Κωνσταντινίδης Ιωάννης
 • 2310 891.495
 • icons uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 323

  Κωνσταντινίδης Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Συμπεριφορά και Μεθοδολογία Πολιτικής Έρευνας

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΑ) στις Ποσοτικές Μεθόδους στην Πολιτική Επιστήμη, University of Essex, Μ. Βρετανία (1999)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Πολιτική Επιστήμη, University of Essex, Μ. Βρετανία (2002)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκλογική Συμπεριφορά
  • Κομματικά Συστήματα & Εκλογές στη Δυτική Ευρώπη
  • Κομματικό Σύστημα & Εκλογές στην Ελλάδα
  • Πολιτική Επικοινωνία
  • Κοινή Γνώμη & Δημοσκοπήσεις
  • Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων
  • Συνεντεύξεις και Focus Groups
  • Ανάλυση Κειμένου

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (ΝΕΠ0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
   (ΔΕ4004-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Περιεχόμενα Μαθήματος
  Κυβερνήσεις και κοινοβούλια. Κομματικά συστήματα και κομματικές οικογένειες. Μεταβολές στα κομματικά συστήματα της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή διάσταση των κομματικών συστημάτων. Εκλογές, ψηφοφόροι και δημοψηφίσματα στις ευρωπαϊκές χώρες. Ομάδες πίεσης στην Ευρώπη: κοινωνία πολιτών, ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματα. Διαδικασίες παραγωγής πολιτικής στην Ευρώπη: ο ομοσπονδιακός χαρακτήρας, ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πλαίσιο συγκριτικής ανάλυσης πολιτικών και κομματικών συστημάτων.

   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://youtu.be/27mmDlg6P0A

   

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 


  - Εξοικείωση με τα κομματικά συστήματα της Δυτικής Ευρώπης, τις κομματικές οικογένειες και την επίδραση των διαιρετικών τομών και των εκλογικών συστημάτων στη δομή των κομματικών συστημάτων

  - Κριτική ανάλυση της ισχύος θεωριών διαμόρφωσης και λειτουργίας των κομματικών συστημάτων

  - Εξοικείωση με τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας των κοινοβουλίων στα νομοθετικά σώματα της Δυτικής Ευρώπης 

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΔΕ5001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση στη μελέτη των πολιτικών φαινομένων, αντικείμενο της οποία είναι συνηθέστερα η αλληλεπίδραση των πολιτικών ελίτ και των μαζών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εκλογική συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται η εστίαση σε άλλες λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές πολιτικής συμμετοχής, όπως η κομματική συμμετοχή, η κινηματική δράση ή η πολιτική βία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αντιπαραθέσεις για τη φύση, τη σημασία και την ερμηνεία της 'κοινής γνώμης' με αναφορές στον τρόπο σχηματισμού της και στην επίδραση των μέσων ενημέρωσης. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές τεχνικές μέτρησης της κοινής γνώμης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον χώρο των δημοσκοπήσεων και της έρευνας αγοράς.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://youtu.be/Si9wFKU-jmo

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της Πολιτικής Ανάλυσης

  - Εμβάθυνση στη μεθοδολογία της ανάλυσης και της έρευνας της πολιτικής ανάλυσις

  - Εξοικείωση με τρέχοντα ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής και Πολιτικής Οικονομίας 

  - Πολιτική Ανάλυση μέσω παραδειγμάτων 

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   (ΔΕ2004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η έννοια του πολιτικού συστήματος. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων. Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής περίπτωσης, Η προ-δικτατορική περίοδος: τα γεγονότα. Η μετά-δικτατορική περίοδος: τα γεγονότα. Οι κομματικοί σχηματισμοί της κάθε περιόδου. Ιδεολογία και πολιτικές θέσεις. Οργάνωση κόμματος και προσωπικό. Εκλογική απήχηση και κοινωνική βάση. Εύρος αναπροσαρμογής πολιτικών θέσεων ως ανταπόκριση στα εκλογικά αποτελέσματα.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο:  https://youtu.be/YOTkfbqQ0d0

   

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 


  - Εξοικείωση με τα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας

  - Κριτική ανάλυση κλασικών προσλήψεων σχέσης αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ των πολιτικών γεγονότων

  - Εξοικείωση με την έννοια του δρώντα  και των κινήτρων του ως ερμηνειών των πολιτικών γεγονότων 

  • ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
   (Δ27016)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αναλύει τους τρόπους χρήσης τεχνικών προώθησης υποψηφίων και κομμάτων από τους ειδικούς της πολιτικής επικοινωνίας με έμφαση στην παραγωγή και στη διάχυση μηνυμάτων στο εκλογικό ακροατήριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση πλατφορμών όπως το Facebook, το Twitter και του Youtube ως καναλιών διάχυσης της πολιτικής διαφήμισης, καθώς και στην επίδραση των νέων αυτών καναλιών επικοινωνίας στον σχεδιασμό ενός πλάνου εκλογικής καμπάνιας.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://youtu.be/OvIuRkheBlU

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
   (ΜΔΕ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
   (EOD2215)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Κωνσταντινίδης, Γ. 2013, 'Το 'Αδειο Κέλυφος Ενός Φλύαρου Φιλοευρωπαϊσμού' στο Πασσάς, Α. (επιμ.) Τα Ελληνικά Κόμματα και η Ενωσιακή Ευρώπη: Τριάντα Χρόνια Μετά 1981-2011, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (υπό έκδοση)

   2012

   • Hague, R. and M. Harrop 2012, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση (πρόλογος & επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ. Κωνσταντινίδης), Αθήνα: Κριτική.

   2011

   • Κωνσταντινίδης, Γ. και Τσακατίκα, Μ. 2011, 'Αντί-Κομματικά και Αντί-Δικομματικά Αισθήματα: Πηγές και Επιδράσεις στο Ελληνικό Κομματικό Σύστημα' στο Βερναρδάκης, Χ. (επιμ.) Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα 2008-2010, Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλα.
   • Bale, T. 2011, Πολιτική στις Χώρες της Ευρώπης: Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Αλληλεπιδράσεις (πρόλογος & επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ. Κωνσταντινίδης), Αθήνα: Κριτική.

   2010

   • Κωνσταντινίδης, Γ. και Τσακατίκα, Μ. 2010, «Αντί-Κομματικά και Αντί-Δικομματικά Αισθήματα: Πηγές και Επιδράσεις στο Ελληνικό Κομματικό Σύστημα» στο Βερναρδάκης, Χ. (επιμ.) Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα 2008-2009, Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλα.

   2009

   • Κωνσταντινίδης, Γ., 2009, «Η Νέα Δημοκρατία ως η Ελληνική Εκδοχή της Ευρωπαϊκής Χριστιανοδημοκρατίας» στο Κωνσταντινίδης, Γ., Μαραντζίδης, Ν. και Παππάς, Τ. Σ. (επιμ.) Κόμματα και Πολιτική στην Ελλάδα: Οι Σύγχρονες Εξελίξεις, Αθήνα: Κριτική.
   • Κωνσταντινίδης, Γ., 2009, «Εισαγωγή» στο Κωνσταντινίδης, Γ., Μαραντζίδης, Ν. και Παππάς, Τ. Σ. (επιμ.) Κόμματα και Πολιτική στην Ελλάδα: Οι Σύγχρονες Εξελίξεις, Αθήνα: Κριτική.
   • Κωνσταντινίδης, Γ, Μαραντζίδης, Ν. και Παππάς, Τ. Σ. (επιμ.) 2009, Κόμματα και Πολιτική στην Ελλά-δα: Οι Σύγχρονες Εξελίξεις, Αθήνα: Κριτική.

   2008

   • Κωνσταντινίδης, Γ. 2008, «Το Αίτημα της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης για μια Ισόρροπη Σχέση με τις ΗΠΑ» στο Κωνσταντινίδης, Γ. (επιμ.) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Θεσσαλονίκη: Εκ-δόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
   • Κωνσταντινίδης, Γ. 2008 (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

   2007

   • Κωνσταντινίδης, Ι. 2007, «Η 'συντηρητική αριστερά' και η 'προοδευτική δεξιά': ενδείξεις ασυμβατότητας της διάκρισης 'κοινωνικός συντηρητισμός - προοδευτισμός' με το παραδοσιακό σχήμα 'αριστερά - δεξιά'» στο Βερναρδάκης, Χ. (επιμ.) Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα 2005-2006, Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλα.

   2000

   • Κωνσταντινίδης Ι., Λιούτας Α., Μιχαηλίδου Σ. και Παπαδημητρίου Γ. 2000, Το Σύστημα Κινδύνων της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (17 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Dinas, E., V. Georgiadou, I. Konstantinidis and L. Rori 2013, 'From Dusk to Dawn: Local Party Organisation and Party Success of Right-Wing Extremism', Party Politics (ahead-of-print): 1-13.
    • Konstantinidis, I. and G. Xezonakis 2013, 'Sources of Tolerance Towards Corrupted Politicians in Greece: The Role of Trade-Offs and Individual Benefits', Crime Law and Social Change 60(5): 549-563.

    2011

    • Κωνσταντινίδης, Γ. και Α. Κατσανίδου 2011, 'Αρχηγοί σε Δεύτερο Ρόλο Πριν και Μετά την Αλλαγή Τρόπου Εκλογής Ηγεσίας', Επιστήμη και Κοινωνία 27: 83-100.
    • Konstantinidis, I. 2011, 'The Impact of Value Orientations on Election Outcomes', Comparative European Politics 9: 38-51.

    2010

    • Κωνσταντινίδης, Γ. 2010, «Επιλογές Ψήφου εν Μέσω Διασταυρούμενων Πυρών: Οι Αντιτιθέμενες Επι-δράσεις Κοινωνικών Χαρακτηριστικών», Επιστήμη και Κοινωνία 25.

    2009

    • Κωνσταντινίδης, Γ. Τσαντόπουλος, Γ., Κωσταρέλλα, Ι. και Θεοδοσιάδου Σ. 2009, «Η Διαμόρφωση της Πολιτικής Θεματολογίας στα Πλαίσια Εκλογών Δεύτερης Τάξης: Η Περίπτωση των Ευρωεκλογών στην Ελλάδα, 1999 και 2004», Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 10: 52-67.
    • Κωνσταντινίδης, Γ., Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος, Γ. 2009, «Μεθοδολογικός Πλουραλισμός στην Κοινωνική και Οικονομική Έρευνα», Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών 16: 137-148.
    • Κωνσταντινίδης, Γ. και Μιχαηλίδου, Λ. 2009, «Η Ποιοτική Έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις: Το Εναλλακτικό Εργαλείο Προσέγγισης της Κοινής Γνώμης», Διοικητική Ενημέρωση 49: 84-94.
    • Κωνσταντινίδης, Γ. 2009, «Η Θέση της Νέας Δημοκρατίας Έναντι του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος: Αυτονόητη Επιλογή ή Ένδειξη Προγραμματικής Ένδειας;», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 13/14: 125-142.

    2008

    • Κωνσταντινίδης, Ι. 2008, «Η Θέση της Νέας Δημοκρατίας Έναντι του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος: Αυτονόητη Επιλογή ή Ένδειξη Προγραμματικής Ένδειας;», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 13/14: 125-142.
    • Konstantinidis, I. 2008, 'Who Sets the Agenda? Parties and Media Competing for the Electorate's Main Topic of Political Discussion', Journal of Political Marketing 7 (3/4)

    2006

    • Konstantinidis, I. 2006, 'Actors or Subjects: How Far Can the Liberal Democrats Control Their Own Fate?', Representation 42 (2): 139-47

    2005

    • Κωνσταντινίδης, Ι. και Ζαφειρόπουλος Κ. 2005, «Από την Προσωπογενή Ταύτιση στην Προσωποκεντρική Επιλογή: Μελετώντας τη Δομή του Κομματικού Ανταγωνισμού με Όχημα την Αξιολόγηση των Ηγετών», Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 5: 127-139.

    2004

    • Κωνσταντινίδης, Ι. 2004, «Η Ψήφος Ευτελισμού και τα Κόμματα του Περιθωρίου: Η Ανάλυση των 'Υπολειμμάτων'», Πολιτική Επιστήμη 4: 81-94
    • Κωνσταντινίδης, Ι. 2004 «Μεταβολές στο Περιεχόμενο των Προεκλογικών Προγραμμάτων των Ελληνικών Κομμάτων 1974-2000: Η Αξία της Προσαρμοστικότητας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 24: 105-39

    2002

    • Κωνσταντινίδης, Ι. 2002, «Scripta Manent: Προεκλογικά Κείμενα και Ιδεολογίες στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης», Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 2: 30-40

    1998

    • Κωνσταντινίδης, Ι., Λιούτας, Α., Μιχαηλίδου, Σ. και Παπαδημητρίου, Γ. 1998, «Η Πρόσληψη του Συστήματος των Αστικών Κινδύνων εκ Μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Τόπος 9: 15-46
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Κωνσταντινίδης, Γ. 2013, 'Κοινοί Εχθροί και Μακρινοί Συγγενείς: Αναζητώντας την Ερμηνεία των Μαζικότερων Μετατοπίσεων Ψήφου Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012', 6ο Συνέδριο Δικτύου Μελέτης Εκλογών, Κοινής Γνώμης και Κομμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος.
     • Konstantinidis, I. 2013, 'Voting in a Crisis: The 'as-good-as-randomly-assigned' voting preferences of Greeks at the 6 May General Election', Proceedings of the 4th International Conference on International Business.
     • Konstantinidis, I. and G. Xezonakis 2013, 'Have We All Put Our Fingers in the Honey? Clientelism and Party Identification as Determinants of Support for Corrupt Politicians', One-day Conference on Quality of Government, Gothenburg, Sweden, August.
     • Konstantinidis, I., V. Georgiadou, E. Dinas and L. Rori 2013, 'Reputation Building and the Electoral Success of Right-Wing Extremism in Greece', Annual Conference of the Standing Group on Comparative Politics of the German Political Science Association, Leipzig, Germany, October.

     2012

     • Κωνσταντινίδης Γ. και Λ. Ρόρη 2012, 'Μηχανισμοί Επίδρασης των Media στην Πρόσληψη του Μεταναστευτικού Ζητήματος', 5ο Συνέδριο Δικτύου Μελέτης Εκλογών, Κοινής Γνώμης και Κομμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος
     • Konstantinidis, I., V. Georgiadou, E. Dinas and L. Rori 2012, 'New Political Opportunities for an Old Party Family? The Case of Golden Dawn in Greece', 12th Bi-Annual Conference of the International Political Science Association, Madrid, Spain, July.

     2011

     • Konstantinidis, I. and Z. Lefkofridi 2011, 'Ticket-splitting in EU Split-level Democracy: Seeking Policy Representation Across National and EP Arenas', European Consortium for Political Research Joint Sessions, St. Gallen, Switzerland, April.
     • Κωνσταντινίδης, Γ. και Α. Μάρκος 2011, 'Η Αντιπαράθεση σε Ζητήματα Μετανάστευσης ως Κάθετη Τομή στον ʼξονα 'Αριστερά-Δεξιά'', 6ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος.

     2010

     • Katsanidou, A. and I. Konstantinidis 2010, 'Hidden Leaders: Candidate Selection Criteria and Pre-Electoral Communication Strategy for the British Conservatives', British Political Studies Association Annual Conference on Elections, Public Opinion and Parties, Colchester, May.
     • Κωνσταντινίδης, Γ. 2010, 'Το Τελευταίο (;) Οχυρό του Κόμματος Καρτέλ: Οι Αλλαγές στη Διαδικασία Επιλογής Βουλευτών ως Στοιχείο Οργανωτικής Μεταβολής των Κομμάτων», Ημερίδα με τίτλο «Οργανωτικές Μεταβολές με Ευρύτερη Πολιτική Σημασία', Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάϊος.
     • Konstantinidis, I. and K. Vadratsikas 2010, 'Introducing Heterogeneity in Explanations of Youngest Voter Turnout: The Interaction of Personality with Contextual Factors', European Consortium for Political Research Joint Sessions, Munster, Germany, March.

     2009

     • Κωνσταντινίδης, Γ., Ζαφειρόπουλος, Κ. και Ψαρρού, Μ. 2009, «Συμβατική και Μη Συμβατική Πολιτική Συμμετοχή των Ελλήνων Φοιτητών στη Σύγχρονη Ελλάδα: Ενδείξεις μιας Έρευνας Πεδίου», 21ο Συνέδριο Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, Χανιά, Απρίλιος.
     • Κωνσταντινίδης, Γ., Ζαφειρόπουλος, Κ. και Ψαρρού, Μ. 2009, «Ο Νεανικός Ριζοσπαστισμός ως Συνάρτηση του Αισθήματος Οικονομικής Ανασφάλειας: Μύθοι και Αλήθειες για τις Πολιτικές Αξίες της Σπουδάζουσας Νεολαίας στην Ελλάδα», 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος.

     2008

     • Κωνσταντινίδης, Γ. 2008, «Ευρωπαϊκές Κομματικές Οικογένειες στο Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα: Η Περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας», Συνέδριο για «Το Νέο Κομματικό Τοπίο στην Ελλάδα», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Απρίλιος.
     • Konstantinidis, I. 2008, "Close Friends and Estranged Folks within the European Centre-Right Bloc", British Political Studies Association Annual Conference on Elections, Public Opinion and Parties, Manchester, September.
     • Κωνσταντινίδης, Γ. 2008, «Εκπλήξεις, Ελλείψεις και Επαναλήψεις στα Προεκλογικά Προγράμματα των Ελληνικών Κομμάτων: 1974-2007», Συνέδριο για τη «Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δεκέμβριος.

     2007

     • Ατομικές Ελευθερίες, Δικαιώματα Μειονοτήτων και Ηθική Τάξη: «Νέα Ζητήματα» Προκαλούν τους Παραδοσιακούς Αξιακούς Προσανατολισμούς των Πολιτικών Κομμάτων και της Κοινής Γνώμης στην Ευρώπη, 4ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Καρδίτσα, 2007.
     • Konstantinidis, I. 2007, 'The Impact of Value Orientations on Electoral Outcomes', 4th European Consortium for Political Research Bi-annual Conference, Pisa, Italy.
     • Κωνσταντινίδης, Ι, Μυλωνά, Ι. και Τσαντόπουλος, Γ. 2007 «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι στην Έρευνα Πολιτικής Συμπεριφοράς: Ασύμβατες ή Συμπληρωματικές;», Πρακτικά 19ου Συνεδρίου Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (υπό δημοσίευση)

     2006

     • Konstantinidis, I. 2006, 'The Nature of Liberal Democratic Support: Stable or Transitory?', Political Studies Annual Conference on Elections, Public Opinion and Parties, Nottingham, UK
     • Konstantinidis, I. 2006, 'Fighting on Both Sides: The Difficulty of Establishing Party Identity in Two-Party Systems', British Liberal Politics Standing Groupʼs Annual Meeting, Cardiff, Wales, UK

     2005

     • Κωνσταντινίδης, Ι. 2005, «Κόμματα και ΜΜΕ στη Διεκδίκηση της Προσοχής του Εκλογικού Ακροατηρίου: η Περίπτωση των Ελληνικών Ευρωεκλογών του 1999», 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων, Χαλκιδική

     2004

     • Κωνσταντινίδης, Ι. 2004, «Χαρτογραφώντας τις Προτεραιότητες των Ελληνικών Κομμάτων: ο Πολιτικός Λόγος μέσα από Αριθμούς και Γεωμετρικούς Αξονες», Συνέδριο για τα «Τριάντα Χρόνια της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

     2002

     • Κωνσταντινίδης, Ι. 2002, «Η Συμπάθεια Προς τους Πολιτικούς Ηγέτες Ως Κριτήριο Διερεύνησης των Δυνατοτήτων Διείσδυσης Ενός Κόμματος σε Όμορους Χώρους», 15ο Συνέδριο Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, Ιωάννινα
     • Κωνσταντινίδης, Ι. και Παπαδημητρίου, Γ. 2002, «Εγκλωβισμένοι στο Κέντρο: Κεντρώα Κόμματα σε Αναζήτηση Διακριτού Ιδεολογικού Στίγματος», Πρακτικά 14ου Συνεδρίου Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου: 271-78
     • Κωνσταντινίδης Ι. 2002, «Με Ανοιχτά Χαρτιά: Η Ιδεολογική Αντιπαράθεση στην Ελλάδα Μέσα Από τα Δημοσιευμένα Προεκλογικά Προγράμματα», Πρακτικά 14ου Συνεδρίου Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου: 263-70.

     2001

     • Κωνσταντινίδης, Γ. και Παπαδημητρίου Γ. 2001, «Εγκλωβισμένοι στο Κέντρο: Κεντρώα Κόμματα σε Αναζήτηση Διακριτού Ιδεολογικού Στίγματος», Πρακτικά 14ου Συνεδρίου Ελληνικού Στατιστικού Ινστι-τούτου: 271-278.
     • Κωνσταντινίδης, Γ. 2001, «Με Ανοιχτά Χαρτιά: Η Ιδεολογική Αντιπαράθεση στην Ελλάδα Μέσα Από τα Δημοσιευμένα Προεκλογικά Προγράμματα», Πρακτικά 14ου Συνεδρίου Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτού-του: 263-270.

     1997

     • Konstantinidis, I. and Michailidou, S. 1997, 'Local Government Views on the Issue of Immigrants and Asylum Seekers', International Sociological Conference, University of Macedonia and National Institute for Social Research, Thessaloniki, Greece
     • Άλλα (15 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Κωνσταντινίδης, Γ. 2013, 'Now Relevant, but Still Uninviting? Young People's Attitudes Towards Party Politics in Greece', Workshop on Youth Political Participation, British Embassy in Greece, Thessaloniki, November.

      2012

      • Konstantinidis, I. 2012, 'The Immigration Issue as a Political Opportunity for the Extreme-Right', 15th American Studies Seminar, Thessaloniki.
      • Κωνσταντινίδης, Γ. 2012, 'Η Αξία των Διαιρετικών Τομών σε Αμφισβήτηση: Ενδείξεις Αποστοίχισης Μεταξύ Πολιτικό-Κοινωνικών Ταυτοτήτων και Στάσεων στο Ζήτημα της Μετανάστευσης', Συνέδριο Κέντρου Πολιτικών Ερευνών για τις Εκλογές της 6ης Μαΐου 2013, Αθήνα, Μάιος.

      2011

      • Γεωργιάδου, Β., Γ. Κωνσταντινίδης, Ν. Μαραντζίδης, Η. Ντίνας και Λ. Ρόρη 2011, 'Η Αυγή της Εξτρεμιστικής Δεξιάς στο Δήμο Αθηναίων', Διήμερο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης για τις Περιφερειακές Εκλογές του 2010, Αθήνα, Φεβρουάριος.
      • Κωνσταντινίδης, Γ. 2011, 'Αντιπαραθέσεις Γύρω από τη Συμβατότητα Μοντέλων Κομματικής Ταύτισης και Θεματικής Ψήφου', Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης για την Εκλογική Συμπεριφορά, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος.
      • Konstantinidis, I. 2011, 'Understanding Variation in Public Support for EU Policies: The Case of Immigration Policy and ESDP', 14th Academic Conference of the International Association of Political Science Students, Thessaloniki, October.

      2010

      • Κωνσταντινίδης, Γ. 2010, 'Μια Νέα Αριστερή Στροφή στην Ευρώπη;', Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος.

      2009

      • Κωνσταντινίδης, Γ. 2009, «Η Σημασία της Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων στη Μελέτη των Επι-δράσεων των Εκλογικών Συστημάτων», Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ), Αθήνα, Δεκέμβριος

      2008

      • Konstantinidis, I. 2008, "Parties and Elections in Greece since 1951", 10th American Studies Seminar, Thessaloniki.
      • Κωνσταντινίδης, Γ., «Εκλογικές Αναμετρήσεις και Αποσταθεροποίηση του Δημοσιονομικού Κύκλου στην Ελλάδα», Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος
      • Konstantinidis, I. 2008, 'The Presidentialization of Contemporary Democratic Politics: Causes, Evidence and Consequences', 11th Academic Conference of the International Association of Political Science Students, Thessaloniki, Greece.

      2007

      • Konstantinidis, I. 2007, 'Eyes Right: Thatcher, Kohl and Deng in the 1980s', 9th American Studies Seminar, Thessaloniki.

      2000

      • Konstantinidis, I. 2000, 'Searching for Centre Parties and Strong Bipolar Systems in Europe', Poster presentation at the 1st Graduate Conference on Political Science, University of Essex, UK
      • Konstantinidis, I. 2000, 'Standing in the Middle: Centre Parties in Need of a Solid Base of Support', 9th PhD Summer School on European Parties and Party Systems, Keele, UK
      • Konstantinidis, I. 2000, 'Third Party Politics in Britain: Searching for the Ideological Profile of the Liberal Democrats', PSA Graduate Conference, Manchester, UK
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font