Καρράς Ιωάννης
 • 2310 891.795
 • icarras uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 301Α

  Καρράς Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  --

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Εύξεινος Πόντος 17ος-20ος αι., Αυτοκρατορική ΡωσίαΣοβιετική ΈνωσηΟυκρανίαεμπορικά δίκτυαδιασπορικές κοινότητεςαδελφότητες και πόλεις-λιμάνια της ΟυκρανίαςΡώσο-Οθωμανικές σχέσειςθρησκεία και Διαφωτισμός

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • HISTORY OF THE BLACK SEA AND THE CAUCASUS
   (ΒΣ507-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  COURSE OUTLINE

  (1)     GENERAL

  SCHOOL

  School of Economic and Regional Studies

  ACADEMIC UNIT

  Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies

  LEVEL OF STUDIES

  Undergraduate

  COURSE CODE

  ΒΣ507/ΙΙΙ

  SEMESTER

  5

  COURSE TITLE

  History of the Black Sea and the Caucasus

  INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES
  if credits are awarded for separate components of the course, e.g. lectures, laboratory exercises, etc. If the credits are awarded for the whole of the course, give the weekly teaching hours and the total credits

  WEEKLY TEACHING HOURS

  CREDITS

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Add rows if necessary. The organisation of teaching and the teaching methods used are described in detail at (d).

   

   

  COURSE TYPE

  general background,
  special background, specialised general knowledge, skills development

  General background

  PREREQUISITE COURSES:

   

  None, hard work

  LANGUAGE OF INSTRUCTION and EXAMINATIONS:

  English

  IS THE COURSE OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

  Yes

  COURSE WEBSITE (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO237/

             

  (2)     LEARNING OUTCOMES

  Learning outcomes

  The course learning outcomes, specific knowledge, skills and competences of an appropriate level, which the students will acquire with the successful completion of the course are described.

  Consult Appendix A

  • Description of the level of learning outcomes for each qualifications cycle, according to the Qualifications Framework of the European Higher Education Area
  • Descriptors for Levels 6, 7 & 8 of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and Appendix B
  • Guidelines for writing Learning Outcomes

  Students attending the course will:

   

  • gain familiarity with the disciplines of historical geography and environmental history
  • gain an overview of the Black Sea and the Caucasus’ regional and political geography during the modern and contemporary periods
  • gain awareness of the Black Sea’s importance and integration in world economy and trade
  • understand the importance of (port) cities to development processes and also the relationship between cities and their fore and hinterlands
  • understand the geopolitical and economic features of the area
  • use English to debate and present material relevant to the course.

   

  General Competences

  Taking into consideration the general competences that the degree-holder must acquire (as these appear in the Diploma Supplement and appear below), at which of the following does the course aim?

  Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

  Adapting to new situations

  Decision-making

  Working independently

  Team work

  Working in an international environment

  Working in an interdisciplinary environment

  Production of new research ideas

  Project planning and management

  Respect for difference and multiculturalism

  Respect for the natural environment

  Showing social, professional and ethical responsibility and sensitivity to gender issues

  Criticism and self-criticism

  Production of free, creative and inductive thinking

  ……

  Others…

  …….

   

  Analysis and synthesis of data and information, Team work, Decision making, Working in an international environment, Working in an interdisciplinary environment, Project planning and management, Respect for difference and multiculturalism, Respect for the natural environment, Production of free, creative and inductive thinking

   

  (3)     SYLLABUS

   

   

  Course description:

   

  The course will examine two proximate geographical regions: the BlackSea and the Caucuses and their interaction with each other. The focus will be on the those who dwelled around sea and mountains and those who moved across both as warriors, traders, migrants and refugees.

   

  The degree to which the ‘BlackSea’ was a closed lake during the Ottoman period, the BlackSea and the Caucasus as a source of contestation between Empires, the BlackSea and then the Caucasus as loci for imperial trade-globalization, questions of transport, the development of port and inland cities, the Greek communities of the BlackSea and the Caucasus, the Caucasus in the Soviet Union, and the role of both the BlackSea and the Caucasus as a frontier during the Cold War will be examined. The course will serve as a bridge between political, environmental and economic histories with questions of geography and movement always at the centre of attention.

   

  The course will be open to students with an interest in both history and culture and also politics and economics. It is open to all students, and Erasmus students are particularly welcome.

   

  Weekly Schedule/Outline:

   

  Week  # 1

  What is the history of a sea? Why the Black Sea?

  Week # 2

   

  Borderlands

  Cartography and control: charting nomads Cossacks, Armenians, Greeks, Tatars etc.

  Environmental approaches to history

  Assignment 1: Mapping the Black Sea

  Week # 3

  Peoples of the Black Sea and the Caucasus

  Mapping the Black Sea and Ukraine in literature: Gogol’s Taras Bulba

  Week # 4

  An Ottoman lake?

  Poland and Russia

  The Ottoman Empire, and Russian expansion to the Black Sea and the Caucasus (17th-19th centuries)

  Assignment 2: War or Peace debate

  Week # 5

   

  Movement and migration across the Black Sea and the Caucasus

  Businesses and port-cities: trade and urbanization

  Week # 6

  Globalisation and imperial modernization

  Assignment 3: The Port-City Project

  Week # 7

  The Crimean War and its consequences

  The Danube Question, the Straits Question

  Week # 8

  Caught between imperial powers: the Caucasian peoples

  Week # 9

  Christianity and Islam in the Caucasus

  The emergence of Armenian and other nationalisms

  Week # 10

  Peoples of the Pontus

  From the Ottoman Empire to the Turkish Republic

  “Gennocides”

  Week # 11

  Film and discussion: Elia Kazan’s America America

  Week # 12

  From Revolution to mass tourism: the Soviet Caucasus, the Soviet Black Sea

  Week # 13

  Soviet lake or Cold War contested border region?

  The end of the Soviet order

  Imperial legacies

   

   


  (4)     TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

  DELIVERY
  Face-to-face, Distance learning, etc.

  Face to face

  USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
  Use of ICT in teaching, laboratory education, communication with students

  Use of ICT in teaching, laboratory education, communication with students

  TEACHING METHODS

  The manner and methods of teaching are described in detail.

  Lectures, seminars, laboratory practice, fieldwork, study and analysis of bibliography, tutorials, placements, clinical practice, art workshop, interactive teaching, educational visits, project, essay writing, artistic creativity, etc.

   

  The student's study hours for each learning activity are given as well as the hours of non-directed study according to the principles of the ECTS

  Activity

  Semester workload

  Interactive teaching

  26

  Seminars

  26

  Study and analysis of bibliography

  50

  Projects and essay writing

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

  (though this differentiation is arbitrary, and incomprehensible)

   

  Course total

  150

   

  STUDENT PERFORMANCE EVALUATION

  Description of the evaluation procedure

   

  Language of evaluation, methods of evaluation, summative or conclusive, multiple choice questionnaires, short-answer questions, open-ended questions, problem solving, written work, essay/report, oral examination, public presentation, laboratory work, clinical examination of patient, art interpretation, other

   

  Specifically-defined evaluation criteria are given, and if and where they are accessible to students.

   

  Assignment 1: Map (7.5%)

   

  Create your own map of the Black Sea. Remember the map is a narration, and it is your task to emphasise the elements/story you select

   

  Assignment 2: Debate (7.5%)

   

  You will be assigned roles as members of the Russian Court and other actors at a particular point in history. Based on your readings, you will have to debate whether you wish to instigate a war with the Ottoman Empire at this juncture or not.

   

  Assignment 3: Port-City Project (30%)

   

  You will be expected to work in teams and design a proposal for investment in a Black Sea port city of your choice. You will have to present your proposal in class and explain in what ways it will benefit the port-city and the Empire of which it is a part. A vote will be held to determine the best investment proposal. The proposal will also be submitted in writing. Detailed instructions will be provided at a later date. 

   

  If for whatever reason the student does not complete the above assignments, they can complete an essay in its place. You must consult the professor regarding the essay title and the essay length, which will depend on the assignments missed, in advance.

   

  Final examination or essay (55%)

   

  The final examination is a written examination. It will include a map, a series of terms or relevant quotations to be discussed and a brief essay question. Detailed instructions for the examination will be provided in advance. The professor will grade based on the content of the written answers, not the quality of the language used.

   

  If for whatever reason the student does not write an examination, they can complete an the map part of the examination and an essay in its place. The student should consult the professor regarding the essay title and the essay length and the language in which the essay will be written.

   

  Evaluation criteria

   

  The written work/examination should demonstrate that the student has understood the theoretical concerns and can comment on the material thoroughly and critically within a text that has structure and shows examples of understanding of academic writing (e.g. bibliographic requirements, structure, argumentation).

   

  Explanation of grade levels

   

  9-10: Excellent critical analysis and argumentation, very good use and understanding of sources, coherent structure, very good use of academic language and conventions.

   

  8-7: Good critical analysis and argumentation, good use of sources and understanding of sources, structure that does not create problems of understanding although it has weaknesses, moderate use of academic language and conventions.

   

  5-6: Problematic analysis and argumentation usually contains incoherent argumentation, description without attempting a critical analysis of the sources,e.g. emphasis only on describing empirical examples and showing only a basic understanding of the sources, structure without clarity and coherence that at least presents a general argument, moderate use of sources that does not contain plagiarism and respects conventions but presents language weaknesses.

   

  4 and below. No substantial attempt to use academic sources and wording e.g. use of secondary electronic sources, lack of source evaluation or methodology, or a clear argument, problems of understanding due to weaknesses in structure, plagiarism, lack of respect for academic conventions, and so on and so forth.

   

  (5)     ATTACHED BIBLIOGRAPHY

  • Ardeleanu, C. The European Commission of the Danube, 1856-1948, Leiden, 2020.
  • Baghdiantz McCabe, I. “Global Trading Ambitions in Diaspora: The Armenians and Their Eurasian Silk Trade, 1530-1750’, in Diaspora Entrepreneurial Networks. Five Centuries of History, Berg Publications, ed. by I. Baghdiantz McCabe, G. Harlaftis, and I. Minoglou, Oxford, New York, 2005, 27–48.
  • Barrett, T. At The Edge Of Empire: The Terek Cossacks And The North Caucasus Frontier, 1700-1860, Oxfordshire, 1999.
  • Bartlett, R.P., Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia 1762-1804, Cambridge, 1979. 
  • Berkes, N. Turkish Nationalism and Western Civilisation: Selected Eassays of Ziya Gokalp, Westport, 1981.
  • Bilder, P., J.H. Guldage - Petersen (eds), Meetings of Cultures in the Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence, Copenhagen, 2008.
  • Carras, I. “Community for Commerce: An Introduction to the Nezhin Greek Brotherhood Focusing on Its Establishment as a Formal Institution in the Years between 1692 and 1710’, in Merchant Colonies in the Early Modern Period, ed. by V.N. Zakharov, G. Harlaftis, and O. Katsiardi-Hering (London: Pickering and Chatto, 2012), 141–56, 220–31.
  • Carras, I. “Connecting Migration and Identities: Godparenthood, Surety and Greeks in the Russian Empire (18th – Early 19th Centuries)’, in Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities, 17th-19th Centuries, ed. by O. Katsiardi-Hering and M. Stassinopoulou, Leiden, 2016, 65–109.
  • Carras, I. “What to Expect When Expecting: Waiting for the Russians in the Eighteenth Century Ottoman Empire’, History of European Ideas, 2021, 1–15.
  • Chrissidis, N.A. “The Athonization of Pious Travel: Shielded Shrines, Shady Deals and Pilgrimage Logistics in Late Nineteenth-Century Odessa’, Modern Greek Studies Yearbook, 28/29, 2012, 169–91.
  • Fisher, A. The Russian Annexation of the Crimea 1772-1783, Cambridge, 1970.
  • Gammer, M. Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan, Oxford, 2004.
  • Gerschenkron, A. Economic Backwardness in Historical Perspective, New York, 1965.
  • Ghervas, S. “The Black Sea”, in Oceanic Histories, ed. David Armitage, A. Bashford and S. Sivasundaram Cambridge, 2018, 234-266.
  • Ginsburgs, G. “The Soviet Union and the problem of refugees and displaced persons 1917-1956”, The American Journal of International Law, 51(2), 1957, 325-61.
  • Harlaftis, G. “The Role of Greeks in the Black Sea Trade, 1830-1900”, in Shipping and Trade, 1750-1950: Essays in International Maritime Economic History, ed. by L.R. Fischer and H.W. Nordvik, Pontefract, 1990, 63–95.
  • Harlaftis, G., A History of Greek-owned Shipping. The Making of an International Tramp Fleet, 1830 to the Present Day, New York, London, 1995.
  • Harlaftis, G. “From Diaspora Traders to Shipping Tycoons: The Vagliano Bros.”, Business History Review, 81, Summer 2007, 237-268.
  • Harlaftis, G. “Maritime History: A New Version of the Old Version and the True History of the Sea’, The International Journal of Maritime History, 32(2), 2020, 383–402.
  • Harvey, M.L. ‘The Development of Russian Commerce on the Black Sea and Its Significance’, PhD. Disseration, 1938.
  • Herlihy, P.A. Odessa, A history 1794-1914, Cambridge Mass., 1986.
  • Herlihy, P. “The South Ukraine as an Economic Region in the Nineteenth Century”, I.S. Koropeckyj (ed.), Ukrainian Economic History: Interpretive Essays, Cambridge, Mass., 1991, 310-339.
  • Hitchins, K. Rumania: 1866 – 1944, Oxford, 1994.
  • Ilcev I. The Rose of the Balkans. A Short History of Bulgaria. Sofia, 2005.
  • Inalcik, H., D. Quataert, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1-2, Cambridge, 1994.
  • Issawi C. The Economic History of Turkey, 1800-1914, Chicago, 1980.
  • Jones, R.E. “Opposition to War and Expansion in Late Eighteenth Century Russia”, Jahrbücher für Geschichte Ost europas,new series, 32(1), 1984, pp. 34-51.
  • Jones, R.E. “The St. Petersburg Academy of Sciences and the Development of the Black Sea Region (1773-95)”, in Literature, Lives, and Legality in Catherine’s Russia, ed. by A.G. Cross and G.S. Smith, Nottingham, 1994.
  • Kane, E. “Odessa as a Hajj Hub, 1880-1914”, in Russia in Motion. Cultures of Human Mobility since 1850, ed. by J. Randolph and E.M. Avrutin, Urbana, 2012.
  • Kardases, V. Diaspora Merchants in the Black Sea: The Greeks in Southern Russia, 1775-1861, Lanham, MD, 2001.
  • Karidis, V.A. “A Greek Mercantile Paroikia: Odessa, 1794-1829", in Balkan Society in the Age of Greek Independence, 1861-1917, ed. by Richard Clogg Totowa, 1981, pp. 111–36.
  • Karpat K. Ottoman population, 1830-1914. Demographic and Social Characteristics, Madison, 1985.
  • Karpat K. Social Change and Politics in Turkey, Leiden, 1973.
  • Kazarov, S. “Nahichevan-on-Don: Armenian Merchants and Their Role in the Commercial Development of the Azov – Black Sea Region’, in Between Grain and Oil from the Azov to Caucasus: The Port-Cities of the Eastern Coast of the Black Sea, Late 18th – Early 20th Centuries, ed. by G. Harlaftis and others, Black Sea History Working Papers, Rethymno, Crete: Institute of Mediterranean Studies, 2020, pp. 399–428 <www.blacksea.gr>.
  • King, C. The Black Sea,A History,Oxford, 2004.
  • King, C., The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus, Oxford, 2008.
  • Michael Khodarkovsky, Bitter Choices: Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus, Ithaca, New York, 2011.
  • Kolodziejczyk, D. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th-18th Century), Leiden, Boston, 2011).
  • O’Neill, K. Claiming Crimea: A History of Catherine the Great’s Southern Empire, New Haven, 2017).
  • LeDonne, J.P. “Logistics, and Grain: Russia’s Ambitions in the Black Sea Basin, 1737-1834”, The International History Review, 28(1), March 2006, 1-41.
  • Magosci, P.R., A History of Ukraine, Seattle, 1996.
  • Mamedov, M., “Going native in the Caucasus: Problems of Russian Identity 1801-1864”, The Russian Review, 67(2), 2008, 275-295.
  • Mourelos, Y.G. “The 1914 Persecutions and the first Attempt at an Exchange of Minorities between Greece and Turkey”, Balkan studies, 1985, 2, 389-413.
  • Ostapchuk, V. “The Human Landscape of the Ottoman Black Sea in the Face of the Cossack Naval Raids", ed. by K. Fleet, Oriente Moderno, The Ottomans and the Sea, XX (20). LXXXΙ (81) (2001), 23–95.
  • Papelasis-Minoglou, I. “The Greek Merchant House of the Russian Black Sea: A 19th-Century Example of a Traders’ Coalition’, International Journal of Maritime History, 10 (1998), 61–104.
  • Plohii, S. The Gates of Europe: A History of Ukraine, New York, 2017.
  • Ponomariova, I. “Ethnic Processes in Mariupol and Russia’s Imperial Migration Policy (19th – Early 20th Century)’, in Between Grain and Oil from the Azov to Caucasus: The Port-Cities of the Eastern Coast of the Black Sea, Late 18th – Early 20th Centuries, ed. by Gelina Harlaftis and others, Black Sea History Working Papers (Rethymno, Crete: Institute of Mediterranean Studies, 2020), 235–58 <www.blacksea.gr>.
  • Riegg, S.B. Russia’s Entangled Embrace: The Tsarist Empire and the Armenians, 1801-1914, Ithaca, New York, 2020.
  • Rayfield, D. Edge of Empires: A History of Georgia, London, 2012.
  • Schimmelpenninck van der Oye, D. Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration, New Haven, Connecticut, 2010.
  • Schulz, O. “Port-Cities, Diaspora Communities and Emerging Nationalism in the Ottoman Empire: Balkan Merchants in Odessa and Their Network in the Early Nineteenth Century’, in Trade, Migration and Urban Networks in Port Cities, c. 1640-1940, ed. by A. Jarvis and R. Lee, London, 2008, 127–48.
  • Sifneos, E. “The Dark Side of the Moon: Rivalry and Riots for Shelter and Occupation between the Greek and Jewish Population in Multi-Ethnic Nineteenth-Century Odessa”, The Historical Review, III, 2006, 189-204.
  • Sifneos E., “P.M. Courdgis and the Birth of a Greek-Ottoman Liner Company: The Aegean Steamship Company’, in Following the Nereids. Sea Routes and Maritime Business, 16th-20th Centuries, ed. by M.C.  Chatziioannou and G. Harlaftis, Athens: Kerkyra Publications, 2006, 121–35.
  • Sifneos, E. “Can Commercial Techniques Substitute Port Institutions? Evidence from the Greek Presence in the Black and Azov Ports (1780-1850)’, in Istituzioni e Traffici Tra Età Antica e Crescita Moderna, ed. by R. Salvemini, Rome, 77–90.
  • Sifneos, E. and G. Harlaftis, “Entrepreneurship at the Russian Frontier’, in Merchant Colonies in the Early Modern Period, ed. by V.N. Zakharov, G. Harlaftis, and Olga Katsiardi-Hering, London, 2012), 157–80.
  • Sifneos, E. “Preparing the Greek Revolution in Odessa in the 1820s: Tastes, Markets and Political Liberalism’, The Historical Review/La Revue Historique, 11, 2014, 139–70.
  • Sifneos, E. Imperial Odessa. Peoples, Spaces, Identities, Leiden, Boston, 2018.
  • Suny, R.G. Looking toward Ararat: Armenia in Modern History, Bloomington and Indianapolis, 1993.
  • Martin C. Spechler, “Development of the Ukrainian Economy, 1854-1917: The Imperial View”, I.S. Koropeckyj (ed.), Ukrainian Economic History: Interpretive Essays, Harvard Ukrainian Research Institute, Cambridge, Massachusetts, 1991, 261-276.
  • Mazis, J.A. The Greeks of Odessa. Diaspora Leadership in Late Imperial Russia, Boulder, 2004.
  • Sydorenko, A. “Controlling the Straits: The Development of the Port of Kerch’, in Between Grain and Oil Form the Azov to the Caucasus: The Port Cities of the Eastern Coast of the Black Sea, Later 18th-Early 20th Century, ed. by G. Harlaftis et al., Black Sea History Working Papers, 3, Rethymno, Crete, 2020, 105–38.
  • Uehling, G.L., Beyond memory: the Crimean Tatars' deportation and return, New York, 2004.
  • Voutira E. “Post-Soviet diaspora politics: the case of the Soviet Greek”, Journal of Modern Greek Studies, 24, 2006, 379-414.
  • Yakovaki, N. “The Philiki Etaireia Revisited: In Search of Contexts, National and International”,The Historical Review/La Review Historique, XI, 2014, 171–87.
  • Zelkina, A. In Quest for God and Freedom: Sufi Responses to the Russian Advance in the North Caucasus, New York, 2000. 

   

  See also the open access journal Euxeinos: https://gce.unisg.ch/en/euxeinos

  And the closed access Jounral of Southeast European and Black Sea Studieshttps://www.eliamep.gr/en/journal-of-see-and-black-sea-studies/

   

  In addition, you may want to look at the novels by Nikolai Gogol, Taras Bulba and Michael Lermontov, A Hero of OurTime among many others.

   

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ
   (Σ605-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σ605-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ---

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO192/

  http://compus.uom.gr/BAL408/index.php

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μαθησιακά Αποτελέσματα:  Εξοικείωση με την επιστήμη της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Σλάβων. Η μελέτη της διαχρονικής και συγχρονικής πορείας της επιστήμης της Σλαβολογίας. Τομείς επιστημονικής έρευνας, εκπρόσωποι, θεματολογία. Η επαφή των φοιτητών με την εξελικτική πορεία της επιστήμης της Σλαβολογίας, ώστε να καταστεί σαφές το γνωσιολογικό επίπεδο και οι τομείς μελέτης που αναπτύχθηκαν στη διαχρονική πορεία της. Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα έχουν κατανοήσει τη θέση της Κοινής Σλαβικής: από την εθνογένεση των Σλάβων μέχρι τη μετανάστευσή τους στη Βόρεια, την Κεντρική και τη Ν. Ευρώπη.  Επίσης θα έχουν γνωρίσει τις ειδωλολατρικές αντιλήψεις των Σλάβων και των Πρωτοβουλγάρων και τον εκπολιτισμό τους από το διαφωτιστικό έργο των αγίων Κυρίλλου, Μεθοδίου και των συνεχιστών τους και τέλος θα ανακαλύψουν την ευρεία θεματολογία της σλαβικής φιλολογίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και ιστορικής σκέψης, ανάπτυξη δυνατότητας χρήσης και ερμηνείας πηγών, αυτόνομη αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία
  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ 

  Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισκόπηση της ιστορίας της Κοινής Σλαβικής: Από την εθνογένεση των Σλάβων μέχρι την μετανάστευσή τους, στη Βόρεια, την Κεντρική, και την Ν. Ευρώπη και την εθνογένεση των επιμέρους σλαβικών λαών. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι ειδωλολατρικές αντιλήψεις των Σλάβων, και των Πρωτοβουλγάρων, ο εκπολιτισμός τους από τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο στη Μεγάλη Μοραβία, το ιστορικό και διπλωματικό παρασκήνιο και η δράση των μαθητών και συνεχιστών τους. Επιχειρείται μία επισκόπηση της ιστορίας των σλαβικών λαών. Εξετάζονται οι συνθήκες διαμόρφωσης της εθνικής φυσιογνωμίας τους, η πορεία δημιουργίας των σλαβικών κρατών, καθώς και ο καταλυτικός ρόλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην πολιτική και πολιτισμική εξέλιξή τους.

  HISTORY AND CULTURE OF THE SLAVS

  The course is an overview of the history of the Common Slavic: from the ethno genesis of the Slavs until their emigration in North, Central, and Southern Europe and the ethno genesis of individual Slavic peoples. The course presents in detail the pagan beliefs of the Slavs and Bulgarians in the first stage, their civilization by Saints Cyril and Methodius in Great Moravia, the historical and diplomatic background and the action of their students and their successors. A review of the history of the Slavic peoples follows. It is also examined the formation conditions of their national character, the course to the creation of the Slavic nations, and the catalytic role of the Byzantine Empire in the political and cultural evolution.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Παράδοση πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Έντονη χρήση παρουσίασης  powerpoint  και σχετικών video

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  13 Χ 4 = 52

  Συμμετοχή σε διδακτικές βιωματικές δράσεις

  4

  Συγγραφή εργασίας, παρουσίαση εργασίας

  17

  Αυτοτελής μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  77

  Τελική γραπτή εξέταση

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γραπτή τελική εξέταση:  Ερωτήσεις κατανόησης ιστορικών κειμένων με παράλληλη απαίτηση για ιστορική κρίση.

   Ερωτήσεις ανάπτυξης όπου απαιτείται από μεγάλα κεφάλαια να επιλεγούν τα σημαντικότερα.

  Μικρές ερωτήσεις εξειδικευμένων, αλλά σημαντικών θεμάτων της Ιστορίας των Σλαβικών Χωρών.

   

  Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Богдановић Д., Историја Старе Српске Књижевности, Српска Књижевна Задруга, Βελιγράδι 1980.

  Дуйчев И., Центры визанийско – славянского общения и сотрудничества, Труды Отдела древнерусской литературй,  XIX (1963).

  Grickat I., Jezik književnosti i književni jezik na osnovu srpskog pisanog nasledja iz starijih epoha, Južnoslovenski filolog XXVIII 1969.

  Ευαγγέλου, Ηλ. Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος - 15ος αι.), [Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015

  Ευαγγέλου, Ηλ. Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας των Ορθοδόξων Σλάβων, [Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2017

  Иванова К., Правопис, производ и текстова редакция на славянските ръкописи, Descriptionetcatalogagedemanuscritsmediévaux. BalcanicaIII. Étudesetdocuments, Σόφια 1985.

  Николић С. Старословенски Језик, Правопис, Гласови, облици, Примери с Речником, Βελιγράδι – Μπάνια Λούκα, 2005.

  Nichoritis, K. «Atonskata knizhovna tradicija v razprostranenieto na Kyrillometodievskite izvori» (H Αθωνίτικη λόγια παράδοση και η διάδοση των πηγών για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο). Εκδ. Ακαδημίας Επιστημών Σόφιας (1990),

  -   «SvetagoraAtoniBahlgarskotoNovomahchenichestvo» (Το Άγιο Όρος και οι Βούλγαροι Νεομάρτυρες), Εκδ. Ακαδημίας Επιστημών Σόφιας, 2001.

  -   «Παλαιοσλαβική και εκκλησιαστική σλαβονική γλώσσα και γραμματική» Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2004.

  -   “Σλαβωνική γλώσσα: Εκ της χρηστομαθείας της σλαβωνικής γλώσσης ερανισθείσης υπό Νεοφύτου Ιερομονάχου Ριλλιώτου, λεξικόν (1852)» επιμ. Κ. Γ. Νιχωρίτης, Εκδ: Αντ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2008.

  -   «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος (Ο πνευματικός βίος και ο πολιτισμός των Σλάβων)», εκδ. Μπαρμπουνάκης Χ., Θεσσαλονίκη, 2013.

  -   «Οι επιδράσεις της πνευματικές παράδοσης του Αγίου Όρους στο βίο και τον πολιτισμό των Σλάβων». Θεσσαλονίκη, 2013. «Παγανιστικές λατρείες του σλαβικού κόσμου». εκδ. Μπαρμπουνάκης Χ., 2013.

  -   «Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού των Σλαβικών Λαών». Εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015.

  Obolensky D., The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe, 500 - 1453, εκδ. Cardinal, Λονδίνο 1974.

  Sevčenko I., Επιστημονικά και ψευδοεπιστημονικά βυζαντινά κείμενα στους Ορθόδοξους Σλάβους. Παρατηρήσεις γύρω από τη διάδοσή τους, Βυζαντινά, ΧΙΙΙ, 1985.

  Σούλης Γ., Ο τσάρος Δουσάν και το Άγιον Όρος, Ιστορικά μελετήματα, Αθήνα 1980.

  Ταχιάος Α. Α., Βυζάντιο – Σλάβοι – Άγιον Όρος. Αναδρομή σε αμοιβαίες σχέσεις και επιδράσεις,   εκδ. University Studio Press,Θεσσαλονίκη 2006,

  _________ , Η εθνικότης Κυρίλλου και Μεθοδίου, Κυρίλλῳ καὶ Μεθοδίῳ Τόμος Ἑόρτιος ἐπί τῇ Χιλιοστῇ καὶ ἑκατοστῇ ἐτηρίδι, τομ ΙΙ, Θεσσαλονίκη 1966.

  Μεσαιωνικός Σλαβικός Κόσμος. Επιμ. Σοφούλης Π., - Παπαγεωργίου Α.  Αθήνα: εκδ. Ηρόδοτος 2015.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Paleobulgarica, Cyrillomethodianum, Хиландарски Зборник, Кирило – Методиевски студии, FragmentaHellenoslavica (https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta)

   

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (Β508-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ιστορία της επιχειρηματικότητας στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, 16ος-20ος αι.

  Μάθημα επιλογής, Άνοιξη 2023

  Ώρες μαθήματος (αίθουσα τηλεδιάσκεψης)

  Παρασκευή 14:00-18:00

  Αίθουσα τηλεκπαίδευσης

  Ώρες γραφείου

  Τετάρτη 16:00-18:00

  Πέμπτη 9:00-11:00

  Περίληψη

  Στόχος του μαθήματος η εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ θεσμών και επιχειρηματικότητας στις Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη από τον 17ο αι. μέχρι τις αρχές του 20ου αι.Έμφαση θα δοθεί στον ρόλο του επιχειρηματία ως παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής.

  Το μάθημα θα προσφέρει ένα πλαίσιο εξετάζοντας βασικές προσεγγίσεις από τις ιστορικές, ανθρωπολογικές και οικονομικές επιστήμες.

  Στη συνέχεια, το μάθημα θα παρουσιάσει περιπτώσεις Ελλήνων και άλλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιήθηκαν στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη. Κάθε μία από τις περιπτώσεις θα αφορά διαφορετική πτυχή της επιχειρηματικότητας: εκπαίδευση και μετάδοση γνώσης και πληροφοριών, θρησκείες και επιχειρηματικότητα, κρατικές εμπορικές εταιρείες, εθνικά δίκτυα και εμπιστοσύνη, ο ρόλος αδελφοτήτων, συντεχνιών και άλλων συλλογικοτήτων, ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, βιομηχανοποίηση, καθώς και εγκληματική επιχειρηματικότητα.

  Θα υπάρξουν επίσης ξεχωριστές ενότητες για τη σχέση επιχειρηματικότητας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων όσο και για τις αυτοκρατορίες και τα εθνικά κράτηως τόποι για την υλοποίησηεπιχειρηματικών πρακτικών (στα πλαίσια της πρώιμης παγκοσμιοποίησης).

  Το μάθημα θα διδάσκεται τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε διάφορους σχετικούς χώρους στη πόλη της Θεσσαλονίκης, μερικές φορές και διαδικτυακά με εξωτερικούς ομιλητές.Αναλυτικό πρόγραμμα συναντήσεων και χώρων θα αναρτηθεί.

  Ορισμένοι εξωτερικοί ομιλητές θα επικεντρωθούν στην ιστορία της επιχειρηματικότητας,  άλλοι θα είναι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη ή/και στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη σήμερα.Οι σύγχρονοι επιχειρηματίες θα σχετίζονται θεματικά με θέματα που έχουν συζητηθεί στην τάξη.

  Η προσέγγιση στοχεύει στη σύγκριση και στην αντιπαραβολή της επιχειρηματικότητας στον Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη στο παρελθόν και στις μέρες μας.

  Το μάθημα είναι συμπληρωματικό των μαθημάτων της καθηγήτριαςκα. Αικατερίνης Σαρρή, αλλά οι φοιτητές μπορούν να το επιλέξουν ανεξάρτητα από αυτά.Δεν απαιτείται καμία γνώση οικονομικών. Επισκέψεις σε χώρους και σε ομιλητές εκτός ΠΑΜΑΚ θα είναι ανοιχτές και σε όσους παρακολουθούν τα μαθήματα τηςκα. Σαρρή.

  Παραδοτέα και αξιολόγηση

  (1)    Δύο σύντομες εκθέσεις και προφορική εξέταση (60% του συνολικού βαθμού)

  Οι μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν δύο εκθέσεις από χίλιες έως χίλιες πεντακόσιες λέξεις η καθεμία.

  Μία έκθεση θα αφορά κάποιον επιχειρηματία στην ιστορία της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η βιβλιογραφία για πιθανούς επιχειρηματίες θα έχει αναρτηθεί στο openeclass. Η άλλη έκθεση θα αποτελεί κριτική περίληψη μιας από τις παρουσιάσεις των εξωτερικών ομιλητών.

  Η μια έκθεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την έβδομη εβδομάδα.Η δεύτερη μέχρι τη δωδέκατη εβδομάδα.Θα δοθεί ευκαιρία οι φοιτητές να παρουσιάσουν τη πρώτη έκθεση τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

  Η προφορική εξέταση στο τέλος του μαθήματος θα είναι συζήτηση με θέμα τις δύο εκθέσεις.

  Πρώτη έκθεση: 20% του συνολικού βαθμού.Δεύτερη έκθεση: 20% του συνολικού βαθμού.Προφορική εξέταση: 20% του συνολικού βαθμού.Σύνολο: 60% του συνολικού βαθμού.

  (2)    Συμμετοχή σε επισκέψεις και υποβολή ερωτήσεων (20% του συνολικού βαθμού)

  Θα βαθμολογηθείτε για τη συμμετοχή σας. Η βαθμολόγηση θα βασίζεται σε ερωτήσεις που κάνετε.

  Η συμμετοχή σε επισκέψεις σε τοποθεσίες εντός της Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωτική (εκτός εάν παρέχετε γραπτή σημείωση που να εξηγεί γιατί δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε σε οποιαδήποτε περίσταση).

  Υποβολή ερωτήσεων και συμμετοχή: 20% του συνολικού βαθμού.

  (3)    Realityshow: «Survivor. Εγώ, ο επιχειρηματίας» (20% του συνολικού βαθμού)

  Θα πρέπει να εργαστείτε σε ομάδες των δύο έως πέντε.

  Πρέπει να παρουσιάσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια εταιρεία ή ισοδύναμο οργανισμό (π.χ. ένα μοναστήρι, μια συντεχνία) σε ένα συγκεκριμένο μέρος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  Η παρουσίασή σας θα γίνει στην ώρα του μαθήματος.Θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα γραπτό φυλλάδιο/businessplan με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.Κατόπιν ψηφοφορίας η καλύτερη παρουσίαση θα βραβευτεί.

  Η βαθμολόγηση θα βασίζεται τόσο στην ποιότητα της δουλειάς σας όσο και στην κατάλληλη τοποθέτηση της πρότασής σας γεωγραφικά και χρονολογικά.

  Παρουσίαση: 10% του βαθμού.Γραπτή πρόταση: 10% του βαθμού.

  Σχεδιάγραμμα Μαθήματος

  Εβδομάδα 1η: Θεωρίες επιχειρηματικότητας

  Γιατί επιχειρηματικότητα;Τι κάνει ένας επιχειρηματίας;Οργανώσεις, ιδρύματα και επιχειρηματίες.Θεσμικές προσεγγίσεις.Επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη.Ιστορικές, οικονομικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας.Βασικοί όροι

  Εβδομάδα 2η: Γνώσεις, δεξιότητες, πληροφορίες

  Εκπαίδευση: γενική, θεωρητική, επαγγελματική.Γλώσσα και ανάγνωση.Εκπαίδευση επιχειρηματιών στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη.Πληροφορίες πριν από την εποχή της εύκολης πληροφορίας

  Εβδομάδα 3η: Οργανωτικές δομές, κοινωνική πρόνοια και επιχειρηματικότητα στην προ-καπιταλιστική Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη

  Τα μοναστήρια και οι εστίες τους ως επιχειρηματικοί οργανισμοί.Ο επιχειρηματίας μοναχός: ο ΑνατόλιοςΜέλες ως επιχειρηματίας.Κοινωνική πρόνοια και οικονομική δραστηριότητα στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη

  Εβδομάδα 4η: Οικονομίες ισχύος

  Οικονομίες της βίας. Κρατικές επιχειρήσεις της πρώιμης νεωτερικότητας. Οι πρώτες ανώνυμες εταιρείες. Το πρώτο χρηματιστήριο. Η «LevantCompany» και οι Έλληνες συνεργάτες της

  Εβδομάδα 5η: δίκτυα και εμπιστοσύνη

  Θρησκευτικά και εθνικά εμπορικά δίκτυα.Ο Αρμένιος έμπορος. Θέματα φύλου και επιχειρηματικότητας. Ο Τραϊανός Στοϊανόβιτς και οι κατακτητές Βαλκάνιοι έμποροι του. Συναλλαγές πέρα από την κοινωνική ομάδα

  Εβδομάδα 6η: Αδελφότητες και συντεχνίες. Παζάρια και αγορές (1700-1850)

  Οι συντεχνίες και οι τεχνίτες τους.Αδελφότητες για το εμπόριο. Συστήματα προστασίας.Παζάρια και αγορές.Ελεγχόμενες και ελεύθερες αγορές. Παραδείγματα Ζγουρού του Στύλου και Αλέξανδρου Λεβαντίνου

  Εβδομάδα 7η: Πρώτη παγκοσμιοποίηση (1850-1920)

  Επιχειρηματικότητα σε αυτοκρατορίες και έθνη-κράτη, νόμοι για το σιτάρι (cornlaws) και ελεύθερο εμπόριο,η δυναμική της Μαύρης Θάλασσας, κοσμοπολίτικες πόλεις,κέντρα και περιφέρειες,το ανώτατο  στάδιο του καπιταλισμού;, υποβιομηχανοποιημένος «νότος».

  Εβδομάδα 8η: Επιχειρηματίες μεταφορών

  Γιατί απογειώθηκε η ελληνική ναυτιλία;σιτηρά και άλλα εμπορεύματα, αξιολόγηση της σημασίας της ναυτιλίας για την οικονομία της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης,προσκυνηματικός τουρισμός.Άνεμος, ατμός, κάρβουνο, πετρέλαιο.Η εποχή των σιδηροδρόμων: ο σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης.Παραδείγματα Παναγής Βαγλιανός, Ανδρέας Συγγρός.

  Εβδομάδα 9η: Φυσικοί πόροι και επιχειρηματικότητα

  Ενεργειακοί μετασχηματισμοί στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη.Ενέργεια και βιομηχανική επανάσταση.Επαναφορά του περιβάλλοντος στην επιχειρηματικότητα. Παράδειγμα: Αδελφοί Αλαφούζοφ στη Ρωσική Αυτοκρατορία

  Εβδομάδα 10η: Εγκληματική επιχειρηματικότητα

  Τι είναι η διαφθορά;Πως επηρεάζει την επιχειρηματικότητα; Εγκληματικά δίκτυα. Επίσημοι και ανεπίσημοι θεσμοί. Πόλεμος και επιχειρηματικότητα. Παράδειγμα Μπάσιλ Ζαχάρωφ.

  Εβδομάδα 11η: Οι παρουσιάσεις σας στο RealityShow: «Survivor. Εγώ, ο επιχειρηματίας»

  Παρουσιάσεις και ψηφοφορία

  Εβδομάδα 12η: Ελληνικό Δαιμόνιο;

  Όψεις του επιχειρηματία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κριτικέςτης«επιχειρηματικής κοινωνίας». Επιχειρηματικότητα και τα όρια της στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Τι μπορούμε να μάθουμε σήμερα από την ιστορική επιχειρηματικότητα;  Συζήτηση βασισμένη στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Παράδειγμα: Αβραάμ Μπεναρόγια.

  Σημείωση

  Το μάθημα σχεδιάζεται και διδάσκεται για πρώτη φορά.Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν αναπόφευκτα αλλαγές στην έμφαση και τη διάταξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

  Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το openeclass σε τακτική βάση για τυχόν αλλαγές.

  Σύντομα θα αναρτηθεί στο openeclass μια λίστα με σχετικούς ομιλητές και επισκέψεις.

  Ο διδάσκων

  Ο Γιάννης Καρράς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής και Βαλκανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Η διδακτορική του διατριβή είναι από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Εμπόριο και Αδελφότητα: Βαλκάνιοι έμποροι στη Ρωσία 1700–1774» (2010). Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (LincolnCollege). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις ρωσικές σπουδές και στα οικονομικά από το JohnsHopkinsUniversity. Πρόσφατες συνεισφορές του περιλαμβάνουν: «ConnectingMigrationandIdentities: Godparenthood, SuretyandGreeksintheRussianEmpire (18th-Early 19thCenturies)» (2016), «UnderstandingGodandtoleratinghumankind: OrthodoxyandtheEnlightenmentinEugeniosVoulgaris (1716-1806) andPlatonLevshin (1737-1812)» (2016), και «OrthodoxeKirche, WohltätigkeitundHandelsaustausch: KaufleuteundAlmosensammlerentlangderosmanisch-russischenGrenzgebieteim 18. Jahrhundert» (2020).

  Ενδεικτική βιβλιογραφία

  Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ζητήματα Ιστορίας, Αθήνα 1977.

  Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τόμος Α΄, Αθήνα, 2003.

  Δέσποινα Βλάμη, Επιχειρηματικότητα και Προστασία στο Εμπόριο της Ανατολής, 1798-1825. Η βρετανική LevantCompany και ένα ελληνικός «Δούρειος Ίππος», Αθήνα, 2017.

  Λίλια Ρ. Γκαμπτραφίκοβα, Μπαχτιάρ Ι. Ισμάιλοφ, Ράντικ Ρ. Σαλίχοφ, Έλληνες στα Ουράλια. Οι Βιομηχανίες Αλαφούζοφ στην Αυτοκρατορική Ρωσία (19ος-20ος αιώνα), Αθήνα, 2021.

  Έφη Κάννερ, Φτώχεια και Φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης 1753-1913, Αθήνα, 2004.

  Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Ο Ελληνισμός της Τρανσυλβανίας, Θεσσαλονίκη, 2003.

  Βασίλης Καρδάσης, Έλληνες Ομογενείς στη Νότια Ρωσία 1775-1861, Αθήνα, 1998.

  Βασίλης Κρεμμύδας, Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα, 1988.

  Βάσω Σειρηνίδου, Έλληνες στη Βιέννη (18ος-Μέσα 19ου αιώνα), Αθήνα, 2011.

  Ευρυδίκη Σιφναίου, Έλληνες έμποροι στην Αζοφική. Η δύναμη και τα όρια της οικογενειακής επιχείρησης, Αθήνα, 2009.

  Ν. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, Αθήνα, 1996.

  Ανδρέας Συγγρός, Απομνημονεύματα, Αθήνα, 1908.

  https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/5/f/metadata-70fb96c3d07f54b6a53374188aeb9d6c_1248775348.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number&cclterm1&cclterm2&cclterm3&cclterm4&cclterm5&cclterm6&cclterm7&cclterm8&cclfield1&cclfield2&cclfield3&cclfield4&cclfield5&cclfield6&cclfield7&cclfield8&cclop1&cclop2&cclop3&cclop4&cclop5&cclop6&cclop7&isp&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery&skin&rss=0&lang=el&ioffset=1&offset=1

  Ευφροσύνη Ρούπα και Ευάγγελος Χεκίμογλου, Η Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, τόμοι Α΄-Ε΄,

  Ευάγγελος Χεκίμογλου, Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970. Εισαγωγή στην εμπορική ιστορία και γεωγραφία της πόλης, Αθήνα, 2023.

  Gabor Agoston, Guns for the Sultan. Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire, Cambridge, 2005.

  Ghislaine Alleaume, “An Industrial Revolution in Agriculture? Some Observations on the Evolution of Rural Egypt in the Nineteenth Century”, Proceedings of the British Academy, vol. 96, 1999, pp. 331-45.

  Larry Allen, The Global Financial System 1750-2000, London, 2001.

  Gareth Austin, Kaoru Sugihara (eds.), Local Suppliers of Credit in the Third World, 1750-1960, Basingstoke, 1993.

  C.A. Bayly, The Birth of the Modern World, 1780-1914, Oxford, 2004. 

  Ivan T. Berend, History Derailed. Central and Eastern Europe in the Long Nineteenth Century, Berkeley, CA, 2003.

  Ebru Boyar, Kate Fleet, A Social History of Ottoman Istanbul, Cambridge, 2010.

  Joseph Bradley, Muzhik and Muscovite. Urbanisation in Later Imperial Russia, Berkeley, CA, 1985.

  Stephen Broadberry, Kevin H. O’ Rourke (eds.), The Cambridge Economic History of Modern Europe, 2 vols, Cambridge, 2010.

  Mark Casson, Entrepreneurship. Theory, networks, history, 2010.

  Mark Casson, Catherine Casson, History of entrepreneurship: innovation and risk-taking, 1200-2000.

  Zeynep çelik, The Remaking of Istanbul. Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century, Seattle, WA, 1986.

  BernandChavance, Institutional Economics, London, New York, 2009.

  Philip D. Curtin, Cross-Cultural Trade in World History, Cambridge, 1984.

  Clarence B. Davis, Kenneth E. Wilburn, Jr. (eds.), Railway Imperialism, New York, 1991.

  Christof Dejung and Niels P. Petersson (eds.), The Foundations of Worldwide Economic Integration. Power, Institutions and Global Markets, 1850-1930, Cambridge, 2013.

  Jean-ClaudeDebeir et al., In the Servitude of Power. Energy and Civilisation through the Ages, London, 1991.

  Robert A. Dodgshon, Society in Time and Space. A Geographical Perspective on Change, Cambridge, 1998.

  EdhemEldem, et al., The Ottoman City between East and West. Aleppo, Izmir and Istanbul, Cambridge, 1999.

  David Eltis, Stanley L. Engerman (eds.), The Cambridge World History of Slavery, vol. 3, AD 1420-AD 1804, Cambridge 2011.

  Y. HakanErdem, Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 1800-1909, Basingstoke, 1996.

  Douglas A. Farnie, East and West of Suez. The Suez Canal in History, 1854-1956, Oxford, 1969.

  Wolfram Fischer et al. (eds.), The Emergence of a World Economy, vol. 2: 1850-1914, Wiesbaden, 1986.

  Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom. Islam, the State and Education in the Late Ottoman Empire, Oxford, 2003.

  Elena Frangakis-Syrett, “The Greek Merchant Community of Izmir in the First Half of the Nineteenth Century”, in Daniel Panzac (ed.), Les villes dans l’Empire ottoman, vol. 1, Marseille, 1991, pp. 391-416.

  Basil Gournaris, Ioannis D. Stefanidis, Demon Entrepreneurs: Refashioning the ‘Greek Genius’ in Modern Times, London, 2023.

  Richard M. Haywood, “The Development of Steamboats on the Volga River and Its Tributaries, 1817-1856”, Research in Economic History, 6, 1981, pp. 127-92.

  Arcadius Kahan, “Capital Formation during the Period of Early Industrialisation in Russia, 1890-1913”, The Cambridge Economic History of Europe, vol. 7, part 2, CUP, 1978 pp. 265-307.

  Arcadius Kahan, “Notes on Jewish Entrepreneurship in Russia”, GreogryGuroff, Fred V. Carstensen (eds.), Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union, Princeton, 1983, pp. 104-24.

  Arcadius Kahan, The Plow, the Hammer, and the Knout: An Economic History of Eighteenth-Century Russia, Chicago, 1985.

  Arcadius Kahan, Russian Economic History: The Nineteenth Century, Roger Weiss (ed.), Chicago, 1989.

  Yaqub N. Karkar, Railway Development in the Ottoman Empire 1856-1914, New York, 1972.

  Ester Kingston-Mann, “Peasant Communes and Economic Innovation: A Preliminary Inquiry”,in Estehr Kingston-Mann, timothy Mixter (ed.), Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800-1921, Princeton, 1991, pp. 23-51.

  Janet T. Landa, “Culture and Entrepreneurship in Less-Developed Countries: Ethnic Trading Networks as Economic Organizations”, in Brigitte Berger (ed.), The Culture of Entrepreneurship, San Francisco, 1992, pp. 53-72.

  Steven G. Marks, Road to Power: The Trans-Siberian Railroad and the Colonization of Asian Russia, 1850-1917, Ithaca, 1991.

  B. McGowan, “The age of the ayans”, in H. Inalcik and D. Quataert (eds.), An Economic History of the Ottoman Empire, 1600-1914, vol. II, Cambridge, 2006.

  John P. McKay, Pioneers for Profit: Foreign Entrepreneurship and Russian Indiustrialization, 1885-1913, Chicago, 1970.

  John P. McKay, “Entrepreneurship and the Emergence of the Russian Petroleum Industry, 1813-1883”, Research in Economic History, vol. 8, 1983, pp. 47-91.

  Douglass C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge, 1990.

  Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century, Princeton and Oxford, 2009.

  Murat Özyüksel, The Berlin-Baghdad Railway and the Ottoman Empire. Industrialization, Imperial Germany and the Middle East, London, New York, 2016.

  Murat Özyüksel, “Rail and Rule, Railway Building and Railway Politics in the Ottoman Empire”, J. Leonhard, U. von Hirschhause (eds.), Comparing Empires, Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century, Göttingen, 2011. 

  Thomas C. Owen, Dilemmas of Russian Capitalism. FedorChizhov and Corporate Enterprise in the Railway Age, Cambridge, Massachusetts, London, 2005.

  Thomas C. Owen, Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855-1905, New York, 1981.

  Thomas C. Owen, “Entrepreneurship and the Structure of Enterprise in Russia, 1800-1880”, in Gregory Guroff, Fred V. Carstensen (eds.), Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union, Princeton, 1983, pp. 59-83.

  Thomas C. Owen, “Impediments to a Bourgeois Consciousness in Russia, 1880-1905: The Estate Structure, Ethnic Diversity, and Economic Regionalism”, in Edith W. Clowes, Samuel D. Kassow and James L. West(eds.), Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia, Princeton, 1991, pp. 75-89.

  Alfred J. Rieber, Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia, Chapel Hill, 1982.

  P.A. Tikhmenev, A History of the Russian-American Company, Seattle, 1978.

  Robert W. Tolf, The Russian Rockefellers: The Sage of the Nobel Family and the Russian Oil Industry, Stanford, 1976.

  Despina Vlami, “Entrepreneurship and relational capital in a Levantine context: Bartholomew Edward Abbott, the ‘father of the Levantine Company’ in Thessaloniki (eighteenth-nineteenth centuries)”, Historical Review/Revue Historique6, 2009.

  James L. West (eds.), Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia, Princeton, 1991, pp. 75-89.

  Charters Wynn, Workers, Strikes and Pogroms: The Donbass-Dnepr Bend in Late Imperial Russia, 1870-1905, Princeton, 1992.

  Francesca Trivellato, The familiarity of strangers. The Sephardic diaspora, Livorno and cross cultural trade in the early modern period, Yale, 2009.

  Donald Quartaert, “The Industrial Working Class of Salonica, 1850-1920”, Avidgor Levy (ed.) Jews, Turks, Ottomans. A Shared History. Fifteenth through the Twentieth Century, Syracuse, 2002, pp. 194-212.

  Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, London, 1964.

  MeropiAnastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des réformes, Leiden, 1997.

  https://www.kathimerini.gr/k/sunday-edition/562039279/ser-mpazil-zacharof-o-mystiriodis-andras-tis-eyropis/

  https://www.academia.edu/40287895/%CE%9C%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7_%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%86

  https://www.lifo.gr/arxeio/ena-mythistorima-gia-thryliko-emporo-oplon-basileio-zaharof

   

  • ΝΕΟΤΕΡΗ ΡΩΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (ΒΣ505-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)     ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ505/ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Νεότερη Ρωσική Ιστορία

  Γιάννης Καρράς

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υπόβαθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO236/

             

  (2)     ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

   

  Μέχρι το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

   

  • επιδείξει γνώσεις για θέματα στην ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας μέχρι την Επανάσταση
  • αρθρώσει τη γνώση χρησιμοποιόντας συνεκτικά επιχειρήματα που υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία.
  • να βελτιώσει τις δεξιότητές του/της στην ανάγνωση και ερμηνεία ιστορικών πηγών.
  • ολοκληρώσει μια ομαδική εργασία που εστιάζει στην υλικότητα και να την επικοινωνήσει στους συμφοιτητές του/της.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, Ομαδική εργασία, Λήψη αποφάσεων, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Πάνω από όλα ο φοιτητής/η φοιτήτρια όμως πρέπει να έχει διάθεση να είναι δημιουργική/ος στην αντιμετώπιση των εργασιών και του μαθήματος ως σύνολο.

   

   (3)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περιγραφή Μαθήματος

   

  Η Ρωσία υπήρξε πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια των αιώνων, αλλά το ζήτημα της αυτοκρατορίας διατρέχει μεγάλο μέρος του 18ου και 19ου αιώνα. Το μάθημα θα προσφέρει μια εισαγωγή στην ιστορία της Μοσχοβίας, της Ρωσίας αλλά και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας μέχρι την Επανάσταση. Το μάθημα θα ασχοληθεί όχι μόνο με τους Ρώσους αλλά και με το φάσμα των λαών που ενσωματώθηκαν σε αυτό το πολυεθνικό κράτος. Η χρήση και η ανάλυση πηγών (συνοπτικά κείμενα, αντικείμενα, έργα τέχνης και άλλες πηγές) - τα οποία θα παρέχονται από τον καθηγητή ή θα προτείνονται από τους φοιτητές (δείτε τις εργασίες) - θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος του μαθήματος. Σκοπός είναι οι μαθητές να εξερευνήσουν την έννοια της Αυτοκρατορίας και πως δομούσε τα βιώματα των κατοίκων της.

  Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

  Εβομάδα  # 1

  Εισαγωγή και αρχές, τοπίο και αποικισμός στη ρωσική ιστορία

  Λαοί της ευρασιατικής στέπας, χρήση και κατάχρηση των «Ρως του Κιέβου», Βίκινγκς, Φράγκοι, Βυζάντιο και ανατολικοί Σλάβοι, «Μογγολικός ζυγός», Νόβγκοροντ και Μόσχα

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 2

   

  Ο Ιβάν IV και οι απαρχές της Ρωσίας ως αυτοκρατορίας, τι εστί αυτοκρατορία;, Καζάν, «τρόμος υπό τον Ιβάν Δ΄»

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 3

  Ρωσία πριν από τον Πέτρο Α', δούλοι και δουλοπάροικοι, Ορθοδοξία και σχίσμα, Έλληνες, Ιταλοί, Πολωνοί, Ουκρανοί και το κράτος της Μόσχας

   

  Εξέταση πηγών

  Εργασία 1η: Ξεκινάει η παρουσίαση αντικειμένων

  Εβομάδα  # 4

  Η Επανάσταση του Πέτρου Α΄, Ρωσία επεκτείνεται προς τα δυτικά και νότια, ο Μεγάλος Πόλεμος του Βορρά, ο Πέτρος Α΄ και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, Πολιτιστική Επανάσταση του Πέτρου Α

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 5

  Αιώνας γυναικείας κυριαρχίας, αριστοκρατία, αυλή, Ρωσία στην εποχή της Ελισάβετ, Ρωσία στην εποχή της Αικατερίνης Β', Διαφωτισμός και δημόσια σφαίρα, Ρωσία και Μαύρη Θάλασσα, Γαλλική Επανάσταση

   

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 6

  Ναπολέων, Η Ρωσία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής σκηνής, η Ρωσία και η Ελληνική Επανάσταση, η Ρωσία στην Εποχή του Αλέξανδρου Α΄, οι Δεκεμβριστές, η γέννηση της ρωσικής ιδέας

   

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 7

  Από Νικόλαο Α΄ έως τον Αλέξανδρο Β΄,  κατασταλτικό καθεστώς, η Ρωσία στον Καύκασο, ο πόλεμος της Κριμαίας, ο τσάρος-απελευθερωτής και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις

   

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 8

  Τι και πού είναι η Ουκρανία;, Ουκρανία τον 18ο αιώνα, γλώσσα και πολιτισμός, Ταράς Σεβσένκο, η ουκρανική κοινωνία τον 19ο αιώνα

   

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 9

  Έθνος, θρησκεία και πολυεθνική αυτοκρατορία, Πανσλαβισμός και το Ανατολικό Ζήτημα, Κεντρική Ασία και Ισλάμ, απογραφή του 1897

   

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 10

  Ταινία και συζήτηση.

  Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα υπότιτλων, ίσως του Sergei Gerasimov, Τα Νιάτα του Πέτρου, 1980

  Εβομάδα  # 11

  Λαϊκιστές, Τρομοκράτες και Μαρξιστές

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 12

  1905 και συνταγματικό πείραμα, αυτοκρατορικός εκσυγχρονισμός, η επανάσταση του 1905, η Δούμα, εποχή του Νικολάου Β'

   

  Εξέταση πηγών

  Εβομάδα  # 13

  Θα κανονιστεί επίσκεψη στη συλλογή Κωστάκη (αν και αυτό θα πρέπει να γίνει εκτός ώρες μαθημάτων)

   

  Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Kerensky, Επανάσταση

   

   

  (4)     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαδραστική Διδασκαλία

  26

  Φροντιστήριο

  26

  Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας

  50

  Συγγραφή εργασίας

  48

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Η αξιολόγηση με βάση εργασία και εξέταση

   

  Εργασία: Ρωσική ιστορία μέσω υλικών αντικειμένων (40% του τελικού βαθμού)

   

  Σε ομάδες των δύο, οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα αντικείμενο που είναι σχετικό με τη Ρωσία ή τη Ρωσική Αυτοκρατορία και τους λαούς που κατοικούσαν εκεί.

   

  Τα «αντικείμενα» ορίζονται ευρέως: πράγματα κοινής χρήσης, όπως ένα μαστίγιο, ή δρεπάνι, ή τράπουλα. Κάποιο όργανο, όπως μια μπαντούρα (κόζμπα). Ή κάποιο είδος φαγητού, ψωμί σίκαλης ή χαβιάρι. Ρούχο, ή στολή. Ή κάποιο κτίριο. Κάποιο εργαλείο, ή όπλο, ή μηχανή. Ή κάποια μέσο μεταφοράς. Μια εικόνα, ή πίνακας, ή κάποιο άλλο έργο τέχνης.

   

  Οι μαθητές θα πρέπει να περιγράψουν το αντικείμενο και τη σημασία του και την πιθανή χρήση του ως πηγή. Το κείμενο τους θα πρέπει να είναι χιλίων λέξεων και μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες.

   

  Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν μια παρουσίαση του αντικειμένου με διάρκεια πέντε έως επτά λεπτά. Μπορούν να κάνουν δια ζώσης παρουσίαση και να χρησιμοποιήσουν διαφάνειες ή να τη προηχογραφήσουν. Η παρουσίασή θα πρέπει να είναι ενημερωτική και ενδιαφέρουσα. Παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν από την τρίτη εβδομάδα.

   

  Τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα λήμμα στο Wikipedia στα ελληνικά πάνω στο αντικείμενο και να ανεβάσουν το κείμενό τους στο Wikipedia. Εάν υπάρχει ήδη λήμμα στα Ελληνικά για το εν λόγω αντικείμενο, θα πρέπει να τροποποιήσουν την προϋπάρχουσα σελίδα.

   

  Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με αυτήν την εργασία θα δοθούν από τον καθηγητή στη συνέχεια.

   

  Στη θέση της Εργασίας 1 επιτρέπετε στους μαθητές να συγγράψουν απαλλακτική έκθεση. Συμβουλευτείτε τον καθηγητή για την επιλογή αυτή.

   

  Τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού)

   

  Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει έναν χάρτη (10%) του συνόλου, μια σειρά όρων (30%), δύο πηγές που θα πρέπει να σχολιαστούν (30%) και μια έκθεση προς ανάπτυξη (30%).

   

  Δεν είναι αποδεκτά τα ρήτρα. Δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε απαλλακτική εργασία στη θέση της τελικής εξέτασης, εκτός αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Θα δοθούν εκ των προτέρων περαιτέρω και αναλυτικές οδηγίες για την εξέταση.

   

  Κριτήρια Αξιολόγησης

   

  Η γραπτή εργασία/εξέταση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι ο/η φοιτητής/τρια έχει κατανοήσει τους θεωρητικούς προβληματισμούς και μπορεί να σχολιάσει το υλικό διεξοδικά με κριτικό πνεύμα μέσα σε ένα κείμενο που έχει δομή και δείχνει δείγματα κατανόησης της ακαδημαϊκής συγγραφής (πχ βιβλιογραφικές απαιτήσεις, επιχειρηματολογία).

   

  Eπεξήγηση Βαθμολογίας

   

  9-10: Εξαιρετική κριτική ανάλυση και επιχειρηματολογία, πολύ καλή χρήση και κατανόηση των ανθρωπολογικών πηγών, συνεκτική δομή, πολύ καλή χρήση της ακαδημαϊκής γλώσσας και συμβάσεων.

   

  8-7: Καλή κριτική ανάλυση και επιχειρηματολογία, καλή χρήση των πηγών και κατανόηση των ανθρωπολογικών πηγών, δομή που δε δημιουργεί προβλήματα κατανόησης αν και παρουσιάζει αδυναμίες, μέτρια  χρήση της ακαδημαϊκής γλώσσας και συμβάσεων.

   

  5-6: Προβληματική ανάλυση και επιχειρηματολογία συνήθως περιέχει μη συνεκτική επιχειρηματολογία, περιγραφή χωρίς προσπάθεια κριτικής ανάλυσης των πηγών π.χ. έμφαση μόνο στην περιγραφή εμπειρικών παραδειγμάτων αλλά που δείχνει μια βασική κατανόηση των πηγών, δομή χωρίς σαφήνεια και συνοχή, μέτρια χρήση των πηγών που όμως δεν περιέχει λογοκλοπή και σέβεται τις συμβάσεις αλλά παρουσιάζει γλωσσικές αδυναμίες.

   

  4 και κάτω. Καμία ουσιαστική προσπάθεια χρήσης ακαδημαϊκών πηγών και διατύπωσης π.χ. χρήση δευτερογενών ηλεκτρονικών πηγών που δεν είναι επιβεβαιωμένες ούτε οι ίδιες ή οι πηγές τους ή η μεθοδολογία τους, έλλειψη ξεκάθαρου επιχειρήματος, προβλήματα κατανόησης του κειμένου λόγω αδυναμιών στη δομή, λογοκλοπή, μη σεβασμός στις ακαδημαϊκές συμβάσεις.

   

  (5)     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

        Βιβλιογραφία

   

  Paul Bushkovitch, Ιστορία της Ρωσίας, 2016.

   

  Όλες οι άλλες αναγνώσεις και πηγές θα είναι διαθέσιμες από τον καθηγητή διαδικτυακά.

   

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία

   

  Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία βιβλίων για την ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και για τις Ρώσο-Βαλκανικές σχέσεις σε μια σειρά γλωσσών.

  Οι μαθητές μπορεί να συμβουλευτούν τα ακόλουθα βιβλία γενικού ενδιαφέροντος.

   

  Helene Carrere-D’Encausse, ΑικατερίνηΒ΄. Μια Χρυσή Εποχή για τη Ρωσία, 2007.

  Αντωνία Διάλλα, Η Ρωσία Απέναντι στα Βαλκάνια, 2009.

  Γιάννα Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Η Μεσαιωνική Ρωσία, 2013.

  Γιάννα Κατσόβσκα-Μαλιγκούδη, Η Αυτοκρατορική Ρωσία, 2008.

  Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Ρωσία και Βαλκανικοί Λαοί, 2019.

  Κυριάκος Κ. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Helleno-Russica, 2014.

  Lindsey Hughes, Η Ρωσία την εποχής του Μεγάλου Πέτρου, 2007.

  Robert Service, Ο Τελευταίος Τσάρος. Ο Νικόλαος Β΄ και η Ρωσική Επανάσταση, 2019.

   

  Andreas Kappeler, The Russian Empire: A Multi-ethnic History, 2014.

   

  Το πιο σημαντικό: να διαβάσουν από μόνοι τους οι μαθητές τα κλασικά κείμενα των Λεβ Τολστόι, Φέντορ Ντοστογιέβσκι, Νικολάι Γκόγκολ, Μιχαήλ Λέρμοντωφ, Αντόν Τσέχωφ, Ταράς Σεβσένκο, Αλεκσάνδρ Πούσκιν, Νικολάι Λεσκώφ και άλλων.

   

   

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font