Κωνσταντάρας Ιωάννης
 • 2310 891.695
 • ikonst uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 201

  Κωνσταντάρας Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Επιχειρησιακά Μαθηματικά

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1999).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Στατιστική & Επιχειρησιακή Έρευνα», Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2001).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2006).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Επιχειρησιακή έρευνα
  • Μαθηματική μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων
  • Εφοδιαστική και αντίστροφη εφοδιαστική
  • Προγραμματισμός παραγωγής

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I
   (ΑΕ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBADS

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Περιγραφή

  Αναλυτική Επιχειρησιακών Δεδομένων I (Business Analytics I-Descriptive Analytics and Introduction to Predictive Analytics) 

  Κωδικός μαθήματος:

  1022-ΑΕ103

  Εξάμηνο:

  A’

  Είδος:

  Υποχρεωτικό

  Θεωρία – Πρακτική (ποσοστά):

  50 – 50

  Γλώσσα διδασκαλίας:

  Ελληνικά – Αγγλική ορολογία και βιβλιογραφία

  Ώρες διδασκαλίας:

  3 ώρες την εβδομάδα

  ECTS:

  7,5

  Σελίδα μαθήματος

  Compus

   

  Τμήμα, Τομέας, Υπεύθυνος 

  Τμήμα:

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Τομέας:

  Ποσοτικές Μέθοδοι – Λήψη Αποφάσεων

  Υπεύθυνος (συνδιδασκαλία):

  Ιωάννης Κωνσταντάρας (Επικ. Καθηγητής)

  Email:

  ikonst@uom.edu.gr

  Web:

  users.uom.gr/~ikonst

  Τηλ:

  2310-891695

  Γραφείο

  428, Κτήριο H

  Ώρες Γραφείου

  Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Βιβλιογραφία

  James R. Evans, Business Analytics, Pearson Education, 2016.

  Camm J., Cochran J., Fry M., Ohlmann J., Anderson D., Sweeney D., Williams T., Essentials of Business Analytics, Cengage Learning, 2015.

  S. Christian Albright, Wayne L. Winston, Business Analytics: Data Analysis & Decision Making, Cengage Learning, 2015

  Glenn J. Myatt., Making Sense of Data: A Practical Guide to Exploratory Data Analysis and Data Mining, Willey 2007.


  Λογισμικό

  SPSS, Excel, R

   

  Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι

  Οι επιχειρηματικές αποφάσεις συχνά λαμβάνονται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διευκολύνει τη συλλογή μεγάλων δεδομένων (Big Data) που μπορούν ενδεχομένως να βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics) αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις, τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά για να αποκτήσουν γνώσεις και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των δεδομένων για την λήψη γρήγορων, ακριβών και κερδοφόρων αποφάσεων αποτελεί ένα κρίσιμο στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Η Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business Analytics) στηρίζεται βασικά σε ποσοτικές και στατιστικές μεθόδους και σε διαδικασίες βελτιστοποίησης, για τον εντοπισμό των προτύπων και των τάσεων στα δεδομένα, τα οποία τελικά οδηγούν σε ρεαλιστικές προβλέψεις. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στο να γνωρίσουν και να μάθουν μια ποικιλία από τα βασικά στατιστικά εργαλεία, χρήσιμα για τη σύνοψη και παρουσίαση των παρελθόντων γεγονότων και πληροφοριών. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να μετατρέπουν ακατέργαστα δεδομένα σε περιγραφικές περιλήψεις που μπορούν εύκολα να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν. Επιπλέον θα εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες της Στατιστικής Συμπερασματολογίας, όπως η εκτίμηση παραμέτρων και ο Έλεγχος Υποθέσεων, καθώς και σε στατιστικά εργαλεία χρήσιμα στην Επιχειρησιακή Αναλυτική, όπως η Ανάλυση Συσχέτισης και η Ανάλυση Χρονοσειρών. Έμφαση θα δοθεί περισσότερο στις εφαρμογές, τις έννοιες και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, παρά στη θεωρία και τους υπολογισμούς. Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, θα χρησιμοποιηθεί βασικά το στατιστικό πακέτο SPSS, ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο λογισμικό και να μπορούν να πραγματοποιούν οποιαδήποτε ανάλυση δεδομένων.

   

   

  Περιεχόμενο – Σχέδιο διαλέξεων

   

             

  1. Introduction to Data Analysis and Business Analytics
  2. Describing and Summarizing Data
  3. Visualizing and Understanding Data
  4. Data preparation-Cleaning Data and data transformations
  5. Descriptive Statistical Measures-Relationships between two variables
  6. Probability Distributions and Data Modeling
  7. Sampling and Estimation-Creating representative and unbiased samples
  8. Inferential statistics-Confidence intervals
  9. Inferential statistics-Designing and Performing Hypothesis Tests
  10. Chi-square Tests
  11. Comparative statistics-Visualizing relationships and correlation coefficient
  12. Time Series Analysis and Forecasting
  13. Final Exam

   

  Αξιολόγηση Επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις  70%

  [2] Ασκήσεις-εργασίες  30%

   

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΟΔ0409)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0409

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η Οικονομετρία ασχολείται με την ποσοτική πλευρά της οικονομικής επιστήμης και προσπαθεί να δώσει πραγματικό περιεχόμενο στις αφηρημένες σχέσεις της. Στην Οικονομετρία, η οικονομική ανάλυση, η μαθηματική και στατιστική  ανάλυση και τέλος η εμπειρική έρευνα χρησιμοποιούνται συνδυασμένα για την εκτίμηση οικονομικών σχέσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες, με συνδυασμένες γνώσεις από μαθήματα οικονομικών (μικροοικονομία, μακροοικονομία, κ.α.) θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • διαμορφώνουν ένα οικονομικό πρόβλημα,
  • να αναπτύσσουν ένα απλό οικονομικό μοντέλο και το αντίστοιχο στατιστικό/οικονομετρικό του μοντέλο,
  • να εκτιμούν τις παραμέτρους του μοντέλου χρησιμοποιώντας διάφορα στατιστικά πακέτα λογισμικού,
  • να πραγματοποιούν ελέγχους και να κάνουν αριθμητικές προβλέψεις και
  • να ερμηνεύουν και να αναλύουν τυχόν προβλήματα του οικονομετρικού μοντέλου.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

   

   

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Η φύση της ανάλυσης παλινδρόμησης, αντικείμενο και σκοπός των οικονομετρικών μοντέλων.
  • Διμεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης: έννοια της συνάρτησης παλινδρόμησης του πληθυσμού και του δείγματος.
  • Μοντέλο παλινδρόμησης δύο μεταβλητών: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, τυπικά σφάλματα των εκτιμήσεων των ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων, συντελεστής προσδιορισμού, υπόθεση της κανονικότητας.
  • Μοντέλο παλινδρόμησης δύο μεταβλητών: Διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές παλινδρόμησης, έλεγχος υποθέσεων και ανάλυση διακύμανσης.
  • Επεκτάσεις του μοντέλου παλινδρόμησης δύο μεταβλητών: Παλινδρόμηση χωρίς σταθερό όρο, παλινδρόμηση με τυποποιημένες μεταβλητές, λογαριθμικό-γραμμικό μοντέλο και το αντίστροφο μοντέλο.
  • Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης: Ερμηνεία της εξίσωσης πολλαπλής παλινδρόμησης, έννοια των συντελεστών μερικής παλινδρόμησης, εκτίμηση των συντελεστών μερικής παλινδρόμησης, ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού, πολυωνυμικά μοντέλα παλινδρόμησης.
  • Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης: Έλεγχος υποθέσεων και πρόβλεψη με πολλαπλή παλινδρόμηση
  • Μοντέλο παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές
  • Πολυσυγγραμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Excel και του στατιστικού πακέτου SPSS για την ανάπτυξη του οικονομετρικού μοντέλου.

  Χρήση του COMPUS στο οποίο υπάρχει υλικό του μαθήματος.

  Η επικοινωνία των φοιτητών μαζί μου γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Αυτοτελής Μελέτη

  35

  Ασκήσεις Πεδίου (δίνονται 3-4 σύνολα ασκήσεων)

  26

  ΣύνολοΜαθήματος

  100

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση (100%), η οποία είναι στην ελληνική γλώσσα.

  Ένα μέρος της εξέτασης αποτελούν οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες περιέχουν τη θεωρία όλης της διδασκόμενης ύλης. Το υπόλοιπο μέρος αφορά επίλυση προβλημάτων.  

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  1. Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, Gujarati D. N. and Porter D. C., Εκδόσεις Τζιόλα
  2. Εισαγωγή στην οικονομετρία, Wooldridge J., Εκδόσεις Παπαζήση
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  4. Εισαγωγή στην οικονομετρία - Ενιαίο, Χρήστου Γεώργιος Κ., Εκδόσεις Δαρδάνος

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Econometrica.
  2. Econometric Theory.
  3. Journal of Econometrics.
  4. Journal of Business and Economic Statistics.
  5. Journal of Financial Econometrics.
  6. Journal of Finance.
  7. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.
  8. Review of Economics and Statistics.
  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   (ΔΕ0102-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

  Εξάμηνο: Α’  Ποσοτικές μέθοδοι στην Αναλυτική των Αποφάσεων 

  Υπεύθυνος Μαθήματος

   Ανδρέας Κ. Γεωργίου (Καθηγητής), Γραφείο 305, Κτίριο Θ’, τηλ. 2301891569,

  email: acg@uom.edu.gr, Ιστοσελίδα: users.uom.gr/~acg,

  ώρες γραφείου: ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

   

  Απαιτούμενη Βιβλιογραφία

  • Camm J., Cochran J., Fry M., Ohlmann J., Anderson D., Sweeney D., Williams T., Essentials of Business Analytics, Cengage Learning, 2015
  • Anderson D. R., D. J. Sweeney and T. A. Williams, An introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making, 8th – 13th ed. Thomson.
  • Γεωργίου Α., Οικονόμου Γ. και Γ. Τσιότρας, Κ. Καπάρης, «Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας», Εκδόσεις Μπένου 2019.

   

  Λογισμικό

  Excel Solver and Data Analysis, POM/QM

   

  Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

  Στο μάθημα πραγματοποιείται καταρχάς μία εισαγωγή στις Ποσοτικές μεθόδους της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων (Descriptive, Predictive, Prescriptive Analytics). Στη συνέχεια αφιερώνεται ένα μέρος των διαλέξεων στην παρουσίαση βασικών στατιστικών τεχνικών της διερευνητικής στατιστικής και δημοφιλών ποσοτικών μεθόδων στο τμήμα της προβλεπτικής αναλυτικής. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μία εικόνα της διαχείρισης των δεδομένων που απαιτείται ώστε να οδηγηθούν ομαλά στο τρίτο μέρος του μαθήματος που είναι μία γενική προσέγγιση στις πλέον σημαντικές ποσοτικών τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Αναλύονται μελέτες περιπτώσεων της διοίκησης επιχειρήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να υπολογίσουν βασικούς περιγραφικούς δείκτες από ένα σύνολο δεδομένων, να αναπτύξουν στοιχειώδη μοντέλα πρόβλεψης και τέλος να δομήσουν ένα ποσοτικό μοντέλο με αφορμή μία πραγματική επιχειρησιακή κατάσταση ώστε να  επεξεργάζονται λύσεις που παρέχουν βέλτιστες τιμές μέτρων απόδοσης των επιθυμιών του λήπτη αποφάσεων, να συγκρίνουν εναλλακτικά σενάρια με βάση τα μέτρα αυτά και να προσεγγίζουν συστηματικά την εξερεύνηση της δομής των λύσεων αυτών αναλύοντας σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος.

   

  Περίγραμμα

  1. Εισαγωγικές πληροφορίες για την Αναλυτική των Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις
  2. Ποσοτικά μοντέλα στην Διερευνητική Στατιστική – Απεικόνιση δεδομένων
  3. Προβλεπτική Αναλυτική – Εισαγωγή
  4. Μοντέλα πρόβλεψης με τη χρήση παλινδρόμησης
  5. Μοντέλα πρόβλεψης και ομαδοποίησης
  6. Η Καθοδηγητική Αναλυτική– Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό
  7. Εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού
  8. Ανάλυση Ευαισθησίας
  9. Ειδικές Περιπτώσεις Γραμμικών Μοντέλων
  10. Εισαγωγή στην Θεωρία Δικτυωτής Ανάλυσης
  11. Θεωρία Αποφάσεων
  12. Εφαρμογές και παραδείγματα με τη θεωρία αποφάσεων
  13. Γραπτές Εξετάσεις

   

  Αξιολόγηση επίδοσης

  [1] Γραπτές Εξετάσεις 90%

  [2] Προαιρετικές ασκήσεις 10%

  [3] Συμμετοχή στο μάθημα 10% (max bonus)

    

  Οι εξετάσεις διεξάγονται με κλειστά βιβλία 

  Περαιτέρω οδηγίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος και κυρίως στο Compus – Open eClass

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
   (ΟΔ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0201

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές περιγραφικές τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης ενός προβλήματος. Ξεκινά με τις βασικές έννοιες της Στατιστικής, όπως είναι η συγκέντρωση, η οργάνωση, η συνοπτική παρουσίαση και περιγραφή αριθμητικών δεδομένων (πίνακες και γραφικές παραστάσεις), τα αριθμητικά περιγραφικά μέτρα ενός όγκου δεδομένων (μέτρα κεντρικής τάσης και μέτρα διασποράς). Η συνοπτική παρουσίαση και περιγραφή ενός συνόλου αριθμητικών δεδομένων αποτελεί τον κλάδο της Περιγραφικής Στατιστικής. Όταν όμως τα δεδομένα που διαθέτουμε αποτελούν ένα μέρος μόνον από τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν, τότε ο σκοπός της στατιστικής ανάλυσης είναι η γενίκευση των μερικών πληροφοριών στο σύνολο (Επαγωγική Στατιστική). Η γενίκευση αυτή συνεπάγεται αβεβαιότητα, η οποία μετριέται με την πιθανότητα. Έτσι, το μάθημα συνεχίζει με μία εισαγωγή στις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, των τυχαίων μεταβλητών και των κατανομών πιθανότητας αυτών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τη χρησιμότητα των στατιστικών μεθόδων στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Κατανοεί τη λογική που διέπει την εφαρμογή ποικίλων περιγραφικών στατιστικών εργαλείων.
  • Αποκτήσει γνώσεις για την επιλογή της κατάλληλης περιγραφικής στατιστικής τεχνικής
  • Αποκτήσει γνώσεις για την πραγματοποίηση απαραίτητων στατιστικών υπολογισμών
  • Ερμηνεύει τα βασικά συμπεράσματα από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή – Παρουσίαση Μαθήματος – Βασικές Έννοιες
  • Συλλογή δεδομένων – Πληθυσμός – Δείγμα – Μεταβλητές
  • Περιγραφική Στατιστική – Πίνακες & Γραφικές Παραστάσεις
  • Μέτρα κεντρικής τάσης και μέτρα διασποράς
  • Στοιχεία Πιθανοθεωρίας – Βασικές Έννοιες
  • Δεσμευμένη Πιθανότητα – Στοχαστική Ανεξαρτησία – Θεώρημα Bayes
  • Τυχαίες Μεταβλητές – Κατανομές Πιθανοτήτων
  • Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Excel για την παραγωγή των γραφικών παραστάσεων και των διάφορων στατιστικών μέτρων.

  Χρήση του openeclass στο οποίο υπάρχει υλικό του μαθήματος.

  Η επικοινωνία των φοιτητών μαζί μου γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτοτελής Μελέτη

  80

  Ασκήσεις Πεδίου (δίνονται 3-4 σύνολα ασκήσεων)

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση (100%), η οποία είναι στην ελληνική γλώσσα.

  Ένα μέρος της εξέτασης αποτελούν οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες περιέχουν τη θεωρία όλης της διδασκόμενης ύλης. Το υπόλοιπο μέρος αφορά επίλυση προβλημάτων.  

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  1. Βασικές αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις, Berenson, Levine, Szabat, Εκδόσεις Πασχαλίδη

  2. Πιθανότητες & Στατιστική, Νίκος Μυλωνάς, Εκδόσεις Τζιόλα

  3. Στατιστική Τόμος Α’, Ζαχαροπούλου Χρυσούλα, Εκδόσεις Σοφία

  4. Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Keller Gerald, Εκδόσεις Επίκεντρο

  5. Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων, Aczel A., Εκδόσεις Πασχαλίδη

  6. Κοινωνική στατιστική, Καλαματιανού Α., Εκδόσεις Παπαζήση 

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά

  1. Advances in Applied Probability.
  2. The American Statistician.
  3. The Annals of Applied Probability.
  4. Annals of the Institute of Statistical Mathematics.
  5. The Annals of Probability.
  6. The Annals of Statistics.

   

   

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
   (ΟΔ0303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0303

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός της Στατιστικής είναι η, κατά περιγραφικό τρόπο, διερεύνηση του στατιστικού υλικού (παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων με στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα και προσδιορισμός των αναγκαίων στατιστικών παραμέτρων) και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν το σύνολο των στοιχείων του πληθυσμού από τα δεδομένα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος (Στατιστική Συμπερασματολογία). Η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική ΙΙ έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό, µε βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα δεδομένα του δείγματος. Επιπλέον έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με διάφορες μεθόδους περεταίρω στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των συσχετίσεων και αλληλοεπιδράσεων μεταβλητών, όπως η Παλινδρόμηση και η Ανάλυση Διακύμανσης.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τη χρησιμότητα των μεθόδων Στατιστικής Συμπερασματολογίας στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Κατανοεί τη λογική που διέπει την εφαρμογή των ποικίλων εργαλείων Στατιστικής Συμπερασματολογίας.
  • Αποκτήσει γνώσεις για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται στη Στατιστική Συμπερασματολογία.
  • Μελετάει κριτικά και να εκτιμά μια στατιστική έρευνα και τα ευρήματά της.
  • Ερμηνεύει τα ευρήματα και τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση μία στατιστικής έρευνας.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Κατανομές δειγματοληψίας και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.
  • Εκτιμήτρια συνάρτηση και ιδιότητές της, εκτίμηση σε σημείο.
  • Διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο ενός πληθυσμού (μικρά  και μεγάλα δείγματα), διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά δυο μέσων (εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα). Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
  • Διάστημα εμπιστοσύνης για την αναλογία, διάστημα εμπιστοσύνης για τη διακύμανση ενός κανονικού πληθυσμού. Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
  • Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων: Αξιολόγηση των στατιστικών τεστ – σφάλματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ, τιμή p, τα βασικά μέρη ενός στατιστικού τεστ.
  • Παραμετρικά στατιστικά τεστ, για τη μέση τιμή, την αναλογία και τη διακύμανση. Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
  • Τέστ για τη διαφορά δύο μέσων τιμών και δύο αναλογιών.
  • Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Το τέστ Χ2 ως τέστ ανεξαρτησίας δύο κατηγορικών μεταβλητών και ως τέστ καλής προσαρμογής.  Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
  • Γραμμική συσχέτιση και το μοντέλο απλής παλινδρόμησης. Στατιστικά συμπεράσματα στην γραμμική συσχέτιση και απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία.
  • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης.

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Excel για την παραγωγή των γραφικών παραστάσεων και των διάφορων στατιστικών μέτρων.

  Χρήση του openeclass στο οποίο υπάρχει υλικό του μαθήματος.

  Η επικοινωνία των φοιτητών μαζί μου γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Φροντιστηριακές Ασκήσεις

  26

  Αυτοτελής Μελέτη

  52

  Ασκήσεις Πεδίου (δίνονται 3-4 σύνολα ασκήσεων)

  20

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Γραπτή τελική εξέταση (100%), η οποία είναι στην ελληνική γλώσσα.

  Ένα μέρος της εξέτασης αποτελούν οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες περιέχουν τη θεωρία όλης της διδασκόμενης ύλης. Το υπόλοιπο μέρος αφορά επίλυση προβλημάτων. 

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  1. Αρχές Στατιστικής, Triola Mario, Εκδόσεις Πασχαλίδη

  2. Στατιστική με SPSS, Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Νικόλαος, Εκδόσεις Τζιόλα 

  3. Στατιστική Τόμος Α’, Ζαχαροπούλου Χρυσούλα, Εκδόσεις Σοφία

  3. Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Keller Gerald, Εκδόσεις Επίκεντρο

  4. Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων, Aczel A., Εκδόσεις Πασχαλίδη

  5. Κοινωνική στατιστική, Καλαματιανού Α., Εκδόσεις Παπαζήση

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Advances in Applied Probability.
  2. The American Statistician.
  3. The Annals of Applied Probability.
  4. Annals of the Institute of Statistical Mathematics.
  5. The Annals of Probability.
  6. The Annals of Statistics.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (11 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Γενική επιμέλεια στη μετάφραση της 13ης έκδοσης του βιβλίου του Mario F. Triola «Elementary Statistics» (εκδόθηκε στα ελληνικά το 2021 από τις εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd με τίτλο «Αρχές Στατιστικής»)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • A. Sifaleras, I. Konstantaras (2020). A Survey on Variable Neighborhood Search Methods for Supply Network Inventory. In: Bychkov I., Kalyagin V., Pardalos P., Prokopyev O. (eds) Network Algorithms, Data Mining, and Applications. NET 2018. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 315. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • K. Skouri, A. Sifaleras and I. Konstantaras (2018), Open Problems in Green Supply Chain Modeling and Optimization with Carbon Emission Targets, P. M. Pardalos, A. Migdalas (eds.), Open Problems in Optimization and Data Analysis, Springer Optimization and Its Applications 141, pages 83-90, Springer Nature Switzerland AG 2018.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2017

   • K. Skouri, L. Benkherouf and I. Konstantaras (2017), Optimal Inventory Policies for Finite Horizon Inventory Models with Time Varying Demand: A Unified Presentation, In N. Daras and Th. Rassias (eds), Chapter: Operations Research, Engineering, and Cyber Security, Volume 113 of the series Springer Optimization and Its Applications, 345-358, DOI: 10.1007/978-3-319-51500-7_16, Springer, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2017), Optimal Batch Production with Rework Process for Products with Time-Varying Demand Over Finite Planning Horizon, In N. Daras and Th. Rassias (eds), Chapter: Operations Research, Engineering, and Cyber Security, Volume 113 of the series Springer Optimization and Its Applications, 57-68, DOI: 10.1007/978-3-319-51500-7_3, Springer, 2017.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Ata Allah Taleizadeh, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón and Ioannis Konstantaras (2017). Editorial: Special Issue on Advances in Inventory Management under Uncertainty, International Journal of Inventory Research, 4(2/3), 97-102.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Α. Γεωργίου, Κ. Κάπαρης, Ι. Κωνσταντάρας, 2016. Τεχνικές προσομοίωσης στη Διοικητική Επιστήμη [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN: 978-960-603-032-1

    Προβολή Δημοσίευσης

   • I.P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras, I. Ganas (2016), Two-warehouse inventory systems for seasonal deteriorating products with permissible delay in payments, In E. Grigoroudis and M. Doumpos (eds.), Operational Research in Business and Economics, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, 2016.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Peter Fleming Editor-in-Chief and Ioannis Konstantaras Co-Editor (2014), International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 1:1, 1-2.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονική επιμέλεια στη μετάφραση της 13ης έκδοσης του βιβλίου των D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, K. Martin «An Introduction to Management Science: Quantitative approaches to decision making» (εκδόθηκε στα ελληνικά το 2014 από τις εκδόσεις Κριτική με τίτλο «Διοικητική Επιστήμη: Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων»)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   • V. A. Tatsis, K. E. Parsopoulos, K. Skouri, and I. Konstantaras (2013), An Ant-Based Optimization Approach for Inventory Routing, In M. Emmerich et al. (eds.), EVOLVE - A Bridge between Probability, Set Oriented Numerics, and Evolutionary Computation IV, Advances in Intelligent Systems and Computing 227, pages 107-121, doi: 10.1007/978-3-319-01128-8_8, Springer International Publishing.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (49 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • S. Das, A. A Shaikh, A. K. Bhunia I. Konstantaras, (2024). Warranty, free service and rework policy for an imperfect manufacturing system with SAR sensitive demand under emission taxation. Computers & Industrial Engineering, 187, 109765.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • S. Das, A. K. Manna, A. A Shaikh, I. Konstantaras, (2023). Analysis of a production system of green products considering single-level trade credit financing via a parametric approach of intervals and meta-heuristic algorithms. Applied Intelligence, 53, 19532-19562.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, A. Mahmoudzade Varzi, A. Amjadian, M. Noori‑daryan, I. Konstantaras, (2023). How cash-back strategy affect sale rate under refund and customers’ credit. Operational Research, An International Journal, 23, article 19.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. S. Rahman, A. K. Manna, A. A. Shaikh, I. Konstantaras, A. K. Bhunia, (2023). Optimal decision making, using interval uncertainty techniques, of a production-inventory model under warranty-linked demand and carbon tax regulations. Soft Computing, 27(6), 2903-2920

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Das, M. S. Rahman, A. A Shaikh, A. K. Bhunia, I. Konstantaras, (2023). Interval Laplace transform and its application in production inventory. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 46(4), 3983-4002

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • A. K. Manna, Md S. Rahman, A. A. Shaikh, A. K. Bhunia, I. Konstantaras (2022). Modeling of a carbon emitted production inventory system with interval uncertainty via meta-heuristic algorithms, Applied Mathematical Modelling, 106, 343-368.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, R. Askari, I. Konstantaras (2022). An optimization model for a manufacturing-inventory system with rework process based on failure severity under multiple constraints, Neural Computing and Applications, 34(6), 4221-4264

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • I. Konstantaras, K. Skouri, L. Benkherouf (2021). Optimizing inventory decisions for a closed–loop supply chain model under a carbon tax regulatory mechanism, International Journal of Production Economics, 239, 108185 (13 pages)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, N. Pourmohammad-Zia, and I. Konstantaras, (2021). Partial linked‑to‑order delayed payment and life time effects on decaying items ordering, Operational Research, An International Journal, 21, 2077-2099.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Md. A. A Khan, A. A. Shaikh, I. Konstantaras, A. K. Buhnia, L. E. Cárdenas-Barrón (2020). Inventory models for perishable items with advanced payment, linearly time-dependent holding cost and demand dependent on advertisement and selling price, International Journal of Production Economics, 230, 107804 (18 pages).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, I. Shokr, I. Konstantaras, M. VafaeiNejad (2020). Stock replenishment policies for a vendor-managed inventory in a retailing system, Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102137 (18 pages).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A. A. Shaikh, G. C. Panda, A. K. Buhnia, I. Konstantaras (2020). Non-instantaneous deterioration effect in ordering decisions for atwo-warehouse inventory system under advance payment and backlogging, Annals of Operations Research, 289, pp. 243-275.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, L. E. Cárdenas-Barrón (2020). The effect of advance payment with discount facility on supply decisions of deteriorating products whose demand is both price and stock dependent, International Transactions in Operational Research, 27, 1343-1367.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, A. A. Taleizadeh, (2019). Inventory system with expiration date: Pricing and replenishment decisions, Computers & Industrial Engineering, 132, 232-247.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, (2019). Price discount facility in an EOQ model for deteriorating items with stock-dependent demand and partial backlogging, International Transactions in Operational Research, 26, 1365-1395.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras, K. Skouri and A.G. Lagodimos (2019). EOQ with independent endogenous supply disruptions, OMEGA-The International Journal of Management Science, 83, 96-106.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Md. A. A Khan, A.A. Shaikh, G. C. Panda, I. Konstantaras, (2019). Two-warehouse inventory model for deteriorating items with partial backlogging and advance payment scheme, RAIRO-Operations Research, 53(5), 1691-1708.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. A. Taleizadeh, S. Tavakoli, I. Konstantaras and M. Rabbani (2019). A vendor managed inventory on consignment with penalty as a supply chain coordination arrangement, RAIRO-Operations Research, 53(4), 1343-1355.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2017). Inventory decisions for a finite horizon problem with product substitution options and time varying demand, Applied Mathematical Modelling, 51, 669-685.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • J. O. Cunha, I. Konstantaras, R. A. Melo, A. Sifaleras (2017). On the multi-item economic lot-sizing with remanufacturing and uncapacitated production, Applied Mathematical Modelling, 50, 772-780.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Sifaleras, I. Konstantaras (2017). Variable neighborhood descent heuristic for solving reverse logistics multi-item dynamic lot-sizing problems, Computers & Operations Research, 78, 385-392.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2016). Optimal control of production, remanufacturing and refurbishing activities in a finite planning horizon inventory system, Journal of Optimization Theory and Applications, 168(2), 677-698.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • A. Sifaleras, I. Konstantaras (2015). General variable neighborhood search for the multi-product dynamic lot sizing problem in closed-loop supply chain, Electronic notes in Discrete Mathematics, 47, 69-76.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K.E. Parsopoulos, I. Konstantaras, K. Skouri (2015). Metaheuristic optimization for the single-item dynamic lot sizing problem with returns and remanufacturing, Computers & Industrial Engineering, 83, 307-315.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • A. Sifaleras, I. Konstantaras, N. Mladenovic (2015).Variable neighborhood search for the economic lot sizing problem with product returns and recovery, International Journal of Production Economics, 160, 133-143.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras (2015). Optimal ordering quantities for substitutable products with stock-dependent demand, Applied Mathematical Modelling, 39(1), 147-164.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • K. Skouri, I. Konstantaras, A. C. Lagodimos, S. Papachristos (2014). An EOQ model with backorders and rejection of defective supply batches, International Journal of Production Economics, 155, 148-154.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • L. Benkherouf, K. Skouri and I. Konstantaras (2014). Optimal lot sizing for a production-recovery system with time varying demand over finite planning horizon, IMA Journal of Management Mathematics, 25(4), 403-420.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • K. Skouri and I. Konstantaras (2013). Two warehouse inventory model for deteriorating products with ramp type demand rate, Journal of Industrial and Managament Optimization, 9(4), 855-883.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras, I. Ganas (2013). Optimal pricing and replenishment policy for non-instantaneous deteriorating items and two levels of storage, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 30(4), 28 pages.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Karimi-Nasab and I. Konstantaras (2013). An inventory control model with stochastic replenishment interval and special sale offer, European Journal of Operational Research, 227(1), 81-87.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • I. Konstantaras, K. Skouri, M. Jaber (2012). Inventory models for imperfect quality items with shortages and learning in inspection, Applied Mathematical Modelling, 36(11), 5334-5343.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • M. Karimi-Nasab and I. Konstantaras (2012). A random search heuristic for a multi-objective production planning, Computers & Industrial Engineering, 62(2), 479-490.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • G.S. Piperagkas, I. Konstantaras, K. Skouri, K.E. Parsopoulos (2012). Solving the stochastic dynamic lot-sizing problem through nature-inspired heuristics, Computers & Operations Research, 39(7), 1555-1565.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2011

    • K. Skouri, I. Konstantaras, S. K. Manna and K. S. Chaudhuri (2011). Inventory models with ramp type demand rate, time dependent deterioration rate, unit production cost and shortages, Annals of Operations Research, 191(1), 73-95.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K.Skouri, I. Konstantaras, S. Papachristos, and J. Teng (2011). Supply chain models for deteriorating products with ramp type demand rate under permissible delay in payments, Expert Systems with Applications, 38(12), 14861-14869.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and K. Skouri (2011). A note on a production-inventory model under stock-dependent demand, Weibull distribution deterioration and shortage, International Transactions in Operational Research, 18(4), 527-531.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras, K. Skouri, S. Papachristos (2011). Optimal pricing, return and modular design policy for Build-To-Order (BTO) products in a two parties supply chain system, IMA Journal of Management Mathematics, 22(1), 1-12.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • I. Konstantaras (2010). Optimal control of production and remanufacturing in a reverse logistics model with backlogging, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2010, article ID 320913, 19 pages, doi:10.1155/2010/320913.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras, K.Skouri and M. Jaber (2010). Lot sizing for a recoverable product with inspection and sorting, Computers & Industrial Engineering, 58(3), 452-462.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and K.Skouri (2010). Lot sizing for a single product recovery system with variable setup numbers, European Journal of Operational Research, 203, 326-335.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • K. Skouri and I. Konstantaras (2009). Order level inventory models for deteriorating seasonable/fashionable products with time dependent demand and shortages, Mathematical Problems in Engineering, 2009, article ID 679736, 24 pages, doi:10.1155/2009/679736.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • K. Skouri, I. Konstantaras, S. Papachristos and I. Ganas (2009). Inventory models with ramp type demand rate, partial backlogging and Weibull deterioration rate, European Journal of Operational Research, 192(1), 79-92.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2008). Note on: "An optimal ordering and recovery policy for reusable items", Computers & Industrial Engineering, 55(3), 729-734.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2008). A note on: Developing an exact solution for an inventory system with product recovery, International Journal of Production Economics, 111(2), 707-712.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • I. Konstantaras, S.K. Goyal and S. Papachristos (2007). Economic ordering policy for an item with imperfect quality subject to the in-house inspection, International Journal of Systems Science, 38(6), 473-482.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2007). Optimal policy and holding cost stability regions in a periodic review inventory system with manufacturing and remanufacturing options, European Journal of Operational Research, 178(2), 433-448.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • I. Konstantaras and S. Papachristos (2006). Lot-sizing for a single-product recovery system with backordering, International Journal of Production Research, 44(10), 2031-2045.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • S. Papachristos and I. Konstantaras (2006). Economic ordering quantity models for items with imperfect quality, International Journal of Production Economics, 100(1), 148-154.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (10 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Konstantaras, I., Skouri, K., Benkherouf, L. (2020). Optimal ordering decision for a closed loop supply chain system under carbon tax regulatory mechanism, Pre-prints of the 21st International Working Seminar of Production Economics, 24th-28th Feburary, Innsbruck, Austria, 18 pages.

     2016

     • V. Aletras, A. Georgiou, A. Mavrodi, K. Kaparis, I. Konstantaras, V. Sachpekidis, S. Michailidou, T. Gatzos, I. Styliadis, P. Stafylas (2016). Investigating performance indicators and service quality improvement in an outpatient cardiology department. Value in Health 19(7), 663.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2015

     • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras, I. Ganas. Two-warehouse inventory models for deteriorating items with ramp type demand rate, partial backlogging and permissible delay in payments, in Proceedings of the 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, 04-06 June 2015.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras. Joint replenishment policy for two substitutable products with demand dependent of their inventory levels. In Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 07-10 September 2013, pages 456-464.
     • E. Moustaki, K. Parsopoulos, I. Konstantaras, K. Skouri, I. Ganas. A first study of particle swarm optimization on the dynamic lot sizing problem with product returns. In Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 07-10 September 2013, pages 348-356.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • K. Skouri, I. Konstantaras, A. G. Lagodimos, I. Ganas. EOQ approaches for stochastic inventory systems. In Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, Belgrade, Serbia, 07-10 September 2013, pages 341-347.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2011

     • M. Karimi-Nasab and I. Konstantaras. A single machine production scheduling model with variable processing times, in Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2011.
     • I.-P. Krommyda, K. Skouri and I. Konstantaras. Optimal pricing and replenishment policy of a two warehouse inventory model with non instantaneous deteriorating items, in Proceedings of the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, Greece, 22-25 September 2011.

     2006

     • I. Konstantaras, K. Skouri and S. Papachristos. Optimal policy for pricing, return and modularity level for Build-To-Order (BTO) products, in 11th European Logistics Association (ELA) Doctorate Workshop 2006 Proceedings, 22-36.

     2005

     • I. Konstantaras and S. Papachristos. Economic production and remanufacturing lot-sizing for a single product system with backlogging, in Proceedings of 18th International Conference on Production Research, Salerno, Italy 31 July-04 August 2005.
     • Άλλα (17 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • I. Konstantaras, A.C. Lagodimos, K. Skouri. Decomposition-based optimization of a deterministic two-echelon inventory chain, 20th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 20-24, 2018.

      2015

      • I. Konstantaras, K. Skouri, A. Lagodimos. Economic order quantity with random supply disruptions, 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, 04-06 June 2015.
      • L. Benkherouf, K. Skouri, I. Konstantaras. Optimal production and reworking decisions over finite planning horizon for products with time varying demand, 4th International Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, 04-06 June 2015.

      2012

      • Α. Nikolakopoulos, Ι. Ganas Ι. Konstantaras, Κ. Skouri Hybrid metaheuristic-dynamic programming algorithm for integrated optimization of manual order picking and sorting warehouse operations. 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, July 8-11, 2012.
      • L. Benkherouf, K. Skouri, I. Konstantaras. Optimal lot sizing for a production-recovery system with time varying demand over finite planning horizon, 17th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 20-24, 2012.
      • K. Skouri, I. Konstantaras, A. G. Lagodimos. (R, T) inventory control policies under uncertain supply chain environment, 3d Annual Conference of the European Decision Sciences Institute, Istanbul, Turkey, June 24-28, 2012.
      • I.-P. Krommyda, K. Skouri, I. Konstantaras. Optimal ordering quantities for substitutable products with stock-dependent demands, 3d Annual Conference of the European Decision Sciences Institute, Istanbul, Turkey, June 24-28, 2012.

      2010

      • K. Skouri, A. Lagodimos, I. Konstantaras, Periodic review (R, T) inventory control policy for stochastic demand and yield, 3rd meeting of the EURO Working Group on Stochastic Modelling, June 7-9, 2010, Nafplio, Greece.

      2008

      • K. Skouri, I. Konstantaras, S. Papachristos, Two warehouse inventory models for deteriorating seasonable products with ramp type demand rate, 15th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 22-26, 2008.

      2007

      • I. Ganas, I. Konstantaras, S. Papachristos and K. Skouri. Optimal ordering policies for the single level lot-sizing problem with lumpy demand, 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, July, 8-11, 2007.
      • K Skouri, S. Papachristos, I. Konstantaras and I. Ganas, An inventory model for deteriorating items with ramp type demand rate, partial backlogging and permissible delay in payments, 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, July, 8-11, 2007.
      • K Skouri, S. Papachristos, I. Konstantaras and I. Ganas, Inventory models for deteriorating items with ramp type demand rate, partial backlogging and permissible delay in payments, 19ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Άρτα 21-23 Ιουνίου 2007.

      2006

      • K. Skouri, I. Konstantaras, S. Papachristos and I. Ganas, An order level inventory system with ramp type demand rate, partial backlogging and Weibull deterioration rate, 14th International Symposium on Inventories, Budapest, August, 21-25, 2006.
      • I. Ganas, I. Konstantaras, S. Papachristos and K. Skouri. Optimal ordering policies for the single level lot-sizing problem with lumpy demand, 14th International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, 20-24 February 2006.

      2005

      • Ι. Γκανάς, Κ. Σκούρη, Ι. Κωνσταντάρας και Σ. Παπαχρήστος. Design modularity and return policy for Build-to-Order (BTO) products, 17ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Πάτρα 16-18 Ιουνίου 2005.
      • Κ. Σκούρη, Ι. Κωνσταντάρας και Σ. Παπαχρήστος. An inventory model with ramp type demand, partial backlogging and Weibull deterioration rate, 1ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ), Τρίπολη 12-14 Μαΐου 2005.

      2001

      • Ι. Κωνσταντάρας και Σ. Παπαχρήστος. Ο αλγόριθμος των Wagner-Whitin (W-W) και η χρήση του σε μοντέλα Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 14ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Ξάνθη 01-03 Νοεμβρίου 2001.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font