Γκαλιπίδου Ισιδώρα
  • 2310 891.236
  • igalipidou uom.gr
  • Γραφείο: , Ε1

    Γκαλιπίδου Ισιδώρα

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Τμήμα Λογιστηρίου