Αγαλιώτης Ιωάννης
 • 2310 891.383
 • iagal uom.gr
 • Γραφείο: KΖ3, 301 Α

  Αγαλιώτης Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Διδακτική Μεθοδολογία για άτομα με Ειδικές Ανάγκες"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής, Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, 1979
  • Πτυχίο Ειδικής Αγωγής, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1990
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Ουαλίας, 1993
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδική Παιδαγωγική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση και προσαρμοστική διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες
  • Συμπεριληπτικά προγράμματα για μαθητές με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής
  • Διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Κοινωνικές και συναισθηματικές διαστάσεις των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών - Αξιολόγηση, αντιμετώπιση
  • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση δυσκολιών ανάγνωσης και γραφής

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Θεωρία και πράξη
   (ΕΑ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑμεΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
   (ΕΑ0602-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία εκπαιδευτικής αξιολόγησης, με βάση τα χαρακτηριστικά του μαθητή και την περιοχή γνώσεων που θέλουν να αξιολογήσουν
  • προσδιορίζουν τους στόχους των εξατομικευμένων προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές ανάγκες και να τους συναρμόζουν, ώστε να παραχθούν συνεκτικά διδακτικά προγράμματα 
  • επιλέγουν τεκμηριωμένα τις διαδικασίες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με βάση τις σύγχρονες έρευνες για την αποτελεσματική διδασκαλία
  • αποτιμούν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που εφαρμόζουν και λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις για τη συνέχιση, την τροποποίηση ή την ολοκλήρωσή τους.  

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Κύρια περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής:

  • Διαδικασίες και εργαλεία αξιολόγησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Βασικές αρχές εκπαιδευτικής αξιολόγησης μαθητών με ειδικές ανάγκες /αναπηρίες
  • Αρχές και διαδικασίες οργάνωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων στις μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στο Γενικό Σχολείο
  • Στοχοθεσία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Κριτήρια επιλογής διδακτικών μεθόδων: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων
  • Διαδικασίες διδακτικής διαχείρισης και περιβαλλοντικές παράμετροι της διδασκαλίας σε μονάδες ειδικής αγωγής και στο γενικό σχολείο
  • Διαδικασίες αποτίμησης της διδασκαλίας και λήψη αποφάσεων για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

  Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται και εξειδικευμένα θέματα εκπαιδευτικής συμπερίληψης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / αναπηρίες.

  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
   (ΕΚΑΠ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
   (ΕΑ0608)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζουν τις γνωστικές απαιτήσεις και τις μαθησιακές προϋποθέσεις των μαθηματικών έργων που αναθέτουν στους μαθητές τους
  • προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα ατομικά γνωστικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών επιδρούν σε ειδικά μαθηματικά έργα
  • επισημαίνουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση των Μαθηματικών 
  • αξιολογούν τις δυσκολίες των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην κατάκτηση μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
  • οργανώνουν αποτελεσματικά διδακτικά προγράμματα με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των μαθητών και τις απαιτήσεις των επιμέρους μαθηματικών έργων, τόσο στις μονάδες Ειδικής Αγωγής όσο και στο Γενικό Σχολείο

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Κύρια περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής:

  • Δομικά στοιχεία και γνωστικές απαιτήσεις της μάθησης των Μαθηματικών
  • Εγγενή χαρακτηριστικά των Μαθηματικών και η διδακτική διαχείρισή τους
  • Περιβαλλοντικοί και διδακτικοί παράγοντες πρόκλησης αποτυχίας στα Μαθηματικά
  • Ενδοατομικοί παράγοντες αδυναμίας ανταπόκρισης στις μαθηματικές απαιτήσεις
  • Αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης στα Μαθηματικά
  • Γενικές αρχές οργάνωσης διδακτικών προγραμμάτων για μαθητές με δυσκολίες στην κατάκτηση μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Διδασκαλία Μαθηματικών σε άτομα με Ήπιε Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε μονάδες Ειδικής Αγωγής και στο Γενικό Σχολείο
  • Διδασκαλία Μαθηματικών σε άτομα με σύνθετες ειδικές ανάγκες και σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές

  Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται και εξειδικευμένα θέματα εκπαιδευτικής συμπερίληψης μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση των Μαθηματικών

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
   (ΕΑ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • διακρίνουν τα προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών μαθητών με Ε.Μ.Δ. από τα προφίλ μαθητών που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών
  • εφαρμόζουν συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με Ε.Μ.Δ.
  • οργανώνουν αποτελεσματικά προγράμματα διδασκαλίας για μαθητές με Ε.Μ.Δ. στην Ανάγνωση, τη Γραφή και τις Κοινωνικές Δεξιότητες
  • συνδέουν τα εξατομικευμένα διδακτικά προγράμματα για μαθητές με Ε.Μ.Δ. με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του γενικού σχολείου.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Κύρια περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής:

  • Όροι και ορισμοί στη μελέτη των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Σύγχρονες απόψεις για τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Χαρακτηριστικά, υποτύποι και συσχετίσεις των Ε.Μ.Δ. με άλλες ομάδες Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών
  • Διαδικασίες και εργαλεία ανίχνευσης των Ε.Μ.Δ.
  • Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στους τομείς των ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων και της κοινωνικής μάθησης
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με Ε.Μ.Δ.
  • Ειδικές τεχνικές για τη διδασκαλία εξειδικευμένων ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με Ε.Μ.Δ.

  Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται και εξειδικευμένα θέματα εκπαιδευτικής συμπερίληψης μαθητών με Ε.Μ.Δ.

   

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   (ΕΚΑΠ0200)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • Αγαλιώτης, Ι. (2023). Αποτελεσματική διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές με δυσκολίες σχολικής μάθησης και προσαρμογής: Αξιολόγηση και παρέμβαση στη γενική τάξη και σε μονάδες ειδικής αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρη.

   2019

   • Agaliotis, I. (2019). Policies and practices for fighting social exclusion of persons with disabilities in European Union: Focus on educational exclusion. In L. Papadopoulou & D. Anagnostopoulou (Eds), Towards an Inclusive European Citizenship (pp. 443-456). Athens: Papazisi.

   2018

   • Kafedzic, L., Guska-Bjelan, S., Susnjara, S., Osmic, L., Zukic, M., Kartasidou, L., Agaliotis, I., Debevc, M. (2018) (eds). Academic Staff training to support students with disabilities towards the transition process from higher education to labour Market ISBN 978-9958-27-446-6 Sarajevo: Dobra knjiga d.o.o

   2017

   • Papadopoulou, I., Kantaridou, Z., Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2017). Foreign language teachers’ strategy instruction practices in Greek lower secondary education. In Z. Gavriilidou, K. Petrogiannis, M. Platsidou, & A.Psaltou-Joycey (Eds), Language Learning Strategies: Theoretical issues and applied perspectives (pp. 94-119). Kavala: Saita.

   2012

   • Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

   2011

   • Kalyva, E. & Agaliotis, I. (2011). Ways of defining and resolving peer interpersonal conflict : Applications in general and special education settings. In A. M. Columbus (Ed), Advances in Psychology Research (pp. 1-26). New York: Nova Science Publishers.
   • Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Φύση και εκπαιδευτική διαχείριση των μαθηματικών δυσκολιών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

   2010

   • Αγαλιώτης, Ι. (2010). Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση στην περίπτωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά μέσω σχεδιασμού προγραμμάτων, διδακτικών τεχνικών και περιεχομένου μαθημάτων. Στο Α.Ν. Κορνηλάκη, Μ.Α. Κυπριωτάκη και Γ. Μανωλίτσης (Επιμ.) Πρώιμη Παρέμβαση: Διεπιστημονική Θεώρηση (σελ. 261-282). Αθήνα: Πεδίο.
   • Agaliotis, I. (2010). Social skills problems and interventions for students with Learning Disabilities. In N. Wamba & T. Citro (Eds), Learning Differences: Research, Practice, and Advocacy (pp. 59-76). Weston, Mas.: Learning Disabilities Worldwide.

   2009

   • Kalyva, E. & Agaliotis, I. (2009). Developing the social skills of students with disabilities through peer tutoring: Implications for inclusion. In A.T. Heatherton & V. A. Walcott (Eds) Handbook of Social Interactions in the 21st Century (pp. 193-216). New York: Nova Science Publishers
   • Agaliotis, I. (2009). Effective instructional interventions for students with Learning Disabilities in Mathematics. In G. Sideridis & T. Citro (Eds) Classroom Strategies for Struggling Learners (pp. 121-145). Weston, MA: Learning Disabilities Worldwide.
   • Αγαλιώτης, Ι. (2009). Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Οικοπροσαρμοστική προσέγγιση. Τόμος 1ος: Οικοπροσαρμοστική αξιολόγηση – Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών (ΑΣΜΑ) (4η Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

   2006

   • Αγαλιώτης, Ι., Διδασκαλία παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: Οικοπροσαρμοστική προσέγγιση. Τόμος 1ος: Οικοπροσαρμοστική αξιολόγηση - Το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών (ΑΣΜΑ), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006

   2004

   • Αγαλιώτης, Ι., Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, 4η έκδοση, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (30 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Milanovic, I., Molina Ascanio, M., Bilgin, A. S., Kirsch, M. Beernaert, Y., Kameas, A., Saygın, S., Dancheva, T., Sayed, Y., Xhomaqi, B., Covernton, E., Sangiuliano, M., Agaliotis, I., Colli, A., Abrantes, S., Damjanoska, K., Quarta, B., Roig-Vila, R., Niewint-Gori, J., Van der Niepen, P., Gras-Velázquez, A. (2023). Inclusive STEM Learning Environments: Challenges and Solutions. SCIENTIX http://Scientix-STNS_Inclusive-STEM-Learning-Enviroments-Ready-for-publication5328-1.pdf

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Αγγελόπουλος Σ. & Αγαλιώτης, Ι. (2021). Αποτελεσματική διδασκαλία γνωστικού σχήματος προβλημάτων αφαίρεσης σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 26 (1), 160-168.
    • Παπαδάμ, Μ. & Αγαλιώτης, Ι. (2021). Διερεύνηση γεωμετρικών γνώσεων μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 26(1), 135-151

    2019

    • Agaliotis, I., & Varsamis, P. (2019). Using MIMIC Modeling to Identify Dimensions of Self-Regulation in Cerebral Palsy. Psychology, 10(6), 799-818
    • Kountoura, V., Agaliotis, I., Loutrari, A., & Proios, H. (2019). Indicators for professional growth for health care specialists: Face-to-face supervision. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-0134-6

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Agaliotis, I. & Kalyva, E. (2019). Motivational Differences of Greek Gifted and Non- Gifted High-Achieving and Gifted Under-Achieving Students. International Education Studies, 12(2), 1-12.

    2018

    • Agaliotis, I. & Ismirlidou, E. (2018). Comparison of students with Non-verbal Learning Disabilities and students with Asperger Syndrome in solving word arithmetic problems. European Journal of Special Education Research, 3(3), 27-48.

    2016

    • Κατσιορίδου, Κ., Συριοπούλου, Χ., & Αγαλιώτης, Ι. (2016). Αισθητηριακές δυσκολίες μαθητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης «Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή». Αθήνα: ΕΚΠΑ, Ηλεκτρονική Έκδοση.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Teli, A. & Agaliotis, I. (2016). Comparing the effectiveness of four interventions for the support of students with Learning Disabilities in acquiring arithmetic combinations of multiplication and division. American Journal of Educational Research, 4(4), 294-301.
    • Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2016). Does empathy predict instructional assignment-related stress? A study in special and general education teachers. International Journal of Disability, Development, and Education. DOI: 10.1080/1034912X.2016.1174191
    • Syriopoulou-Delli, C.K., Agaliotis, I., & Papaefstathiou, E. (2016). Social skills characteristics of students with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2016.1219101.
    • Agaliotis, I. & Teli, A. (2016). Teaching arithmetic combinations of multiplication and division to students with learning disabilities or mild intellectual disability: the impact of alternative fact grouping and the role of cognitive and learning factors. Journal of Education and Learning, 5(4), 90-103.
    • Agaliotis, I. (2016). Historical and contemporary perspectives of Learning Disabilities in Greece. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 14(1), 63-70.

    2015

    • Varsamis, P., & Agaliotis, I. (2015). Relationships between gross- and fine motor functions, cognitive abilities, and self-regulatory aspects of students with physical disabilities. Research in Developmental Disabilities 47, 430–440.

    2013

    • Αγαλιώτης, Ι. (2013). Είναι το πρόγραμμα σπουδών του γενικού σχολείου κατάλληλο για την αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη και σε τμήματα ένταξης; Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 4, 197-218.

    2011

    • Metsiou, K., Papadopoulos, K. & Agaliotis, I. (2011). Adaptive behaviour of children and adolescents with visual impairments: The impact of educational settings. Research in Developmental Disabilities, 32, 6, 2340- 2345.
    • Papadopoulos, K. Metsiou, K., & Agaliotis, I. (2011). Adaptive behaviour of children and adolescents with visual impairments. Research in Developmental Disabilities, 32, 3, 1086-1096.
    • Varsamis, P. & Agaliotis, I. (2011). Profiles of self-concept, goal-orientation, and self-regulation in students with physical, intellectual, and multiple disabilities: Implications for instructional support. Research in Developmental Disabilities, 32, 5, 1548-1555.
    • Agaliotis, I. & Kalyva, E. (2011). A survey of Greek general and special education teachers’ perceptions regarding the role of the special needs coordinator: Implications for educational policy on inclusion and teacher education. Teaching and Teacher Education, 27, 3, 543-551.

    2009

    • Kalyva, E. & Agaliotis, I. (2009). Can contact affect Greek children’s understanding of and attitudes toward peers with physical disabilities? European Journal of Special Needs Education, 24, 2, 213-220.
    • Kalyva, E. & Agaliotis, I. (2009). Can social stories enhance the interpersonal conflict resolution skills of children with LD? Research in Developmental Disabilities, 30, 1, 192-202.
    • Kartasidou, L., Agaliotis, I & Dimitriadou, I. (2009). Educational Design and Instructional Applications for the Promotion of Self Determination in Individuals with Intellectual Disability: A Pilot Study. International Journal of Learning, 16, 10, 317-328.

    2008

    • Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2008). Burnout, Job Satisfaction and Instructional Assignment Sources of Stress in Greek Special Education Teachers. The International Journal of Disability, Development and Education, 5, 1, 61-76.
    • Agaliotis, I. & Kalyva, E. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with Learning Disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29. 1-10.

    2005

    • Agaliotis. I & Kartasidou L., "Educating students with profound intellectual disability through a Cross Curriculum Thematic Program of Studies", International Journal of Learning, Vol. 11, pp. 552-568, 2005.

    2004

    • Agaliotis, I. and Goudiras, D., “A profile of interpersonal conflict resolution of children with Learning Disabilities”, Learning Disabilities: A Contemporary Journal, vol. 2, No.2, pp.15-29, 2004.

    2003

    • Αγαλιώτης Ι., Δημητρακόπουλος, Θ., Δήμου, Ι., Θεοδώρου, Η., Πεσλή, Β., Χαρίση, Α., «Εναλλακτική διδασκαλία βασικών αριθμητικών δεδομένων πολλαπλασιασμού σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες», Επιστήμες Αγωγής, 3, σελ. 53-66, 2003.

    2002

    • Αγαλιώτης, Ι., «Η σημασία και η διδασκαλία της γενίκευσης της γνώσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ατόμων με νοητική καθυστέρηση», Μακεδνόν, 9, σελ. 97-108, 2002.
    • Αγαλιώτης, Ι., «Μεθοδολογικές επιλογές για τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33, σελ. 57-71, 2002.

    1999

    • Αγαλιώτης, Ι., «Η σημασία της γνωστικής ανάλυσης των λαθών, στην περίπτωση καταρτισμού υποστηρικτικών διδακτικών προγραμμάτων, για παιδιά με δυσκολίες μάθησης στην Αριθμητική», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 109, σελ. 26-34, 1999.
    • Συνέδρια (19 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Αγαλιώτης, Ι. (2023). Διαφοροποιημένη αποτελεσματική διδασκαλία Μαθηματικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Στο Πρακτικά 38ου Συνεδρίου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Σύγχρονες προσεγγίσεις των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση και τις Επιστήμες (σελ. xxxv-lix). Σέρρες: ΕΜΕ- Παράρτημα Σερρών.

     2020

     • Αγαλιώτης, Ι., Γουλετά, Ε., & Τατσιοπούλου, Τ. (2020). Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της «Συστηματικής Αλληλεπιδραστικής Διδασκαλίας Γραφής» στη βελτίωση του γραπτού λόγου των κωφών και βαρήκοων μαθητών. Στο Ι. Κοσμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, Ε΄ Τόμος (σελ. 170-185). Βόλος, Readnet Publications
     • Ισμιρλίδου, Ε. & Αγαλιώτης, Ι. (2020). Επίλυση γραπτών μαθηματικών προβλημάτων από μαθητές με Μη Λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και μαθητές με Σύνδρομο Άσπεργκερ: Μια συγκριτική μελέτη. Στο Ζ. Κρόκου (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, Α΄ Τόμος (σελ. 233-243). Βόλος, Readnet Publications
     • Καρατζά, Χ., Αγαλιώτης, Ι. & Καρτασίδου, Λ. (2020). Η Σχέση Αναγνωστικής Αποκωδικοποίησης και Αυτοαντίληψης/Αυτοεκτίμησης: Μία διερευνητική μελέτη σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Στο Ι. Κοσμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, Ε΄ Τόμος (σελ. 121-139). Βόλος, Readnet Publications
     • Τέλη, Α. & Αγαλιώτης, Ι. (2020). Αποτελεσματική διδασκαλία αριθμητικών συνδυασμών σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: Ο ρόλος γενικών γνωστικών παραγόντων και των ειδικών μαθηματικών γνώσεων. Στο Ζ. Κρόκου (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, Α΄ Τόμος (σελ. 218-232). Βόλος, Readnet Publications
     • Γκλαβέρης, Σ., Κιρπουίκη, Α., & Αγαλιώτης, Ι. (2020). Λάθη μαθητών Δημοτικού Σχολείου με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ακουστική-αναγνωστική κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων. Ι. Κοσμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή, Ε’ Τόμος (σελ. 140-152). Βόλος, Readnet Publications

     2019

     • Gencel- Evin, I., Gogacz, A., Velasco- Guillén, B., Sahin-Taskin, C., Garcia, E., Aygun, H.E., Agaliotis, I., Martinez, J.O., Kartasidou, L., Vidal- Fernandez, C., & Karadayi, Z. (2019). Gifted Education and Teacher Training: A comparison of Turkey, Greece, Spain and Poland. In B. Tuncsiper & S. Tok (Eds), Proceedings of the 1st International Educational Research Conference (ICER), October 4-6, Smyrna, Turkey (pp. 323-332). ISBN: 978-605-69933-1-2

      Προβολή Δημοσίευσης

     2016

     • Αγαλιώτης, Ι. & Όμπασης, Ν. (2016). Αξιολόγηση κοινωνικο-συναισθηματικών παραμέτρων μάθησης και προσαρμογής παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες με την τεχνική Q-sort. Στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης «Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή». Αθήνα: ΕΚΠΑ, Ηλεκτρονική Έκδοση. http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/issue/archive

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Ismirlidou, E., & Agaliotis, I. (2016). Mathematical Word Problem Solving by Students with Nonverbal Learning Disability and Students with Asperger Syndrome. In Proceedings of World Congress on Special Needs Education (pp. 54-58). Philadelphia, USA: Temple University.

     2015

     • Agaliotis, I. & Teli, A. (2015). Instructional design for teaching addition and subtraction number combinations to students with mild disabilities: A comparison of alternative packages. In Proceedings of ICERI2015 Conference on Education, Research and Innovation, ISBN: 978-84-608-2657-6, (pp. 1219-1226). Seville, Spain.
     • Agaliotis, I. & Demirtsidis, I. (2015). Differences between students with Learning Disabilities and typically achieving peers in mental additions and subtractions. In Proceedings of the International Education Conference (pp. 318-324). Las Vegas, The Clute Institute.

     2014

     • Voulgaraki, M. & Agaliotis, I. (2014). Comparison between students with and without Learning Disabilities in elaborating and comprehending poems. In Proceedings of ICERI2014 Conference on Education, Research and Innovation, ISBN: 978-84-617-2484-0 (pp. 4512-4520). Seville, Spain.

     2012

     • Agaliotis, I. (2012). Evaluating Greek primary school textbooks used in teaching students with learning disabilities. In J.A. Gonzalez-Pienda, C. Rodriguez, D. Alvarez, R. Cerezo, E. Fernandez, M. Cueli, T. Garcia, E. Tuero, & N. Suarez (Eds), Learning Disabilities: Present and Future, Proceedings of the 21st World Congress on Learning Disabilities (pp. 1300-1307). Oviedo: Universidad de Oviedo.

     2011

     • Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου, Λ. (2011). Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: Απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις» (σελ. 990- 1002). Αθήνα: Πεδίο.
     • Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία εναλλακτικών αλγορίθμων σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών. Στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, με τίτλο «Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη» (σελ. 17-29). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

     2010

     • Αγαλιώτης, Ι. (2010). Διαφοροποιημένη διδασκαλία Μαθηματικών με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, για τη συνεκπαίδευση παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης (σελ. 193- 202). Αθήνα: Σμυρνιωτάκης.

     2009

     • Καρτασίδου, Λ. & Αγαλιώτης, Ι. (2009). Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού στα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Στα Πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. (σελ. 666-674). Αθήνα: Διάδραση.

     2006

     • Agaliotis, I., "Supporting students with Learning Disabilities in Greece: Better late than never", in Proc. 14th World Congress on Learning Disabilities (G. Sideridis and D. Scanlon, Eds), Boston, USA, LDW, (pp. 175-179), 2006

     2005

     • Agaliotis I. & Kalyva E., "The influence of test anxiety on children with reading difficulties", presented at the 27th International Conference of School Psychology Association, Athens, 2005.
     • Άλλα (61 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2023

      • Kirpouiki, A. & Agaliotis, I. (2023, August). Text comprehension improvement in struggling readers via explicit instruction and a reading strategy. 20th EARLI Conference. Thessaloniki.
      • Kirpouiki, A. & Agaliotis, I. (2023, August). Argumentative text comprehension by students with Reading Disabilities or Low Reading Achievement. 20th EARLI Conference. Thessaloniki.

      2018

      • Τσιαρσιώτη, Ε., & Αγαλιώτης, Ι. (2018, Μάιος). «Ενεργοποίηση γνωστικού σχήματος πράξης από μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης». 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας «Άνθρωπος, μικρός, μεγάλος, μέγας!». Θεσσαλονίκη

      2017

      • Τσακουρίδου, Α., Καρτασίδου, Λ., & Αγαλιώτης, Ι. (2017, Οκτώβριος). «Δεξιότητες και στρατηγικές αυτορρύθμισης στη διδασκαλία των μαθηματικών: Απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Βόλος.
      • Χρυσάφη, Ν., & Αγαλιώτης, Ι. (2017, Οκτώβριος). «Αιτιολογική απόδοση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες από εκπαιδευτικούς α/θμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Βόλος.
      • Κεραμάρη, Ε., Πλατσίδου, Μ., & Αγαλιώτης, Ι. (2017, Οκτώβριος). «Ψυχική ανθεκτικότητα: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Βόλος.

      2016

      • Agaliotis, I. (2016, September). “How students with Learning Disabilities and their typical peers understand physical concepts and what they Believe on the teaching of Physics?”. LDW 24th Annual World Congress on Learning Disabilities: “Equality, Diversity & Awareness: A multidisciplinary conference on Learning Disabilities and related disorders”. University of Sunderland, London, UK.

      2015

      • Kantaridou, Ζ., Papadopoulou, I., Agaliotis, I., Platsidou, M., Gavriilidou, Z. & Petrogiannis, K. (2015, Ιούνιος). “The Greek Foreign Language Curriculum and Teachers' Practices in Secondary education”. International Conference and Workshops on Language Learning Strategies: Theoretical issues and applied perspectives”. Κομοτηνή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.
      • Συριοπούλου-Δελλή, Χ., Κατσιορίδου, Κ., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Ιούνιος). «Οι αισθητηριακές δυσκολίες μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα.
      • Τσαπουτζόγλου, Μ., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Νοέμβριος). «Ο ρόλος των ψυχολόγων στην υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών και ψυχολόγων». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας «Η Σχολική Ψυχολογία σήμερα: Από τη θεωρία και την Έρευνα στην Πράξη», Αθήνα.
      • Τσαπουτζόγλου, Μ., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Οκτώβριος). «Εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για το ρόλο του ψυχολόγου στην ειδική αγωγή». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές», Ιωάννινα.
      • Τέλη Α., & Αγαλιώτης, Ι., (2015, Οκτώβριος). «Σύγκριση Μεθοδολογικών Επιλογών για τη Διδασκαλία των Αριθμητικών Συνδυασμών Πρόσθεσης και Αφαίρεσης σε Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές», Ιωάννινα.
      • Τέλη Α., & Αγαλιώτης, Ι. (2015, Σεπτέμβριος). «Μεθοδολογικές Συνθέσεις για τη Διδασκαλία Αριθμητικών Συνδυασμών Πολλαπλασιασμού και Διαίρεσης σε Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα». 2ο Διεθνές Συνέδριο «Για να ξαναφανταστούμε το σχολείο». Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ.
      • Agaliotis, I. & Teli, A. (2015, Σεπτέμβριος). “Using alternative fact grouping and fact strategies for teaching number combinations of addition and subtraction to students with Learning Disabilities and students with Mild Intellectual Disabilities”. LDW World Congress on Learning Disabilities: 3rd European Conference. Venice, IT.

      2014

      • Ρούσου, Π., Συριοπούλου, Χ., & Αγαλιώτης, Ι. (2014, Ιούνιος). “Απόψεις των γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης για την εκπαιδευτική συμπερίληψη παιδιών με αυτισμό”. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Σύγχρονες αναζητήσεις της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα- εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα, Φιλοσοφική Σχολή.
      • Agaliotis, I., & Aggelopoulos, S. (2014, Σεπτέμβριος). “Differences between typical and learning – disabled students in devising action plans for the solution of one-step arithmetic word problems”. LDW World Congress on Learning Disabilities: 2nd European Conference. Solent University, Southampton, UK.

      2013

      • Αγαλιώτης, Ι. (2013, Ιούνιος). «"4ης Γενιάς" εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες: από την (προγραμματική) πρόσβαση στην (μαθησιακή) πρόοδο». 1ο Διεθνές Συνέδριο «Reimagining school». Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ.
      • Αγαλιώτης, Ι. (2013, Απρίλιος). «Αξιολόγηση καταλληλότητας του προγράμματος σπουδών και των εγχειριδίων του γενικού σχολείου για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες». 3ο Διεθνές Συνέδριο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Αθήνα.

      2012

      • Teli, A. & Agaliotis, I. (2012, June). “Teaching number combinations to primary students with mathematical disabilities using the textbooks of the reformed mathematics curriculum of the Greek school : Promises and perils”. 15th International Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education, Bucarest, Romania.
      • Agaliotis, I. (2012). Evaluating Greek primary school textbooks used in teaching students with learning disabilities. In J.A. Gonzalez- Pienda, C. Rodriguez, D. Alvarez, R. Cerezo, E. Fernandez, M. Cueli, T. Garcia, E. Tuero, & N. Suarez (Eds), Learning Disabilities: Present and Future, Proceedings of the 21st World Congress on Learning Disabilities (pp. 1300-1307). Oviedo: Universidad de Oviedo.

      2011

      • Αγαλιώτης, Ι. (2011, Ιούνιος). «Από την ένταξη στην εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές ανάγκες: Τετριμμένο ζήτημα ορολογίας ή ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας;». Διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», Θεσ/νικη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
      • Ανδριώτου, Γ., Αγαλιώτης, Ι., & Γουδήρας, Δ. (2011, Δεκέμβριος). «Αξιολόγηση του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου της Α΄, Β΄ & Γ΄ δημοτικού, ως προς τη λειτουργικότητά του για τη διδασκαλία των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες». ΙΔ΄Διεθνές Συνέδριο ΠΕΕ, «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία», Θεσ/νικη.
      • Αγαλιώτης, Ι., Κόιου, Ε., Χρυσικού, Β. (2011, Δεκέμβριος). «Διδάσκοντας Γεωμετρία σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες: γνωστική ανάλυση και διδακτική διαχείριση συστηματικών λαθών». ΙΔ΄Διεθνές Συνέδριο ΠΕΕ, «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία», Θεσ/νικη.

      2010

      • Τραγούδα, Χ., Γουδήρας, Δ., & Αγαλιώτης, Ι. (2010, Απρίλιος). «Συγκριτική μελέτη των στόχων επίτευξης σε μαθητές με ΔΕΠΥ και μαθητές χωρίς ΔΕΠΥ». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
      • Κοντογιάννη, Μ., Γουδήρας, Δ., & Αγαλιώτης, Ι. (2010, Απρίλιος). «Δυσλεξία- Εντοπισμός, παρέμβαση, αντιμετώπιση στο γενικό ελληνικό σχολείο από τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
      • Καρτασίδου, Λ., Αγαλιώτης, Ι., Δημητριάδου, Ι. & Φέτση, Ο. (2010, Απρίλιος). «Μοντέλο διδασκαλίας αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης για άτομα με νοητική καθυστέρηση». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
      • Αγαλιώτης, Ι. (2010, Απρίλιος). «Διδασκαλία εναλλακτικών αλγορίθμων σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Αθήνα.
      • Αgaliotis, I. & Zantiri, O. (2010, October) “Identification of non-verbally expressed emotions by students with and without Learning Disabilities”. 19th Annual World Congress on Learning Disabilities, Fairfield, N.J., USA.

      2009

      • Kartasidou, L. Agaliotis, I. & Dimitriadou, I. (2009, July). “Educational Design and Instructional Applications for the Promotion of Self-Determination in Individuals with Intellectual Disabilities”. 16th International Conference on Learning, Barcelona. Spain.
      • Αγαλιώτης, Ι. Πλατσίδου, Μ. & Καρτασίδου. (2009, Μάιος) «Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: Απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου». Συνέδριο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού», Ρέθυμνο.
      • Agaliotis, I. (2009, November). “Standard vs alternative algorithms for teaching addition and subtraction to students with Learning Disabilities”. 18th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
      • Αγαλιώτης, Ι. (2009, Μάιος) «Διαφοροποιημένη διδασκαλία Μαθηματικών με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, για τη συνεκπαίδευση παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Αθήνα.
      • Agaliotis, I. (2009). Three methods for teaching multiplication facts to students with learning disabilities: Implications for instruction. Strategies for Successful Learning, 2, 4. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
      • Agaliotis, I. (2009). Algebraic learning and students with learning disabilities. Strategies for Successful Learning, 2, 3. (ηλεκτρονικό περιοδικό)

      2008

      • Αγαλιώτης, Ι. (2008, Ιούνιος). «Μαθηματικές διαστάσεις της δυσλεξίας: Σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές». Επιστημονική διημερίδα «Η δυσλεξία στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας». Ιωάννινα, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φ.Π.Ψ.,
      • Agaliotis, I. & Kartasidou, L. (2008, June). “Including students with learning disabilities and mental retardation in Greek ordinary schools : Developments in ideology and practices over the last 25 years”. 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, Turkey.
      • Agaliotis, I. (2008, November). “Perspectives of pre- and in-service training of Greek teachers on Learning Disabilities”. 17th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
      • Agaliotis, I. (2008). Teaching division to students with Learning Disabilities. Strategies for Successful Learning, 2, 2. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
      • Agaliotis, I. (2008). Curriculum design as a factor of effective instruction for students with mathematical disabilities. Strategies for Successful Learning, 2, 1. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
      • Agaliotis, I. (2008). Development and support of number sense Successful Learning, 1, 5. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
      • Agaliotis, I. (2008). Strategies for successful word problem solving by students with learning disabilities. Strategies for Successful Learning, 1, 4. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
      • Agaliotis, I. (2008). Alternative algorithms for struggling learners Strategies for Successful Learning, 1, 3. (ηλεκτρονικό περιοδικό)

      2007

      • Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2007, November). “Burnout and job satisfaction in special education teachers: The Mediterranean perspective”. 9th Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education, “European Unification and Educational Challenges in the Balkans”, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Agaliotis, I. (2007, Ocrober). “Educational support for students with Mathematical Disabilities in Greece”. 16th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
      • Agaliotis, I. (2007). Using manipulatives to enhance place value understanding and algorithmic learning in students with Learning Disabilities. Strategies for Successful Learning, 1, 2. (ηλεκτρονικό περιοδικό)
      • Agaliotis, I. (2007). Teaching arithmetic combinations to students with learning disabilities: What teachers should know. Strategies for Successful Learning, 1, 1. (ηλεκτρονικό περιοδικό)

      2006

      • Agaliotis, I. "Reading Disabilities in the Greek educational reality: Theory and practice" presented at the 15th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA, 2006.

      2005

      • Agaliotis, I. (2005, November). “Support of children with Learning Disabilities in Greece: Better late than never”. 14th Annual World Congress on Learning Disabilities, Boston, USA.
      • Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2005, June). ”Emotional intelligence, burnout syndrome and job satisfaction among Greek special education teachers”. International Conference “Emotion & Interpersonal Skills at Work”, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Καλύβα, Ε. & Αγαλιώτης, Ι. «Η στάση παιδιών με φυσιολογικήανάπτυξη απέναντι στην ένταξη ενός παιδιού με κινητικά προβλήματα», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ιωάννινα, 2005.

      2004

      • Agaliotis, I., "Job-related causes of stress in Greek special educators", presented at the1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Thessaloniki, Greece, 2004
      • Αγαλιώτης, Ι., Καλύβα, Ε., Βαγενά, Κ., «Χρησιμοποίηση μη-λεκτικής επικοινωνίας από παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες για τη δημιουργία κοινωνικής αλληλεπίδρασης: Μια προκαταρκτική μελέτη», Δ΄ Πανελλήνιο συνέδριο «Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης» ΠΤΔΕ Παν/μιου Αθηνών, Αθήνα, 2004.
      • Agaliotis, I. & Kartasidou, L., “A Cross Thematic Curriculum Framework and its contribution to the education of children with profound mental retardation – A preliminary study”, presented at the 11th International Literacy and Education Research Network Conference on Learning, Havana, Cuba, June 2004.

      2003

      • Σούλης, Σ., Αγαλιώτης, Ι., Καρτασίδου, Λ., «Ο ρόλος της Δυναμικής της Ομάδας στο πλαίσιο της από κοινού εκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες. Απόψεις των φοιτητών/ -τριών ως μελλοντικών εκπαιδευτικών», 1ο Συνέδριο ΨΕΒΕ, Βόλος, 2003.
      • Αγαλιώτης, Ι. & Γουδήρας, Δ., «Η επίδραση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην επίλυση κοινωνικών και συναισθηματικών προβλημάτων», 1ο Συνέδριο ΨΕΒΕ, Βόλος, 2003.

      2002

      • Παναγιωτοπούλου, Α., Γουδήρας, Δ. & Αγαλιώτης, Ι., «Εκτίμηση της κατανόησης κατά την ανάγνωση διδαγμένου κειμένου σε μαθητές που έχουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα», 5ο Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πάτρα, 2002.
      • Αδάμ, Ε., Αγαλιώτης, Ι. & Γουδήρας, Δ., «Κοινωνικό στάτους και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα, 2002.
      • Αγαλιώτης, Ι., «Διδακτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ελεύθερου χρόνου σε άτομα με ειδικές ανάγκες», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Θεσσαλονίκη, 2002.

      2001

      • Αγαλιώτης, Ι., «Μεθοδολογικές επιλογές για τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 2001.

      1997

      • Agaliotis, I. & Koliadis, E., “The importance of the interview in the investigation of systematic arithmetic errors”, presented at the 7th European Conference for Research on Learning and Instruction, Athens, Greece, August 1997.

      1996

      • Αγαλιώτης, Ι. & Κολιάδης, Ε., «Συνήθη συστηματικά λάθη των παιδιών των ειδικών τάξεων στην πρόσθεση ακεραίων αριθμών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα, 1996.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font