Υπηρεσιακό Σημείωμα για Συμμετοχή στις Εξετάσεις του Τμήματος


Το Υπηρεσιακό Σημείωμα αφορά φοιτητές που εργάζονται και επιθυμούν να λάβουν άδεια από την εργασία τους

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font