Κουσκουβέλης Ηλίας
 • 2310-891488
 • iliaskou uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 327

  Κουσκουβέλης Ηλίας

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • D.E.A. στο Δίκαιο της Θάλασσας και του Αέρα, Πανεπιστήμιο της Nantes.
  • M.A. στη Διεθνή Πολιτική (Πανεπιστήμιο του Denver)
  • Doctorat d' Etat στο Δημόσιο (Διεθνές) Δίκαιο με ειδίκευση στην Αμυνα και την Ασφάλεια, Πανεπιστήμιο της Grenoble, Γαλλία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
  Στρατηγική
  Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων
  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
  Βαλκάνια
  Πυρηνική Αποτροπή

  Σύνδεσμοι

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • DECISION-MAKING AND MEDIATION
   (IPA202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
   (ΝΕΠ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
   (ΜΔΠ0306-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
   (MES104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
   (ΔΕ4005)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξετασθεί η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να αξιολογηθεί ο ρόλος της ως διεθνούς παράγοντα στο μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Δεδομένων των θεωριών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εξετάζονται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι μηχανισμοί και τα όργανα μέσω των οποίων υλοποιείται. Εξετάζεται επίσης η εξέλιξη της επιχειρησιακής δράσης της ΚΕΠΠΑ. Αναλύονται επίσης, οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με χώρες συγκεκριμένων γεωγραφικών υποσυστημάτων καθώς και με διεθνείς οργανισμούς. Εξετάζονται οι διατάξεις συγκεκριμένων συνθηκών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Συνταγματικής Συνθήκης προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Οι σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αναλύονται κυρίως στη βάση των διατλαντικών σχέσεων.

   

  THE EUROPEAN UNION IN THE INTERNATIONAL SYSTEM

  The purpose of the course is to examine the external relations of the European Union and assess its role as a reliable international actor in a transformed international system. In light of the theories of European integration, the course analyses the Common Foreign and Security Policy (CFSP), including the mechanisms and agencies through which it is materialized. The operational aspect of CFSP is also analyzed. EU relations towards specific geopolitical sub-regions as well as international organizations are also examined. Specific provisions of European treaties including the Constitutional Treaty are analyzed in order to evaluate the evolution of EU's role in the international system. Relations with the US and NATO are evaluated through the prism of transatlantic relations.

  • ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   (EOD1115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
   (ΜΔ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΔΕ5001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη συμπεριφοριστική προσέγγιση στη μελέτη των πολιτικών φαινομένων, αντικείμενο της οποία είναι συνηθέστερα η αλληλεπίδραση των πολιτικών ελίτ και των μαζών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εκλογική συμπεριφορά, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται η εστίαση σε άλλες λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές πολιτικής συμμετοχής, όπως η κομματική συμμετοχή, η κινηματική δράση ή η πολιτική βία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρητικές αντιπαραθέσεις για τη φύση, τη σημασία και την ερμηνεία της 'κοινής γνώμης' με αναφορές στον τρόπο σχηματισμού της και στην επίδραση των μέσων ενημέρωσης. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές τεχνικές μέτρησης της κοινής γνώμης που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον χώρο των δημοσκοπήσεων και της έρευνας αγοράς.

  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   (ΜΔΣ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (22 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Ηλίας Κουσκουβέλης, «Η Κύπρος ως μικρό κράτος-μέλος της Ένωσης», στο Βαγγέλης Χωραφάς & Λευτέρης Ριζάς (επιμ.), Κύπρος. Γεωπολιτικές εξελίξεις στον 21ο αιώνα, εκδ. The Monthly Review Imprint, Αθήνα 2009, σελ. 113-118.

   2008

   • «Διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής» (με Φωτεινή Μπέλλου) στο Δ. Τριανταφύλλου, Κ. Υφαντής, Ε, Χατζηβασιλείου, (επιμέλεια), Διεθνείς Σχέσεις Σύγχρονη Θεματολογία και Προσεγγίσεις, Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα, 2008.

   2004

   • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2004, 496 σελ.

   2003

   • "Using Fuzzy Cognitive Maps as a decision support system for political decisions" (με τους Θ. Τσαδήρα και Κ. Μαργαρίτη) in Y. Manolopoulos et el. (eds.), PCI 2001, LNCS 2563, Springer - Verlag, , pp.172-182,Berlin - Heidelberg, 2003.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2002

   • "Southeast Europe: The quest for democracy and the need for more Europe", στο Arvanitopoulos C. & Botsiou K. (eds), Democracy, Security & Economic Development in Southeast Europe, Sideris, pp.33-40, Athens, 2002.
   • Robert Gilpin, Global Political Economy, Princeton University Press και Ποιότητα, Αθήνα, 2002 (συν-επιμέλεια: Τάσος Μαστρογιάννης).

   2001

   • Serge Bernstein, Democraties, regimes autoritaires et totalitarismes au XX siecle, Hachette, Paris και Ποιότητα, Αθήνα, 2001 (συν-επιμέλεια: Ν. Μαραντζίδης)
   • Hedley Bull, The anarchical society - A study of order in world politics, Macmillan Press Ltd και Ποιότητα, Αθήνα, 2001

   1999

   • Michael Howard, War in European History, Oxford University Press, Oxford, 1976 και Ποιότητα, Αθήνα, 1999
   • Stephen van Evera, Guide to methods for students of Political Science, Cornell University Press, Ithaca, 1977 και Ποιότητα, Αθήνα, 1999
   • Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Στρατηγική και Πυρηνική Αποτροπή στον Ψυχρό Πόλεμο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 1999, 256 σελ.

   1997

   • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, 332 σελ.
   • Λήψη αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, 182 σελ.

   1996

   • Kouskouvelis I., "Interngovernmental Institutionalism: an international politics approach to Εuropean integration", στο Ηλίας Θερμός (επιμέλεια), Problems and prospects of European integration (Erasmus network - ICP 95-G-4024/14), University of Macedonia, pp.12-29, Thessaloniki, 1996.
   • Ernest Gellner, Conditions of Liberty, Civil Society and its Rivals, Αθήνα, Παπαζήσης, 1996, 289 σελ
   • Norman Goodman, Introduction to Sociology, Harper Collins, N.Y., 1991, Αθήνα, «Κορφή», 1996, 475 σελ.

   1995

   • Kuskuvelis I., "The Importance of Structures in the Future of the Military Space Regime", in International Space Law Miscellanea, Liber Amicorum honoring Professor dr Andrej Gorbiel, pp.115-122, Warsaw, A.F. Modrzewski Foundation, 1995.
   • Κουσκουβέλης H., Διπλωματία και Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήσης, σελ.435, Αθήνα, 1995.

   1994

   • Κουσκουβέλης H., "Η διεθνής νομική προστασία της στοιβάδας του όζοντος", στο Η. Κουσκουβέλης (επιμέλεια), Δημόσια πολιτική για το περιβάλλον, ΕΚΔΔ, σ.25-43, 1994.

   1992

   • Kuskuvelis I., "Space Insurance", in Tatsuzawa K. (editor), Legal Aspects of Space Commercialization, CSP Japan, pp.60-76, Tokyo, 1992.

   1988

   • Kuskuvelis I., "The method of genetic effectiveness and the future of the military regime of outer space", στο Space Law: Views of the Future, pp.79-97, 1988.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Kuskuvelis I. (Επιμέλεια), Space Law: Views of the Future, Leiden University/ Kluwer, Leiden, 1988.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • «Για μία χρηστή διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα», Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 20, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004.
    • "Institutionalism and the Macedonian question", The Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 4, No 3, September 2004.

    2003

    • «Περί εξωτερικής πολιτικής», Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 16, σ.98-118, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2002

    • «Εδώ είναι Βαλκάνια...», Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 10, σ.188-201, Χειμώνας 2001-2.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • «"Ευρωστρατός" και ευρωπαϊκή ενοποίηση», Εξωτερικά Θέματα, Τεύχος 6, Ιούλιος 2002.

    2001

    1999

    • «Κοσσυφοπέδιο: ο πόλεμος της νέας τάξης», Φιλελεύθερη Έμφαση, , Τεύχος 4, σ.70-81, 1999..

    1997

    • «Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς πολιτικής», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΣΤ', τεύχος 21, Ιανουάριος 1997.

     Προβολή Δημοσίευσης

    1996

    • Κουσκουβέλης H., "Προοπτικές της Διπλωματίας και της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Αγορά χωρίς Σύνορα, Τόμος 1, Τεύχος 3, σ.194-204, Δεκέμβριος-Φεβρουάριος 1996.

    1993

    • Κουσκουβέλης H., "Το Αεροδιαστημικό Λεωφορείο (ΑΔΛ): Νομικές και Στρατηγικές Συνέπειες", Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική, 21-22, Παρατηρητής, σ.305-23, 1993.
    • Kuskuvelis I., "Space commercialization: the space risk and commercial space insurance", Space Policy, Vol.9, No 2, pp.109-123, May 1993.

    1991

    • Κουσκουβέλης H., «Το Τουρκικό Διαστημικό Πρόγραμμα», Ειδική Έκθεση Νο9, ΕΛΙΑΜΕΠ, Κέντρο Τουρκικών και Ισλαμικών Σπουδών, σελ.13, Αθήνα, 1991.

    1990

    • Κουσκουβέλης H., "La legalité coutumière de l'observation spatiale militaire", Revue Française de Droit Aérien et Spatial, No.3, pp.297-322, 1990.
    • Συνέδρια (13 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2005

     • "Using Fuzzy Cognitive Maps as a Decision Support System for Political Decisions: The Case of Turkey's Integration into the European Union" (με τον Θ. Τσαδήρα), PCI2005, 10th Panhellenic Conference on Informatics.

     2001

     • «Fuzzy Cognitive Maps as a Decision Support System for Political Decisions: The case of Great Albania" (με τους Θ. Τσαδήρα και Κ. Μαργαρίτη), 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications (HERCMA 2001), Athens, September 20-22, 2001.
     • «Making political decisions using Fuzzy Cognitive Maps: the FYROM crisis", (με τους Θ. Τσαδήρα και Κ. Μαργαρίτη), Proceedings, 8th Panhellenic Conference on Informatics (EPY 2001), Nicosia, Cyprus, pp.501-510, November 2001.

     1993

     • Kuskuvelis I., "Droit international et environnement: la protection juridique de la couche d'ozone", in Αnnuaire de Droit Maritime et Aérospatial, Etudes en hommage au Professeur M. Mateesco-Matte, Tome XII, pp.469-490, Université de Nantes, 1993.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1992

     • Kuskuvelis I., "Satellites for War and Peace" in Proceedings, IISL, Washington D.C., pp.227-232, AIAA, 1992.

     1991

     • Kuskuvelis I., "Space law and human rights: a complementary relationship through the right to development" in Proceedings, IISL, pp.305-355, Washington D.C., AIAA, 1991.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kuskuvelis I., "The customary legality of military space observation and proposals towards its codification" in Proceedings, IISL, pp.305-315, Washington D.C., AIAA, 1991.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1990

     1989

     • Kuskuvelis I., "Vérification et prévention de la militarisation de l'espace extra-atmosphérique", in Contributions à l'Année Internationale de la Paix, CERIM/ Cahiers du Droit Public, pp.91-97, Bordeaux, 1989.

     1988

     • Kuskuvelis I.., "Functional Approach and Beyond: towards a functional aerospace environmental regime" in Proceedings, IISL, pp.330-8, Washington D.C., AIAA, 1988.

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Kuskuvelis I., "Τhe intermediate-range nuclear forces (INF) treaty and the space military regime", in Proceedings, IISL, pp.74-83, Washington D.C., AIAA, 1988.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1987

     • Kuskuvelis I., "The Aerospace Plane: In the Direction of an Aerospace Law" in Proceedings, IISL, Washington D.C., AIAA, 1987, σελ 175-179; και στο Annuaire de Droit Maritime et Aerospatial, Vol IX, pp.379-391, 1987.

      Προβολή Δημοσίευσης

     1986

     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.