Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Οι διαλέξεις των μαθημάτων των εξαμήνων Α΄ και Β΄ (12 διαλέξεις ανά μάθημα - 4 μαθήματα ανά εξάμηνο) διεξάγονται κάθε Πέμπτη απόγευμα (από 16:30 έως 21:30) και κάθε Σάββατο πρωί (από 09:30 έως 14:30). 
 
Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα παρακολουθούνται μαθήματα και στο τρίτο εκπονείται η διπλωματική εργασία.