Πρόγραμμα Σπουδών


 • ΔΕΣ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΔΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
1ο Εξάμηνο
ΔΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  (ΔΕ1008)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
  (ΔΕ1002)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  (ΔΕ1001)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  (ΔΕ1006)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
  (ΔΕ1004)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
  (ΔΕ1005)

Σκεύας Ιωάννης   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Εξοικείωση με τη μικρο-οικονομική θεωρία, τη μεθοδολογία των οικονομικών και εφαρμογή αυτών.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πραγματικών οικονομικών δεδομένων. 

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

Μακρής Σπυρίδων   

Περιγραφή

Το εν λόγω εισαγωγικό μάθημα στην 'Πολιτική Επιστήμη' είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο (Syllabus), ώστε να εφοδιάσει τους σπουδαστές με μία συνολική προσέγγιση σχετικά με το αντικείμενο της πολιτικής και τον τρόπο μελέτης του. Ειδικότερα, για την επίτευξη του γενικού σκοπού επιχειρείται μία συνδυαστική και συνθετική προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου στις εξής επιμέρους μορφές και εκφάνσεις του: Α) Διερεύνηση της ιστοριογραφίας του επιστημονικού κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, με έμφαση στην ‘Ελληνική Πολιτική Επιστήμη’ Β) Ανάπτυξη των βασικών όρων και εννοιών της Πολιτικής Επιστήμης: ρώμη, εξαναγκασμός, δύναμη ή ισχύς ή εξουσία, αυθεντία, βία, πόλις, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, ανεκτικότητα, ανθρώπινη φύση, κοινωνικό συμβόλαιο, δημοκρατία, κράτος, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, αντιπροσώπευση, πολιτικοί θεσμοί, κοινοβούλιο, πολιτικά κόμματα, ομάδες συμφερόντων, ομάδες πίεσης, συνδικαλισμός, κοινωνία των πολιτών, έθνος, ιδεολογία, ολοκληρωτισμός, κοινότητα, πολυπολιτισμικότητα, συστήματα των λόγων, ταυτότητα, ετερότητα και παγκοσμιοποίηση. Γ) Παρουσίαση των κύριων πολιτικών θεωριών, προσεγγίσεων, αντιλήψεων και μεθόδων, με επίκεντρο στις περιπτώσεις του ρεπουμπλικανισμού, του φιλελευθερισμού, του καπιταλισμού, του συντηρητισμού, του σοσιαλισμού, του μαρξισμού, του σταλινισμού, του εθνικισμού, του ιμπεριαλισμού, του ρατσισμού, του φασισμού, του ελιτισμού, του πλουραλισμού, του φεμινισμού, του θετικισμού, του στρουκτουραλισμού, του μετα-στρουκτουραλισμού, του μεταμοντερνισμού και του περιβαλλοντισμού. Δ) Αναφορά στους κεντρικούς πολιτικούς στοχαστές από την Αρχαιότητα έως και σήμερα, με σημείο τομής την πολιτική νεοτερικότητα και περίπτωση μελέτης την εποχή, την προσωπικότητα και το συγγραφικό έργο του πολίτη της Φλωρεντίας Niccolὸ Machiavelli, ιδρυτή της λεγόμενης 'Νέας Πολιτικής Επιστήμης'.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

- Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις Πολιτικής Επιστήμης.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της πολιτικής ιδεολογίας και των θεσμών.

- Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πολιτικών δεδομένων. 

- Εμπέδωση ιστοριογραφικών, οντολογικών, πειθαρχικών και μεθοδολογικών θεμάτων. 

Λίτσας Σπυρίδων   

Περιγραφή

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα θα εξετάσει σε εισαγωγικό επίπεδο τις βασικές Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, καθώς και κομβικά ζητήματα της διακρατικής πραγματικότητας. H Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων αποτελεί τη θεμέλιο βάση για την κατανόηση της λειτουργίας του κράτους στο διεθνές περιβάλλον, των διακρατικών διαδράσεων, του ρόλου των πολιτικών ελίτ, της Υψηλής Στρατηγικής κλπ. Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής θα έρθει σε επαφή με όλα τα θεωρητικά ρεύματα που εκπορεύονται από την Πολιτική Επιστήμη, αλλά και με θέματα όπως ο Πόλεμος, η Θεωρία Ηγεσιών, ο ρόλος του κράτους στην νεοτερική εποχή, αλλά και οι συστημικές διαδράσεις σε επίπεδο διεθνούς περιβάλλοντος.

Πολιτική Βαθμολόγησης:

Η φοιτήτρια και ο φοιτητής θα πρέπει α) να προετοιμάσουν και να παραδώσουν έως την 12η Δεκεμβρίου στο γραφείο του διδάσκοντος εργασία 4,500 λέξεων καθαρό κείμενο, δίχως τις απαραίτητες παραπομπές, με τίτλο «Ο ρόλος της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων στη σύγχρονη διακυβέρνηση των κρατών». Παράλληλα η εργασία θα πρέπει να αποσταλεί για ηλεκτρονικό έλεγχο λογοκλοπής στο email του διδάσκοντος την 12η Δεκεμβρίου. Η εργασία θα λάβει το 40% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, β) τελικές εξετάσεις όλης της ύλης που το μάθημα κάλυψε με 60% βαρύτητα στο συνολικό βαθμό του μαθήματος.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος:

1 η εβδομάδα: Εισαγωγή στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων

2 η εβδομάδα: Μια γενική συζήτηση περί της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων – βασικοί όροι

3 η εβδομάδα: Το κράτος στην προπολιτική και πολιτική εποχή

4 η εβδομάδα: Το Διεθνές Σύστημα

5 η εβδομάδα: Οι σχολές σκέψης στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων

6 η εβδομάδα: Ο ρόλο του Διεθνούς Δικαίου στις Διεθνείς Σχέσεις

7 η εβδομάδα: Ο φόβος και το Δέος στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων

8 η εβδομάδα: Η διπλωματία ως εμπειρική θέση στη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων

9 η εβδομάδα: Η θεωρητική διάσταση των Συμμαχιών

10η εβδομάδα: Το Διεθνές Σύστημα στον 21ο αιώνα και οι Μαύροι Κύκνοι

11η εβδομάδα: Η Τρομοκρατία στο Διεθνές Σύστημα

12η εβδομάδα: Μια πρώτη συζήτηση περί του ρόλου της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα σήμερα

13η εβδομάδα: Σύνοψη μαθήματος - Παρουσίαση της καλύτερης εργασίας μέσα στο αμφιθέατρο

Βαγιάνος Δημήτριος   Κουτσουπιάς Νικόλαος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της επιστήμης των Η/Υ και της Πληροφορικής. Επίσης στοχεύει να τους εισάγει στις κύριες έννοιες που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει και να περιγράψει τα βασικά μέρη και την αρχιτεκτονική των Η/Υ, την έννοια του αλγόριθμου και του δομημένου προγραμματισμού. Επίσης ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις έννοιες δίκτυα και διαδίκτυο καθώς και είναι σε θέση να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τους όρους αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Σε ό,τι αφορά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω εξάσκησης στο εργαστήριο και σειράς υποχρεωτικών εργασιών με την χρήση εφαρμογών νέφους (cloud computing) και συγκεκριμένα την κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Τέλος, διδάκονται τα βασικά στοιχεία λειτουργίας και χρήσης εφαρμογών λογιστικών φύλλων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

 - Κατανόηση λειτουργίας των Η/Υ.

- Χρήση, αναγνώριση, εισαγωγή διαφορετικών τύπων αρχείων σε λογισμικά πακέτα.

- Υπολογισμός βασικών μαθηματικών/στατιστικών και λογικών πράξεων.

- Επικοινωνία με άλλους χρήστες και χρήση Τεχνολογιών Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.

- Δημιουργία γραφημάτων & πινάκων, 

- Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία βάσεων δεδομένων.

- Αναζήτηση πληροφοριών σε διαδίκτυο και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

- Κατανόηση βασικών εννοιών προγραμματισμού και δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών.

- Δυνατότητα αξιοποίησης Γλώσσας Python 

Δεργιαδές Θεολόγος   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε μαθηματικές έννοιες της γραμμικής άλγεβρας και των μαθηματικών χρηματοδότησης και της εφαρμογής αυτών σε αντικείμενα που άπτονται της οικονομικής και της πολιτικής επιστήμης. Η διδακτική διαδικασία του μαθήματος στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη χρήση των διδακτέων μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα τα οποία άπτονται του προγράμματος σπουδών τους. Το μάθημα συζητά με διεξοδικό τρόπο τα εξής θέματα: 

- Πίνακες.

Α. Οι τρεις στοιχειώδης πράξεις.

Β. Απαλοιφή του Gauss.

Γ. Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων.

Δ. Η απαλοιφή Gauss - Jordan.

Ε. Εφαρμογές των γραμμικών συστημάτων στην οικονομία. 

- Άλγεβρα Πινάκων.

Α. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Β. Ειδικοί πίνακες.

Γ. Ίχνος πίνακα.

Δ. Αντιστροφή Πινάκων.

Ε. Υπολογισμός αντίστροφου πίνακα. 

- Ορίζουσα πίνακα

Α. Ορισμός ορίζουσας κατά Laplace.

Β. Επίλυση γραμμικού συστήματος με ορίζουσες. 

- Ακολουθίες και Χρηματοοικονομικά

Α. Ακολουθίες.

Β. Εφαρμογές σα Χρηματοοικονομικά.

Γ. Το μοντέλο της εκθετικής μεταβολής.

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Χρήση μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα της οικονομικής επιστήμης. 

- Κατανόηση νέων μαθηματικών εννοιών.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων.   

- Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της οικονομίας και των επιχειρήσεων.   

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες και όρους της στατιστικής σχετικά με δείγματα ή πληθυσμούς, η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή τη δημιουργία πινάκων συχνοτήτων και κατανομών, την ομαδοποίηση δεδομένων, την κατασκευή γραφικών παραστάσεων, τον υπολογισμό μέτρων θέσης και διασποράς. Επίσης γίνεται εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στη συνδυαστική καθώς και μελέτη τυχαίων διακριτών και συνεχών μεταβλητών. Εισάγονται οι έννοιες της μέσης τιμής και της διασποράς τυχαίων μεταβλητών, η μελέτη κατανομών διακριτών τυχαίων μεταβλητών: κατανομή Bernoulli, Δυωνυμική, Poisson και η μελέτη της Κανονικής κατανομής. Επίσης γίνεται μελέτη της Κανονικής κατανομής ως προσέγγιση της Δυωνυμικής και της Poisson.

 Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση με βασικές στατιστικές τεχνικές και εφαρμογή αυτών.

- Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της στατιστικής και των πιθανοτήτων.   

- Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων.   

- Διεξαγωγή ορθής στατιστικής επαγωγής.

- Διεξαγωγή με ορθό τρόπο των απαραίτητων  διαγνωστικών ελέγχων.

-Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση βασικών στατιστικών υποδειγμάτων. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
  (ΞΓ1107)
 • ΓΑΛΛΙΚΑ I
  (ΞΓ1208)
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
  (ΞΓ1309)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ I - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE I
  (ΞΓ1612)
 • ΙΣΠΑΝΙΚΑ I
  (ΞΓ1511)
 • ΙΤΑΛΙΚΑ I
  (ΞΓ1410)
 • ΡΩΣΙΚΑ I
  (ΞΓ1915)
 • ΤΟΥΡΚΙΚΑ I
  (ΞΓ2016)

Καραγκεβρέκη Μερσίνη   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων, με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχουν και με τα γραφήματα που τα συνοδεύουν. Η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων (δηλ. άρθρων από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά,
αποσπασμάτων από βιβλία οικονομικών, κειμένων στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά) αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών τους. Κάποια από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα αφορούν στη εμφάνιση και εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης στην πάροδο του χρόνου, στις διαφορετικές προσεγγίσεις των μακροοικονομικών σχολών, στην λειτουργία της αγοράς εργασίας, μορφές ανεργίας, πληθωρισμό, κλπ. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.


Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Εξοικείωση και ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης ακαδημαϊκών γραπτών κειμένων.

- Eξοικείωση με διαφορετικά είδη γραπτών πολιτικών και οικονομικών κειμένων και της ιδιαίτερης μορφής που τα χαρακτηρίζει για ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών

- Eξοικείωση με τις γραφικές παραστάσεις που συνοδεύουν τα κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την συγγραφή μικρών κειμένων που τις επεξηγούν

- Eξοικείωση με την οικονομική ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

- Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

- Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. 

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Donati Madeleine   

Περιγραφή

Παραγωγή διδακτικού υλικού διαμορφωμένου για τις γενικές ανάγκες του φοιτητή.

Το διδακτικό αυτό υλικό αποτελείται από:

- Γραπτό υλικό (corpus écrit) δομημένο σε 9 θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε  βασικές περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής με κείμενα, έγγραφα, διάλογους κλπ., τα οποία συνοδεύονται με μια τυπολογία ασκήσεων που ποικίλει ανάλογα με το υπό εξέταση κείμενο

-Ένα σχετικό δίγλωσσο λεξιλόγιο που συνοδεύει κάθε ενότητα του μαθήματος

-Ένα γραμματικό υπόμνημα (memento grammatical), το οποίο αποτελείται από κανόνες  και διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων βασικών γραμματικών φαινομένων

-Προφορικό υλικό (corpus oral) που αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες με διαδραστικές ασκήσεις. Το προφορικό αυτό υλικό συνοδεύει τις 9 ενότητες του γραπτού υλικού

-Μια ενδεικτική σειρά γενικών ιστοσελίδων (webographie) και μια σύντομη έντυπη βιβλιογραφία 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Αφομοίωση της βασικής δομής της γαλλικής γραμματικής (ουσιαστικά, ρήματα κλπ.) 

- Δυνατότητα γραπτής και προφορικής αντίδρασης σε βασικές περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής (π.χ. δυνατότητα προσωπικής παρουσίασης, ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, κατανόησης δρομολογίου ή μικρών αγγελιών, συμπλήρωσης διάφορα εντύπων, κλπ )

- Ενίσχυση αυτονομίας στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας με διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο

Στράντζου Έλενα   

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε αρχάριο επίπεδο, ενώ

παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση του στοιχειώδους λεξιλογίου που

χρειάζεται ο φοιτητής, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καθημερινές καταστάσειςσε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. να μπορεί να συστηθεί, να πάρει πληροφορίες για κατευθύνσεις, να ψωνίσει, να πάρει μέσα μεταφοράς κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά

γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας. Προάγεται κυρίως η

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε αρχάριο επίπεδο μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις, η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης και η γενική κατανόηση απλών καθημερινών κειμένων και διαλόγων. 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

- Αναγνώριση και ανάλυση απλών μορφοσυντακτικών δομών.   

- Σύνθεση και παραγωγή νέου γραπτού και προφορικού λόγου σε αρχάριο επίπεδο. 

- Απόκτηση νέας γνώσης και ικανοτήτων  στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη).   

- Ανάπτυξη ικανοτήτων δια βίου μάθησης.

Δημητριάδου Δέσποινα   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


-Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου

- Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

- Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών

- Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης

- Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης 

Δημητρίου Μαρία   

Περιγραφή

 • Θεματικές ενότητες:
  • Το άτομο και το άμεσό του περιβάλλον: οικογένεια, φίλοι, νέες γνωριμίες και
  • συστάσεις, εργασία, ασχολίες ελεύθερου χρόνου κ.ά.
  • Περιγραφή ατόμων, πραγμάτων, τοποθεσιών, καιρικών συνθηκών κ.ά.
  •  Διακοπές-ταξίδια: προγραμματισμός, εξοπλισμός, κράτηση και διαμονή σε τουριστικό
  • κατάλυμα, γεύμα/δείπνο σε εστιατόριο, προσανατολισμός και αναζήτηση διεύθυνσης.
  •  Απλές συναλλαγές σε εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς κ.ά.).\
  • Εξοικείωση με την ιστορία και τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.
 • Βασικά γραμματικά φαινόμενα: τονισμός, προφορά, άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα,
 • αντωνυμίες, σύνδεσμοι, προθέσεις, ιδιωματισμοί, περιφράσεις, ρήματα (ενεργητικά,
 • αυτοπαθή), χρόνοι ρημάτων. 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Απόκτηση βασικών γνώσεων γραμματικο-συντακτικής δομής της Ισπανικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής.

- Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του.

- Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται  σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

 

Vannini Simona   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Ανάγνωση και κατανόηση απλών κειμένων γενικού περιεχομένου και δυνατότητα απάντησης σε ερωτήσεις κατανόησης.

- Κατανόηση καθημερινής ομιλούμενης γλώσσας.

- Προφορική έκφραση με σωστό και κατανοητό τρόπο και δυνατότητα συνομιλίας γύρω από απλά καθημερινά θέματα.

- Σωστός χειρισμός γραπτού λόγου στην ιταλική γλώσσα, συντάσσοντας απλά κείμενα σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων. 

Κοκκίνη Ευδοκία   

Περιγραφή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

- Απόκτηση βασικών γνώσεων γραμματικο-συντακτικής δομής της Ρωσικής γλώσσας και εφαρμογή αυτών στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου απλής μορφής.

- Εκμάθηση απλού και εύχρηστου λεξιλογίου και αξιοποίηση αυτού στη σύνταξη απλών προτάσεων και κειμένων που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του.

- Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (γραπτής και προφορικής) διαμέσου της εμπέδωσης απλών, βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται  σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος «Τουρκικά Ι» είναι η διαδοχική κατάκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών δομών για την κατάκτηση του A1 επιπέδου γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Σε επίπεδο διδακτικής προσέγγισης δίνεται έμφαση κατά τη διδασκαλία ώστε μέσα από την άσκηση και την εμπειρία των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών κειμένων (περιγραφικά, αφηγηματικά, κ.ά.) και γεγονότων να αναπτυχθεί σταδιακά η επικοινωνιακή τους ικανότητα η οποία προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη και τον συνδυασμό της γραμματικής ικανότητας, της ικανότητας παραγωγής λόγου, της κοινωνικο- πολιτισμικής ικανότητας και της ικανότητας χρήσης στρατηγικών. Λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονες μεθόδους η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συνδέονται με την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου με επιμέρους δραστηριότητες (αυθόρμητη απόκριση, αυτοσχεδιασμός κ.ά.) μέσα σε όσο γίνεται πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


- Ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων (πρακτικές δεξιότητες, υπαρκτική ικανότητα, ικανότητα μάθησης).

- Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (γλωσσικές, κοινωνιογλωσσικές, πραγματολογικές ικανότητες).

-Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων:

- Ανάπτυξη λεξιλογικής ικανότητας: στοιχειώδες λεξιλογικό ρεπερτόριο μεμονωμένων λέξεων και φράσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες καταστάσεις.

- Κατάκτηση γραμματικής ακρίβειας: περιορισμένος έλεγχος .

- Ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας: αρκετά καθαρή προφορά – συχνή χρήση επαναλήψεων.

- Επιτέλεση και ανταπόκριση σε στοιχειώδεις γλωσσικές λειτουργίες (ανταλλαγή πληροφοριών,).

- Κατάκτηση λειτουργικής επιτυχίας του φοιτητή (ευχέρεια και ακρίβεια προτασιακού περιεχομένου).

- Ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης της γλώσσας-στόχου.

- Διαπολιτισμική επίγνωση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font