Υπηρεσιακό Σημείωμα για Συμμετοχή στις Εξετάσεις του Τμήματος


Το Υπηρεσιακό Σημείωμα αφορά φοιτητές που εργάζονται και επιθυμούν να λάβουν άδεια από την εργασία τους