Σακελλαρίου Ηλίας
 • 2310-891858
 • iliass uom.gr
 • Γραφείο: , ΓΔ5, 529

  Σακελλαρίου Ηλίας

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1995)
  • MSc in Information Technology: Knowledge Based Systems, Artificial Intelligence Department, University of Edinburgh, Scotland (1996)
  • Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2006)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Γλώσσες Παράλληλου Λογικού Προγραμματισμού
  Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς (CLP) και παράλληλη εκτέλεση CLP προγραμμάτων
  Μοντελοποίηση Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών
  Ευφυείς Πράκτορες

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
   (ΠΛ0827-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σακελλαρίου Ηλίας

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός να: (1) γνωρίζει τις βασικές έννοιες της μεταγλώττισης ανώτερων γλωσσών προγραμματισμού και το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τις τεχνολογίες των μεταγλωττιστών, (2) περιγράφει τα καθιερωμένα τυπικά στάδια της μεταγλώττισης (λεκτική, συντακτική, σημασιολογική ανάλυση και παραγωγή κώδικα) και να κρίνει σε ποιο στάδιο μεταγλώττισης ανήκει συγκεκριμένος έλεγχος, (3) επιλέγει κατάλληλους αλγορίθμους (πχ συντακτικής ανάλυσης) για την υλοποίηση μιας γλώσσας προγραμματισμού, (4) να σχεδιάζει τα στάδια της λεκτικής (κανονικές εκφράσεις) και της συντακτικής ανάλυσης και να προτείνει ορθή γραμματική μιας γλώσσας προγραμματισμού, (5) να περιγράφει την σημασία των ελέγχων τύπων και των υπολοίπων ελέγχων του σταδίου της σημασιολογικής ανάλυσης και να σχεδιάζει την υλοποίηση τους χρησιμοποιώντας γραμματικές ιδιοτήτων, (6) να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές παραγωγής τελικού κώδικα, (7) αναπτύσσει ένα μικρού μεγέθους μεταγλωττιστή με τη χρήση καθιερωμένων εργαλείων.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές και στη σχεδίαση μεταγλωττιστών. Λεκτική ανάλυση (Αυτόματα, Κανονικές εκφράσεις, Λεκτική Ανάλυση με την χρήση του εργαλείου FLEX), Συντακτική Ανάλυση (Γραμματικές, Συντακτική Ανάλυση από-πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, LL και LR συντακτικοί αναλυτές, Συντακτική ανάλυση με το εργαλείο BISON, Διαχείριση Πίνακα Συμβόλων Πληροφορία που αποθηκεύεται στον Πίνακα Συμβόλων, Δομές Δεδομένων), Σημασιολογική ανάλυση (Έλεγχοι κατά την Σημασιολογική Ανάλυση, Έλεγχος τύπων, Ανάλυση κατευθυνόμενη από τη Σύνταξη), Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα (Μετάφραση κατευθυνόμενη από την Σύνταξη, Ενδιάμεσες Γλώσσες), Παραγωγή Τελικού Κώδικα (Θέματα και Τεχνικές, Διαχείριση Μνήμης).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις (100%), Προαιρετικές Εργασίες (20%) με θέμα την κατασκευή ενός απλού μεταγλωττιστή χρησιμοποιώντας καθιερωμένα εργαλεία.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  12713790 Μεταγλωττιστές, Τύπος: Σύγγραμμα, Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, 2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-6759-72-7

  13858 ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, MICHAEL L. SCOTT, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-230-7

  68383471 Μεταγλωττιστές Γλωσσών Προγραμματισμού: Θεωρία & Πράξη, Τύπος: Σύγγραμμα, Κωνσταντίνος Λάζος, Παναγιώτης Κατσαρός, Ζαφείρης Καραΐσκος, 2004, Αυτοέκδοση, ISBN: 960-87723-4-6

  77108866 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, Keith D. Cooper, Linda Torczon, 2018, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN: 978-960-524-519-1

  Συμπληρωματικό υλικό

  Flex Manual, Fast Lexical Analyser (http://flex.sourceforge.net/)
  Bison Manual, GNU Parser Generator http://www.gnu.org/software/bison/

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (ΠΛ0106-3)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: Κορμού | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Σακελλαρίου Ηλίας

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Εισαγωγική στο διαδικαστικό προγραμματισμό και σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων με τη C. Ειδικότερα o φοιτητής θα:
  α) κατανοήσει τις βασικές αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού,
  β) θα αποκτήσει δεξιότητες σχεδιασμού καικωδικοποίησης αλγορίθμων στη γλώσσα C
  γ) θα αποκτήσει την ικανότητα ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης, και ελέγχου προγραμμάτων σε ένα περιβάλλον προγραμματισμού.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  2. Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Τύποι, τελεστές και παραστάσεις. Ροή Ελέγχου: Εντολές υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις, Δείκτες. Δομές Δεδομένων: Πίνακες, Εγγραφές & πίνακες Εγγραφών. Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία, Χαρακτήρες, Αλφαριθμητικά.
  3. Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές εξετάσεις 55%
  Πρόοδος 30%
  Υποχρεωτικές Εργασίες 15%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68384925 Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-715-9

  13767 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-791-4

  68370518 Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Αλέξανδρος Καράκος, 2012, Καράκος Αλεξανδρος (Αυτοέκδοση), ISBN: 9789609340694

  68383623 C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Τύπος: Σύγγραμμα, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, 2016, Γ.Σ.Τσελίκης - Ν.Δ.Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος

  • ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
   (ΠΛ0828)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΕΠ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σακελλαρίου Ηλίας

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο λογικός προγραμματισμός (ΛΠ) και ο Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς ανήκουν στις πλέον ενδιαφέρουσες σχολές προγραμματισμού, σημαντικά διαφορετικές από τις "κλασικές" σχολές του προστακτικού και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός: (1) να κατανοεί την διαφορετική προσέγγιση του δηλωτικού προγραμματισμού στην υλοποίηση αλγορίθμων, (2) να κατανοεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Λογικού προγραμματισμού σε σχέση με τον προστακτικό, (3) να διακρίνει ποια είδη εφαρμογών ή μέρη μεγαλύτερων εφαρμογών μπορούν να αναπτυχθούν σε σημαντικά μικρότερο χρόνο με την χρήση δηλωτικού προγραμματισμού, (4) να περιγράφει και να μπορεί να εφαρμόσει διαδικασίες όπως η ενοποίηση όρων, καθώς και την χρήση των κατηγορημάτων ανώτερης τάξης, (5) να σχεδιάσει και να υλοποιεί προγράμματα Λογικού Προγραμματισμού, εκμεταλλευόμενος τον μηχανισμό εκτέλεσης της γλώσσας, την διαδικασία ενοποίησης και ειδικότερα τεχνικές όπως αναδρομή και αφαίρεση διαδικασιών, (6) να εξηγήσει την έννοια της μεταβλητής περιορισμών, του πεδίου της και των περιορισμών ως λογικών σχέσεων που εκφράζουν μερική πληροφορία για ένα πρόβλημα, (7) να μπορεί να περιγράφει και να εξηγήσει τεχνικές επίλυσης περιορισμών, (8) να μοντελοποιεί προβλήματα ως προβλήματα περιορισμών και να αναπτύσσει τις αντίστοιχες υλοποιήσεις τους σε ένα ισχυρό σύστημα CLP.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στον Λογικό Προγραμματισμό. Δηλωτικός προγραμματισμός. Κατηγορική Λογική πρώτης τάξης και Λογικά Προγράμματα. Σύνταξη Prolog προγραμμάτων, γεγονότα, κανόνες. Εκτέλεση Προγράμματος -ερωτήσεις. Λογικές μεταβλητές, όροι και διαδικασία ενοποίησης. Αρχή της ανάλυσης, Μηχανισμός Εκτέλεσης. Αποσφαλμάτωση. Αναδρομή. Αριθμητικές πράξεις. Λίστες. Αποκοπή. Κατηγορήματα ανώτερης τάξης (all solutions, μεταβλητή κλήση, άρνηση ως αποτυχία, δημιουργία όρων, μεταβολή μνήμης). Αρχεία. Γράφοι. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Γραμματικές. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Η έννοια του περιορισμού σε μεταβλητές. Πεδία μεταβλητών. Επίλυση προβλημάτων περιορισμών. Αλγόριθμοι διήθησης δυαδικών περιορισμών και περιορισμών ανώτερης τάξης. Υποστήριξη περιορισμών στο Λογικό Προγραμματισμό. Η γλώσσα ECLiPSe. Παραδείγματα κατηγοριών προβλημάτων (χρονοπρογραμματισμός, ανάθεση πόρων).

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου (70% της τελικής βαθμολογίας), Παράδοση εβδομαδιαίων εργαστηριακών ασκήσεων (10%), Εργασίες (20%).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  41958366 Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη, Τύπος: Σύγγραμμα, Μανόλης Μαρακάκης, 2014, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-98-7

  5417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ - PROLOG, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 2008, ΑΝΙΚΟΥΛΑ, ISBN: 9789608729384

  Ελεύθερα συγγράμματα
  320042 Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-246-2

  320266 ΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2016, , ISBN: 978-960-603-335-3

  Συμπληρωματικό υλικό

  Apt, Krzystof R. ;Wallace, Mark G. "Constraint Logic Programming Using ECLiPSe", Cambridge University Press, 2007.
  Bratko, Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence, (3rd edition), Addison Wesley, 2001.
  Kowalski, Robert. Logic For Problem Solving, North-Holland, 1983 (from author's web page)

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
   (CM0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Στόχοι:
  Το μάθημα έχει σαν στόχους:
  να παραθέσει μια λεπτομερή εισαγωγή στις έννοιες των ευφυών πρακτόρων παρουσιάζοντας τις διαφορετικές αφηρημένες αρχιτεκτονικές καθώς και τα πλεονεκτήματά και τις αδυναμίες τους
  να αναλύσει τα θέματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία και αλληλεπίδραση πρακτόρων και τα σημαντικότερα πρωτόκολλα συνεργασίας/συντονισμού (cooperation/coordination) πολυ-πρακτορικών συστημάτων
  να εξοικειώσει το φοιτητή με τεχνολογίες προσομοίωσης συστημάτων πρακτόρων, και
  να εξοικειώσει με τις πλατφόρμες ανάπτυξης πολυ-πρακτορικών συστημάτων λογισμικού και ειδικότερα με εκείνες που αφορούν BDI πράκτορες.
  Περιεχόμενο μαθήματος:
  Εισαγωγικές έννοιες. Ορισμός Πράκτορα Λογισμικού, Θεωρήσεις συστημάτων. Αρχιτεκτονικές πρακτόρων, λογικοί πράκτορες, αντιδραστικοί πράκτορες. Πράκτορες με πεποιθήσεις, επιθυμίες, προθέσεις (BDI-Belief Desire Intention). Υβριδικοί πράκτορες. Γλώσσες επικοινωνίας πρακτόρων και Θεωρία πράξεων λόγου. Πρωτόκολλα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. To πρωτόκολλο Contact Net. Πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης (negotiation/auctions). Πλατφόρμες προσομοίωσης NetLogo. Ανάπτυξη πρακτόρων σε Jason, JADEX και 2APL (BDI). Πλατφόρμα Jade. Γλώσσες βασισμένες σε θεωρίες πρακτόρων. Τεχνολογίες λογισμικού για πολυ-πρακτορικά συστήματα. Πράκτορες εμπνευσμένοι από βιολογικά μοντέλα.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • Σακελλαρίου Ηλίας, Βασιλειάδης Νικόλαος, Κεφαλάς Πέτρος, Σταμάτης Δημοσθένης, “Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού: Η γλώσσα Prolog“ (ηλεκτρ. βιβλ.) Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN 978-960-603-246-2, 2015

    Προβολή Δημοσίευσης

   2006

   • Ilias Sakellariou Ioannis Vlahavas, "Constraint Logic Programming on Multiple Processors", in Parallel Combinatorial Optimization, editor El-Ghazali Talbi, Willey Interscience (Wiley & Sons Publication), ISBN-13 978-0-471-72101-7, pp 263-300, October 2006.
   • Βλαχάβας Ιωάννης, Κεφαλάς Πέτρος, Βασιλειάδης Νικόλαος, Κόκκορας Φώτης, Σακελλαρίου Ηλίας, "Τεχνητή Νοημοσύνη" Γ' 'Εκδοση, Εκδόσεις Β. Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN 960-387-431-0, 2006.

   1998

   • I. Vlahavas, P. Tsarchopoulos and I. Sakellariou, "Parallel and Constraint Logic Programming", Kluwer Academic Publishers, 1998.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Anastasios Alexiadis, Ioannis Refanidis, and Ilias Sakellariou. ‘Integrating Meeting and Individual Events Scheduling’. In: Inteligencia Artificial 21.62 (2018), pages 53–66. issn: 1988-3064.

    2013

    • Ioannis Refanidis and Ilias Sakellariou. ‘Computing higher order exclusion relations in propositional planning’. In: Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence 25.1 (2013), pages 23–51.

    2012

    • Nickolaos Bezirgiannis and Ilias Sakellariou. ‘Agent Assisted Paper Collection For Recycling’. In: Engineering Intelligent Systems, CRL Publishing 20.1 (2012), pages 65–75.

    2009

    • Petros Kefalas, Ioanna Stamatopoulou, Ilias Sakellariou, and George Eleftherakis. ‘Trans- forming communicating X-machines into P systems’. In: Natural Computing 8.4 (2009), pages 817–832.

    2008

    • I. Stamatopoulou, I. Sakellariou, P. Kefalas, and G. Eleftherakis. ‘OPERAS for Social Insects: Formal Modelling and Prototype Simulation’. In: Romanian Journal of Information Science and Technology 11 (2008), pages 267–280.

    2006

    • Ilias Sakellariou, Ioannis Vlahavas, Ivan Futo, Zoltan Pasztor, and Janos Szeredi, "Communicating Sequential Processes for Distributed Constraint Satisfaction", Information Sciences, Vol 176, Number 5, pp 490-521, 2006.

    2004

    • Ilias Sakellariou and Ioannis Vlahavas, "Distributed Singleton Consistency", Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Vol 16, Number 2, pp 107-124, April-June 2004.

    2002

    • Ioannis Vlahavas, Nick Bassiliades, Ilias Sakellariou, Martin Molina, Sascha Ossowski, Ivan Futo, Zoltan Pasztor, Janos Szeredi, Igor Velbitskiyi, Sergey Yershov, Igor Netesin, "ExperNet: An Intelligent Multi-Agent System for WAN Management ", IEEE Intelligent Systems, Vol. 17, No. 1, pp. 62-72, 2002.
    • Συνέδρια (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2007

     • I. Stamatopoulou, I. Sakellariou, P. Kefalas, G. Eleftherakis, "Formal Modelling for In-silico Experiments with Social Insect Colonies", In Proceedings of the 11th Panhellenic Conference on Informatics, pp 79-89, Patra, Greece 2007.

     2005

     • I. Sakellariou, G. Eleftherakis, I. Vlahavas and P. Kefalas, "Animating Formal Models in a Communicating Sequential Process Platform", 10th Panhellenic Conference on Informatics, Local Proceedings, P. Bozanis and E. Houstis (Eds), pp 174-183, Volos, Greece, November 2005.

     2004

     • I. Sakellariou and I. Vlahavas, "Simple Distributed Filtering on a CLP Platform", in Companion Volume of 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, G. Vouros and T. Panagiotopoulos (eds), pp 318-327, Samos, Greece May 2004.

     2002

     • I. Vlahavas, I. Sakellariou, I. Futo, Z. Pasztor, J. Szeredi: "CSPCONS: A Communicating Sequential Prolog with Constraints". in Ioannis P. Vlahavas, Constantine D. Spyropoulos (Eds.) Methods and Applications of Artificial Intelligence, Second Hellenic Conference on AI, SETN 2002. Thessaloniki, Greece, April 11-12, 2002, Proceedings. pp 72-84 Lecture Notes in Computer Science 2308 Springer 2002.

     1998

     • I. Vlahavas N. Bassiliades, I. Sakellariou, M. Molina, S. Ossowski, I. Futo, Z. Pasztor, J. Szeredi, I. Velbitskiyi, S. Yershov, I. Netesin, "System Architecture of a Distributed Expert System for the Management of a National Data Network", Proc. 8th International Conference on Artificial Intelligence, AIMSA'98, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1480, pp 438-451.

     1997

     • I. Vlahavas, P. Kefalas, I. Sakellariou and C. Halatsis, "The Basic OASys Model: Preliminary Results", 6th Hellenic Conference on Informatics, Athens, December 1997, pp. 723-731.
     • I. Vlahavas, A. Pombortsis and I. Sakellariou, "IDIS-KS: an Intelligent Drug Information System as a Knowledge Server", 14th Int. Congress of Medical Informatics Europe (MIE-97), May 1997, IOS press, 368-372.
     • Άλλα (3 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • D. Jackson, M. Holcombe, I. Stamatopoulou, I. Sakelariou, G. Eleftherakis, P. Kefalas, M. Gheorghe, "Modelling self-organisation in ant colonies", In Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Evolution, EA'05, 2005 (poster presentation).

      2003

      • I. Sakellariou, F. Kokkoras, I. Vlahavas, "Applying a Distributed CLP Platform to a Workforce Management Problem", Proc. 12th Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP '03), (electronic proceedings), Greece, 2003.

      2000

      • I. Vlahavas, I. Refanidis and I. Sakellariou, "A Multimedia System for teaching Prolog", in 1st National Conference on Education and Informatics, Thessaloniki, Greece, November 2000 (in Greek).