Ωρολόγιο Πρόγραμμα


ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 22/2/2021 - 4/6/2021 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ: 7 έως 12/6/2021 Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μαθήματα της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://openeclass.uom.gr/) όπου οι καθηγητές θα αναρτήσουν το link για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε στην εξέταση των μαθημάτων που παρακολουθείτε πρέπει να δηλώσετε τα μαθήματα ΚΑΙ στο STUDENTS WEB (https://services.uom.gr/unistudent/login.asp) την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.