† Κουσκουβέλης Ηλίας
 • 2310 891.488
 • iliaskou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 327

  † Κουσκουβέλης Ηλίας

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • D.E.A. στο Δίκαιο της Θάλασσας και του Αέρα, Πανεπιστήμιο της Nantes.
  • M.A. στη Διεθνή Πολιτική (Πανεπιστήμιο του Denver)
  • Doctorat d' Etat στο Δημόσιο (Διεθνές) Δίκαιο με ειδίκευση στην Αμυνα και την Ασφάλεια, Πανεπιστήμιο της Grenoble, Γαλλία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
  • Στρατηγική
  • Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων
  • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
  • Βαλκάνια
  • Πυρηνική Αποτροπή
  Σύνδεσμοι

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • DECISION-MAKING AND MEDIATION
   (IPA202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
   (ΝΕΠ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
   (ΜΔΠ0306-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
   (MES104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
   (ΠΣ0305)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MIS

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή

  Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μικρο-θεωρίες της λήψης αποφάσεων, ώστε, σε συνδυασμό με τις βασικές εργαστηριακές μεθόδους πληροφορικής, αφενός να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα ανάλυσης, αφετέρου να αναπτυχθούν ικανότητες λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων και διαπραγμάτευσης.

  Στο μάθημα παρουσιάζονται οι ορθολογικές (παίγνια), μη συμβατικής λογικής και υποκειμενικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, και αναπτύσσεται η μελέτη τής διαχείρισης κρίσεων, καθώς και των τακτικών διαπραγμάτευσης. Ακολούθως, εξετάζονται και εφαρμόζονται σχεσιακά (μεθοδολογίες PROMETHEE I και ΙΙ, παρουσίαση της μεθόδου οπτικοποίησης GAIA, μελέτη περίπτωσης με το Visual PROMETHEE) και αναλυτικά μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία, μελέτη περίπτωσης με το Expert Choice), όπως και η μεθοδολογίες TOPSIS (Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution) και του προγραμματισμού στόχων. Τέλος, μελετώνται δυναμικά και εξελικτικά παίγνια με εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού (Gambit).

  • ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (EOD1115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (ΜΔ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΜΔΣ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (46 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Pedi R., Kouskouvelis I., "Cyprus in the Eastern Mediterranean: A Small State Seeking for Status", in: Litsas S.N., Tziampiris A. (eds) The New Eastern Mediterranean. Springer, Cham, 2019.
   • Thucydides on Choice and Decision Making, Lexington Books, Lanham, 2019, 214 p.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Kouskouvelis I., Chainoglou K., “Against the Law: Turkey’s Annexation Efforts in Occupied Cyprus”. In: Jure Vidmar, Ruth Bonnevalle, et al. (eds), The Hague Yearbook of International Law. Brill-Nijhoff, Leiden, 2018, pp. 55-102
   • Kouskouvelis I., Mikelis K., “Institutions and International Political Economy: Realist Readings of International Regimes" (with Kyriakos Mikelis). In: Vliamos & Zouboulakis (eds) Institutionalist Perspectives on Development. A Multidisciplinary Approach. Palgrave Macmillan, 2018, pp. 191-209.

   2017

   • Εισαγωγή στην Πολιτική, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017, 308 σελ

   2016

   • Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου: Νικηφόρος Φωκάς, Περί παραδρομής πολέμου, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016

   2015

   • Kouskouvelis I., "'Smart' leadership in a small state: The case of Cyprus" in Spyridon N. Litsas & Aristotle Tziampiris (eds.), The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Power and Politics, London: Ashgate Publishing (ISBN: 978-1- 4724-4039-6), 2015, pp. 93-110
   • Θεωρία απόφασης στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015, 313 σελ.

   2013

   • Κουσκουβέλης Η., «Στρατηγική μικρών κρατών στο διεθνές σύστημα: η περίπτωση της Κύπρου», στο Παπαπολυβίου Π. et al. (επιμέλεια), Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα από το 1945 έως το 1974: Αναζητώντας Θέση στον Κόσμο, Ίδρυμα Τάσσος Παπαδόπουλος, σελ. 395-415, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2013
   • Επιστημονική Επιμέλεια στο βιβλίο: Το Στρατηγικό βάθος και η Τουρκία, Ποιότητα, 2013 (η επιμέλεια έγινε σε συνεργασία με τον Σπ. Λίτσα) .
   • Κουσκουβέλης Η., «Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική;», στο Η. Κουσκουβέλης και Σπ.Λίτσας (επιμέλεια), Το Στρατηγικό βάθος και η Τουρκία, Ποιότητα, 2013, σελ 15-46

   2012

   • Επιστημονική Επιμέλεια στο βιβλίο: Η Αραβική Άνοιξη, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012
   • Κουσκουβέλης Η., "Το διεθνές σύστημα και η Αραβική Άνοιξη" στο Η Αραβική Άνοιξη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 1-43.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • Επιστημονική Επιμέλεια στο βιβλίο: Russia, the EU and the US as a security triangle. Athens: Eurasia, 2011 (η επιμέλεια έγινε σε συνεργασία με τον Γ. Βοσκόπουλο).

   2009

   • Κουσκουβέλης Η., «Η Κύπρος ως μικρό κράτος-μέλος της Ένωσης», στο Βαγγέλης Χωραφάς & Λευτέρης Ριζάς (επιμ.), Κύπρος. Γεωπολιτικές εξελίξεις στον 21ο αιώνα, εκδόσεις The Monthly Review Imprint, Αθήνα 2009, σελ. 113-118.

   2008

   • Κουσκουβέλης Η., Φ. Μπέλλου, «Διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής» στο Δ. Τριανταφύλλου, Κ. Υφαντής, Ε, Χατζηβασιλείου, (επιμέλεια), Διεθνείς Σχέσεις Σύγχρονη Θεματολογία και Προσεγγίσεις, Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα, 2008.

   2006

   • Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων Τhe tragedy of great power politics

   2004

   • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2004, 496 σελ.

   2003

   • Kuskuvelis I., Tsaldiras Th., Margaritis K., “Using Fuzzy Cognitive Maps as a decision support system for political decisions” in Y. Manolopoulos et el. (eds.), Advances in Informatics, Proceedings, PCI 2001, LNCS 2563, Springer– Verlag, pp.172-182, Berlin – Heidelberg, 2003.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2002

   • Παγκόσµια πολιτική οικονοµία – Η διεθνής οικονοµική τάξη Global Political Economy – Understanding the International Economic Order
   • Kouskouvelis I., "Southeast Europe: The quest for democracy and the need for more Europe", στο Arvanitopoulos C. & Botsiou K. (eds), Democracy, Security & Economic Development in Southeast Europe, Sideris, pp.33-40, Athens, 2002.
   • Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου: Robert Gilpin, Global Political Economy, Princeton University Press και Ποιότητα, Αθήνα, 2002 (η επιμέλεια έγινε σε συνεργασία με τον Τ. Μαστρογιάννη).

   2001

   • Η άναρχη κοινωνία - Μελέτη της τάξης στην παγκόσµια πολιτική The Anarchical Society – A study of Order in World Politics
   • Δηµοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό αιώνα Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXe siecle
   • Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου: Serge Bernstein, Democraties, regimes autoritaires et totalitarismes au XX siecle, Hachette, Paris και Ποιότητα, Αθήνα, 2001 (η επιμέλεια έγινε σε συνεργασία με τον Ν. Μαραντζίδη)
   • Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου: Hedley Bull, The anarchical society - A study of order in world politics, Macmillan Press Ltd και Ποιότητα, Αθήνα, 2001

   2000

   • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης Guide to Methods for Students of Political Science
   • O ρόλος του πολέµου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία War in European History

   1999

   • Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου: Michael Howard, War in European History, Oxford University Press, Oxford, 1976 και Ποιότητα, Αθήνα, 1999
   • Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου: Stephen van Evera, Guide to methods for students of Political Science, Cornell University Press, Ithaca, 1977 και Ποιότητα, Αθήνα, 1999
   • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Στρατηγική και Πυρηνική Αποτροπή στον Ψυχρό Πόλεμο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 1999, 256 σελ.

   1997

   • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, 332 σελ.
   • Λήψη αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, 182 σελ.

   1996

   • Conditions of liberty: Civil society and its rivals Η κοινωνία πολιτών και οι αντίπαλοί της: Συνθήκες ελευθερίας
   • Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Ιntroducere in sociologie
   • Kouskouvelis I., "Interngovernmental Institutionalism: an international politics approach to Εuropean integration", στο Ηλίας Θερμός (επιμέλεια), Problems and prospects of European integration (Erasmus network - ICP 95-G-4024/14), University of Macedonia, pp.12-29, Thessaloniki, 1996.
   • Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου: Ernest Gellner, Conditions of Liberty, Civil Society and its Rivals, Αθήνα, Παπαζήσης, 1996, 289 σελ
   • Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης στα Ελληνικά του βιβλίου: Norman Goodman, Introduction to Sociology, Harper Collins, N.Y., 1991, Αθήνα, «Κορφή», 1996, 475 σελ.

   1995

   • Kuskuvelis I., "The Importance of Structures in the Future of the Military Space Regime", in International Space Law Miscellanea, Liber Amicorum honoring Professor dr Andrej Gorbiel, pp.115-122, Warsaw, A.F. Modrzewski Foundation, 1995.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Κουσκουβέλης H., Διπλωματία και Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήσης, σελ.435, Αθήνα, 1995.

   1994

   • Επιστημονική Επιμέλεια στο βιβλίο: Δημόσια πολιτική για το περιβάλλον: Πρακτικά Συνεδρίου, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, 1994
   • Κουσκουβέλης H., "Η διεθνής νομική προστασία της στοιβάδας του όζοντος", στο Δημόσια Πολιτική για το περιβάλλον, ΕΚΔΔ, σ.25-43, 1994.

    Προβολή Δημοσίευσης

   1992

   • Kuskuvelis I., "Space Insurance", in Tatsuzawa K. (editor), Legal Aspects of Space Commercialization, CSP Japan, pp.60-76, Tokyo, 1992.

   1989

   • Kuskuvelis I., "Vérification et prévention de la militarisation de l'espace extra-atmosphérique", in Contributions à l'Année Internationale de la Paix, CERIM/ Cahiers du Droit Public, pp.91-97, Bordeaux, 1989.

   1988

   • Kuskuvelis I., "The method of genetic effectiveness and the future of the military regime of outer space", στο Space Law: Views of the Future, pp.79-97, 1988.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου: Space Law: Views of the Future, Leiden University/ Kluwer, Leiden, 1988 (με τους T. Swaan, P.H. Tuinder, W. DeVries).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (23 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Kuskuvelis I., “Ending the Fallacies and the Invasion: A “Small but Smart” State Strategy for Cyprus”, Eastern Mediterranean Geopolitical Review, vol. 3. Spring 2018, 1-15.
    • kuskuvelis I., “The Ecumenical Patriarchate and the Ukrainian Church Crisis”, E-International Relations, Nov. 14, 2018

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Kuskuvelis I., “The MENA Region Power competition and the Challenges to Security”, Defence Review, 2017/2, pp. 75-92.
    • Kuskuvelis I., “The Fallacies of the Cyprus ‘Problem’”, E-International Relations, Aug. 12, 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kuskuvelis I., “The Thucydides’ Trap: A Distorted Compass”, E-International Relations, Nov. 5, 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Kuskuvelis I., Pedi R., “Cyprus' Reunification: from the ‘Momentum’ trap to a ‘Small but Smart’ State Strategy", Eurodialogue. Journal of International Relations, European Economic & Social Studies, 2016, 5, pp. 19-34

    2013

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «Ποιες διεξόδους έχει πλέον η Κύπρος», Foreign Affairs The Hellenic Edition, Απρίλιος 2013, σελ. 26-39.
    • Kuskuvelis I., “The Problem with Turkey’s “Zero Problems””, Middle East Quarterly, winter 2013, pp. 47-56

    2012

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., "Δέκα προτεραιότητες για την εξωτερική μας πολιτική", Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 51, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012, σελ. 23-26

    2011

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «Η ελληνική εξωτερική πολιτική στην κρίση», Foreign Affairs The Hellenic Edition, 1, Δεκέμβριος 2011 – Ιανουάριος 2012, σελ. 46-56

    2004

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «Για μία χρηστή διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα», Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 20, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004.
    • Kuskuvelis I., "Institutionalism and the Macedonian question", The Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 4, No 3, September 2004.

    2003

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «Περί εξωτερικής πολιτικής», Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 16, σ.98-118, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «Εδώ είναι Βαλκάνια...», Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 10, σ.188-201, Χειμώνας 2001-2.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «"Ευρωστρατός" και ευρωπαϊκή ενοποίηση», Εξωτερικά Θέματα, Τεύχος 6, Ιούλιος 2002.

    2001

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «Η επιστροφή της πολιτικής», Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 8-9, σ.58-82, Φθινόπωρο 2001.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1999

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης Η., «Κοσσυφοπέδιο: ο πόλεμος της νέας τάξης», Φιλελεύθερη Έμφαση, , Τεύχος 4, σ.70-81, 1999.

    1997

    • Κουσκουβέλης Η., «Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς πολιτικής», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΣΤ', τεύχος 21, Ιανουάριος 1997.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1996

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης H., "Προοπτικές της Διπλωματίας και της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Αγορά χωρίς Σύνορα, Τόμος 1, Τεύχος 3, σ.194-204, Δεκέμβριος-Φεβρουάριος 1996.

    1993

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης H., "Το Αεροδιαστημικό Λεωφορείο (ΑΔΛ): Νομικές και Στρατηγικές Συνέπειες", Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική, 21-22, Παρατηρητής, σ.305-23, 1993 και στην Αεροπορική Επιθεώρηση, Τεύχος 45, Απρίλιος 1993.
    • Kuskuvelis I., "Space commercialization: the Space Risk and Commercial Space Insurance", in Space Policy, Vol.9, No 2, pp.109-123, May 1993 and in Space, vol. 4, No 6, CSP Japan, September 1993 μεταφρασμένο στα Ιαπωνικά.

    1991

    • (κατόπιν πρόσκλησης) Κουσκουβέλης H., «Το Τουρκικό Διαστημικό Πρόγραμμα», Ειδική Έκθεση Νο9, ΕΛΙΑΜΕΠ, Κέντρο Τουρκικών και Ισλαμικών Σπουδών, σελ.13, Αθήνα, 1991.

    1990

    • Kuskuvelis I., "La legalité coutumière de l'observation spatiale militaire", in Revue Française de Droit Aérien et Spatial, No.3, pp.297-322, 1990.
    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2005

     • , PCI2005, 10th Panhellenic Conference on Informatics. Kuskuvelis I., Tsaldiras Th., “Using Fuzzy Cognitive Maps as a Decision Support System for Political Decisions: The Case of Turkey’s Integration into the European Union”, in Bozanis P. and Houstis I. (eds), Advances in Informatics, Proceedings of the 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI2005, Volos, Greece, November 2005, Series Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3746, Springer, Berlin/Heidelberg, 2005, XIX (873 p.), pp. 371-381.

     2001

     • Kuskuvelis I., Tsadiras Th., Margaritis K., “Fuzzy Cognitive Maps as a Decision Support System for Political Decisions: The case of Great Albania”, 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA 2001), Athens, September 20-22, 2001.
     • Kuskuvelis I., Tsaldiras Th., Margaritis K., “Making political decisions using Fuzzy Cognitive Maps: the FYROM crisis”, Proceedings, 8th Panhellenic Conference on Informatics (EPY 2001), Nicosia, Cyprus, pp.501-510, November 2001.

     1993

     • Kuskuvelis I., "Droit international et environnement: la protection juridique de la couche d'ozone", in Αnnuaire de Droit Maritime et Aérospatial, Etudes en hommage au Professeur M. Mateesco-Matte, Tome XII, pp.469-490, Université de Nantes, 1993.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1992

     • Kuskuvelis I., "Satellites for War and Peace" in Proceedings of the 34th Colloquium on the law of outer space of the IISL, pp.227-232, Washington D.C., AIAA, 1992.

     1991

     • Kuskuvelis I., "Space law and human rights: a complementary relationship through the right to development" in Proceedings of the 33rd Colloquium on the Law of Outer Space, IISL, pp.305-355, Washington D.C., AIAA, 1991.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kuskuvelis I., "The customary legality of military space observation and proposals towards its codification" in Proceedings of the 33rd Colloquium on the Law of Outer Space, IISL, pp.305-315, Washington D.C., AIAA, 1991.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1990

     • Kuskuvelis I., "Implications of the military aerospace plane development", in Proceedings of the 32nd Colloquium on the Law of Outer Space, IISL, pp.361-365, Washington D.C., AIAA, 1990.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1988

     • Kuskuvelis I., "Functional Approach and Beyond: towards a functional aerospace environment regime", in Proceedings of the 30th Colloquium on the Law of Outer Space, IISL, pp.330-8, Washington D.C., AIAA, 1988.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kuskuvelis I., “The intermediate-range nuclear forces (INF) treaty and the space military regime”, in Proceedings of the 31st Colloquium on the Law of Outer Space, IISL, pp.74-83, Washington D.C., AIAA, 1988.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1987

     • Kuskuvelis I., "The Aerospace Plane: In the Direction of an Aerospace Law", in Proceedings of the 29th Colloquium on the Law of Outer Space, IISL, Washington D.C., AIAA, 1987· pp. 175-179 and in Annuaire de Droit Maritime et Aérospatial, Vol. IX, pp.379-391, 1987.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1986

     • Kuskuvelis I., "Verification and the Space Related Agreements", in Proceedings of the 28th Colloquium on the Law of Outer Space, IISL, pp.61-67, Washington D.C., AIAA, 1986.

      Προβολή Δημοσίευσης

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font