Πρώιου Χαρίκλεια
 • 2310 891.630
 • hproios uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 208

  Πρώιου Χαρίκλεια

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Νευρογνωστικές Διαταραχές και Αποκατάσταση"

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Λογοπαθολογίας και Ψυχολογίας Β.Α., Hofstra University, New York, Η.Π.Α., 1986
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Μ.Sc. στη Λογοπαθολογία, Teachers College, Columbia University New York, Η.Π.Α., 1989
  • Δίπλωμα Κλινικής Ειδίκευσης CCC (Certificate of Clinical Competence), στη Λογοπαθολογία, A.S.H.A., 1990
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα M.Phil. στη Λογοπαθολογία, Teachers College, Columbia University New York, Η.Π.Α., 1992
  • Διδακτορικό δίπλωμα Ph.D., στη Λογοπαθολογία, Graduate School of Arts and Sciences, Columbia University, New York, Η.Π.Α., 1993
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νευρογνωστικές/Νευροεπικοινωνιακές διαταραχές με έμφαση στην Αποκατάσταση
  • Θέματα Αποκατάστασης Νευροεπικοινωνιακών Διαταραχών - αξιολόγηση, διάγνωση και σχεδιασμός παρέμβασης - στην αφασία ενηλίκων και παιδιών, στην οπτοχωρική απόρριψη, στη μαθηματική επεξεργασία κ.ά.
  • Ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων για την αξιολόγηση νευροεπικοινωνιακών διαταραχών
  • Ανάπτυξη και στάθμιση εγχειριδίων για διάγνωση και αξιολόγηση νευρογνωστικών διαταραχών
  • Κλινική έρευνα και περιπτωσιολογικές μελέτες στις διαταραχές επικοινωνίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (NEU107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
   (ΕΑ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές/ τριες θα  αποκτήσουν βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της γνωστικής λειτουργίας και αποκατάστασης. Ειδικότερα θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοήσουν τη γνωστική λειτουργία και αποκατάσταση
  • Να είναι σε θέση να κάνουν αξιολόγηση, διάγνωση, και θεραπεία ατόμων όλων των ηλικιών (από βρεφική ως τρίτη ηλικία) με νευρολογικές, νευροαναπτυξιακές, γνωστικές και μαθησιακές διαταραχές.
  • Να κατανοήσουν θεωρητικά μοντέλα γνωστικής επεξεργασίας βασισμένα στη φυσιολογική λειτουργία και να μάθουν πώς μπορούν αυτά να εφαρμοσθούν σε πληθυσμούς με αναπηρία/διαταραχές και στην αποκατάσταση.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα συνοψίζει την περιοχή της γνωστικής αποκατάστασης με έμφαση στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες. Εστιάζει στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τον εγκέφαλο και στην αξιολόγηση, διάγνωση, και θεραπεία ατόμων όλων των ηλικιών (από βρεφική ως τρίτη ηλικία) με νευρολογικές, νευροαναπτυξιακές, γνωστικές και μαθησιακές διαταραχές. Παρουσιάζονται θεωρητικά μοντέλα γνωστικής επεξεργασίας βασισμένα στη φυσιολογική λειτουργία αλλά δίνεται έμφαση και στην ενσωμάτωση της κλινικής παρατήρησης πληθυσμού με αναπηρία/ διαταραχές στα θεωρητικά μοντέλα. Η διαδικασία διάγνωσης και παρέμβασης οφείλει να είναι μια συνεχής, αναλυτικά θεμελιωμένη επανεκτίμηση όλων των σχετικών παραγόντων.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
   (ΕΑ352)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ, ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ
   (NEU105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Οι επιπτώσεις του Εγκεφαλικού Επεισοδίου στην Ευρώπη, Χ. Πρώιου, Α. Τσιακίρη, Κ. Κυριακίδου, Κ. Χαραλαμπόπουλος, Κ. Τσακπουνίδου, Εκδόσεις Gutenberg & S.A.F.E., ISBN: 978-960-01-1968-8, 2018

   2015

   • Πρώιου, Χ. (2015). «Επίβλεψη στην Αποκατάσταση», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

   2008

   • Πρώιου, Χ. (2008). «Ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας και διαταραχές». Στο Α. Καρλοβασίτου (Επιμ.), Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – γονέων παιδιών με αναπηρίες και γονέων μαθητών με αναπηρίες, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ, ΥΠΕΠΘ
   • Πρώιου, Χ. (2008). «Στάδια σημασιολογικής και λεξιλογικής ανάπτυξης». Στο Δ. Νικολόπουλος (Επιμ.), Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Αθήνα: Τόπος

   2005

   • Πρώιου, Χ. (2005). Δυσφαγία, Δυσφασία, Δυσαρθρία: Λογοπαθολογία για Ενήλικες και Παιδιά, 2η Έκδοση (εμπλουτισμένη για την παιδική ηλικία), Εκδόσεις Grapholine, Θεσσαλονίκη

   2003

   • Πρώιου, Χ. (2003). Δυσφαγία, Δυσφασία, Δυσαρθρία, Εκδόσεις Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
   • Επιστημονικά Περιοδικά (36 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Aphasia and Math: Deficits with Basic Number Comprehension and in Numerical Activities of Daily Living, H. Proios, K. Tsakpounidou, T. Karapanayiotides, K. Priftis, C. Semenza, Journal of the International Neuropsychological Society, 1-13

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Preschool children deliver stroke knowledge to their families with the FAST 112 Heroes educational programme, K. Tsakpounidou, H. Proios, Health Education Journal

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Body mass index and flanker size: Does (over) weight modulate the Baldwin illusion? M Baskini, P Brugger, P Fragkiadoulakis, C Keramydas, D Panagiotakos, H. Proios, Cogent Psychology 7(1)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Pragmatics in Wernicke’s aphasia: A case report of a ventral pathway lesion, G Chatzopoulos, G Deretzi, J Rudolf, H Proios, Encephalos, 57, 56-64

     Προβολή Δημοσίευσης

    • FAST 112 HEROES: A kindergarten-based educational stroke intervention for the whole family, K Tsakpounidou, A Loutrari, F Tselekidou, M Baskini, H Proios, Health Education Journal, 0017896920911675, 79 (6), 724-734

     Προβολή Δημοσίευσης

    • When lack of sleep takes its toll on communication: an assessment of pragmatic abilities in two children following sleep deprivation, G. Chatzopoulos, E.-P. Kouki, A. Evangeliou, A.C. Malegiannaki, A. Loutrari, K. Tsakpounidou, H. Proios, Acta Neuropsychologica, 18(1): 77-96

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Analysis of Spontaneous Speech Using Natural Language Processing Techniques to Identify Stroke Symptoms, ES Rigas, M Papoutsoglou, K Tsakpounidou, A Serdari, E Mouza, H Proios, Encephalos 57, 1-12

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Educate kindergarteners to strike the stroke with FAST Heroes 112, K Tsakpounidou, M Baskini, H Proios, International Journal of Stroke 14 (7), NP23-NP24

     Προβολή Δημοσίευσης

    • The physiological experiments of Constantin von Economo on the central pathways of mastication and deglutition V.G. Petousi, H. Proios, L.C. Triarhou, Revue Neurologique, 175(9), 506-518

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Indicators for professional growth for health care specialists: Face-to-face supervision, V. Kountoura, I. Agaliotis, A. Loutrari, H. Proios, Current Psychology, 10

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Reliability and validity of the DYMUS questionnaire for the assessment of dysphagia in multiple sclerosis (Greek version) and proposed modification, A Printza, M Kalaitzi, C Bakirtzis, I Nikolaidis, H Proios, N Grigoriadis, Multiple sclerosis and related disorders, 23, 62-68

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Effects of Auditory Sound Cueing in Proximal and Distal Object Naming Using a Multi-Touch Interactive Word Wall in Rehabilitation: Α Preliminary Study, F. Dergianli, E. Mouza, Η. Proios, Encephalos 55, 42-56

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Action Plan for Stroke in Europe, Bo Norrving and Working Group on Action Plan for Stroke in Europe (as member of the Working Group), European Stroke Journal 3(4) 309–336

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Phrase-Final Words in Greek Storytelling Speech: A Study on the Effect of a Culturally-Specific Prosodic Feature on Short-Term Memory, A. Loutrari, F. Tselekidou, H. Proios, J Psycholinguist Res., 47(4), 947-957

     Προβολή Δημοσίευσης

    • World leaders and Aphasia and Dysarthria following Cerebral Vascular Accident, E.-P. Kouki, Η. Proios, Th.Karvounarakis,, Encephalos 55, 17-21

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Mosaics fall apart in different ways: Exploring variation in communication breakdown patterns in three aphasic patients, G. Chatzopoulos, A. Loutrari, F. Díaz – Martinez, E.-P.Kouki, H. Proios, Acta Neuropsychologica 16(4)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Role of Episodic Future Thought in Eating Behavior: Food Preferences and Life Goals, Μ. Baskini, Ε. Mouza, Η. Proios, Journal of Psychiatry and Mental Health, 2(2)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Is Red Correlated to Hormones During Pregnancy? P. Katsinou, E.-P. Kouki, H. Proios, Encephalos, 54, 56-63
    • Bullying and Minorities in Secondary School Students in Thrace-Greece, A. Serdari, A. Gkouliama, G. Trypsianis, H. Proios, M. Samakouri, American Journal of Orthopsychiatry, 88(4):462-470

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Quality of Communication in the Rehabilitation of Persons with Stroke and/or Dementia: The Caregivers Perspective, E. Tsioupinaki, A. Serdari , E.-P. Kouki, E. Mouza, H. Proios, Νευρολογία 26:1, 45-52

    2016

    • The usefulness of Facebook or Website for Information about Aphasia, E.P.Kouki, M.H. Kosmidis, H. Proios, Encephalos, 53, p.76-83, 2016
    • The Effect of Alcohol on the Nature of Lexical Representations in Different Taste Domains, M. Baskini, H. Proios, Psychological Thought, 9(2), p. 222–235, doi:10.5964/psyct.v9i2.190, 2016

    2014

    • Taste Perception Analysis Utilizing a Semantic Verbal Fluency Task, Μ. Ghemulet, M. Baskini, L. Messinnis, H. Proios, Psychology Research and Behavior Management, 7, 261–272, 2014.

    2011

    • Singing but not speaking: A Retrospect on music-language interrelationships in the human brain since Otto Marburg’s Zur Frage der Amusie (1919), D. Koniari, H. Proios, K. Tsapkini and L. Triarhou, Advances in Psychology Research, 87, 2011, Nova Publishers.

    2009

    • Η συμβολή της Λειτουργικής Ενδοσκοπικής Αξιολόγησης της Κατάποσης (FEES) στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με στοματοφαρυγγική δυσφαγία, Α. Πρίντζα, Ε. Παυλίδου, Χ. Πρωίου, Β. Βιτάλ, Σ. Μεταξάς, Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου, 37(3), 2009.

    2008

    • Random Number Generation in Aphasic Patients: A Test of Executive Functions, H. Proios, S. Asaridou, P. Brugger, Acta Neuropsychologica, 6(2), 157-168, 2008.

    2007

    • Evaluation of the stability of the blood flow over time in the dominant hemisphere: a functional Transcranial Doppler study, K.Vadikolias, N.Artemis, P.D.Mitsias, I.Heliopoulos, G.Tripsianis, H.Proios, I.Milonas, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 27, 1870–1877, doi:10.1038/sj.jcbfm.9600484, 2007.
    • The Hellenic Famous Face Naming Screening test, H. Proios, I. Malatra, N. Farmakis, Journal of Medical Speech-Language Pathology, 15(4), 383-394, 2007.

    2005

    • Επιδράσεις της φαρμακευτικής αγωγής στην επικοινωνία και την κατάποση: Μία πρόταση για γλωσσοπαθολογική φαρμακολογία, Χ. Πρώιου και Ν. Αρτέμης, Ελληνική Ιατρική, 70, 2005.

    2004

    • The influence of color on number perseveration in a serial addition task, H. Proios and P. Brugger, Perceptual Motors and Skills, 98, 944-946, 2004.

    2002

    • Preserved Orthographic Length and transitional probabilities in written spelling in a case of acquired dysgraphia, D. Chialant, K. Domoto-Reilly, H. Proios, and A. Caramazza, Brain and Language, 82, 30-46, 2002.
    • Number representation deficit: a bilingual case of failure to access written verbal numeral representations, H. Proios, D. Weniger, and K. Willmes, Neuropsychologia, 40, 2341-2349, 2002.

    2001

    • Multidisciplinary assessment of visual hemi-spatial neglect: A case report of a bilingual patient, (full paper), H.Proios, D.Chialant, and D.Caplan, Journal of Medical Speech-Language Pathology, 9(10), p.277-289, 2001.

    2000

    • Multidisciplinary assessment of visual hemi-spatial neglect: A case report of a bilingual patient, (extended abstract), H.Proios, D.Chialant, and D.Caplan, Journal of Neurolinguistics, 13(4), p.313, 2000.

    1995

    • The conceptual coherence of semantic memory in adult aphasia (extended abstract), H.Proios, Brain and Language, 51(1), p.44, 1995.

    1994

    • The organization of concepts in adult aphasia (extended abstract), H.Proios, Brain and Language, 47(3), p.335, 1994.
    • Συνέδρια (38 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • FAST 112 HEROES: Patient Engagement in an Educational Stroke Awareness Program for Kindergarten, H Proios, K Tsakpounidou, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 101(11), e55, DOI:https://doi.org/10.1016/ j.apmr.2020.09.165, ACRM 97th Annual Conference, online 10/2020
     • Pragmatic Evaluation in a Rehabilitation Setting, H. Proios, G. Chatzopoulos, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 101(11), e86-e87, DOI:https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.09.261, ACRM 97th Annual Conference, online 10/2020

     2016

     • BEYOND COGNITION: TASTE PREFERENCE ASSESSMENT THROUGH TASTE PERCEPTION, H. Proios and M. Baskini, European Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bressanone, Italy, 1/2016.
     • "Αποκατάσταση ασθενών με διαταραχή στο λόγο",, Στρογγυλή Τράπεζα "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΕΕ" , 6th Greek National Stroke Conference and 1st Meeting H.A.S (Hellenic Alliance/Action for Stroke), Θεσσαλονίκη, 3/2016.
     • "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ: ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ" Ε.-Π. Κούκη, Χ. Πρώιου, Θ. Καρβουναράκης, 4ο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα "ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΕΔΙΑ" , Θεσσαλονίκη 10/2016
     • TALKBANK - ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΣΙΑ, Γ. Χατζόπουλος1, F. Diaz, Χ. Πρώιου, 4ο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα "ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΕΔΙΑ" , Θεσσαλονίκη 10/2016
     • "Pragmatics and Aphasia: A case study”, K. Pantsiou, Felix Diaz Martinez and H. Proios, Academy of Aphasia , Llandudno,UK, October 10/ 2016
     • The internet and the social media as a source of information and support in aphasia, E.P. Kouki, M.H. Kosmidis, H. Proios, Academy of Aphasia, Llandudno, UK, 10/2016

     2014

     • "Διαταραχές ομιλίας μετά από ΑΕΕ", 14ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Στρογγυλή Τράπεζα "Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (AEE) στην παιδική ηλικία" , Θεσσαλονίκη, 12/2014.

     2012

     • "Global Perspectives of Managing Aphasia: Cultural Diversity in Practice" - Panel Discussion, H. Proios, L. Riquelme, and E. Ganzfried, Annual ASHA Convention, Atlanta GA, 11/2012.

     2010

     • AAC: Improving communication in single case studies in Greece, G. Daltagiannis and H. Proios, 14th Biennial Conference International Society for Augmentative and Alternative Communication, Barcelona, Spain, 7/2010.
     • "Managing Aphasia in a Culturally Diverse World" - Panel Discussion on Evidence based socially grounded services for cultural and linguistically diverse (CLD) with aphasic individuals and their families, J.L. Harris, L. Riquelme, H. Proios, I. Reichel, and E. Ganzfried, Annual ASHA Convention, Philadelphia PA, 11/2010.
     • Color perception and synaesthesia in children, H. Proios, C. Christoudi, P. Kechayas, N. Samaras, 3rd International Conference Children and youth in changing societies, 12/2010.

     2009

     • Benign Congenital Hypotonia: Why is it important? H. Proios, G. Tegou and V. Vital, Annual ASHA Convention, New Orleans LA, 11/2009.
     • Comparison of two complex cases: Total Glossectomy and infant swallow, H. Proios and G. Tegou, Annual ASHA Convention, New Orleans LA, 11/2009.
     • Alternative Augmentative Communication and Sotos syndrome: Does it help communication? H. Proios and G. Daltagiannis, Annual ASHA Convention, New Orleans LA, 11/2009.

     2008

     • Collaborative Communication in Multicultural Aphasia Intervention, J.G. Centeno, K. Kohnert, Ph.D., J.L. Harris, H. Proios, J. Liechty, E. Ganzfried, Annual ASHA Convention, Chicago IL, 11/2008

     2007

     • Διαταραχές κατάποσης μη ογκολογικής αιτιολογίας, Χ. Πρώιου, Κ. Σδράβου, Α. Πρίντζα, Γ. Κεκές, Β. Βιτάλ, Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ - Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, Θες/νίκη, 11/2007
     • A Case Report of an Augmentative Communication Device used on a Young Head Injury Patient in Greece, H. Proios, G. Daltagiannis, K. Sdravou, N. Fahantidis, V. Georgopoulos, Annual ASHA Convention, Boston MA, 11/2007.

     2006

     • Ασφαλής σίτιση – Έλεγχος κατάποσης, Χ. Πρώιου, 3ο Διανοσοκομειακό Σεμινάριο - Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Αποκατάσταση: Αποδέσμευση από τον μηχανικό αερισμό, Θεσσαλονίκη 2/2006.
     • Random Number Generation in Aphasic Patients: A Test of Executive Functions, H. Proios, S. Asaridou, P. Brugger, F. Kargopoulos, INS/SVNP/GNP Intern’l Neuropsychological Society Meeting, Zurich 07/2006.
     • Development and Validation of the Aachen Aphasia Test in the Hellenic Language, H. Proios, I. Malatra, C. Christoudi, K. Willmes, D. Weniger, I. Milonas, INS/SVNP/GNP, Zurich 07/2006.

     2005

     • Influencing factors that may prevent the acquisition of esophageal speech, H. Proios, E. Paulidou, M. Kinigou, L. Dagdillelis, A. Prinza, and G. Kekes, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • Hellenic famous face naming screening test, H. Proios, I. Malatra, Ν. Farmakis, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • Support group for Aphasic Patients in Thessaloniki, Greece, H. Proios, C. Christoudi, N. Artemis and I. Milonas, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • The misconceptions about the field of Speech/Language Pathology in Greece, H. Proios, S. Doni, Annual ASHA Convention, San Diego CA, 11/2005.
     • Ο ρόλος του λογοπαθολόγου στην αντιμετώπιση των διαταραχών κατάποσης, Χ. Πρώιου, 13ο Συνέδριο ΩΡΛ, Αθήνα 11/2005.

     2004

     • Έλεγχος και Διευκόλυνση διατροφής στην κατάποση, Χ. Πρώιου, 1ο Διανοσοκομειακό Σεμινάριο, Αναπνευστική ανεπάρκεια και αποκατάσταση-από τη ΜΕΘ στο σπίτι, Π.Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2/2004.
     • Cognitive and linguistic analysis of single case studies in neurological stroke patients, H. Proios, I. Malatra, D. Chialant, and N. Artemis, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Θεσ/νίκη 10/2004.
     • Ομάδα υποστήριξης αφασικών ασθενών και ανάπτυξη διαγνωστικών εγχειριδίων στην αφασία, Χ. Πρώιου και Ν. Αρτέμης, European Conference «The European Dimension of Special Education: emergence of a different profile», Θεσσαλονίκη, 11/2004.

     2003

     • Ο ρόλος του επιβλέποντα Λογοθεραπευτή κατά τη Συνεδρία, Χ. Πρώιου, Διημερίδα πάνω στη Λογοθεραπεία, Πανεπιστήμιο και ΑΤΕΙ Ηπείρου, Ιωάννινα, 5/2003.

     2002

     • Seeing Red while adding numbers: The influence of color on perseveration in normal subjects, H. Proios and P. Brugger, European Workshop on Cognitive Neuropsychology,Bresanone, Italy, 1/2002.

     2001

     • Number representation deficit: bilingual case of failure to access written verbal numeral representations, H. Proios, D. Weniger, and K. Willmes, Euresco Conference on Science of Aphasia, Giens, France, 9/2001.

     2000

     • Multidisciplinary assessment of visual hemi-spatial neglect: A case report of a bilingual patient, H.Proios, D.Chialant, and D.Caplan,Euresco Conference on Science of Aphasia, Ag. Pelagia, Crete, Greece, 11/2000.

     1999

     • Semantic categorical sorting treatment for a global aphasic patient, H.Proios, Annual ASHA Convention, San Fransisco CA, 11/1999.

     1995

     • The conceptual coherence of semantic memory in adult aphasia, H.Proios, Annual Conference of the Academy of Aphasia, San Diego CA, 10/1995.

     1994

     • Conceptual difficulties in aphasia: Implications for remediation of word retrieval deficits, H.Proios, Stroke Rehabilitation Conference, Cambridge MA, 10/1994.
     • The organization of concepts in adult aphasia, H.Proios, Annual Conference of the Academy of Aphasia, Cambridge MA, 10/1994.
     • Άλλα (29 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2020

      • FAST Heroes 112: A Kindergarten-based educational Stroke Program for the whole family, K Tsakpounidou, M Baskini, A Loutrari, J Van der Merwe, H Proios, ESO Annual Conference, online 11/2020
      • A Stroke preparedness questionnaire for baseline knowledge assessment of parents participating in the Educational Program “HAST Heroes 112”, K Tsakpounidou, J van der Merwe, H Proios, ESO Annual Conference, online 11/2020
      • A picture-based Stroke preparedness questionnaire for assessing baseline knowledge of young children participating in the Educational Program “HAST Heroes 112”, S Psomiadis, M Baskini, K Tsakpounidou, Van der Merwe, H Proios, ESO Annual Conference, online 11/2020
      • A playsong for enhancing Stroke knowledge among preschoolers, D Koniari, K Tsakpounidou, H Proios, ESO Annual Conference, online 11/2020

      2019

      • Semi-automatic analysis of spontaneous speech in history intake from aphasia-related stroke patients to rank and categorize FAST symptoms, E.S. Rigas, C. Spyrou, M. Papoutsoglou, H. Proios, 5th European Stroke Organization Conference (ESOC2019), Milano, 5/2019
      • FAST Heroes 112: Creating an educational stroke awareness program for kindergarten, H. Proios, K. Tsakpounidou, M. Baskini, J. Van der Merwe, W. Uys, European Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bresanone, Italy, 1/2019.

      2018

      • Virtual Support Groups and Their Contribution in Stroke Rehabilitation, H. Proios and E.-P. Kouki, Annual ASHA Convention, Boston MA, 11/2018.
      • Ο ρόλος των οργανισμών υποστήριξης μετά από ΑΕΕ (Stroke Support Organizations) στην ψυχολογική υποστήριξη ασθενών (P17), Α. Τσιακίρη, Α. Σερντάρη, Χ. Πρώϊου, Π. Βλοτινού, Α. Μήτσογλου, Κ. Χαραλαμπό-πουλος, Κ. Βαδικόλιας, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, 11/2018
      • Εντοπισμός επικοινωνιακών ελλειμάτων μετά από ΑΕΕ σε νατουραλιστικά πλαίσια (P13), Ε.-Π. Κούκη, Γ. Χατζόπουλος, F. Diaz-Martinez, Χ. Πρώιου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, 11/2018
      • Επικοινωνιακές και Γνωστικές Επιπτώσεις της Εγκεφαλικής Διάσεισης σε Ακαδημαϊκό Πλαίσιο (P11), Κ. Τσακπουνίδου, Χ. Πρώιου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, 11/2018
      • Οι μεταγνωστικές ικανότητες στην κατηγοριοποιητική οργάνωση του λεξιλογίου σε παιδιά με και χωρίς μαθησια-κές δυσκολίες και ενήλικες, Δ. Κανάκη, Χ. Πρώιου (P2.14), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 5/2018
      • Μαθαίνοντας στο νοσοκομειακό σχολείο: Μια εμπειρική προσέγγιση, Ο. Ιωαννίδου, Β. Κουντουρά, Χ. Πρώιου (P2.11), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 5/2018
      • Η ανάπτυξη και εφαρμογή της αυτοεποπτείας στις επιστήμες αγωγής και υγείας, Γ. Κουτσιπέτρος, Β. Κουντουρά, Χ. Πρώιου (P2.09), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 5/2018
      • Πανευρωπαϊκές Οργανώσεις για τη συμμετοχική αποκατάσταση σε νευρογνωστικές διαταραχές, Χ. Πρώιου 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 4/2018
      • Στέρηση ύπνου και γνωστικές διεργασίες που επηρεάζουν την πραγματολογική επάρκεια, Ε.-Π. Κούκη, Γ. Χατζόπουλος, F. Diaz-Martinez, Χ. Πρώιου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας, 4/2018
      • Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030 (invited as part of Working Group), European Stroke Organization (ESO) Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030 Meeting, Munich, 3/2018

      2017

      • Ο ρόλος της επεισοδιακής μελλοντικής σκέψης στη διατροφική συμπεριφορά: διατροφικές προτιμήσεις και στόχοι ζωής Μ. Μπασκίνη, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 5/2017
      • TalkBank – Περιπτωσιολογική Μελέτη από την Ελλάδα – Πραγματολογία και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος Γ. Χατζόπουλος, F. Diaz-Martinez, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 5/2017
      • Πραγματολογία και Αφασία: Συνεισφορά στο ΤalkBank και Εφαρμογή του PREP-R, Ε.-Π. Κούκη, Γ. Χατζόπουλος, F. Diaz-Martinez, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 5/2017
      • Tο Kοινωνικό Κόστος και οι Ανάγκες Υποστήριξης των Ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Πρώιμα Αποτελέσματα, Ε.-Π. Κούκη, Δ. Αρτέμης, Β. Καπιτζόγλου, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 5/2017
      • Η επίδραση του κόκκινου χρώματος στον αναγραμματισμό σε παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης Άννα-Μ. Κουτούμπα, Ι. Μαλουμίδου, Γ. Σταυροπούλου, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 5/2017
      • Μελέτη Ανίχνευσης και Αξιολόγησης Χαρισματικών Παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα, Ι. Μαλουμίδου, Χ. Πρώιου, Α. Σερντάρη, αναρτημένη ανακοίνωση, 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 5/2017
      • Επίβλεψη Νέων Επαγγελματιών Υγείας, Εισηγητής/ές: Βασιλεία Κουντουρά, Ιωάννης Αγαλιώτης & Χαρίκλεια Πρώιου (Workshop), 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 5/2017
      • Προσαρμογή και Αγγλική μετάφραση του ερωτηματολογίου του CENSIS – Περιπτωσιολογική εφαρμογή στην Ελλάδα – ποιότητα ζωής και επιρροή του οικογενειακού μικροσυστήματος στην Αποκατάσταση ατόμων με επίκτητες Νευροεπικοινωνιακές Διαταραχές Π. Γιαννέζης, Ε.-Π. Κούκη, Δ. Αρτέμης, Β. Καπιτζόγλου, Χ. Πρώιου, (PO.28), 32o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4/2017
      • Ορμονική δραστηριότητα κατά την εγκυμοσύνη και κόκκινο χρώμα: ποια η συσχέτιση; Π. Κάτσινου, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση (PO.27), 32o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4/2017
      • Η επίδραση του κόκκινου χρώματος στην κρίση μας: Έρευνα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, Φ. Δεργιανλή, Π. Τσατσού, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση (PO.25), 32o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4/2017
      • Το χρώμα κόκκινο και η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ): συνειρμική κατονομασία, ανάγνωση και στερεότυπη επανάληψη από πρόθεση, Θ. Μάρτζος, Χ. Ακριτίδης, Χ. Πρώιου, αναρτημένη ανακοίνωση (PO.20), 32o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4/2017
      • Ο αντίκτυπος της έκθεσης στο κόκκινο χρώμα στις γνωστικές διεργασίες ενηλίκων, Δ. Κανάκη, Σ. Δαλάκα, Δ. Πίτσιος, Χ. Πρώιου, προφορική ανακοίνωση (OR.423), 32o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 4/2017
      • Using upper case letters to improve alexia, G. Ntaltagiannis, A. Serdari, H. Proios, 11th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), Athens, 3/2017
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font