Συμμετοχή σε Προγράμματα / Δραστηριότητες


Α. Συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 το Τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Socrates-Εrasmus στα πλαίσια του οποίου γίνονται ανταλλαγές φοιτητών για ένα ή δύο εξάμηνα με τα Πανεπιστήμια: University of Ρhillips - Μarburg της Γερμανίας, Universitι de Nice και Universitι de Pau στη Γαλλία, Universitι Libre de Bruxelles, Universitι de Liιge και Ghent University στο Βέλγιο, University of Camerino στην Ιταλία, Universidad Autonoma de Barcelona στην Ισπανία, Uniwersytet Lodzki στην Πολωνία και University of Miskolc στην Ουγγαρία.
 
 
Β. Συμμετοχή φοιτητών στα United Nations Models (Ηνωμένα Έθνη)            
Τα U.Ν. Models (Μοντέλα Προσομοίωσης Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών) αποτελούν έναν ενδιαφέροντα και χρήσιμο θεσμό για τους φοιτητές των πολιτικών επιστημών, και όχι μόνο, θεσμό κατοχυρωμένο εδώ και πολλά χρόνια, που τελεί υπό την αιγίδα του ίδιου του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματοποιείται σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου, όπως στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο των ΗΠΑ, στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ του Καναδά, στη Χάγη της Ολλανδίας, στο Μόναχο και στη Βόνη της Γερμανίας, στο Κάιρο της Αιγύπτου, στην πόλη του Μεξικού, στη Σεούλ της Κορέας, στη Βιέννη της Αυστρίας, στη Σόφια της Βουλγαρίας, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας και αλλού.
Φοιτητές από διάφορα Πανεπιστήμια συναντώνται εκπροσωπώντας μια χώρα της επιλογής τους, συνήθως διαφορετική από αυτήν της ιθαγένειας τους, και προσπαθούν, μέσω πληροφοριών που έχουν ήδη συλλέξει και των γνώσεων τους πάνω στον τρόπο λειτουργίας του ΟΗΕ, να εκπροσωπήσουν την συγκεκριμένη χώρα, στοχεύοντας να καταθέσουν πρώτοι την Απόφαση (Resolution) που εφόσον γίνει αποδεκτή και από άλλους εκπροσώπους, θα υιοθετηθεί ως απόφαση του οργάνου του ΟΗΕ στο οποίο μετέχουν. Για να εκφράσουν καλύτερα τις θέσεις της χώρας στον Διεθνή Οργανισμό επικοινωνούν με τις κατά τόπους Πρεσβείες, με το Υπουργείο Εξωτερικών -αν χρειαστεί- έτσι ώστε οι απόψεις που υποστηρίζουν στο συγκεκριμένο ζήτημα να συμπίπτουν με αυτές της χώρας που εκπροσωπούν. Σε ορισμένα U.Ν. Models, όπως αυτό της Νέας Υόρκης, ενημερώνονται και από τις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών στον ΟΗΕ.
Μέσα από αυτήν την διαδικασία της προσομοίωσης οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Στο επίπεδο του ΟΗΕ για τον τρόπο λειτουργίας του και για τους κανόνες διαδικασίας των οργάνων του, στο επίπεδο των θέσεων της χώρας που εκπροσωπούν συγκεντρώνοντας πληροφορίες γενικά για την κατάσταση της χώρας -πολιτική, οικονομική, διπλωματική- καθώς και για τις θέσεις της στα σημαντικότερα διεθνή θέματα. Τέλος, στο διπλωματικό επίπεδο μαθαίνουν να συνδιαλέγονται, να διεκδικούν, να επιμένουν, να υποχωρούν, να ελίσσονται και να συμβιβάζονται.
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη διάσταση στις συναντήσεις αυτές των φοιτητών: ο ανταγωνισμός. Πολλά U.Ν. Models απονέμουν στο τέλος της προσομοίωσης βραβεία και διακρίσεις στους καλύτερους εκπροσώπους, στους άριστους ρήτορες, ακόμα και στην ευπρεπέστερη εμφάνιση, δίνοντας έτσι ένα κίνητρο στους φοιτητές να παίξουν τον ρόλο του διπλωμάτη, όπως ακριβώς στην πραγματικότητα, προσέχοντας ακόμη και την εμφάνιση τους. Οι εκπρόσωποι του Τμήματος μας έχουν βραβευθεί κατ' επανάληψη σε πολλά U.Ν. Models.
Στο περιθώριο των εργασιών οι φοιτητές δημιουργούν και τις πρώτες «διεθνείς» τους φιλίες, με νέους με τα ίδια ενδιαφέροντα, τους οποίους είναι πολύ πιθανόν ότι θα ξανασυναντήσουν στο μέλλον, ίσως κάτω από μια άλλη ιδιότητα, ως διπλωμάτες, πολιτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου κ.ά.
Τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα U.Ν. Models δίνεται η δυνατότητα να εκπροσωπούνται οι φοιτητές και σε όργανα άλλων Διεθνών Οργανισμών, πλην του ΟΗΕ. Έτσι, εκτός από τις Ειδικευμένες Οργανώσεις (ΔΟΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, Παγκόσμια Τράπεζα κ.ά.), το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΚ, ο ΟΑΕ και η ΕΕ συγκαταλέγονται ανάμεσα στους οργανισμούς αυτούς στους οποίους οι φοιτητές μπορούν να εκπροσωπήσουν κράτη-μέλη και να δουν στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας και άλλων Διεθνών Οργανισμών, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η επιλογή των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στα U.Ν. Models, γίνεται με δύο κριτήρια: α) να έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις στο μάθημα του Δικαίου των Διεθνών Οργανισμών και β) να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα. Η επιλογή γίνεται με συνέντευξη για να διαπιστωθεί η ικανότητα του προφορικού λόγου που κυρίως απαιτείται στα U.Ν. Models. Ακολουθεί σειρά από συναντήσεις και συζητήσεις πάνω στο υλικό που συγκεντρώνεται από τους ίδιους τους φοιτητές, ή μας αποστέλλεται από το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στην Αθήνα, και, τέλος, γίνονται πρακτικές ασκήσεις για τον τρόπο γραφής των Resolutions. Συχνά στις ενημερωτικές συναντήσεις των φοιτητών βοηθούν οι φοιτητές που συμμετείχαν σε προηγούμενα U.Ν. Models, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να συνοδεύσουν τις νέες ομάδες φοιτητών ως αρχηγοί της αποστολής.
Από το 2002 και κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με πρωτοβουλία του Τμήματος μας διοργανώνει το ελληνικό U.Ν. Model, το οποίο από το 2003 μετονομάστηκε σε Thess-IS-MUN, με συμμετοχή φοιτητών ξένων Πανεπιστημίων.
 
 
Γ.  Συμμετοχή φοιτητών στις εκπαιδευτικές εκδρομές
Κάθε χρόνο οι φοιτητές συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές εκδρομές που γίνονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Βαλκάνια και στην Κύπρο που στόχο έχουν την πληρέστερη κατανόηση του Διεθνούς Περιβάλλοντος.
 
 
Δ.  Πρακτική Άσκηση
Οι τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες του ΔΕΟΠΣ ανεξαρτήτως κατεύθυνσης και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ενός ή δύο μηνών κατά τους θερινούς  μήνες ή  και  μετά,  εφόσον  έχουν  περατώσει τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των  μαθημάτων τους,  σε Υπουργεία,  Διεθνείς Οργανισμούς, αντιπροσωπείες Διεθνών Οργανισμών, ΜΚΟ και άλλους φορείς.  Προϋπόθεση  η  κατάθεση  βιογραφικού σημειώματος και η  επιθυμία πρακτικής άσκησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Αθήνας ή αλλού.  Η πρακτική αυτή άσκηση δεν επιδοτείται και μετά το πέρας οι φοιτητές/τριες εφοδιάζονται με πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα.


Ε. Συμμετοχή φοιτητών στο Summer School on Contemporary European Politics
Στόχος του προγράμματος ήταν η παροχή ενός χώρου (forum) συζήτησης ερευνητικών ζητημάτων και εξελίξεων σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτική στην Ευρώπη π.χ. διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών, λειτουργία πολιτικών κομμάτων, δημοκρατικό έλλειμμα, μεταξύ φοιτητών πολιτικής επιστήμης ή διεθνών σχέσεων και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού προερχόμενων από διαφορετικά πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα παρείχε σε εκκολαπτόμενους ερευνητές αφενός τη μοναδική δυνατότητα παρουσίασης της εν εξελίξει έρευνά τους σε ένα άτυπο ακροατήριο συναδέλφων τους, αφετέρου την ευκαιρία δημιουργίας των πρώτων επιστημονικών συνεργασιών με νέους ερευνητές άλλων χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 1st Thessaloniki Summer School on Contemporary European Politics επισκεφτείτε: http://www.uom.gr/summerschool/


ΣΤ. Αριστοτέλειο Πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων
Το Εργαστήριο για την μελέτη και την έρευνα των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης πραγματοποιεί το Θερινό Πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλειο ΔΙεθνές Πρόγραμμα, στη Σχολή του Αριστοτέλη στη Νάουσα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάουσας.

Σκοπός του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και το παρακολουθούν Έλληνες και ξένοι φοιτητές κατόπιν επιλογής, είναι η διαπραγμάτευση σύγχρονων ζητημάτων της επιστήμης αλλά και της πρακτικής των Διεθνών Σχέσεων. Σημαντική είναι και η τοποθεσία του προγράμματος, όπου συναντήθηκαν δύο σημαντικές προσωπικότητες.

Το Αριστοτέλειο Διεθνές Πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη της σημασίας του χώρου στον οποίο συναντήθηκαν δυο παγκόσμιες προσωπικότητες, ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Παρακολουθήστε ένα ενημερωτικό βίντεο του προγράμματος εδώ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font