, New York, Η.Π.Α., 1993
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νευρογνωστικές/Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές με έμφαση στην Αποκατάσταση
  • Θέματα Αποκατάστασης Νευροεπικοινωνιακών Διαταραχών - αξιολόγηση, διάγνωση και σχεδιασμός παρέμβασης - στην αφασία ενηλίκων και παιδιών, στην οπτοχωρική απόρριψη, στη μαθηματική επεξεργασία κ.ά.
  • Ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων για την αξιολόγηση νευροεπικοινωνιακών διαταραχών
  • Ανάπτυξη και στάθμιση εγχειριδίων για διάγνωση και αξιολόγηση νευρογνωστικών διαταραχών
  • Κλινική έρευνα και περιπτωσιολογικές μελέτες στις διαταραχές επικοινωνίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (NEU107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ
   (ΕΑ0711)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΕΑ0711]
  3 ECTS

  Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μεθόδους που χρειάζεται να κατανοήσουν οι ειδικοί προκειμένου να διαγνώσουν/θεραπεύσουν και βοηθήσουν σε προβλήματα ομιλίας με πιθανά ταυτόχρονα προβλήματα κατάποσης, όπως φωνής, δυσαρθρίας, τραυλισμού κ.ά. που προέρχονται είτε από επίκτητες βλάβες ή από αναπτυξιακά αίτια.

  • ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
   (ΕΑ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΕΑ0301]
  5 ECTS

  Το μάθημα αυτό συνοψίζει την περιοχή της γνωστικής αποκατάστασης με έμφαση στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες. Εστιάζει στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τον εγκέφαλο και στην αξιολόγηση, διάγνωση, και θεραπεία ατόμων όλων των ηλικιών (από βρεφική ως τρίτη ηλικία) με νευρολογικές, νευροαναπτυξιακές, γνωστικές και μαθησιακές διαταραχές. Παρουσιάζονται θεωρητικά μοντέλα γνωστικής επεξεργασίας βασισμένα στη φυσιολογική λειτουργία αλλά δίνεται έμφαση και στην ενσωμάτωση της κλινικής παρατήρησης πληθυσμού με αναπηρία/ διαταραχές στα θεωρητικά μοντέλα. Η διαδικασία διάγνωσης και παρέμβασης οφείλει να είναι μια συνεχής, αναλυτικά θεμελιωμένη επανεκτίμηση όλων των σχετικών παραγόντων.

  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
   (CSD202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MCDS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   (ΕΚΑΠ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
   (ΕΑ0607)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ ΕΑ0607 ]
  5 ECTS

  Το μάθημα αυτό αφορά φοιτητές στην κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους ρόλους και τη δυαδική αλληλεπίδραση σε σχολεία, ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, κέντρα αποκατάστασης, κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση και επίβλεψη προγραμμάτων και στην αλληλεπίδραση επιβλέποντος-ασκούμενου, διευθυντή-εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού-γονέα (π.χ. πώς να χειρίζεται κανείς την επικοινωνία με γονείς, διευθυντές και δασκάλους για θέματα που αφορούν ΑΜΕΑ) για την αποτελεσματικότητα των στόχων της ειδικής αγωγής. Η επίβλεψη αποσκοπεί στο να προετοιμάσει ασκούμενους φοιτητές ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι επαγγελματίες στην Ειδική Αγωγή. Το μάθημα θα καλύψει θέματα όπως οργάνωση και επίβλεψη προσωπικού και κλινική πρακτική, έρευνα στην επίβλεψη, κατανόηση ρόλων και προσδοκιών, αυτοεπίβλεψη και άλλα θέματα.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
   (ΕΑ352)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ, ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ
   (NEU105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (5 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • Πρώιου, Χ. (2015). «Επίβλεψη στην Αποκατάσταση», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

   2008

   • Πρώιου, Χ. (2008). «Ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας και διαταραχές». Στο Α. Καρλοβασίτου (Επιμ.), Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – γονέων παιδιών με αναπηρίες και γονέων μαθητών με αναπηρίες, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, ΥΠΕΠΘ
   • Πρώιου, Χ. (2008). «Στάδια σημασιολογικής και λεξιλογικής ανάπτυξης». Στο Δ. Νικολόπουλος (Επιμ.), Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Αθήνα: Τόπος

   2005

   • Πρώιου, Χ. (2005). Δυσφαγία, Δυσφασία, Δυσαρθρία: Λογοπαθολογία για Ενήλικες και Παιδιά, 2η Έκδοση (εμπλουτισμένη για την παιδική ηλικία), Εκδόσεις Grapholine, Θεσσαλονίκη

   2003

   • Πρώιου, Χ. (2003). Δυσφαγία, Δυσφασία, Δυσαρθρία, Εκδόσεις Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
   • Επιστημονικά Περιοδικά (16 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • The usefulness of Facebook or Website for Information about Aphasia, E.P.Kouki, M.H. Kosmidis, H. Proios, Encephalos, 53, p.76-83, 2016
    • The Effect of Alcohol on the Nature of Lexical Representations in Different Taste Domains, M. Baskini, H. Proios, Psychological Thought, 9(2), p. 222–235, doi:10.5964/psyct.v9i2.190, 2016

    2014

    • Taste Perception Analysis Utilizing a Semantic Verbal Fluency Task, Μ. Ghemulet, M. Baskini, L. Messinnis, H. Proios, Psychology Research and Behavior Management, 7, 261–272, 2014.

    2011

    • Singing but not speaking: A Retrospect on music-language interrelationships in the human brain since Otto Marburg’s Zur Frage der Amusie (1919), D. Koniari, H. Proios, K. Tsapkini and L. Triarhou, Advances in Psychology Research, 87, 2011, Nova Publishers.

    2009

    • Η συμβολή της Λειτουργικής Ενδοσκοπικής Αξιολόγησης της Κατάποσης (FEES) στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με στοματοφαρυγγική δυσφαγία, Α. Πρίντζα, Ε. Παυλίδου, Χ. Πρωίου, Β. Βιτάλ, Σ. Μεταξάς, Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου, 37(3), 2009.

    2008

    • Random Number Generation in Aphasic Patients: A Test of Executive Functions, H. Proios, S. Asaridou, P. Brugger, Acta Neuropsychologica, 6(2), 157-168, 2008.

    2007

    • Evaluation of the stability of the blood flow over time in the dominant hemisphere: a functional Transcranial Doppler study, K.Vadikolias, N.Artemis, P.D.Mitsias, I.Heliopoulos, G.Tripsianis, H.Proios, I.Milonas, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 27, 1870–1877, doi:10.1038/sj.jcbfm.9600484, 2007.
    • The Hellenic Famous Face Naming Screening test, H. Proios, I. Malatra, N. Farmakis, Journal of Medical Speech-Language Pathology, 15(4), 383-394, 2007.

    2005

    • Επιδράσεις της φαρμακευτικής αγωγής στην επικοινωνία και την κατάποση: Μία πρόταση για γλωσσοπαθολογική φαρμακολογία, Χ. Πρώιου και Ν. Αρτέμης, Ελληνική Ιατρική, 70, 2005.

    2004

    • The influence of color on number perseveration in a serial addition task, H. Proios and P. Brugger, Perceptual Motors and Skills, 98, 944-946, 2004.

    2002

    • Preserved Orthographic Length and transitional probabilities in written spelling in a case of acquired dysgraphia, D. Chialant, K. Domoto-Reilly, H. Proios, and A. Caramazza, Brain and Language, 82, 30-46, 2002.
    • Number representation deficit: a bilingual case of failure to access written verbal numeral representations, H. Proios, D. Weniger, and K. Willmes, Neuropsychologia, 40, 2341-2349, 2002.

    2001

    • Multidisciplinary assessment of visual hemi-spatial neglect: A case report of a bilingual patient, (full paper), H.Proios, D.Chialant, and D.Caplan, Journal of Medical Speech-Language Pathology, 9(10), p.277-289, 2001.

    2000

    • Multidisciplinary assessment of visual hemi-spatial neglect: A case report of a bilingual patient, (extended abstract), H.Proios, D.Chialant, and D.Caplan, Journal of Neurolinguistics, 13(4), p.313, 2000.

    1995

    • The conceptual coherence of semantic memory in adult aphasia (extended abstract), H.Proios, Brain and Language, 51(1), p.44, 1995.

    1994

    • The organization of concepts in adult aphasia (extended abstract), H.Proios, Brain and Language, 47(3), p.335, 1994.
    • Συνέδρια (36 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • BEYOND COGNITION: TASTE PREFERENCE ASSESSMENT THROUGH TASTE PERCEPTION, H. Proios and M. Baskini, European Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bressanone, Italy, 1/2016.
     • "Αποκατάσταση ασθενών με διαταραχή στο λόγο",, Στρογγυλή Τράπεζα "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΕΕ" , 6th Greek National Stroke Conference and 1st Meeting H.A.S (Hellenic Alliance/Action for Stroke), Θεσσαλονίκη, 3/2016.
     • "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ: ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ" Ε.-Π. Κούκη, Χ. Πρώιου, Θ. Καρβουναράκης, 4ο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα "ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΕΔΙΑ" , Θεσσαλονίκη 10/2016
     • TALKBANK - ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΣΙΑ, Γ. Χατζόπουλος1, F. Diaz, Χ. Πρώιου, 4ο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα "ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΕΔΙΑ" , Θεσσαλονίκη 10/2016
     • "Pragmatics and Aphasia: A case study”, K. Pantsiou, Felix Diaz Martinez and H. Proios, Academy of Aphasia , Llandudno,UK, October 10/ 2016
     • The internet and the social media as a source of information and support in aphasia, E.P. Kouki, M.H. Kosmidis, H. Proios, Academy of Aphasia, Llandudno, UK, 10/2016

     2014

     • "Διαταραχές ομιλίας μετά από ΑΕΕ", 14ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Στρογγυλή Τράπεζα "Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (AEE) στην παιδική ηλικία" , Θεσσαλονίκη, 12/2014.

     2012

     • "Global Perspectives of Managing Aphasia: Cultural Diversity in Practice" - Panel Discussion, H. Proios, L. Riquelme, and E. Ganzfried, Annual ASHA Convention, Atlanta GA, 11/2012.

     2010

     • AAC: Improving communication in single case studies in Greece, G. Daltagiannis and H. Proios, 14th Biennial Conference International Society for Augmentative and Alternative Communication, Barcelona, Spain, 7/2010.
     • "Managing Aphasia in a Culturally Diverse World" - Panel Discussion on Evidence based socially grounded services for cultural and linguistically diverse (CLD) with aphasic individuals and their families, J.L. Harris, L. Riquelme, H. Proios, I. Reichel, and E. Ganzfried, Annual ASHA Convention, Philadelphia PA, 11/2010.
     • Color perception and synaesthesia in children, H. Proios, C. Christoudi, P. Kechayas, N. Samaras, 3rd International Conference Children and youth in changing societies, 12/2010.

     2009

     • Benign Congenital Hypotonia: Why is it important? H. Proios, G. Tegou and V. Vital, Annual ASHA Convention, New Orleans LA, 11/2009.
     • Comparison of two complex cases: Total Glossectomy and infant swallow, H. Proios and G. Tegou, Annual ASHA Convention, New Orleans LA, 11/2009.
     • Alternative Augmentative Communication and Sotos syndrome: Does it help communication? H. Proios and G. Daltagiannis, Annual ASHA Convention, New Orleans LA, 11/2009.

     2008

     • Collaborative Communication in Multicultural Aphasia Intervention, J.G. Centeno, K. Kohnert, Ph.D., J.L. Harris, H. Proios, J. Liechty, E. Ganzfried, Annual ASHA Convention, Chicago IL, 11/2008

     2007

     • Διαταραχές κατάποσης μη ογκολογικής αιτιολογίας, Χ. Πρώιου, Κ. Σδράβου, Α. Πρίντζα, Γ. Κεκές, Β. Βιτάλ, Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ - Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Θες/νίκη, 11/2007
     • A Case Report of an Augmentative Communication Device used on a Young Head Injury Patient in Greece, H. Proios, G. Daltagiannis, K. Sdravou, N. Fahantidis, V. Georgopoulos, Annual ASHA Convention, Boston MA, 11/2007.

     2006

     • Ασφαλής σίτιση – Έλεγχος κατάποσης, Χ. Πρώιου, 3ο Διανοσοκομειακό Σεμινάριο - Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Αποκατάσταση: Αποδέσμευση από τον μηχανικό αερισμό, Θεσσαλονίκη 2/2006.
     • Random Number Generation in Aphasic Patients: A Test of Executive Functions, H. Proios, S. Asaridou, P. Brugger, F. Kargopoulos, INS/SVNP/GNP Intern’l Neuropsychological Society Meeting, Zurich 07/2006.
     • Development and Validation of the Aachen Aphasia Test in the Hellenic Language, H. Proios, I. Malatra, C. Christoudi, K. Willmes, D. Weniger, I. Milonas, INS/SVNP/GNP, Zurich 07/2006.

     2005

     • Influencing factors that may prevent the acquisition of esophageal speech, H. Proios, E. Paulidou, M. Kinigou, L. Dagdillelis, A. Prinza, and G. Kekes, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • Hellenic famous face naming screening test, H. Proios, I. Malatra, Ν. Farmakis, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • Support group for Aphasic Patients in Thessaloniki, Greece, H. Proios, C. Christoudi, N. Artemis and I. Milonas, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • The misconceptions about the field of Speech/Language Pathology in Greece, H. Proios, S. Doni, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • Ο ρόλος του λογοπαθολόγου στην αντιμετώπιση των διαταραχών κατάποσης, Χ. Πρώιου, 13ο Συνέδριο ΩΡΛ, Αθήνα 11/2005.

     2004

     • Έλεγχος και Διευκόλυνση διατροφής στην κατάποση, Χ. Πρώιου, 1ο Διανοσοκομειακό Σεμινάριο, Αναπνευστική ανεπάρκεια και αποκατάσταση-από τη ΜΕΘ στο σπίτι, Π.Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2/2004.
     • Cognitive and linguistic analysis of single case studies in neurological stroke patients, H. Proios, I. Malatra, D. Chialant, and N. Artemis, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Θεσ/νίκη 10/2004.
     • Ομάδα υποστήριξης αφασικών ασθενών και ανάπτυξη διαγνωστικών εγχειριδίων στην αφασία, Χ. Πρώιου και Ν. Αρτέμης, European Conference «The European Dimension of Special Education: emergence of a different profile», Θεσσαλονίκη, 11/2004.

     2003

     • Ο ρόλος του επιβλέποντα Λογοθεραπευτή κατά τη Συνεδρία, Χ. Πρώιου, Διημερίδα πάνω στη Λογοθεραπεία, Πανεπιστήμιο και ΑΤΕΙ Ηπείρου, Ιωάννινα, 5/2003.

     2002

     • Seeing Red while adding numbers: The influence of color on perseveration in normal subjects, H. Proios and P. Brugger, European Workshop on Cognitive Neuropsychology,Bresanone, Italy, 1/2002.

     2001

     • Number representation deficit: bilingual case of failure to access written verbal numeral representations, H. Proios, D. Weniger, and K. Willmes, Euresco Conference on Science of Aphasia, Giens, France, 9/2001.

     2000

     • Multidisciplinary assessment of visual hemi-spatial neglect: A case report of a bilingual patient, H.Proios, D.Chialant, and D.Caplan,Euresco Conference on Science of Aphasia, Ag. Pelagia, Crete, Greece, 11/2000.

     1999

     • Semantic categorical sorting treatment for a global aphasic patient, H.Proios, Annual ASHA Convention, San Fransisco CA, 11/1999.

     1995

     • The conceptual coherence of semantic memory in adult aphasia, H.Proios, Annual Conference of the Academy of Aphasia, San Diego CA, 10/1995.

     1994

     • Conceptual difficulties in aphasia: Implications for remediation of word retrieval deficits, H.Proios, Stroke Rehabilitation Conference, Cambridge MA, 10/1994.
     • The organization of concepts in adult aphasia, H.Proios, Annual Conference of the Academy of Aphasia, Cambridge MA, 10/1994.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.