Έδρα Θουκυδίδης


Η Έδρα «Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ, Θουκυδίδης» λειτουργεί στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΑΔΙΣΠΟ, μετά από πρόταση του Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη ο οποίος είναι και o πρώτος κάτοχος της Έδρας.

Η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, κάθε δύναμης, μικρής ή μεγάλης, απαιτεί στρατηγική. Καθώς οι αλλαγές στο διεθνές σύστημα με την ανάδυση νέων δυνάμεων και την αλλαγή ισορροπιών στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι πλέον ορατές η μελέτη και η έρευνα για ζητήματα στρατηγικής είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Σκοπός της Έδρας είναι να προάγει και να ενισχύσει τις Στρατηγικές Σπουδές στην Ελλάδα σε μια περίοδο που η χώρα μας καλείται να σχεδιάσει με σύνεση και γνώση τα επόμενα βήματά της. Για αυτό το λόγο η δημιουργία της Έδρας Στρατηγικών Σπουδών και η συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το ΓΕΕΘΑ έχουν ιδιαίτερη αξία.

Στόχοι της Έδρας είναι η περεταίρω κατάρτιση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για θέματα στρατηγικής, η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πρόκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της η Έδρα μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων: διδασκαλία, έρευνα, επιστημονικά συνέδρια, υποτροφίες κα. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων των Στρατηγικών Σπουδών:

  • στρατιωτική ιστορία,
  • τεχνολογία και οπλικά συστήματα,
  • στρατιωτική ηγεσία,
  • στρατηγική των μικρών δυνάμεων,
  • θεωρία πολέμου,
  • στρατιωτικά παίγνια,
  • πολεμικές και στρατιωτικές τακτικές,
  • φύλο και στρατηγική,
  • κυβερνοπόλεμος

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, που αξιολογήθηκε πρόσφατα μετ' επαίνων, διαθέτει εμπειρία αλλά και επιστημονικό προσωπικό για την υποστήριξη της Έδρας. Επιπλέον, έχει πολύχρονη και επιτυχημένη συνεργασία με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο παρελθόν έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην κατάρτιση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των Διπλωματικών Υπηρεσιών της Ελλάδας και της Κύπρου. Η δημιουργία της Έδρας αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς και έμπρακτη απόδειξη της ακαδημαϊκής ποιότητας του Ιδρύματός μας και του ζήλου μας να συμβάλλουμε στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ισχύος της χώρας. Είμαστε βέβαιοι ότι αν επιθυμούμε το μέλλον μας να διαφέρει από το παρελθόν μας, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς, καθώς και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης από την Πολιτεία αποτελούν κεφάλαιο στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε. Μόνον έτσι θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αύριο καλύτερο από το σήμερα.

website: thucydides.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font